Now showing items 11158-33815 of 33815

   Subject
   G protein-coupled receptor [1]
   G-7 [1]
   G-proteïengekoppelde reseptor [1]
   G.H. Wilson [1]
   G9P[6] [1]
   GABA [2]
   GABAergic drugs and treatment-resistant depression [1]
   Gabeba Baderoon se gedigte [1]
   Gabeba Baderoon’s poetry [1]
   Gabon [1]
   Gabonese Education System [1]
   Gaborone [1]
   Gaeumannomyces graminis var. tritici [1]
   Gainsharing [1]
   Gait biomechanics [1]
   Galactic Carbon [1]
   Galactic cosmic rays [1]
   Galactic electrons [7]
   Galactic positrons [1]
   Galactic protons [2]
   Galactic spectra [1]
   Galaksieswerms [1]
   Galaktiese elektrone [3]
   Galaktiese evolusie [1]
   Galaktiese protone [1]
   Galaktiese samesmeltings [1]
   Galaktiese vorming [1]
   Galangin [1]
   Galaxies : BCGs [1]
   Galaxies : mass distributions [1]
   Galaxy Clusters [1]
   Galaxy clusters [1]
   Galaxy evolution [1]
   Galaxy formation [1]
   Galaxy kinematics and dynamics [1]
   Galgut [1]
   Galsoute [1]
   GAM [1]
   Gambling [4]
   Game development model [1]
   Game farming [1]
   game reserves [1]
   Game theory [1]
   Games [1]
   Gametocytocidal [1]
   Gametosiete [1]
   Gamma amino butyric acid (GABA) [1]
   Gamma glutamyltransferase [1]
   Gamma ray spectrometry [1]
   Gamma Rays [2]
   Gamma rays [2]
   Gamma rays-Measurement [1]
   Gamma spectroscopy [1]
   Gamma-glutamyl transferase [1]
   Gamma-glutamyltransferase [1]
   Gamma-ray astronomy [1]
   Gamma-strale [1]
   Gammastraal [1]
   GANN [3]
   Gap between secondary and tertiary mathematics [1]
   Gaps [1]
   GARC [1]
   GARCH [2]
   Garden [1]
   Garden flora [1]
   Garden management [1]
   Garden project [1]
   garlic [1]
   Garment Industry [1]
   Garth Walker [1]
   Gas [6]
   Gas chromatography mass-spectrometry [1]
   Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) [1]
   Gas cooler [1]
   Gas diffusion electrodes (GDE) [1]
   Gas engines [1]
   Gas exchange [1]
   Gas field equipment [1]
   Gas flaring [1]
   Gas life cycle [1]
   Gas pipeline [1]
   Gas plant [1]
   Gas re-injection [1]
   Gas separation [1]
   Gas to liquid [1]
   Gas to liquids [1]
   Gas turbine power station [1]
   Gas turbines [1]
   Gas utilization [1]
   Gas-aangedrewe ketel [1]
   Gas-enjins [1]
   Gas-fired boiler [1]
   Gas-to-liquid [1]
   Gas-to-liquids (GTL) [1]
   Gaseous dry deposition [1]
   Gaseous elemental mercury [1]
   Gasification [6]
   Gaslewensiklus [1]
   Gasskeiding [1]
   Gastro-enteritis [1]
   gastro-enteritis [1]
   Gastro-intestinal [1]
   Gastro-intestinal disease [1]
   Gastro-intestinal medication [1]
   Gastro-intestinale medikasie [1]
   Gastro-intestinale siekte [1]
   Gastro-oesophageal reflux disease (GORD) [1]
   Gastro-retentive drug delivery system [1]
   Gastroenteritis [1]
   gastroenteritis [1]
   Gasturbines [1]
   Gasvryheid [1]
   Gasvryheidsektor [2]
   Gate valve [1]
   Gateway to Africa [1]
   GATS [1]
   Gatsrand (South Africa) [1]
   Gatsrand (Suid-Afrika) [1]
   Gaussian [1]
   Gaussian distribution [1]
   Gaussian Mixture Model [1]
   Gauten city region [1]
   Gauteng [9]
   Gauteng (RSA) and Florida (USA) [1]
   Gauteng businesswomen [1]
   Gauteng Department of Education [1]
   Gauteng educators [1]
   Gauteng growth and development strategies [1]
   Gauteng metropolitaanse gebied [1]
   Gauteng metropolitan area [1]
   Gauteng Province [2]
   Gauteng province [1]
   Gavin Jantjes [1]
   Gay academics [1]
   Gay Fatherhood [1]
   Gay male identity [1]
   GBM [1]
   GC-MS [2]
   GC-MS analyses [1]
   Gcaleka [1]
   GCC 2010 [1]
   GCVv [1]
   GCxGC-TOFMS [1]
   GCxGC-TVMS [1]
   GCxGCTOFMS [2]
   GDE [1]
   Geaffekteerde onderwysers [1]
   Geagte nutswaarde [1]
   Geaktiveerde silika [1]
   Gearing [2]
   Gebalanseerde telkaart [1]
   Gebed [2]
   Gebeurlikheidbenadering [1]
   Gebeurlikheidsplan [1]
   Gebeurtenis [2]
   Gebeurtenis-toerisme [1]
   Gebeurtenistoerisme [1]
   Gebluste kalk [1]
   Geboorte metgesel [1]
   Geborgenheidsgevoel [1]
   Geborgenheit [1]
   Gebreke [1]
   gebroke gesin [1]
   Gebromineerde vlamonderdrukkers [1]
   Gebruik [2]
   Gebruik en doeltreffendheid in MAD [1]
   gebruik van kroniese medikasie [1]
   Gebruik van tegnologie [1]
   Gebruikersbelasting [1]
   Gebruiksgebaseerde teorieë [1]
   GEBT [1]
   Gechloreerde organiese verbindings [1]
   Gedeelde ervaringe [1]
   Gedeeltelik-gekontroleerde leer [1]
   Gedeeltelike aanvalle [1]
   Gedekte-rentekoers-pariteitsteorie [1]
   Gedepriveerde omstandighede [1]
   Gedrag [4]
   Gedrag-gefokusde hantering [1]
   Gedragsevaluering by kinders [1]
   gedragsewewig-wisselkoers, [1]
   Gedragsleer [1]
   Gedragsmodifikasie [1]
   Gedragsondervinding [1]
   Gedragsprobleme [3]
   Gedragsriglyne [1]
   Gedragstopografieë [1]
   Gedragsvaardighede [1]
   Gedrukte media [1]
   Gedwonge verskuiwings [1]
   Geen-omgewing-interaksies [1]
   Gees [1]
   gees [1]
   Gees van die mens [1]
   Gees van God [1]
   Gees-liggaam-dualisme [1]
   Geeste [1]
   Geestelike en emosionele groei [1]
   Geestelike wesens [1]
   Geestesgesondheid [6]
   Geestesgesondheidsorg [2]
   Geestesgesondheidwerkers [1]
   Geestesiek-kinders - Onderwys [1]
   geestesongestelde familielid [1]
   geestesongestelde gesinslede [1]
   Geestesongestelde gesinslid [1]
   geestesongestelde persoon [1]
   geestesongesteldhede [1]
   geestesongesteldheid [1]
   Geforseerde swem toets [1]
   Gegeneraliseerde aanvalle [1]
   Gegronde teorie [1]
   gegrondheid [1]
   Gehalte [2]
   Gehalte sorg [1]
   Gehalte van leer [1]
   Gehaltebestuur [1]
   Geheimhouding [1]
   Geheue [2]
   Geheueverlies [1]
   Geintigreedde Water Hulpbron Bestuur [1]
   GEIS [1]
   Geïllustreerde boeke vir die jeug [1]
   Geïnduseerde kruisbinding [1]
   Geïntegreerde afvalbestuursplan [1]
   Geïntegreerde assessering [1]
   Geïntegreerde bemarkingskommunikasie [1]
   Geïntegreerde benadering [1]
   Geïntegreerde besoedelingsvoorkoming en -beheer [1]
   Geïntegreerde Bestuur van Kindersiektes [1]
   geïntegreerde energiemodel [1]
   Geïntegreerde kliënte-belewenisbestuur [1]
   Geïntegreerde kwaliteitsbeheerstelsel [1]
   geïntegreerde literatuuroorsig [1]
   Geïntegreerde Ontwikkelingsplan [1]
   Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) [1]
   Geïntegreerde ontwikkelingsplanne [1]
   Geïntegreerde plaagbeheer [1]
   Geïntegreerde verslagdoening [3]
   Geïsoleerde longperfusiemodel [1]
   Geïsoleerde tragea [1]
   Gekombineerde metode navorsing [1]
   Gekoördineerde regsraamwerk [1]
   Gel [1]
   Geldigheid [5]
   geldigheid [1]
   Geleefde ervaringe [1]
   Geleenthede [1]
   Geleentheidsbestuur [2]
   Geleentheidstoerisme [1]
   Geleibuisbeginsel [1]
   Geletterdheid [2]
   Geletterdheid en leesprobleme [1]
   Gelisensieerde watergebruike [1]
   Gelisensieerde watergebruiksregte as konstitusionele eiendom [1]
   Geloof [2]
   Geloofsgebaseerde organisasie [1]
   Geloofsgemeenskap [1]
   Geloofsgroei [1]
   Geloofsoortuiging [1]
   Geloofsvolwassenheid [1]
   Geloofwaardigheid [1]
   Geluk [2]
   Gelukkigheid [1]
   Gelyke behandeling en geleentheid [1]
   Gelyke geleenthede en behandeling [1]
   Gelykheid [5]
   gelykheid [1]
   Gelykheid in die werkplek [1]
   Gelykheidsklousule [1]
   Gemeenregtelike [1]
   Gemeenskap [5]
   gemeenskap [1]
   Gemeenskap deelname [1]
   Gemeenskap en Biodiversiteit [1]
   Gemeenskap en skool - Suid-Afrika [1]
   gemeenskapgebaseerde [1]
   Gemeenskapgebaseerde bewaring [1]
   gemeenskapgesondheidsentrum [1]
   Gemeenskaplikheid [1]
   Gemeenskappe [3]
   Gemeenskapsbeplanning [1]
   Gemeenskapsbetrokkenheid [3]
   Gemeenskapseie woordkuns [1]
   Gemeenskapsgebaseerd [2]
   Gemeenskapsgebaseerde sorg [1]
   Gemeenskapsgevoel [1]
   Gemeenskapsielkunde [2]
   Gemeenskapsontwikkeling [2]
   Gemeenskapstoerisme [1]
   Gemeenskapstolking [1]
   Gemeenskapstres [1]
   Gemeenskapsveerkragtigheid [1]
   Gemeente [3]
   Gemeente-ontwikkeling [1]
   Gemeentebou [2]
   Gemeentegroei [1]
   Gemeenteroeping [1]
   Gemeentestrategie [1]
   Gemene reg [1]
   Gemenereg [1]
   Gemengde grondgebruik-ontwikkeling [1]
   gemengde kiesstelsels [1]
   Gemengde konveksie [1]
   Gemengde leer [1]
   gemengde metode [1]
   Gemengde metode evaluering [1]
   Gemengde metode studie [1]
   Gemengde metodes [1]
   Gemengde veeboerdery [1]
   Gemengde-metodes-navorsing [1]
   Gemengde-metodologie [1]
   Gemiddelde Daaglikse Toename (GDT) [1]
   Gemodifiseerde geneesmiddelvrystelling [1]
   Gemodifiseerde vrystelling [1]
   Genade [1]
   Gender [41]
   gender [1]
   Gender age socio-behavioural intervention [1]
   Gender differences [8]
   Gender discrimination [1]
   Gender enactment [1]
   Gender equality [3]
   Gender equity [1]
   gender equity [1]
   Gender identity [3]
   gender imbalance [1]
   Gender inequality [3]
   Gender issues [1]
   Gender polarisation [1]
   Gender Representation Patterns [1]
   Gender role [1]
   Gender stereotypes [3]
   Gender stereotyping [1]
   Gender-based differences [1]
   Gender-based macro culture [1]
   Gender-based micro culture [1]
   Gender-based violence [1]
   Gender-fairness [1]
   Gender-role conflict [1]
   Genders [1]
   Gene delivery [1]
   Gene expression [1]
   Gene flow [1]
   Gene-environment [1]
   Gene-environment interactions [1]
   Genealogiese en historiese perspektief [1]
   Geneesmiddel-geneesmiddel-interaksies [1]
   Geneesmiddel-geneesmiddelinteraksies (GGI) [1]
   Geneesmiddel-veiligheidsmonitering [1]
   Geneesmiddelbewaking [1]
   Geneesmiddels [1]
   Geneesmiddelverbruik [1]
   General anti-avoidance rules (GAAR) [1]
   General Child Assessment Model [1]
   General Comment No. 13 [1]
   General deduction formula [2]
   General Education and Training [1]
   General Education and Training Certificate (South Africa) [1]
   General health [12]
   General health questionnaire [1]
   General psychological well-being scale [1]
   General ralativistic (GR) frame dragging [1]
   General relativistic frame dragging [1]
   general skills and training [1]
   General South African English [1]
   General Survey (MBI-GS) [1]
   General waste [1]
   General-Pulsars [1]
   General-Radiation mechanisms [1]
   Generalised additive models [1]
   Generalised beliefs [1]
   Generalised cost [1]
   Generalised Impulse Response Function [2]
   Generalised mean correcting martingale measure [1]
   Generalised method of moments (GMM) [1]
   Generalisedonset seizures [1]
   Generalized Additive Model [1]
   Generalized Additive Neural Network [1]
   Generalized additive neural network [1]
   Generalized additive neural networks [1]
   Generalized Impulse Response Function [2]
   Generally Accepted Accounting Practice (GAAP) [1]
   Generally accepted accounting practice (GAAP) [1]
