Now showing items 29494-29513 of 30133

  • Die voorspelbaarheid van akademiese prestasie deur die verskille tussen nie–verbale toetsintelligensieprestasies 

   Kruger, Hendrik Barnardus (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1972)
   In this study the possibility of predicting academic success at first year university level by means of the discrepancy between nonverbal and verbal intelligence test scores, is investigated. Firstly the problem is stated ...
  • Die voorspelling van derdevlak–wiskundeprestasie aan 'n universiteit 

   Van Wyk, Christiaan Kuhn (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1988)
   Within the framework of comprehensive research that has been done on the mathematics achievement of first-year university students, research literature contains relatively few studies concerning the prediction of ...
  • Die voorspelling van die akademiese prestasie van Swart leerlinge 

   Van der Westhuizen, Gert Johannes (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1987)
   1. AIM AND OVERVIEW The aim of the research was to determine with which variables and what measure of success the academic achievement of black pupils can be predicted in different school subjects. To achieve this aim ...
  • Die voorspelling van standerd tien rekeningkundeprestasie 

   Reinhardt, Sebastiaan (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1985)
   The aim of this research project was to determine the relative contribution of cognitive and non-cognitive variables to accounting achievement and to determine which variables have the greatest influence on accounting ...
  • Voortgesette akademiese ontwikkeling van die AGS-pastoor : uitdagings in die nuwe millennium 

   Putter, Andries; Lotter, George (Gereformeerde Teologiese Vereniging, 2009)
   In hierdie artikel is die teologiese opleiding van die pastoor van die Apostoliese Geloof Sending (hierna die AGS) kursories ondersoek. Kwalitatiewe navorsing wat gedoen is met 'n gedeelte van die breër AGS-lidmate en wat ...
  • Voortgesette teologiese opleiding as instrument vir AGS-Pastors om onrealistiese rolverwagtinge te bestuur 

   Putter, Andries P J (University of South Africa, 2009)
   In 2008, the Apostolic Faith Mission Church (hereafter AFM) celebrated its centenary. This article will consider the development of the various role expectations of pastors and how these expectations gradually influenced ...
  • Voortrekker Pieter Mauritz Burg. 

   Haswell, Robert F; Brann, R W (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1984)
   • Opsomming: Aan die Voortrekkertydperk in Pietermaritzburg se ontwikkeling is min aandag gewy en gevolgtrekkings daaromtrent is meestal gegrond op onvolledige argivale bronne en gevolglik gewoonlik onnoukeurig. Nadere ...
  • Vooruitgang? / Afrikaanse Taalgenootskap 

   Afrikaanse Taalgenootskap (Pretoria : Volkstem-Drukkerij, 1916)
  • Voorwaardes van lugvervoer : 'n oorsig van die aanspreeklikheid van die Suid-Afrikaanse lugvervoerder 

   Steyn, Elisabeth Gertruida Petronella (North-West University, 2004)
   In the South African law of carriage by air, different rules apply according to whether the carriage is (1) international carriage to which the Carriage by Air Act 17 of 1946 applies, or (2) either international carriage ...
  • Voorwoord 

   Jordaan, G (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2012)
  • Voorwoord 

   Potgieter, Hetta (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2013)
  • Voorwoord 

   Thom Wium, Matildie (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2014)
  • Voorwoord 

   Vermeulen, Ockie (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2015)
  • Voorwoord 

   Potgieter, Hetta (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2011)
  • Voorwoord 

   Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2017)
   In die 500ste herdenkingsjaar van die Hervorming en met die wete dat ’n artikel oor Luther in hierdie uitgawe van vir die Musiekleier verskyn, besoek ek toe ’n blog waar my oog die wonderlike trefreël vang: “Reformation ...
  • Voorwoord 

   Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2016)
   Wat is die lekkerste werk wat iemand kan hê? Ek dink ek kan met groot dankbaarheid sê: ORRELIS! Ek was bevoorreg om vir amper 28 jaar voltydse orrelis by die NG Gemeente Farrarmere in Benoni te wees. Daar is darem niks ...
  • Voorwoord 

   Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2018)
   As a musician and a church musician, 2018 was very special to me. Not only did we celebrate the centenary of the death of two French composers, Claude Debussy and Lili Boulanger (and the first female winner of the Prix ...
  • Vorhies, F. 1991. Comprehending Karl Marx. [Book review] 

   Anoniem (The South African Society of History Teaching, 1995)
  • Vorticity filaments beneath regular turbulent flow 

   Mukaro, R. (South African Institution of Civil Engineering (SAICE), 2017)
   Two-dimensional vorticity flow fields created in the wake of a plunging breaker were investigated for regular turbulent flow at a Reynolds number of 30 000. Velocity flow fields obtained from an earlier study that had ...