Now showing items 1-2 of 2

  • 'n Aspekties-aktionsartige ondersoek na die funksielingematiese ge-premorfeem, diachronies gesien 

   Wissing, Daniel Petrus (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1965)
   Die ge- premorfeem het nie net in Afrikaans 'n besonder hoe gebruiksfrekwensie nie maar ook in die ouer Germaanse tale, waarvan Goties en Angel-Saksies goeie voorbeelde is. Hierdie premorfeem het veral in die funksielingemaat ...
  • Palatalisation of /s/ in Afrikaans 

   Wissing, Daniel Petrus; Pienaar, Wikus; Van Niekerk, Daniel Rudolph (Department of General Linguistics, Stellenbosch University, 2015)
   This article reports on the investigation of the acoustic characteristics of the Afrikaans voiceless alveolar fricative /s/$^2$. As yet, a palatal [$\int$] for /s/ has been reported only in a limited case, namely where /s/ ...