Now showing items 1-1821 of 1821

   Subject
   V-model [1]
   Vaal [1]
   Vaal Region [1]
   Vaal River [12]
   Vaal river [1]
   Vaal River Barrage [2]
   Vaal River Barrage reservoir [1]
   Vaal Triangle [13]
   Vaal Triangle and Youth unemployment [1]
   Vaal Triangle Campus Library [1]
   Vaal Triangle churches [1]
   Vaal Triangle in Gauteng [1]
   Vaal Triangle region [3]
   Vaal Triangle Townships [1]
   Vaal University of Technology [1]
   Vaal-Triangle [1]
   Vaaldriehoek (Suid-Afrika) [1]
   Vaaldriehoekkampus-biblioteek [1]
   Vaalharts [3]
   Vaalharts Irrigation Scheme [1]
   Vaalharts irrigation scheme [1]
   Vaalharts Water [1]
   Vaalkop Dam [1]
   Vaalkopdam [1]
   Vaalrivier [1]
   Vaardighede [5]
   Vaardighede en bevoegdhede [1]
   Vaardighede ontwikkeling [1]
   vaardighede tekort [1]
   Vaardigheid [4]
   Vaardigheid toetsing [1]
   vaardigheidskole [1]
   Vaardigheidsraamwerk [2]
   Vaardigheidstoetsing [1]
   Vaardigheidsvereistes [1]
   VABS [1]
   Vacant congregation/parish [1]
   Vaccenic acid [1]
   Vaccination [1]
   Vaccine [4]
   Vaccine development [1]
   Vaccine storage [1]
   Vaccines [2]
   Vaccinium spp [1]
   Vachellia [2]
   Vacuolation [1]
   Vacuous chewing movements [1]
   Vacuum insulation [1]
   Vacuum system [1]
   Vader [2]
   Vader se betrokkenheid in die versorging van die kind [1]
   Vaderafwesigheid and Vaderskap [1]
   Vaderloosheid [1]
   Vaders [1]
   Vaders se ervaring [1]
   Vaderskap [1]
   Vaderskap van God [1]
   Vaderskapsverlof [1]
   Vadose Zone [1]
   Vadose zone [1]
   Vaginal mucosa [1]
   Vagrancy [1]
   Vagrant [1]
   Vakansie [1]
   Vakbond [2]
   vakbond lidmaatskap [1]
   Vakbond Solidariteit [1]
   Vakbond wedywering [1]
   Vakbonde [1]
   Vakbondwese in Suid-Afrika [1]
   vakdissiplines [1]
   Vakgerigte kommunikasie [1]
   Vakinhoudelike kennis [1]
   Vakkomitee [1]
   Vakkundige [1]
   Vaktaal [1]
   Vaktaalontwikkeling [1]
   Vakwoordeboek [1]
   Valensiemorfeem [1]
   Valid inequalities [1]
   Valid trust [1]
   Valid wil [1]
   Validasie [1]
   Validate [2]
   Validated analytical methods [1]
   Validation [30]
   validation [7]
   Validation argument [1]
   Validation framework [1]
   Validering [4]
   Validity [58]
   validity [13]
   Validity -- South African context [1]
   Valorisation [1]
   valorisation [2]
   Valoyi [1]
   Valproate [1]
   Valproic acid [3]
   Valse behoeftes [1]
   Valsrivier [1]
   Valuation [6]
   valuation [4]
   Valuation approach [1]
   valuation approach [1]
   valuation framework [1]
   Valuation method [1]
   Valuation methods [1]
   valuation methods [1]
   Valuation methods - Net present value [1]
   Valuation of ceasing limited rights [1]
   Valuation of licensed water use rights and licensed water use rights as an estate asset [1]
   Valuations [1]
   Value [15]
   value [5]
   Value add [1]
   value added [1]
   Value added approach [1]
   Value Added Tax [4]
   Value added tax [2]
   Value Added Tax (VAT) [2]
   Value Added Tax: illegal transactions [1]
   value adding [1]
   Value and Effectiveness [1]
   Value at Risk [1]
   Value at risk [1]
   Value at Risk (VaR) [1]
   value based investment [1]
   Value based management [1]
   Value based management (VBM) [1]
   value capture [1]
   Value Chain [1]
   Value chain [7]
   value chain [2]
   Value chain analysis [2]
   value chains [1]
   Value co-creation [1]
   Value concept [1]
   value concept [1]
   Value Creation [2]
   Value creation [5]