   Generally Accepted Accounting Standards [1]
   Generation [5]
   Generation X [3]
   Generation x [1]
   Generation Y [14]
   Generation y [1]
   Generation Y students [5]
   Generation Z [1]
   Generation z [1]
   Generation-potential [1]
   Generational fertility cults (witchcraft) [1]
   Generational satanic cults [1]
   Generational transition [1]
   Generations [4]
   Generative Fathering [1]
   Generativity [2]
   Generativity and Generational Intelligence [1]
   Generatiwiteit en generasionele intelligensie [1]
   Generator [1]
   generator [1]
   Generator circuit breaker [1]
   generator ramp rates [1]
   Generic [5]
   Generic and pervasive skills [1]
   Generic and therapeutic substitution [1]
   Generic assessment factors (GAFs) [1]
   Generic drugs [1]
   Generic indicator [1]
   Generic items [1]
   Generic marketing [1]
   Generic medicine [2]
   Generic pharmaceuticals [1]
   Generic prevalence [1]
   Generic scorecard [1]
   Generic substitution [5]
   Generics [1]
   Generies [1]
   Generiese middels [1]
   Generiese vervanging [1]
   Genesingsbediening [1]
   Genesingsmodelle [1]
   Genesis [1]
   Genesis 1 [1]
   Genesis 12-50 [1]
   Genesis 1:26-27 [1]
   Genesis 2 [1]
   Genetic algorithm [2]
   Genetic characterisation [1]
   Genetic differentiation [1]
   Genetic diversity [1]
   Genetic homogeneity [1]
   Genetic polymorphisms [1]
   Genetic variation [1]
   Genetic variations [1]
   Genetically modified [1]
   Genetically modified crops [1]
   Genetically modified maize [2]
   Genetically modified organisms [1]
   Genetically-modified [1]
   Genetics [1]
   Genetics of haemostasis [1]
   Geneties-gemodifiseerde [1]
   Genetiese diversiteit [1]
   Genetiese karakterisering [1]
   Genetiese variasies [1]
   Genevan melodies [1]
   Gene–environment interactions [1]
   Genitive [1]
   Genocide [1]
   Genome instability [1]
   Genome segment reassortment [1]
   Genome segment recombination [1]
   Genomics [1]
   Genomika [1]
   Genot (jouissance) [1]
   Genotoxicity [2]
   Genotyping [1]
   Genre [4]
   Genre classification [1]
   Genreklassifikasie [1]
   Genremodusse [1]
   Genres [1]
   Gentigreerde Menslikke Nedersettings [1]
   Gentiles [2]
   Geo-demografie [1]
   Geo-demographics [1]
   Geo-environment [1]
   Geo-Routing [1]
   Geochemical influence [1]
   Geochemistry of co-disposed coal [1]
   Geoconservation [1]
   Geodatabase [1]
   Geodatabase design [1]
   Geodemographic characteristics [1]
   Geografiese databasis ontwerp [1]
   Geographic concentration [1]
   Geographic Information systems (GIS) [1]
   Geographical distribution [1]
   Geographical distributions [1]
   Geographical economics [1]
   Geographical patterns [1]
   Geography [1]
   Geography education [1]
   Geography teacher education [1]
   Geoheritage [1]
   Geohidrologie [1]
   Geohydrology [3]
   Geology [1]
   Geomatics [1]
   Geometric means (GMs) method [1]
   Geometric means method [1]
   Geometric thinking [1]
   Geometry [2]
   geometry [1]
   Geometry and language [1]
   Geometry and second language [1]
   Geometry learning [1]
   Geometry teaching [1]
   Geomorphological zonation [1]
   Geopenbaarde vergelykende voordeel [1]
   Geophagia [1]
   Georganiseerde misdaad [1]
   George Eliot [1]
   Georgio Agamben [1]
   Georuimtelike Inligtingsisteme (GIS) [1]
   Georuimtelike Inligtingstelsels [1]
   Geosmien en MIB [1]
   Geosmin [1]
   Geosmin and MIB (emthylisoborneol) [1]
   Geospatial information system for Informal settlements [1]
   Geospatial Information Systems [1]
   Geospatial Information Systems (GIS) [1]
   Geostatistics [1]
   Geotourism [1]
   Gepakte Bedreaktor [1]
   Gepidginiseerde Afrikaans [1]
   Geprojekteerde oorverslappingsmetode (PSOR) [1]
   geprosesseerde komplimentêre voedsels [1]
   Geraas [1]
   Gerealiseerde toekomstige loko-wisselkoers [1]
   Gereformeerde apologetiek [1]
   Gereformeerde Baptiste [1]
   Gereformeerde Dogmatiek [1]
   Gereformeerde Kerk (Ghanzi, South Africa) [1]
   Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika [2]
   Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika [1]
   Gereformeerde perspektief [1]
   Geregistreerde berader [1]
   Geregistreerde beraders [1]
   geregistreerde verpleegpersoneel [1]
   Geregtelike intervensie-magte [1]
   Geregtigheid [1]
   geregtigheid (δηθαηνζύλε) [1]
   Gerekenariseerde lesbeplanning [1]
   Germ plasm management [1]
   German immigration to South Africa [1]
   German society [1]
   German water regulatory framework [1]
   Germination [3]
   Germination and establishment [1]
   Gerontology [2]
   Gerontology/Late-adulthood [1]
   Gesag [3]
   Gesamentlike bedinging [1]
   Gesamentlike besluitneming [1]
   gesamentlike en afsonderlike aanspreeklikheid [1]
   Gesamentlike inkomste ouers [1]
   Gesamentlike opwekking [1]
   Gesegmenteerde omgewingsadministrasie [1]
   Geselekteerde Suid-Afrikaanse organisasies [1]
   Gesensoreerde data [1]
   Gesertifiseerde emissievermindering [1]
   Gesigsoorspanning [1]
   Gesin [3]
   gesin [1]
   Gesin-werkverryking [1]
   Gesindhede [2]
   Gesindheid [1]
   Gesindheid en evaluering [1]
   Gesinne [1]
   gesinne [1]
   Gesinsadvokaat [1]
   Gesinsfunksionering [1]
   Gesinsgeweld [1]
   Gesinslede wat 'n geestesongestelde gesinslid versorg [1]
   Gesinsorg [1]
   Gesinspsigoterapie [1]
   Gesinsterktes [1]
   Gesinsverantwoordelikheidsverlof [1]
   Gesinsverbrokkeling [1]
   Gesinswelstand [1]
   Geskiedenis [7]
   Geskiedenis - Studie en onderrig (Primêr) [1]
   Geskikte NGV modelle [1]
   Geskikte verlof vir vaders [1]
   Geskiktheidkoste [1]
   Geskille [1]
   Geslag [11]
   Geslagsgelykheid [2]
   geslagsgelykheid [1]
   Geslagsidentiteit [1]
   Geslagsongelykheid [1]
   Geslagsregverdigheid [1]
   Geslagsrol [1]
   Geslagsrolkonflik [1]
   Geslagstereotipering [1]
   Geslagstereotipes [1]
   Geslagsverskille [3]
   Geslote stertrosse [1]
   Gesond eet [1]
   Gesonde [1]
   Gesondheid [11]
   gesondheid [1]
   gesondheid en welstand [1]
   Gesondheid van voedsel [1]
   Gesondheid-inligtingsisteme [1]
   Gesondheid-verwante fisiese fiksheid [1]
   gesondheidbevorderende skole [1]
   Gesondheidbevordering [1]
   Gesondheids effekte [1]
   Gesondheidsberoepsmense [1]
   Gesondheidsbevordering [2]
   gesondheidsbevordering [1]
   Gesondheidsbevordering; [1]
   Gesondheidsgroep [1]
   Gesondheidsimpak [1]
   Gesondheidskennis [1]
   Gesondheidskliniektuine [1]
   Gesondheidskommunikasie [1]
   Gesondheidsopvoeding [1]
   Gesondheidsorg [4]
   Gesondheidsorg spesialiste [1]
   Gesondheidsorg vir alle inwoners [1]
   Gesondheidsorgkoste [1]
   Gesondheidsorgpersoneel [1]
   Gesondheidspraktyke [1]
   Gesondheidsrisiko [1]
   Gesondheidstatus [1]
   Gesondheidswerkers [1]
   gesonheid van voedsels [1]
   Gespesialiseerde inhoudskennis [1]
   Gespreksgenote [1]
   Gestadigde toestand [1]
   Gestalt [4]
   Gestalt approach [3]
   Gestalt Field Theory [2]
   Gestalt Field theory [1]
   Gestalt field theory [4]
   gestalt field theory [1]
   Gestalt paradigm [2]
   Gestalt paradigma [1]
   Gestalt Play Therapy [1]
   Gestalt play therapy [6]
   Gestalt spelterapie [3]
   Gestalt Terapie Teorie [1]
   Gestalt theory [2]
   Gestalt therapy [5]
   Gestalt Therapy Theory [1]
   Gestalt Therapy theory [1]
   Gestalt therapy theory [2]
   Gestalt Veld teorie [1]
   Gestalt veldteorie [2]
   Gestalt-benadering [1]
   Gestalt-spelterapie [1]
   Gestalt-terapieteorie [2]
   Gestalt-veldteorie [2]
   Gestaltbenadering [2]
   Gestaltparadigma [1]
   Gestaltspelterapie [1]
   Gestaltteorie [1]
   Gestaltterapie [4]
   Gestaltterapie-teorie [1]
   Gestation [1]
   Gestremd-vriendelike gemeente [1]
   gestremde karakters [1]
   Gestremdes [1]
   Gestremdheid [2]
   gestruktureerde bewysgebaseerde protokol [1]
   Gestruktureerde handels- en kommoditeitsfinansiering [1]
   Getalledomein [1]
   Getrouheid [1]
   GETTER [1]
   Getuienis [1]
   Getuienis (Christendom) [1]
   Gevaarlike afval [1]
   Gevaarlike chemiese substanse [1]
   Gevaarlike huishoudelike afval [1]
   Gevalideerde analitiese metodes [1]
   Gevalle studie navorsings [1]
   Gevallestudie [4]
   gevallestudie ontwerp [1]
   Gevangenisskap [1]
   Gevoelens oor die besigheid [1]
   Gevolge [2]
   Gevolge van egskeiding op die kind [1]
   Gevolge van moeders wat werk [1]
   Gevorderde metingsbenadering [1]
   Gevorderde onderwyssertifikaat [1]
   Gevorderde Sertifikaat: Onderwys (Skoolbestuur en –Leierskap) [1]
   Gevorderde waterbehandeling [1]
   Gewapende konflik [1]
   Gewasbestuur [1]
   Gewasproduksie [1]
   Gewetensvryheid [1]
   Gewig [1]
   Gewone geiser [1]
   Gewoon [1]
   Gewoontereg [3]
   Gérard Genette [1]
   geїntegreerde benadering [1]
   GGT [1]
   Ghana [4]
   Ghost characters [1]
   Ghost stories [2]
   Ghosts [1]
   GHQ [1]
   GI [2]
   Giardia [1]
   Gibberellic acid [1]
   Gibberelliensuur [1]
   GIDI [1]
   Gifted children [2]
   Gifted education [1]
   Gifted education in SA [1]
   Gifted learners [2]
   Gifted learners in primary schools [1]
   Giftedness [3]
   Gill damage [1]
   Gimnastiek [1]
   Gini coefficient [1]
   Girl [1]
   Girl-child [1]
   Girls [3]
   Girls in Risk Reduction Leadership Programme [1]
   GIS [7]
   GIS and Disaster Management [1]
   GIS for informal settlements [1]
   Gis uitdrukking [1]
   Gisela Stege [1]
   GKSA [1]
   glasagtige perfluoropolimeer membrane [1]
   Glass [1]
   Glass ceiling [1]
   Glass ceiling effect [1]
   Glass fibre [1]
   Glassy [1]
   glassy perfluoropolymer membranes [1]
   GLAST [1]
   Glaubenslehre [1]
   Gliclazide [2]
   Glider [1]
   Gliders [1]
   Glifosaat [1]
   Gliklasied [2]
   Glikosileerde hemoglobien A1c [1]
   Gliotoksien [1]
   Gliotoxin [1]
   Glisemiese index [1]
   Gliserol [1]
   Glisien [1]
   Glisien N-asieltransferase [1]
   Glitch encoding [1]
   GLM [1]
   Global [1]
   Global Comodity Chain [1]
   Global constitutionalism [1]
   Global environment [1]
   Global environmental constitutionalism [1]
   Global financial crisis [2]
   Global higher education [1]
   Global macro-economy [1]
   Global management accounting principles [1]
   Global Positioning System [1]
   Global Reporting Guideline (GRI) [1]
   Global Reporting Initiative [4]
   Global reporting initiative [2]
   Global reporting initiative (GRI) [1]
   Global sensitivity analysis [1]
   Global South [1]
   Global Value Chain [1]
   Global warming [6]
   Global warming potential [1]
   Globale finansiële krisis [1]
   Globale verslagdoening inisiatief [1]
   Globale verslagdoeningsinisiatief (GRI) [1]
   Globalisation [7]
   Globalisation of work [1]
   Globalisering [1]
   Globalization [5]
   Globilisation [1]
   Globular clusters [1]
   Glocal mission [2]
