Now showing items 1-2 of 2

  • Challenges faced by the grandparents in caring for AIDS orphans in Koster 

   Makgato, Mothabela Jackson (North-West University, 2010)
   The prevalence of HIV/AIDS is increasing with immense influence and pressure on the grandparents as primary caregivers and the main supporters of orphans in families. The grandparents are faced with biophysical, socio–economic ...
  • Grootouers se rolle en belewenisse as hoofversorgers van hulle kleinkinders 

   Jacobs, Issie; Brink, Susan; Roos, Vera; Steyn, Sandra (LitNet, 2016)
   Sosiale veranderinge en die verandering in die tradisionele struktuur van gesinne en families het daartoe aanleiding gegee dat grootouers toenemend die hoofversorgers van hulle kleinkinders word. Die doel van die navorsing ...