   value creation [2]
   Value Differentiation [1]
   Value dissonance [1]
   Value driven [1]
   value driver [1]
   value drivers [1]
   value for money [3]
   value innovation [1]
   Value interpretation [1]
   Value measurement [1]
   Value neutral [1]
   Value of companies [1]
   Value of dignity [1]
   Value of history [1]
   Value of nature [1]
   Value of simulation models [1]
   Value orientation [1]
   Value proposition [2]
   value proposition [1]
   Value relevance [1]
   Value representation [1]
   Value Stream Map [1]
   Value stream map [1]
   Value Stream Mapping [3]
   Value stream mapping [1]
   Value system [1]
   Value-Added Management [1]
   Value-added products [1]
   Value-added tax [5]
   Value-Added Tax (VAT) [2]
   Value-Added Tax Act [1]
   value-adding [1]
   Value-at-Risk [1]
   Value-at-risk [2]
   value-at-risk [1]
   value-based approach [1]
   Value-Based Management [3]
   Value-based management [4]
   Value-based management (VBM) [2]
   Value-capturing [1]
   value-creation process [1]
   Value-driven transformation [1]
   Value-focused approach [1]
   value-focused approach [1]
   Value-focused assessment [1]
   Value-gap [1]
   value-gap [1]
   Value-of-risk [1]
   Value-orientated approach [1]
   Value-orientation [2]
   Value-vacuum [1]
   value-vacuum [1]
   Values [36]
   values [10]
   Values and characteristics [1]
   values and culture [1]
   Values and norms [1]
   values and school effectiveness [1]
   Values Clarification [1]
   Values clarification and education for sustainable development [1]
   Values education [3]
   Values education programmes [1]
   Values in action [1]
   Values in Action Inventory of Strengths [1]
   values-based curriculum [1]
   Values-based education [1]
   Values-based physical education [1]
   values-based practitioner self-enquiry [1]
   values-based self-enquiry [1]
   Values-Study and teaching [1]
   Valuestream mapping [1]
   Valve Testing [1]
   Valve-regulated lead-acid battery [1]
   Valves [6]
   Van Coillie [1]
   Van der Hoff, Dirk, 1814-1881 [1]
   Van der Merwe [1]
   Van der Merwe v RAF [1]
   Van Hiele [2]
   Van Hiele levels [1]
   Van Hiele model [1]
   Van Hiele Theory of Geometric Thought [1]
   Van Hiele-denkvlakke [1]
   Van Leeuwen [1]
   Van Lennep, J. (Jacob), 1802-1868 [1]
   Van Loon [1]
   Van Niekerk, Dolf. Skrik kom huis toe [1]
   Van Rooyen, Engela: Met ’n eie siekspens [1]
   Van Staden, Ilse [1]
   Van Til [2]
   Vanadium [1]
   vanadium [1]
   Vanadium ions cross-over [1]
   Vanadium purification [1]
   vanadium redox flow (VRFB) [1]
   Vanadium redox flow battery [3]
   Vandalism [1]
   Vanderbijlpark Works [1]
   Vanillin [1]
   vanillin [1]
   Vanillyl alcohol [1]
   Vanillyl alcohol oxidase [1]
   VANN [1]
   Vanuit 'n omgewingsregperspektief [1]
   VAPEX [1]
   Vaping [1]
   Vapor pressure [1]
   Vapor sorption [1]
   Vapour compression cycle [1]
   VAR [5]
   VAR model [1]
   VAR models [2]
   Variability [6]
   variability [1]
   variability independent of the mean index [1]
   Variability Management [1]
   variability of particulate matter concentrations [1]
   Variability of practice [3]
   Variable cost [1]
   Variable costs [1]
   Variable flow control [1]
   Variable heliosphere [1]
   Variable importance [1]
   Variable mesh [1]
   Variable rate technology [1]
   Variable returns to scale [1]
   variable returns to scale [2]
   Variable selection [4]
   Variable speed control [1]
   Variable Speed Drive [1]