   Glocal worship [1]
   Glory [1]
   GLTP [1]
   Glucocorticoids [1]
   Glucose [3]
   Glucose characterisation [1]
   Glucose control [1]
   Glukose [2]
   glutamaat [1]
   Glutamate [2]
   glutamate [1]
   Glutamate excitotoxicity [1]
   Glutamine [1]
   Glutathione peroxidase Thiobarbituric acid reactive substances [1]
   GLYAT [4]
   Glycaemic control [2]
   Glycaemic index [2]
   Glycaemic Load (GL) [1]
   Glycated haemoglobin [1]
   Glycerol [1]
   Glycine [1]
   Glycine conjugation [2]
   Glycine max [1]
   Glycine N-acyltransferase [3]
   Glycine N-acyltransferase (GLYAT) [1]
   Glycine-N-acyltransferase [1]
   Glycosylated hemoglobin A1c [1]
   Glyphosate [3]
   Glyphosate resistant maize [1]
   GM [1]
   GM crops [1]
   GM gewasse [1]
   GM maize [1]
   GM mielies [1]
   Gnosticism [2]
   GNSS [1]
   Go MAD [1]
   Goal achievement matrix [1]
   goal achievement matrix [1]
   Goal attainment [1]
   Goal commitment [1]
   Goal management [1]
   Goal oriented requirements engineering [1]
   Goal programming [1]
   Goal programming technique [1]
   Goal setting [2]
   Goal-setting [1]
   Goal-setting Theory [1]
   Goals [3]
   God [1]
   God as Father [2]
   God as man [1]
   God fearers [1]
   God-belief [1]
   God-directed art [1]
   God-fearing proselytes [1]
   Godgerigte kuns [1]
   Godly beliefs [1]
   Godsbeeld [1]
   Godsbeskouing [1]
   Godsdiens [3]
   Godsdiens en wetenskap [2]
   Godsdiens/geestelike-werk-inmenging [1]
   Godsdiens/Religie [1]
   Godsdienstige lewe [2]
   Godsdienstige oortuigings [1]
   Godsdienstige opvoeding [8]
   Godsdienstigheid [1]
   Godsdiensvryheid [1]
   Goed [1]
   Goeie buitelandse landbou-beleggingsregulering [1]
   Goeie regering [1]
   Going concern [1]
   Going Postal [1]
   Gold [3]
   Gold Fields library [1]
   Gold Mine [2]
   Gold mine [5]
   Gold mine company [1]
   Gold mine rehabilitation [1]
   Gold mine shaft [1]
   Gold mine tailings facilities [1]
   Gold mines [2]
   gold mines [1]
   Gold mining [4]
   Gold mining supply chain [1]
   Gold nanoparticles [3]
   Gold ore transportation system [1]
   Gold processing plants [1]
   Gold recovery [1]
   Gold sector [1]
   Gold tailings [1]
   Gold tailings disposal facility [1]
   Gold tailings material [1]
   Golden Gate Highlands National Park [1]
   Golden Gate Hooglande Nasionale Park [1]
   GoldSim [1]
   Good foreign agro-investment governance [1]
   Good Governance [1]
   Good governance [7]
   good local governance [1]
   Good Pharmacy Practice [1]
   Good Samaritan [1]
   Good teacher [1]
   Good teaching [1]
   Good works [1]
   Google App Engine [1]
   GORE methods [1]
   GORE metodes [1]
   Gosner stadiums [1]
   Gosner staging [1]
   Gospel [6]
   Gospel of creation [1]
   Gospel of Matthew [1]
   Gothic [2]
   Goties [1]
   Goud [1]
   Goud uitskothoop [1]
   Gouda area [1]
   Goudherwinning [1]
   Goudmyn [3]
   goudmyne [1]
   Goudmynslikdamme [1]
   Goudogies [1]
   Governance [11]
   governance [1]
   Governance and Government [1]
   Governing board [1]
   Governing body [2]
   Government [11]
   Government aid to small business-South Africa [1]
   Government aid-South Africa-North-West [1]
   Government communication [2]
   Government Communication and Information Systems (GCIS) [1]
   Government grant [1]
   Government initiative [1]
   Government initiatives [1]
   Government organisation [5]
   Government policy [3]
   Government policy and legislation [1]
   Government revenue [1]
   Government take [1]
   Government-to-government services [1]
   Government-wide Monitoring and Evaluation System (GWM&ES) [1]
   Governmental environment [1]
   Governmental sphere integration [1]
   Governmentality [1]
   Govertnment [1]
   GPC-MALLS [1]
   GPPP [1]
   GPS [1]
   GPWS [1]
   Gr 9 [1]
   GR electrodynamics [1]
   GR electrodynamics, millisecond pulsar visibility [1]
   Gr. 0 learner) [1]
   GR10924 G9P[6] [1]
   Gra- pheme-based ASR [1]
   Graad 12 [1]
   Graad 4-onderwysers [1]
   Graad 7 leerder [1]
   graad nege-leerder [2]
   Graad R (ontvangsjaar, graad 0, kindertuin, voorskoolse jaar, kindergarten) [1]
   Graad R leerders [1]
   Graad R-leerder (kleuter, voorskoolse kind) [1]
   Graad R-onderwyser (opvoeder, fasiliteerder, klasonderwyser, leerkrag) [1]
   Graad R-opvoeder [1]
   Graad van aanval [1]
   Graanamarant [1]
   Graanvibrasiesif [1]
   Grace [2]
   Grace of God [1]
   Grade 1-learners [1]
   Grade 11 [1]
   Grade 11 learner [1]
   Grade 12 [3]
   Grade 4 teachers [1]
   Grade 6 workbooks issued by the Department of Basic Education [1]
   Grade 7 learner [1]
   Grade 7 Learners [1]
   Grade 8 mathematics [1]
   Grade 9 learners [1]
   Grade nine learner [2]
   Grade nine learners [1]
   Grade point average [1]
   Grade R [2]
   Grade R (reception year, grade 0, preschool year, kindergarten) [1]
   Grade R diploma programme [1]
   Grade R educator [1]
   Grade R equipment [1]
   Grade R learner (pre-schooler) [1]
   Grade R learners [1]
   Grade R teacher (educator, facilitator, generalist teacher) [1]
   Grade R-learners [1]
   Grade R-teacher development [1]
   Grade R-teachers [1]
   Grade R-teaching [1]
   Graded exercise test [1]
   Gradering en puntetoekenning (Studente) [1]
   Gradient [1]
   Gradient- and curvature drift [1]
   Graduate employability [1]
   Graduate teacher training [1]
   Graduate work [1]
   Graduates [1]
   Grafieke [1]
   Grafiese ontwerp [1]
   grain [1]
   Grain amaranth [1]
   Grain legumes [1]
   Grain market [1]
   Grain mould [1]
   Grain segment [1]
   Grain storage [1]
   Grain vibration screen [1]
   Grammar teaching [2]
   Grammatical aspect [1]
   Grammatical change [1]
   Grammatical construction [1]
   Grammatical-Historical [1]
   Grammatical-historical hermeneutic [1]
   Grammaticalisation [1]
   Grammaticalization [2]
   Grammatika [1]
   Grammatikaal-histories [1]
   Grammatikale aspek [1]
   Grammatikalisering [2]
   Grams (g) of ethanol [1]
   Grams (g) of fibre [1]
   Grandchildren [1]
   Grandmother [1]
   Grandmother-headed households [1]
   Grandmothers [1]
   Grandparents [2]
   Granger Causality [1]
   Granger causality [2]
   Granger causality test [1]
   Granger VECM [1]
   Granite quarries [1]
   Grant in aid [1]
   Granting of prospecting and mining rights [1]
   Grants [1]
   Granular activated carbon (GAC) [1]
   Granulation [2]
   Granulering [2]
   Granules [3]
   Grapefruit juice [1]
   Graph [1]
   Graph matching [1]
   Grapheme-to-phoneme conversion [1]
   Graphemeto- phoneme [1]
   Graphemeto-phoneme [1]
   Graphic design [2]
   Graphic family sculpting [1]
   Graphic novel [1]
   Graphics [1]
   Graphite [2]
   Graphitization [1]
   Graphs [1]
   Graphs in kinematics and mathematics [1]
   Gras-houtagtige verhouding [1]
   Grass [3]
   Grassland [4]
   Grassland ecology-South Africa-Zeerust [1]
   Grasslands [1]
   Grasveld [2]
   Gratefulness [1]
   Gratitude [1]
   Gratuitous evils [1]
   Gravels deposits [1]
   Gravity [1]
   Gravity drainage [1]
   Gravity model [1]
   Grazer [1]
   Grazing [1]
   Grazing and browsing capacity [1]
   Grazing capacity [1]
   Grazing effects [1]
   Great Britain [2]
   Great Commission [1]
   Great commission [1]
   Great expectations [1]
   Great Recession [1]
   Greater Tzaneen Municipality [1]
   Greatest possible being [1]
   Greco-Roman and Jewish historians [1]
   Greece [3]
   Greek Emotional Intelligence Scale [1]
   Greek law [1]
   Greeks [1]
   Green [1]
   Green advertising [1]
   Green buildings [2]
   Green buying behaviour [1]
   Green Campus [2]
   Green computing [1]
   Green development [1]
   Green Drop Assessment [1]
   Green economy [2]
   Green energy [1]
   Green hotels [1]
   Green house gases [1]
   Green Information Systems [1]
   Green Information Systems (Green IS) [1]
   Green Information Technology [2]
   Green Information Technology (Green IT) [1]
   Green Infrastructure Planning [1]
   Green infrastructure planning [1]
   Green IS framework [1]
   Green IT [1]
   Green management [1]
   Green planning development [1]
   Green practices [1]
   Green procurement practice [1]
   Green products [1]
   Green purchase behaviour [1]
   Green spaces [2]
   Green System Development [1]
   Green technology [1]
   Greenhouse gas [4]
   Greenhouse gas emissions [1]
   Greenhouse gases [1]
   Greenhouse gases (GHG) [1]
   Greening costs [1]
   greepkrag [1]
   Greimasian Actantial Model [1]
   Grense [2]
   Grense rondom die teks [1]
   Grensgevalle [1]
   GRI [1]
   GRI framework [2]
   GRI guidelines [1]
   GRI raamwerk [1]
   GRID [1]
   grid code [1]
   Grief [6]
   Grief assessment guide [1]
   Grief program [1]
   Grief treatment [1]
   Griekwa-Afrikaans [1]
   Grievance procedure [1]
   Grievance procedures [1]
   grip force [1]
   Griqua Afrikaans [1]
   Griqualand West [1]
   Groblersdal [1]
   Groei [4]
   groei [1]
   Groei potensiaal [1]
   Groei-inkorting [1]
   Groeiende goudmyn [1]
   Groeikoers [1]
   Groeiversnellingsfase [1]
   Groen ekonomie [2]
   Groen infrastruktuur beplanning [1]
   Groen ruimtes [1]
   groenhuisgas [1]
   Groep [1]
   Groep aksie [1]
   Groepering [1]
   Groepsdruk [1]
   Groepwerk [3]
   Grond [1]
   Grondalge [1]
   Grondanalise [1]
   Grondbeginsels van lees [1]
   Grondbesit [1]
   Grondbesit (Gewoontereg) [1]
   Grondbesit en -gebruik [1]
   Grondbewerking [1]
   grondensieme [1]
   Grondgryping [1]
   Grondsaadbankanalise [1]
   Grondslagfase [4]
   Grondslagfase-onderwyser [1]
   Grondslagfase-onderwyser (GSF-onderwyser) [1]
   Grondslagfase-onderwyser professionele ontwikkeling [1]
   Grondslagfase-onderwysers [1]
   Grondtipes [1]
   Grondverskuiwing [1]
   Grondverskywingsmasjiene [1]
   Grondwater beperkte data [1]
   Grondwet [7]
   Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 [1]
   Grondwet van Suid-Afrika [1]
   Grondwetlike beperkings [1]
   Grondwetlike demokrasie [1]
   Grondwetlike eiendomsregte [1]
   Grondwetlike impak [1]
   Grondwetlike polisiëring [1]
   Grondwetlike prosedurele regte [1]
   Grondwetlike regte [4]
   Grondwetlike waardes [1]
   Grondwetlikheid [2]
   Grooming process [1]
   Groot 5 [1]
   Groot Limpopo Oorgrens Park [1]
   Groot opdrag [1]
   Groot partikels [1]
   Grootegeluk Coal Mine [1]
   Grootmaat oppervlaklugverkoelingseenhede [1]
   grootmotoriese vaardighede [1]
   Grootouers [1]
   Grootskaalse musiekgebeurtenisse [1]
   Groottebepaling [1]
   Gross domestic product [2]
   Gross income [3]
   Gross motor [1]
   Gross motor development [1]
   Gross motor skills [1]
   gross motor skills [1]
   Gross operating profit [1]
   Gross wage [1]
   Grotendieck's theorem [1]
   grotesque [1]
   Grotte [1]
   Ground water [1]
   Grounded theory [4]
   Groundnut [2]
