Now showing items 1-1 of 1

    • Selfmoordbriewe as geldige testament : testeerbevoegdheid en animus testandi 

      Beetge, Sune (North-West University (South Africa), Potchefstroom Campus, 2018)
      Voordat ’n testament as ’n regsgeldige dokument aanvaar word, moet die dokument voldoen aan sekere formele vormvereistes. Hierdie vereistes word voorgeskryf in artikel 2(1) van die Wet op Testamente 7 van 1953. Indien ...