Now showing items 1-1 of 1

    • The use of digital data as evidence in the south African law 

      Nel, Alma (North-West University, 2005)
      Die groeiende gebruik en wye strekking van tegnologie gedurende die afgelope paar jare, het 'n nuwe tipe bewysmateriaal geskep wat in beide siviele en kriminele sake gebruik word: sogenaamdedigitale bewysmateriaal. Soos ...