   Groundnuts [1]
   Groundwater [10]
   Groundwater contribution to surface water bodies [1]
   Groundwater influx [1]
   Groundwater recharge [1]
   Groundwater Region 65 [1]
   Groundwater sparse data [1]
   Groundwater systems [1]
   Group [1]
   Group action [1]
   Group cohesion [1]
   Group differences [1]
   Group dynamics [2]
   Group effectiveness [2]
   Group II management style (GII) leader [1]
   Group instruction [1]
   Group intervention [1]
   Group intervention strategy [1]
   Group process [1]
   Group ratio rule [1]
   Group resilience [1]
   Group resilience-promoting programme (GRPP) [1]
   Group work [7]
   Group work in education-South Africa [1]
   Grouping [1]
   GroupWare (Computer software) [1]
   Groupwise [1]
   Groupwork [1]
   Growth [15]
   growth [1]
   Growth determinants [2]
   Growth opportunities [1]
   Growth potential [1]
   Growth rate [1]
   Growth spurt [1]
   Growth stages [1]
   Growth stunting [1]
   Grubbs [1]
   Grubbs 1-type complexes [1]
   Grubbs precatalyst [1]
   Grubbs prekatalisator [1]
   Grubbs-I [1]
   Grubbs-II [1]
   Grubbs-tipe prekatalisatore [1]
   Grubbs-type catalyst [1]
   Grubbs-type precatalyst [1]
   Gruis afsettings [1]
   Gruwel (תּוֹעֵבָה ) [1]
   GS-GS Opstapversterker [1]
   GSAT [1]
   GSM [1]
   GSM identification [1]
   Gt. Brit. [1]
   Guanfacine [1]
   Guanfasien [1]
   Guarantee [2]
   Guardianship [1]
   Guatemala [1]
   Guidance [4]
   Guidance counselling [1]
   Guidance needs [1]
   Guidance programme [1]
   Guide [1]
   Guided applied practice [1]
   Guideline [1]
   Guidelines [15]
   guidelines [1]
   Guidelines - HIV/Aids [1]
   Guidelines for teacher support [1]
   Guiding [1]
   Guiding Principles [1]
   Guilmant, A. [1]
   GUM 19 [1]
   Gut content [1]
   Gut microbes [2]
   GWAS [1]
   Gymnastics [1]
   GyraseB [1]
   H-test [1]
   H. Gunkel [1]
   H.E.S.S. [3]
   H.G. Stoker [1]
   H.J. Pieterse [1]
   H2 extraction [1]
   H2 production [1]
   H2 produksie [1]
   H2S deactivation [1]
   H2S-de-aktivering [1]
   H2SO4 stability [1]
   H4IIE reporter gene bio-assay [2]
   H4IIE-biosiftingstoets [1]
   H4IIE-luc [2]
   H4IIE-luc bio-assay [3]
   H4IIE-luc bioassay [1]
   H4IIE-luc reporter gene bio-assay [1]
   Haagse konvensie [1]
   HAARB [1]
   HAART [1]
   Habermas [1]
   Habit [1]
   Habitat [1]
   Habitat alteration [1]
   habitat area [1]
   Habitat change [1]
   Habitat management [1]
   Habitat modification [1]
   habitat profile [1]
   Habitat selection [1]
   Habitat seleksie [1]
   Habitat suitability curves [1]
   Habitat use [1]
   habitat viability assessment [1]
   habitat-area [1]
   Habitual physical activity [1]
   habitual physical activity [1]
   Habitus [1]
   HACCP [2]
   Hadiths [1]
   Hadromophryne natalensis [1]
   Haematocrit [1]
   Haematological [1]
   Haematozoan [1]
   Haemodialysis [1]
   Haemoglobin [1]
   Haemogregarins [1]
   Haemolysis [1]
   Haemoparasite [1]
   Haemostasis [2]
   Haemostatic factors [1]
   Haemostatic variables [1]
   Hafnium [4]
   Hague convention [1]
   Halakha [1]
   Half life [1]
   Half-life [1]
   Halfleeftyd [1]
   Hallucination [1]
   Halogenation [1]
   Haloperidol [1]
   Hammer impulse excitation [1]
   Hampese beserings [1]
   Hamstring injuries [1]
   Hand hygiene [1]
   Hand paint [1]
   hand-arm vibrasie sindroom (HAVS) [1]
   hand-arm vibration syndrome (HAVS) [1]
   hand-eye coordination [1]
   hand-oog koördinasie [1]
   hand-oorgedraagte vibrasie (HOV) [1]
   Hand-transmitted vibration (HTV) [1]
   Handel [2]
   Handel arias [1]
   Handel in watergebruiksaansprake of -toekennings [1]
   Handel-arias [1]
   handelaar [1]
   Handeldryf in koolstofkrediete [1]
   Handeling [3]
   handeling [1]
   Handelinge 2 [1]
   Handelsfinansiering [1]
   Handelsmerk [3]
   Handelsmerk identifikasie [1]
   Handelsmerk-ekwiteit [1]
   Handelsmerk-lojaliteit [1]
   Handelsmerkbeeld [1]
   Handelsmerkbestuur [1]
   Handelsmerklojaliteit [1]
   Handelsmerkwaardasie [1]
   Handelsmerkwaarde [1]
   Handelsmerkwaarde in toerisme [1]
   Handgemaakte mynbou [1]
   Handicapped [1]
   Handling [1]
   Handling needs [1]
   Handmaid's tale [1]
   Handset identification [1]
   handvaardigheid [1]
   Handverf [1]
   Handves van Regte [1]
   Hannah Arendt [1]
   Hans Roosenschoon [1]
   Hansen Solubility Parameters [1]
   Hantering [4]
   Hantering van afknouery [1]
   Hantering van seksuele misbruik [1]
   Hanteringsbehoeftes [1]
   Hanteringsgedrag [1]
   Hanteringsmeganismes [1]
   Hanteringstrategieë [4]
   Haplogroups [1]
   Haplotypes sensitivity [1]
   Happiness [9]
   Harassment [4]
   Hard adventure activities [1]
   Hard Times [1]
   Hard-to-value intangibles [1]
   Harde-avontuuraktiwiteite [1]
   Hardiness [1]
   Hardlywigheid [1]
   Hardship [1]
   Harksen v Lane [1]
   Harmful tax practices [1]
   Harmonic Active Power [1]
   Harmonic analysis [1]
   Harmonic Emission [1]
   Harmonic Vector Method [1]
   Harmonics [1]
   Harmoniese analise [1]
   Harmoniëring [1]
   Harmonisation [1]
   Harmonised System [1]
   Harmonisering [1]
   Harold Bloom [1]
   Harpsichord [1]
   Hartbeespoort Dam [1]
   Hartfibrose [1]
   Hartsiekte [1]
   Harttempo [2]
   Harttempo-opname [1]
   Harttempo-varieerbaarheid [1]
   Harvesting [1]
   Haunting [1]
   Hazard [2]
   Hazard assessment [1]
   Hazard Characterization [1]
   Hazard function [1]
   Hazardous chemical substances [2]
   Hazardous chemical substances (HCSs) [1]
   Hazardous chemicals [1]
   hazardous energy [1]
   Hazardous household waste [1]
   Hazardous waste [1]
   Hazards [3]
   HbA1c [3]
   HCHs [1]
   HCI Principles [1]
   HCO3 [1]
   HCT [2]
   HDVC [1]
   HDVC-fluoresensie [1]
   Head [1]
   Head of Department [1]
   Head of the households [1]
   Head-to-skirt weld [1]
   Headcount index [8]
   Headline earnings per share [2]
   Headquarter companies [1]
   Headquarter company regime [1]
   Heads of department [2]
   Heads of departments [1]
   Healing [2]
   Healing ministry [2]
   Healing models [1]
   Healing power [1]
   Health [46]
   health [1]
   Health and Environment [1]
   Health and fitness industry [1]
   Health and hygiene [2]
   Health and Safety [1]
   Health and safety [2]
   Health and well-being of farm schools [1]
   health and wellness [1]
   Health behaviour [2]
   Health believe model [1]
   Health benefits [1]
   Health care [6]
   Health care costs [1]
   Health care environment [1]
   Health care for all [1]
   Health care group [1]
   Health care personnel [1]
   Health care professionals [1]
   health care professionals [1]
   Health care services [1]
   Health care workers [1]
   Health clinic gardens [1]
   Health communication [1]
   Health communication programmes [1]
   Health determinants [1]
   Health education [3]
   Health effects [1]
   Health exposure [1]
   Health facilities [1]
   Health Facilities Infrastructure Management Programme [1]
   Health formulas [1]
   Health hazard [2]
   Health impact [2]
   Health information systems [1]
   Health knowledge [1]
   Health of women [1]
   Health officers-Job stress-South Africa-Free State [1]
   Health outcomes [1]
   Health practices [1]
   Health profession [1]
   Health Professions Act [2]
   Health Professions Council of South Africa [1]
   Health Professions Council of South Africa (HPCSA) [1]
   Health promoters [2]
   Health promoting schools [10]
   health promoting schools [1]
   Health promotion [16]
   health promotion [1]
   Health Related Physical Fitness [1]
   Health research [2]
   Health risk [2]
   Health risk assessment [2]
   Health risk behaviour [1]
   Health risk factors [1]
   Health sector [1]
   Health sector reform [1]
   Health seeking behaviour [1]
   Health service delivery [1]
   Health status [3]
   Health system [1]
   Health workers [2]
   Health-promoting school. [1]
   Health-related behaviour [1]
   Health-related fitness [3]
   Health-related physical fitness [1]
   Healthcare [4]
   Healthcare industry in South Africa [1]
   Healthcare needs [1]
   Healthcare personnel [1]
   Healthcare professionals [3]
   Healthcare system [2]
   Healthiness of food [1]
   healthiness of food [1]
   Healthstatus [1]
   Healthy [1]
   Healthy eating [1]
   Healthy families [1]
   Healthy fitness zones [1]
   Healthy lifestyle (HLS) [1]
   Healthy school environment [1]
   Healthy school environments for Grade R learners [1]
   Healthy work environment [1]
   Healthy work organisation [1]
   hearing impairment [1]
   Hearing loss [1]
   Heart disease [1]
   Heart Foundation symbol [1]
   Heart of Darkness [1]
   Heart purification [1]
   Heart rate [3]
   Heart rate recordings [1]
   Heart rate variability [1]
   Heat and mass transfer [1]
   Heat balance [1]
   Heat Exchanger [1]
   Heat exchanger effectiveness [1]
   Heat exchanger model [1]
   Heat exchanger(s) [1]
   Heat generation [1]
   Heat pump [4]
   heat pump [1]
   Heat recovery [2]
   Heat separated epidermis [1]
   Heat spots [1]
   Heat to power ratio (HPR) [1]
   Heat transfer [3]
   heat transfer [1]
   heat transfer correlations [1]
   Heat transfer enhancement [1]
   Heat transfer model [1]
   Heat treatment [1]
   Heat treatment of breast milk [1]
   Heating [1]
   Heating and refrigeration [1]
   Heating rate [1]
   Heating ventilation and air conditioning (HVAC) [1]
   Heating ventilation and air-conditioning (HVAC) system simulation [1]
   Heavy haulage [1]
   Heavy metal content [1]
   Heavy metal music [1]
   Heavy metals [6]
   heavy metals [1]
   Heavy-tailed distributions [1]
   Hebreeuse Bybel [1]
   Hebrew Bible [1]
   Hebrew poetry [1]
   Hebrews [3]
   Hedge fund [1]
   Hedge funds [2]
   Hedging [1]
   Hedging and Hedging Contracts [1]
   Hedonia [1]
   Hedonic motivation [1]
   Hedonic price model [1]
   Hedonic regression [1]
   Hedonic value [1]
   Hedonic well-being [1]
   Hedonism [2]
   Hedonistiese regressie [1]
   Heel bloed [1]
   Heelblaar [1]
   Heelheid [1]
   Heelliggaamvibrasie [1]
   Heeltallige programmering [3]
   Heffing [1]
   Heffings [1]
   Hegemony [4]
   Height for age-z-score [1]
   Heightened vulnerability [1]
   Heilig [1]
   Heilige Gees [1]
   Heiligheid [1]
   Heiligheidsbeweging [1]
   Heiligmaking [1]
   Heksemoord [1]
   Helderste swerm galaksies [1]
   Helical coil [1]
   Helicopter [2]
   Helicoverpa armigera [2]
   Heling [1]
   Heliomantel [1]
   Heliopause [3]
   Heliopouse [1]
   Heliosfeer [5]
   Heliosferiese modulasie [1]
   Heliosferiese neutrale vlak [1]
   Heliosheath [5]
   Helioskede [1]
   Heliosphere [15]
   Heliosphere, [1]
   Heliospheric current sheet [3]
   Heliospheric magnetic field [2]
   Heliospheric modulation [4]
   Helium [2]
   Helium test facility (HTF) [1]