   Variable speed drive [3]
   Variable Speed Drive(s) [1]
   Variable speed drives [2]
   variable speed drives [1]
   Variable thermal conductivity [1]
   variable thermal conductivity [1]
   variable viscosity [1]
   Variable water flow [3]
   variable water flow [1]
   Variable-temperature X-ray powder diffraction [1]
   Variables [2]
   variables [1]
   variables important in discrimination [1]
   Variance [2]
   Variance analysis [1]
   Variance components [2]
   Variance Decomposition [7]
   Variance decomposition [1]
   Variance Decomposition model [1]
   Variance decomposition model [1]
   Variance explained [1]
   variance explained [1]
   variance inflation factor [1]
   Variance Ratio Test [1]
   Variansie verklaar [1]
   Variansie-ontbindingsmodelle [1]
   Variant load [2]
   Variants [2]
   Variation [1]
   variation [1]
   variation of coeffcient estimates [1]
   Variation theory [1]
   Variational Asymptotic Beam [1]
   variational inequalities [1]
   Varieties [2]
   varieties [1]
   varieties of Afrikaans [1]
   Variety [1]
   variety [1]
   Variety status [1]
   variëteit [1]
   variëteite [1]
   Variogram [1]
   Variometer [1]
   Various ray tracer [1]
   VARMA [1]
   VARMA Class of model [1]
   Varsity Cup sport [1]
   Varswater [1]
   varswater [1]
   Varswater oewerhengel - Volhoubaarheid [1]
   Varswaterbesoedeling [1]
   Varying market efficiency [1]
   Vascular aging [1]
   vascular aging [1]
   Vascular calcification [1]
   Vascular cell adhesion molecule-1 [1]
   Vascular damage [1]
   vascular damage [1]
   vascular diseases [1]
   Vascular dysfunction [1]
   vascular dysfunction [2]
   Vascular endothelial growth factor [1]
   Vascular function [3]
   vascular function [1]
   Vascular plants [1]
   Vascular reactivity [1]
   vascular reactivity [2]
   Vascular remodeling [1]
   Vascular remodelling [1]
   vascular responses [1]
   vascular stiffness [1]
   Vascularization [1]
   Vasculature [1]
   Vasgelegde waarde (VW) [1]
   Vashegtingsorgane [1]
   Vasicek distribution [2]
   Vasicek Model [1]
   Vasodilation [1]
   vasodilation [1]
   Vasopressin [1]
   Vassal Treaties [1]
   Vasstelling [1]
   Variational Asymptotic Beam [1]
   variational inequalities [1]
   Varieties [2]
   varieties [1]
   varieties of Afrikaans [1]
   Variety [1]
   variety [1]
   Variety status [1]
   variëteit [1]
   variëteite [1]
   Variogram [1]
   Variometer [1]
   Various ray tracer [1]
   VARMA [1]
   VARMA Class of model [1]
   Varsity Cup sport [1]
   Varswater [1]
   varswater [1]
   Varswater oewerhengel - Volhoubaarheid [1]
   Varswaterbesoedeling [1]
   Varying market efficiency [1]
   Vascular aging [1]
   vascular aging [1]
   Vascular calcification [1]
   Vascular cell adhesion molecule-1 [1]
   Vascular damage [1]
   vascular damage [1]
   vascular diseases [1]
   Vascular dysfunction [1]
   vascular dysfunction [2]
   Vascular endothelial growth factor [1]
   Vascular function [3]
   vascular function [1]
   Vascular plants [1]
   Vascular reactivity [1]
   vascular reactivity [2]
   Vascular remodeling [1]
   Vascular remodelling [1]
   vascular responses [1]
   vascular stiffness [1]
   Vascularization [1]
   Vasculature [1]
   Vasgelegde waarde (VW) [1]
   Vashegtingsorgane [1]
   Vasicek distribution [2]
   Vasicek Model [1]
   Vasodilation [1]
   vasodilation [1]
   Vasopressin [1]
   Vassal Treaties [1]
   Vasstelling [1]
   Vaste koste [1]
   Vaste orale doseer vorme [1]