Now showing items 1-1 of 1

    • The re-design of CSIR manufacturing 

      Steenkamp, Johan George (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1998)
      Die skripsie het dit ten doel om die organisasiestruktuurontwerp van die nuutgestigte strategiese vervaardigingsinisiatief (SMI) binne die Wetenskaplike Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR), weer te gee. Die winsgewendheid ...