   Hellenism [1]
   Hellenization [1]
   Help [1]
   Help negation [1]
   Help negation behaviour [1]
   Helping [1]
   Helping relationship [1]
   Helping skills [1]
   Hematologiese [1]
   Hemilabile [1]
   hemilabile ligands [1]
   Hemocompatibility [1]
   Hemodialise [1]
   Hemodynamics [1]
   Hemolise [3]
   Hemolysis [2]
   Hendrik Hofmeyr [2]
   Henotheism [1]
   Henri Dutilleux [1]
   HepaRG cells [1]
   Hepatitis C [1]
   Hepatocellular carcinoma [2]
   Hepatosellulêre karsinoom [1]
   HepG2 [2]
   Herb-drug interactions [1]
   Herb-drug pharmacokinetic interactions [1]
   Herbaceous layer [2]
   Herbaceous vegetation [1]
   Herbal medicine [1]
   Herbert Zettl [1]
   Herbewatering van dolomitiese kompartemente [1]
   Herbicides [1]
   Herbivore exclusion [1]
   Herbivorie [1]
   Herbivory [2]
   Hereditary tyrosinemia type 1 [1]
   Hereditary tyrosinemia type1 [1]
   Hereregte [1]
   Heresy [2]
   Heretical [1]
   Herhaalbaarheid [1]
   Herhalende kosmiesestraalvariasies [1]
   Herinnering [1]
   Herinneringsboodskappe [1]
   Herintegrasie [2]
   Heritage [2]
   Heritage tourism [2]
   Herleiding van water [1]
   Hermann Hesse [1]
   Hermeneutic phenomenology [1]
   Hermeneutics [12]
   hermeneutics [1]
   Hermeneutiek [4]
   Hermeneuties [1]
   hermeneuties [1]
   Hernieubare energiebronne [1]
   Hernubare energie [1]
   Hernuwe [1]
   Heroic leadership style [1]
   herposisionering van psigologiese geboorte-orde [1]
   Herroep [2]
   Herroeping [1]
   hersaamgestelde gesin [1]
   Hersaamgestelde gesinne [1]
   Hersieningpakket [1]
   Herstandaardisering [1]
   Herstellende geregtigheid [1]
   Herstrukturering [1]
   Herverkope [1]
   Herversnelling [1]
   Hervul-meewerkendheidskoers [1]
   Herwinbare energie [1]
   Herwinning [1]
   Herwinningsvermoë [1]
   Hesse, A. [1]
   Heston stochastic volatility model [1]
   Heston stogastiese volatiliteitsmodel [1]
   Heterogeneous road users [1]
   Heteroglossia [3]
   Heterologie [1]
   Heteronychus arator [1]
   Heterosexual relations [1]
   Heterosexuality [1]
   Heteroskedasticity [1]
   Heteroskedastisiteit [1]
   Heterotopic space [1]
   Heterotrophic plate count bacteria [1]
   Heuningbos [1]
   Heuristics [3]
   HEXACO [1]
   Hexafluoropropylene [1]
   Hexapod Robot [1]
   Hexavalent chromium [2]
   Hexavalent chromium (Cr(VI)) [1]
   Heyns [1]
   Hibridiese figuur [1]
   Hibridiese Kultureel-Historiese Aktiwiteitsteorie [1]
   Hibriditeit [3]
   Hibried Swael Proses [2]
   Hibriede [1]
   Hibriede Afrika-Unie/Verenigde Nasies operasie in Darfur (UNAMID) [1]
   Hibriede vredesoperasies [1]
   Hidden Markov models [1]
   Hidden resilience [1]
   Hidrasie [1]
   Hidrodinamiese [1]
   Hidrogeologie [1]
   Hidrokrag [1]
   Hidrometallurgie [1]
   Hierarchical interpolation [1]
   High academic [1]
   High altitude [1]
   High altitude frogs [1]
   High and low temperature [2]
   High aspect-ratio composite [1]
   High blood pressure [1]
   High burn-up [1]
   High calibre project teams [1]
   High efficiency; [1]
   High frequency power supply [1]
   High frequency words [1]
   High growth [1]
   High humidity leaching [1]
   High leakage [1]
   High marital satisfaction [1]
   High Net Worth Individuals [1]
   High performance [1]
   High performance computing [1]
   High performing [1]
   High pressure [1]
   High school learner [1]
   High school learners [2]
   High school principals-South Africa-Mafikeng [1]
   High school students [1]
   High school teachers [1]
   High school teachers and educators [1]
   High schools [3]
   High sensitive C-reactive protein [1]
   High sensitivity [1]
   High speed [1]
   High temperature [1]
   High Temperature Gas-cooled Reactor [1]
   High temperature gas-cooled reactor [1]
   High temperature materials [1]
   High temperature nuclear reactor (HTR) [1]
   High temperature reactor [3]
   High Temperature Reactor (200 MWth) [1]
   High Temperature Reactor Nuclear Power Plant [1]
   High temperature reactors [1]
   High through-put models [1]
   High-ash coal [1]
   High-conflict divorce [1]
   High-density lipoprotein cholesterol [1]
   High-density lipoprotein-cholesterol [1]
   High-density polyethylene [1]
   High-dimensional data [1]
   High-involvement products [1]
   High-risk community [3]
   High-speed videography [1]
   High-spenders [1]
   High-temperature plasma [1]
   High-throughput screening [1]
   High-Ti igneous suite [1]
   Higher (tertiary) education staff [1]
   Higher Education [7]
   Higher education [34]
   Higher education and training curriculum [1]
   Higher Education context [1]
   Higher education environment [1]
   Higher education framework [1]
   Higher education in Japan [1]
   Higher Education Institution [1]
   Higher education institution [7]
   Higher Education Institutions [2]
   Higher education institutions [4]
   Higher education law [1]
   Higher education re-engineering [1]
   Higher education students [1]
   Higher education studies [1]
   Higher educational institutions [1]
   Higher order methods [1]
   Higher- and lower-level thinking [1]
   Higher-order cognitive skills [1]
   Higher-order thinking [2]
   Higher-than-inflation operating costs [1]
   Higher-value wildlife [1]
   Highveld [2]
   Highveld coal [1]
   Highveld homes [1]
   Highveld National Park (HNP) [1]
   Higuchi model [1]
   HII region [1]
   Hijacking [1]
   Himnografie [1]
   Himnography [1]
   hindering factors [1]
   Hindernis [1]
   Hindernisse [4]
   hindernisse [1]
   Hindrance’s [1]
   Hinduism [2]
   hip-hop [1]
   Hipermedia-glossering [1]
   Hiperreaktiwiteit [1]
   Hipertekstualiteit [1]
   Hipertensie [7]
   hipertensie [1]
   Hiperwerklikheid [1]
   Hipolipidaemic medicine [1]
   Hipotese om werkende moeders [1]
   Hippocampal damage [1]
   Hippocampus [7]
   Hippuric acid [1]
   Hippuursuur [1]
   Histamine-2 receptor antagonists (H2RAs) [1]
   Histology [1]
   Historical [1]
   Historical - Evaluation - Revival [1]
   Historical analysis [1]
   Historical and social and religious milieu [1]
   Historical background [1]
   Historical case study [1]
   Historical consciousness [2]
   Historical data [1]
   Historical development [1]
   Historical development of diamond mining legislation [1]
   Historical exposure [1]
   Historical fiction [1]
   Historical grammatical method [1]
   Historical linguistics [1]
   Historical novel [1]
   Historical varieties [1]
   Historically [1]
   Historically disadvantaged individuals [1]
   Historically disadvantaged South Africans [1]
   Historically informed performance practice [1]
   Historicism [2]
   Historicity [1]
   Historicity of Jesus of Nazareth [1]
   Histories-ingeligte uitvoeringspraktyk [1]
   Historiese agtergrond [1]
   Historiese analise [1]
   Historiese bewussyn [1]
   Historiese data [1]
   Historiese roman [1]
   Historisisme [1]
   Historisme [1]
   History [9]
   history [2]
   History and criticism [1]
   History and OBE [1]
   History didactics [1]
   History of marriage [1]
   History teaching [2]
   HIV [23]
   HIV & AIDS [1]
   HIV (Viruses) [1]
   HIV and AIDS [10]
   HIV and AIDS awareness [1]
   HIV and AIDS in education [1]
   HIV and AIDS legislative framework [1]
   HIV and AIDS management [1]
   HIV and AIDS orphans [1]
   HIV and AIDS pandemic [1]
   HIV and AIDS stigma [1]
   HIV and Aids-prevention programmes [1]
   HIV infection [4]
   HIV infections [2]
   HIV infections-South Africa-Mafikeng [1]
   HIV positive [1]
   HIV positive employees [1]
   HIV positive mothers [1]
   HIV status [1]
   HIV stigma [3]
   HIV stigma reduction [1]
   HIV testing [1]
   HIV- and AIDS pandemic [1]
   HIV-1 subtype C [1]
   HIV-infection [1]
   HIV-positiewe persone [1]
   HIV-positive [1]
   HIV-positive mothers [2]
   HIV-positive patient [1]
   HIV-positive persons [1]
   HIV-positive persons-Employment [1]
   HIV/AIDS [31]
   HIV/Aids [9]
   Hiv/aids [1]
   HIV/Aids affected [1]
   HIV/AIDS and care [1]
   HIV/AIDS epidemic [1]
   HIV/AIDS pandemic [2]
   HIV/AIDS patients [1]
   HIV/AIDS programme [1]
   HIV/Aids reporting [1]
   HIV/AIDS workplace programme [1]
   HIV/VIGS [1]
   HJA [1]
   Hlambulula [1]
   HMBC [1]
   Hodrick Prescott Filter [1]
   Hoë soortlike massa skeiding [1]
   Hoë spandeerders [1]
   Hoë temperatuur reaktore [1]
   Hoë-konflik-egskeiding [1]
   Hoë-risiko gemeenskap [1]
   Hoë-risiko omgewing [1]
   Hoë-risko gemeenskappe [1]
   Hoër Onderwys [2]
   Hoër onderwys [7]
   Hoër onderwys en staat [1]
   Hoër onderwys instansies [1]
   Hoër onderwys konteks [1]
   Hoër onderwys opleiding [1]
   Hoër onderwysinstellings [1]
   Hoër onderwysreg [1]
   Hoëronderwys [1]
   Hoëronderwysomgewing [1]
   Hoërskoolonderwysers en -opvoeders [1]
   Hofstede's cultural dimensions [1]
   Hoisting system [1]
   Hokamiene [1]
   Hokstrukture [1]
   HOLCIM [1]
   Holding company [1]
   Holding constrains [1]
   Holding Hands project [1]
   Holding to account [1]
   Holiday (vacation) [1]
   Holiness [4]
   Holiness Movement [1]
   Holism [3]
   Holistic accountability [1]
   Holistic approach [2]
   Holistic development [1]
   Holistic marriage model [1]
   Holistic mission [1]
   Holistic needs [1]
   Holistic social work support programme [1]
   Holistic tool [1]
   Holistic transdisiplinary approach [1]
   Holistic wellbeing [1]
   Holisties [1]
   Holistiese benadering [1]
   Holistiese maatskaplikewerk-ondersteunings-program [1]
   Holistiese transdissiplinêre benadering [1]
   Holistiese welstand [1]
   Holland, John L [1]
   Hollander hatred [1]
   Hollanderhaat [1]
   Hollands-Afrikaanse Kerke [1]
   Holofrases [1]
   Holophrases image-schematic structure [1]
   Holy one of Israel [1]
   Holy Spirit [3]
   Home characteristics [2]
   Home community based care [2]
   Home demands [1]
   Home learners [1]
   Home Owners' Association [1]
   Home pressure [1]
   Home resources [2]
   Home schoolers [1]
   Home schooling [2]
   Homegardens [1]
   Homeland system [1]
   Homeless children [1]
   Homemaker [1]
   Homer & Langley [1]
   Homiletic Theory [1]
   Homiletical strategy [1]
   Homiletics [3]
   homiletics [1]
   homileties [1]
   Homiletiese strategie [1]
   Homo Sacer [1]
   Homocysteine [2]
   Homogeneity [3]
   Homogeneous [1]
   Homogeneous fuel design [1]
   Homogeneous polynomial [1]
   Homogenisation [1]
   Homogenous Unit Principle [1]
   Homoousion [1]
   Homoousios [1]
   Homophobia [1]
   Homoseksualiteit [1]
   Homosexual [1]
   Homosexuality [5]
   Homosexuals [1]
   Honeybush [2]
   Honeycomb [1]
   Honor [1]
   Hoof [2]
   hoof uitvoerende beampte (CEO) [1]
   Hoofde [1]
   Hoofkwartiermaatskappye [1]
   Hoofredakteur [1]
   Hoofstroomonderwys [1]
   hoofstroomonderwys [1]
