Now showing items 4742-4761 of 16857

  • Die Wapad Deel 7, no.9 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1952)
  • Die Wapad Deel 8, no.1 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1953)
  • Die Wapad Deel 8, no.16 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1953)
  • Die Wapad Deel 8, no.2 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1953)
  • Die Wapad Deel 8, no.3 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1953)
  • Die Wapad Deel 8, no.4 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1953)
  • Die Wapad Deel 8, no.8 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1953)
  • Die Wapad Deel 9, no.1 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1954)
  • Die Wapad Deel 9, no.2 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1954)
  • Die Wapad Deel 9, no.3 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1954)
  • Die Wapad Deel 9, no.4 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1954)
  • Die Wapad Deel 9, no.5 

   Unknown author (Potchefstroom : Gedruk deur die Westelike Stem, Studente Vert. Raad, P.U.K. vir C.H.O., 1954)
  • Die wedervaringe van die trekgeselskap van Andries Hendrik Potgieter. 

   Dreyer, N (Historical Society of South Africa / Historiese Genootskap van Suid-Afrika, 1984)
  • Die wenners. 

   Anoniem (The South African Society of History Teaching, 1996)
  • Die Wenslikheid van Afrikaans as Vaktaal vir Regstudente 

   Lombard, E; Carney, T (2011)
   Since 1994 the official language status in South Africa went from two state languages to eleven. This caused English to stand out as the lingua franca of the wider community and resulted in government using English as ...
  • Die werknemer se reg op privaatheid in die werkplek 

   Steyn, Marlene (North-West University, 2005)
   The right to privacy is a fundamental right guaranteed by section 14 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996. The question that needs to be answered is whether an employee has a right to privacy in ...
  • Die wese van stads- en streekbeplanning / Gerrit Lodewyk van Heerde 

   Van Heerde, Gerrit Lodewyk (Potchefstroom : PU vir CHO. Departement Sentrale Publikasies., 1982)
  • Die Westerse mens en betekenisverlies 

   Vorster, Nico (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2013)
   Several authoritative studies have indicated that Western people are currently experiencing a loss of meaning. This article states that this collective sense of loss of meaning is partly due to the fragmentation of Western ...
  • Die wetenskap "in u lig" : kan ons, moet ons, wil ons? / Johannes Hendrik de Klerk 

   De Klerk, Johannes Hendrik (Potchefstroom : PU vir CHO. Publikasiebeheerkomitee, 2003)
  • Die wetsidee as sleutel tot die filosofie van die Katolieke "doctor communis" 

   Van der Walt, B.J. (Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys, 2012)
   The doctor communis, Thomas Aquinas' (1224/25-1274), philosophy has already been interpreted and reinterpreted in the past in many different ways by both Catholics and Protestants. The present effort is aware of the danger ...