   Hoofstuk 15 van die US Bankruptcy Code [1]
   Hoofstuk VII van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, 2002 [1]
   Hooftoevoerroetes [1]
   Hoogoond [1]
   Hoop [5]
   Hope [13]
   Hope enhancement [1]
   Hope theory [1]
   Hope/faith [1]
   Horisontale sprong [1]
   Horizon of significance [1]
   Horizontal and vertical application [1]
   Horizontal Gene Transfer [1]
   Horizontal jump [1]
   Horizontal tailplane [1]
   Hormone replacement therapy [1]
   Hormones [1]
   Horror [2]
   Horse riders [1]
   Horses [1]
   Horticulture [1]
   Hospice T.L.C. [1]
   Hospital [1]
   Hospital food service unit [1]
   Hospital pharmacists [1]
   Hospital readmissions [1]
   Hospitale [1]
   Hospitalised children [1]
   Hospitality [3]
   Hospitality industry [4]
   Hospitality sector [2]
   Hospitals [2]
   Host plants [1]
   Host recognition [1]
   Host-switching [1]
   Hostel [1]
   Hostility [1]
   Hotel [3]
   Hotel group [1]
   Hotel instandhouding bestuur [1]
   Hotel maintenance management [1]
   Hotel management [1]
   Hotel-bestuur [1]
   Hotels [1]
   Hotspot analysis [1]
   Houding [1]
   Houding (Psigologie) [1]
   Houding jeens IKT [1]
   Houding jeens Wiskunde [1]
   Houding teenoor mobiele tegnologieë [1]
   Houding ten opsigte van geld [1]
   Houdings [2]
   Hour-glass model [1]
   House [1]
   House prices [2]
   Household [2]
   Household debts [1]
   Household dynamics [1]
   Household food security [1]
   Household income [2]
   Household indebtedness [1]
   Household neccesities [1]
   Household poverty [1]
   Household savings [1]
   Household servants [1]
   Household structure [1]
   household structure [1]
   Household subsistence level [1]
   Household Subsistence Level (HSL) [1]
   Household textile products [1]
   Household waste [1]
   Households [2]
   Housing attributes [1]
   Housing development [1]
   Housing in the South African context [1]
   Housing interest [1]
   Housing planning, management and design [1]
   Housing policy [1]
   Housing preferences [1]
   Housing provision [1]
   Houtagtige sellulose-biomassa [1]
   HPA-axis [1]
   HPC [2]
   HPC bacteria [1]
   HPLC [5]
   HPLC-fluorescence [1]
   HPLC-MS/MS [1]
   HR management [1]
   HR policies [1]
   HR practices [1]
   HRGC/HRMS [1]
   HRP II [1]
   hs-CRP [1]
   HSCT [1]
   HSL [6]
   HSQC and Grubbs-type precatalysts [1]
   HSQC en Grubbs-tipe prekatalisatore [1]
   HST [1]
   HTGR [2]
   HTR [3]
   HTS context labels [1]
   HTTR [1]
   Huidige studente [1]
   Huisbediendes [1]
   Huisgenoot [1]
   Huishoudelike afval [2]
   Huishoudelike benodighede [1]
   Huishoudelike geweld [1]
   Huishoudelike inkomste [1]
   Huishoudelike voedselsekerheid [1]
   Huishoudelike-tekstielprodukte [1]
   Huishoudings [1]
   Huishoudings-werk-inmenging [1]
   Huishulpbronne [1]
   Huislike druk [1]
   Huistuine [1]
   Hulpbehoewende beleid [1]
   Hulpbron kwaliteitshulpbron [1]
   Hulpbron-beperkte akoestiese modellering [1]
   Hulpbron-Beperkte Omgewing [1]
   Hulpbron-gedrewe regsinstrumente [1]
   Hulpbronbestuur [1]
   Hulpbronne [2]
   Hulpbronontginning [1]
   Hulpbronskaars taal [1]
   Hulpbronskaars tale [1]
   Hulpnegerende gedrag [1]
   Hulpnegering [1]
   Hulpsoekende gedrag [1]
   Hulpstowwe [1]
   Hulpvaardighede [1]
   Hulpverleningsvaardighede [1]
   Hulpverleningsverhouding [1]
   Human behaviour [1]
   Human being [1]
   Human beings [1]
   Human capital [5]
   Human capital -- Accounting [1]
   Human capital constraints [1]
   Human capital development [2]
   Human Capital Theory [1]
   Human capital variables [1]
   Human capital-Accounting [1]
   Human Development Index [1]
   Human dignity [5]
   Human energy system [2]
   Human energy system control [2]
   Human error [1]
   Human factors [1]
   human factors [1]
   Human health [1]
   Human health risk [1]
   human health risk [1]
   Human health risk assessment. [1]
   Human immune deficiency virus (HIV) [1]
   Human immunity deficiency virus (HIV) [1]
   Human immunodeficiency virus [2]
   human immunodeficiency virus (HIV) [1]
   Human Language Technology [1]
   Human language technology [4]
   Human migration [1]
   Human milk bank [2]
   Human needs and resignations [1]
   Human praise [1]
   Human recourse practitioners (HRP) [1]
   Human Resource Development [1]
   Human resource development [9]
   Human resource development strategy [1]
   Human resource health and Gauteng Province [1]
   Human resource management [7]
   Human resource management practices [2]
   Human resource planning [1]
   Human resource practitioners [1]
   Human resource professionalism [1]
   Human resource professionals [2]
   Human resource recruitment and selection model [1]
   Human resource retention [1]
   Human resource roles [1]
   Human resource strategy [1]
   Human Resources [2]
   Human resources [4]
   Human resources activities [1]
   Human resources development [1]
   Human resources management [1]
   Human resources practitioners [1]
   Human resources strategies and planning [1]
   Human responsibility [1]
   Human right to education [1]
   Human Rights [3]
   Human rights [22]
   Human rights abuses [1]
   Human rights culture [1]
   Human Rights Education [1]
   Human rights education [3]
   Human rights values [1]
   Human rights-based approach [1]
   Human rotavirus [1]
   Human Security [1]
   Human security [1]
   Human trafficking [1]
   Human-Computer Interaction [1]
   Human-computer interaction [1]
   Human-immuno-deficiency virus [1]
   Human-immuno-deficiency virus (HIV) [1]
   Humanistic programme [1]
   Humanities [1]
   Humanity [1]
   Humic acid [1]
   Humidity [2]
   Humidity leach cell [1]
   Humor [1]
   Hunting [1]
   Husband [1]
   Hutcheon [1]
   Huwelik [4]
   Huwelik binne gemeenskap van goed [1]
   Huwelike binne gemeenskap van goedere [1]
   Huwelike buite gemeenskap van goedere [1]
   Huweliksgoederebedelings [2]
   Huweliksgoederewet 88 van 1984 [1]
   Huweliksmaats [1]
   Huweliksuitdagings [1]
   Huweliksverhouding [1]
   Huweliksverryking [1]
   HVAF [1]
   Hybrid [3]
   Hybrid Cultural-Historical Activity Theory [1]
   Hybrid evolutionary algorithms [1]
   Hybrid figure [1]
   Hybrid Hydrogen System [1]
   hybrid methodologies [1]
   Hybrid models [1]
   Hybrid peacekeeping operation [1]
   Hybrid Regime [1]
   Hybrid seed technology and adoption influence [1]
   Hybrid Sulfur Process [2]
   Hybrid Sulphur [1]
   Hybrid sulphur [2]
   Hybrid sulphur process [1]
   Hybrid-sulphur [1]
   Hybridity [8]
   Hybridization [1]
   Hybrids [1]
   Hydration [2]
   Hydraulic control [1]
   Hydraulic diameter [1]
   Hydraulic fracturing [2]
   Hydro power [1]
   Hydro-social contract [1]
   Hydrocarbons [1]
   Hydrocyclone [1]
   Hydrocynus vittatus [1]
   Hydrodynamic [2]
   Hydrogen [5]
   Hydrogen cyanide [1]
   Hydrogen generation [1]
   Hydrogen production [5]
   Hydrogen storage [2]
   Hydrogeology [1]
   Hydrolysis [1]
   Hydrometallurgy [1]
   Hydrophilic [1]
   Hydrophilicity [1]
   Hydrophobic organic compounds (HOCs) [1]
   Hydropolitics [1]
   Hydropower [1]
   Hydrothermal liquefaction [3]
   Hydrothermal quartz veins [1]
   Hydrotreatment [1]
   Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) [1]
   Hygiene [2]
   Hymn [1]
   Hyogo Framework for Action (HFA) [1]
   Hyper responsiveness [1]
   Hyperactive children -- Education [1]
   Hyperactive children-Education [1]
   Hyperactivity [1]
   Hyperboloidal decision boundaries [1]
   Hypercholesterolaemia [1]
   Hyperelastic [1]
   Hyperglycaemia [2]
   Hyperlipidemia [1]
   Hypermedia Glossing [1]
   Hyperreality [1]
   Hypertension [25]
   hypertension [1]
   Hypertextuality [1]
   Hypertriglyceridaemia [1]
   Hyphen [1]
   Hypnosis [2]
   Hypnotherapeutic ego strengthening [1]
   Hypnotherapy [2]
   Hypo-kinetic diseases [1]
   Hypoglycaemia [1]
   Hypostasis [1]
   Hypostatic union [1]
   Hypothalamo-pituitary-adrenocortical [1]
   Hypothesis [1]
   Hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) -- [1]
   Hypoxis hemerocallidea [1]
   HyS process [1]
   I Johannes [1]
   I John [1]
   I-jusi [1]
   IAESB [1]
   Ian McEwan [1]
   IAS [1]
   IAS 23 [1]
   IAS 39 [1]
   IASB [1]
   Ibambabukhosi [1]
   Ibos [1]
   IBPPFU hersieningspakket [1]
   IBPPFU review package [1]
   Ibuprofeen [1]
   Ibuprofen [2]
   IC50 values [2]
   IC50 waardes [1]
   ICD-10 codes [3]
   ICE [1]
   Ice pack application [1]
   Ice storage [1]
   Ice water immersion [1]
   ICE-EA [1]
   ICI 118551 [1]
   Icons [1]
   ICT [8]
   ICT and developing countries [1]
   ICT based Enterprise [1]
   ICT implementation and utilisation [1]
   ICT in geography teaching [1]
   ICT infrastructure [1]
   ICT integration [2]
   ICT investment [1]
   ICT pedagogic practices [1]
   ICT planning [1]
   ICT policy [1]
   ICT project management [1]
   ICT project risk management [1]
   ICT project risk treatment strategies [1]
   ICT strategy [1]
   ICT usage [1]
   ICT variants [1]
   ID iron deficiency / iron deficient [1]
   IDA iron deficiency anemia [1]
   IDAF [1]
   Ideal body image [1]
   Idealism [1]
   Idealisme [1]
   Identification [6]
   Identification commitment [1]
   Identification of students for remedial education [1]
   Identification of talent [1]
   Identification/description/explanation of errors [1]
   Identificational repentance [1]
   Identifikasieleerstuk [1]
   Identifisering [2]
   Identifisering van internasionale uitvoermarkte [1]
   Identifisering van spesies [1]
   Identify [2]
   Identify technology [1]
   Identifying [1]
   Identiteit [10]
   Identity [35]
   identity [2]
   Identity crisis [1]
   Identity design [1]
   Identity disorder [1]
   Identity experience [1]
   Identity formation [2]
   Identity portrayal [1]
   Identity studies [1]
   Identity style [1]
   Ideologie [1]
   Ideology [1]
   Idiolect [1]
   Idiolek [1]
   Idolatry and false religion [1]
   Idoxuridine [1]
   IDP Planning System [1]
   IECA [1]
   IES [1]
   IFAC [1]
   IFRS [1]
   IHX [1]
   iii Valuegenesis [1]
   Ikageng township [1]
   IKT [1]
   IKT-implementering en -benutting [1]
   IKT-integrasie [1]
   Ill health [6]
   Ill-disciplined [1]
   Ill-health [4]
   Illegal activities [1]
   Illegal copyright market [1]
   Illegal immigrant [1]
   Illegal immigrants [1]
   Illegal market [1]
   Illegal or Unsafe abortions [1]
   Illegal receipts [1]
   Illegal substance use [1]
   Illegal trade industry [1]
   Illegal unregulated and uncontrolled fishing [1]
   Illicit use [1]
   Illiteracy [1]
   Illness perception [1]
   Illustrasies [1]
   Illustrated guide [1]
   Illustrations [1]
   Illustrative financial statements [1]
   Illustrerende finansiële state [1]
   Illywhacker [1]
   illywhacker [1]
   ILO [1]
   Ilse van Staden [1]
   Image [3]
   image [1]
   Image analysis [1]
   Image aspects [1]
   Image attributes [1]
   Image components [1]
   Image factors [1]
   image model [1]
   Image models [1]
   Image of God [2]
   Image of reality or Zeitgeist [1]
   Image of the self [1]
   Image Processing [1]
   Image processing [2]
   Image streaming [1]
   Imagery [1]
   Imagination [2]
   Imaging [1]
   imagism [1]
   Imago Dei [3]
   Imidazo[1,2-α]pyridine analogues [1]
   Imipramine [3]
   Imitator [1]
   Immediate environment [1]
   Immediate release [1]
   Immediate Supervisors [1]
   immersion [1]
   Immigration [2]
   Immigration agents [1]
   Immobilisation [1]
   Immoral [1]
   Immorality [1]
   Immovable property [1]
   Immuniteit [1]
   Immunity [2]
   Impact [18]
   impact [2]
   Impact assessment [1]
   Impact breakage [1]
   Impact loading [1]
   Impact of fatherlessness on child development [1]
   Impact of political legitimacy [1]
   Impact on meat production [1]
   Impact parameters [1]
   Impacts [2]
   Impacts of discrimination [1]
   Impairments [1]
   impak moersleutels [1]
   Impak van vaderloosheid op kinderontwikkeling [1]
   Impassibility [1]
   Impeccability [1]
   Impedance protection [1]
   Imperative [1]
   Imperfective [1]
   Imperfektief [1]
   impermanence [1]
   Implement [1]
   Implementasie [1]
   Implementation [26]
   implementation [2]
   Implementation assessment tool [1]
   Implementation challenges [1]
   Implementation guidelines [1]
   Implementation intention [1]
   Implementation model [1]
   Implementation of control measures [1]
   Implementation plan [1]
   Implementation problems [1]
   Implementation processes [1]
   Implementation strategies [1]
   Implementation systems [1]
   Implementation-evaluation [1]
   Implementering [2]
   implementering [1]
   Implementeringsisteme [1]
   Implementeringsuitdagings [1]
   Implementing [2]
   Implementing reforms [1]
   Implication [1]
   Implications [1]
   Implicit [2]
   Implicit knowledge [1]
   Implicit methods [1]
   Implicit personality perspectives [1]
   Implicit personality theories [1]
   Implikasies [1]
   Import duty [1]
   Importance [1]
   Importance of emotional intelligence in law firms [1]
   Importance of ethical behaviour in law firms [1]
   Important others [1]
   Importers [1]
   Imports [2]
   Imposex [1]
   Imprecations [1]
   Impression management [2]
   Imprisonment [1]
   Improve [4]
   Improve effectiveness [1]
   Improve productivity [1]
   Improved [1]
   Improved efficiencies [1]
   Improved processes [1]
   Improved staff outcomes [1]
   Improvement [3]
   Improvement by municipalities [1]
   Improvement of grade 12 pass rate in townships [1]
   Improving [1]
   improving a pumping scheme [1]
   Improving community invovlement [1]
   Improving comprehension [1]
   Improving multimedia transmission [1]
   Improving organizational climate [1]
   Improving school climate [1]
   Improvisation [1]
   Impulse [1]
   Impulse buying behaviour [1]
   Impulse response analysis [1]
   Impulsivity [1]
   Impulsweergawe-analises [1]
   Impumelelo [1]
   Impurity [1]
   in Further Education and Training [1]
   In loco parentis [3]
   In situ biodiesel production [1]
   In situ combustion [1]
   in support of quality education only to find that the previous appraisal systems were rejected by the educator [1]
   In the Country of Last Things [1]
   In vitro [3]
   In vitro and in vivo activity [1]
   In vitro drug sensitivity assays [1]
   In vitro efficacy [1]
   In vitro metabolism [1]
   In vitro metabolisme [1]
   In vitro model [3]
   In vitro modelle [1]
   in vitro modelle [1]
   In vitro models [1]
   in vitro models [1]
   In vitro permeation [1]
   in vitro ruminal DM and N degradability [1]
   in vitro ruminal fermentation [1]
   In vitro skin permeation [1]
   In vitro transcription [1]
   In vitro veldeurlaatbaarheid [1]
   In vivo [2]
   In vivo efficacy [2]
   In vivo farmakokinetiese analise [1]
   In vivo pharmacokinetic analysis [1]
   In-core fuel management [1]
   In-depth interview [1]
   In-group [2]
   In-home procedure [1]
   In-house cold kit [1]
   In-house journals [1]
   In-role performance [1]
   In-service education and training [1]
   In-service teacher education [1]
   In-service teachers [1]
   In-service training [7]
   In-service training and motivation [1]
   In-service training for mathematics teachers [1]
   In-service training needs [1]
   In-situ crystallisation [1]
   In-sourcing [1]
   In-steekproefmodel-seleksie [1]
   In-store product evaluation [1]
   Inadequate English proficiency [1]
   Inadequate training [1]
   Inadvertent control rod withdrawal [1]
   Inberent requirements [1]
   Inborn error of metabolism (IEM) [1]
   Inbound [1]
   Incapacity [2]
   Incarcerated population [1]
   Incarceration [2]
   Incarnation [3]
   Incentive-based [1]
   Incentives [3]
   Incidence [4]
   Incident [1]
   Incident management [1]
   Incidental vocabulary learning instructional methods [1]
   Incineration [1]
   Incineration of plutonium [1]
   Incivility [2]
   Inclination [1]
   Inclusion [7]
   Inclusive classroom [1]
   Inclusive Education [2]
   Inclusive education [15]
   inclusive education [1]
   Inclusive education policy [1]
   Inclusive schools [1]
   Inclusive/exclusive legal positivism [1]
   Inclusivism [1]
   Inclusivity [1]
   Income [2]
   Income distribution [1]
   Income elasticity [1]
   Income generation [1]
   Income levels [1]
   Income per household [1]
   Income poverty [1]
   Income tax [4]
   Income Tax Act [2]
   Income Tax Acts [1]
   Income velocity [1]
   Income-generating community projects [1]
   Income-generating projects [1]
   income-generating projects [1]
   Incomplete markets [1]
   incomplete markets [1]
   Incomplete secondary education [1]
   Incorporating mathematics and science [1]
   Incorporation [3]
   Increase capacity [1]
   Increased bush density [1]
   Increased specific gravity separation [1]
   Increased tax burden [1]
   Increasing awareness [1]
   Increasing H2 production [1]
   Increasing H₂ production [1]
   Increasing VAT [1]
   Incremental [1]
   Incremental Time-Periods [1]
   Incremental urban change [1]
   Incubator services [1]
   Incubators [1]
   Inculturation [1]
   Indagtigheid [1]
   Indanone [1]
   Indanones [1]
   Indeks tabel [1]
   Indekse [3]
   Indemnity [1]
   Indemnity principle [1]
   Independence [2]
   Independence and impartiality [1]
   Independency [1]
   Independent churches [1]
   Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) [1]
   Independent contractor [1]
   independent contractor [1]
   Independent Electoral Commission (IEC) [1]
   Independent Environmental Control Officer [1]
   Independent learning [1]
   Independent living [1]
   Independent pharmacy sector [1]
   Independent power generation [1]
   Independent power producer [1]
   independent power producer procurement programme [1]
   Independent power producers (IPPs) [1]
   Independent Production Sector [1]
   Independently owned newspapers [1]
   Index [2]
   Index based insurance [1]
   Index table [1]
   Indexicality [2]
   India [1]
   Indian [1]
   Indian Foreign Direct Investment [1]
   Indian nationalism [1]
   Indian Preaching [1]
   Indicated regional dolomite hazard [1]
   Indicator [2]
   Indicator identification [1]
   Indicators [6]
   Indicators. [1]
   Indices [3]
   Indiensneming [2]
   Indiensopleiding [2]
   Indiese Regstreekse Direkte Investering [1]
   Indiërs [2]
   Indigenization [1]
   Indigenous [2]
   Indigenous and traditional plant foods [1]
   Indigenous crops [1]
   Indigenous knowledge [6]
   Indigenous Knowledge Systems [1]
   Indigenous languages [2]
   Indigenous methods [1]
   Indigenous people [2]
   Indigenous peoples-South Africa [1]
   Indigenous psychology [4]
   Indigenous songs [1]
   Indigenous South African perspective [1]
   Indigenous spiecies [1]
   Indigenous trees [2]
   Indigent policies [1]
   Indigofera [1]
   Indikator identifikasie [1]
   Indikatore [1]
   Indinavir [2]
   indinavir [1]
   Indirect [1]
   Indirect bullying [1]
   Indirect defence [1]
   Indirect effect [3]
   Indirect effects [1]
   Indirect rule [1]
   Indirect translation [1]
   Indirekte afknouery [1]
   Individual [1]
   Individual assessment [1]
   Individual autonomy [1]
   Individual behaviour [1]
   individual behaviour [1]
   Individual characteristics [1]
   Individual commitment [1]
   Individual deficit improvement [1]
   Individual differences [2]
   Individual investors [1]
   Individual language [1]
   Individual life skills [1]
   Individual pulsars: PSR J0437-4715 [1]
   Individual pulsars: PSR J0437-4715, PSR B1821-24 [1]
   individual pulsars: PSR J0631+1036 [1]
   Individual separation strategy [1]
   Individual strength-oriented behaviour [1]
   Individual strengths use [1]
   Individual work performance [1]
   Individualism [4]
   Individualisme [1]
   Individualistic cultures [1]
   Individuality [1]
   individual’s principles [1]
   Individuasie [2]
   Individuation [3]
   Individue [1]
   Individuele afsondering akkulturasie strategie [1]
   Individuele outonomie [1]
   Individuele pulsare: PSR J0631+1036 [1]
   Individuele sterkte-gebruik [1]
   Individuele taal [1]
   Individuele tekortkomingsverbetering [1]
   Indomethacin [1]
   Indoor air quality [1]
   Indringing [1]
   Indrukbestuur [2]
   Induced abortion [1]
   Induced drag [1]
   Induction [8]
   Induction Machine [1]
   Induction machine [2]
   Induction models [1]
   Induction motors [2]
   Induction programme [1]
   Inductive / deductive teaching [1]
   Inductive Plasma Coupled Spectroscopy (ICP-MS) [1]
   Inductive reasoning [1]
   Inductive sensing [1]
   Induksie [1]
   Induktiewe redenering [1]
   Industrial [6]
   Industrial age [1]
   Industrial arts [1]
   Industrial clusters [1]
   Industrial democracy [1]
   Industrial effluent [1]
   Industrial effluents [1]
   Industrial Electronics [1]
   Industrial energy management [1]
   Industrial habitats [1]
   Industrial management [1]
   Industrial marketing [1]
   Industrial organisation [1]
   Industrial psychologist [1]
   Industrial psychologists [1]
   Industrial psychology [2]
   Industrial psychology/psychologists [1]
   Industrial relations [2]
   Industrial relations-South Africa [1]
   Industrial sector [1]
   Industrial wastewater [1]
   Industrial-Organisational (I-O) psychologist [1]
   Industrial-organisational (I-O) psychologist [1]
   Industrial/organisational psychologists [1]
   Industrialisasie [1]
   Industrialisation [3]
   Industrie belanghebbendes [1]
   Industrierolspelers [1]
   Industriële bondels [1]
   Industriële demokrasie [1]
   Industriële Elektronika [1]
   Industry [12]
   Industry stakeholders [2]
   Indwelling [1]
   Ineffective [1]
   Ineffectiveness of rehabilitation [1]
   Inefficiencies [1]
   Inemployed [1]
   Inequalities [1]
   Inequality [5]
   Inequality as well as poverty and unemployment [1]
   Inequality in education [1]
   Inerrancy [1]
   Inertiniet-ryke steenkool [2]
   Inertinite [3]
   Inertinite rich [1]
   Inertinite- and vitrinite-rich chars [1]
   Inertinite-rich coal [3]
   Infallibility [1]
   Infant [3]
   infant [2]
   Infant and young child feeding [2]
   Infant assessment [1]
   Infant colic [1]
   Infant feeding [1]
   Infant feeding practices [1]
   Infant industry protection [1]
   Infant maize dietary intake [1]
   Infant massage [1]
   Infant wellbeing [1]
   Infanticide [1]
   Infants [3]
   Infants and young children [1]
   Infection [1]
   Infection prevention and control [1]
   Inference measurement [1]
   Infiltration [1]
   Infinite multiplication factor [1]
   Inflammasie [2]
   Inflammation [16]
   Inflammatoriese/hemostatiese merkers [1]
   Inflammatory and haemostatic markers [1]
   Inflammatory markers [1]
   Inflasiemikpuntstelling [1]
   Inflation [9]
   Inflation targeting [1]
   Inflation, Interest rates [1]
   Influence [2]
   influence [1]
   Influence and intertextuality [1]
   Influence market relationships [1]
   Influence markets [1]
   Influences on behaviour [1]
   Influences on self-efficacy beliefs [1]
   Influencing factors [1]
   Influencing factors/aspects [1]
   Influenza [1]
   Informal alternative care [1]
   Informal assessment [1]
   Informal backyard rentals [1]
   Informal caregivers [1]
   Informal caretakers [1]
   Informal cross border trade [1]
   Informal economy [2]
   Informal foster care arrangements [1]
   Informal kinship care [1]
   Informal sector [3]
   Informal sector (Economics) [1]
   Informal settlement [3]
   Informal settlement development [1]
   Informal settlements [2]
   Informal settlements development [1]
   Informal Settlers [1]
   Informal trade [1]
   Informal trading [2]
   Informality [2]
   Informally trained [1]
   Informasie Kommunikasie Tegnologie [1]
   Informasie Kommunikasie Tegnologie (IKT) [1]
   Informasie sisteem bestuurders [1]
   Informasie tegnologie [1]
   Information [9]
   information [1]
   Information Age [1]
   Information and Communication Technologies [1]
   Information and Communication Technology [1]
   Information and communication Technology [1]
   Information and communication technology [5]
   Information and Communication Technology (ICT) [2]
   Information and communication technology (ICT) [6]
   Information and Communications Technology (ICT) [1]
   Information audit [1]
   Information Bureau [1]
   Information communication [1]
   Information Communication Technology [3]
   Information Communication Technology (ICT) [3]
   Information communications and technology [1]
   Information community participation [1]
   Information design [1]
   Information exchange [1]
   Information extraction [1]
   Information feedback [1]
   Information flow [2]
   Information framework [1]
   Information kit [1]
   Information librarians [1]
   Information life cycle [1]
   Information Management [1]
   Information management [4]
   Information management governance [1]
   Information management strategy [1]
   Information needs [1]
   Information processing [2]
   Information processing model [1]
   Information search [1]
   Information security [1]
   Information security awareness [1]
   Information security behaviour [1]
   Information security culture [1]
   Information security culture aspects [1]
   Information seeking [1]
   Information services [1]
   Information solutions [1]
   Information sources [2]
   Information structure [1]
   Information system [1]
   Information System Development Methodologies [1]
   information system development teams and performance [1]
   Information System learners [1]
   Information Systems [1]
   Information systems [5]
   information systems developers [1]
   Information systems development [1]
   information systems development [1]
   Information systems development methodologies [1]
   Information systems managers [1]
   Information Technology [2]
   Information technology [11]
   information technology [2]
   Information Technology (IT) [3]
   Information technology (IT) [2]
   Information Technology education [1]
   Information technology infrastructure library [1]
   Information technology professional [1]
   Information Technology-South Africa-North-West [1]
   information technology. [1]
   Information theory [1]
   Information transmission [1]
   Information value chain management [1]
   Information/Text Retrieval [1]
   Informele huisvestings [1]
   Informele nedersetting [1]
   Informele settelaars [1]
   Informele versorger [1]
   Infralapsarianism [1]
   infrastructural damage [1]
   Infrastructure [4]
   Infrastructure (Economics) [1]
   Infrastructure backlog [1]
   Infrastructure Unit [1]
   Infrastruktuur [1]
   Infringement [1]
   Infromation and Communication Technologies (ICT) [1]
   Infusion [1]
   Inga hydropower system [1]
   Ingenieursindustrie [1]
   ingenieursondernemning [1]
   Ingenieurstudente [1]
   Ingeskrewe verpleegassistent (IVA) [1]
   Ingesteldheid [1]
   Ingrid Winterbach [1]
   Ingrown church [1]
   Inhalable aerosol sampler [1]
   Inheemse [1]
   Inheemse bome [1]
   Inheemse reg [1]
   Inheemse volke [1]
   Inherent requirement of a job [1]
   Inherent requirements of the job [1]
   Inherent values [1]
   Inheritance tax [2]
   Inhibeerder [1]
   Inhibeerders [1]
   Inhibisie [2]
   Inhibition [5]
   Inhibition potencies [1]
   Inhibitor [1]
   Inhibitors [2]
   Inhoudsbestuur [1]
   Initial phase [1]
   Initial review process [1]
   Initial shock [1]
   Initiation ritual [1]
   Initiation School [1]
   Initiatives [1]
   Injuries [2]
   Injury [5]
   Injury epidemiology [2]
   Injury prevention strategies [1]
   Injustice [2]
   Inkjet print [1]
   Inkjet-druk [1]
   Inklusiewe onderwys [3]
   inklusiewe onderwys [1]
   Inklusivisme [1]
   Inklusiwiteit [1]
   Inkomste [1]
   Inkomste Belasting Wet [1]
   Inkomste-genererende projekte [1]
   Inkomstebydrae [1]
   Inkopiesentrum [1]
   Inkorporerings effektiwiteit [1]
   Inkosi [1]
   Inkrementeel [1]
   Inland terminals [1]
   Inlegkunde [1]
   Inleidende ekonomie [1]
   Inlet guide vane angle [1]
   Inlet guide vanes [1]
   Inligting [4]
   Inligting en kommunikasietegnologie (IKT) [1]
   Inligting Stelselsontwikkeling [1]
   Inligting- en Kommunikasie-Tegnologieë [1]
   Inligting- en kommunikasietegnologie [1]
   Inligtings prosseserings model [1]
   Inligtings- en kommunikasietegnologie [1]
   Inligtingsbestuur [1]
   Inligtingstegnologie [2]
   inligtingstegnologie [1]
   Inligtingstegnologie-onderwys [1]
   Inligtingstel [1]
   inligtingstel ontwikkeling [1]
   inligtingstelsel ontwikkelingspanne en prestasie [1]
   Inligtingstelsel oudit [1]
   Inligtingstelsels [1]
   Inligtingsvloei [1]
   Inname [1]
   Innameprosedures [1]
   Innate immune response [2]
   Inner change [2]
   Inner healing [3]
   Inner life [1]
   Inner man [2]
   Innibos [2]
   Innibos Arts Festival [1]
   Innibos Lowveld National Arts Festival [1]
   Innibos-kunsfees [1]
   Innovation [12]
   innovation [1]
   Innovation management [1]
   Innovation management mode [1]
   Innovation systems approach [1]
   Innovation value chain [1]
   Innovation-loop business model [1]
   Innovative Accounting Approach [1]
   Innovative curriculum development [1]
   Innovativeness [3]
   Innovativeness/innovation [1]
   Innovator [4]
   Innovator and generic medicine items [1]
   Innovator medicines [1]
   Innoverende kurrikulumontwikkeling [1]
   Inorganic [1]
   Inorganic chemistry [1]
   Inorganic elements [1]
   Inorganic fertilisers [1]
   Inorganic growth [1]
   Inorganic ions [1]
   Inorganic pollution [1]
   Inorganic tailings [1]
   Inotropic gelation [3]
   Input errors [1]
   Input orientated [1]
   Input tax [1]
   Input-Output [1]
   Inputs [1]
   Inquiry -based practice [1]
   Inquiry learning [1]
   Insample model selection [1]
   Insect cell expression [1]
   Insect diversity [1]
   insect resistance management [1]
   Insecticides [1]
   Insects [1]
   Insek-plantdiversiteit verhoudings [1]
   Insekdiversiteit [2]
   Inseksel uitrukking [1]
   insekweerstandbeheer [1]
   INSET [1]
   Insette [1]
   Inside information [1]
   Insidensie [1]
   Insider movements [1]
   Insider trading [1]
   Insklusiewe onderwys [1]
   Insluitende onderwys [1]
   Insolvency [6]
   Insolvency law [1]
   Insolvensie [4]
   Insomnia [1]
   Inspection results [1]
   Inspection system [1]
   Inspector [1]
   Inspectoral area [1]
   Inspectors [1]
   Inspekteur [1]
   Inspiration [1]
   Installation art [1]
   Instandhouding [1]
   Instars [1]
   Instemmende seksuele handeling [1]
   Institusionele identiteit [1]
   Institusionele Kantoor [1]
   Institution [2]
   Institutional [1]
   Institutional capacity [2]
   Institutional capacity building [1]
   Institutional format [1]
   Institutional identity [1]
   Institutional learner support teams [1]
   Institutional level support team [1]
   Institutional Office [1]
   Institutional pharmacies (public and private) [1]
   Institutional Reform and Realignment (IRR) [1]
   Institutions [1]
   Instruction [2]
   Instruction techniques [1]
   Instructional decision making [2]
   Instructional design [3]
   Instructional leadership [3]
   Instructional materials [1]
   Instructional media [1]
   Instructional methods [1]
   Instructional supervision [1]
   Instructional systems [1]
   Instructional theories [1]
   Instruksionele leierskap [1]
   Instrument [1]
   Instrument alignment [1]
   Instrument development [1]
   Instrumental [1]
   Instrumental case study [2]
   Instrumental reason [1]
   Instrumental support [1]
   Instrumental variables (IV) [1]
   Instrumentation [1]
   Instrumentele rede [1]
   Instrumentele vlak [1]
   Insufficient potable water supply [2]
   Insulien [3]
   Insulien reaksie voorspelling [1]
   Insulien vereistes sirmulasie [1]
   Insulienresponsvoorspelling [1]
   Insulin [9]
   insulin [1]
   Insulin calculation [1]
   Insulin infusion systems [1]
   Insulin recommendations [1]
   Insulin regime [2]
   Insulin requirement calculation [2]
   Insulin resistance [4]
   Insulin resistance syndrome [1]
   Insulin response prediction [2]
   Insulin sensitivity [3]
   Insulin suggestion [1]
   Insulin-like growth factor binding protein-3 [1]
   Insulin-like growth factor-1 [1]
   Insulins [1]
   Insurable interest [1]
   Insurance [2]
   Insurance Act [1]
   Insurance Advisors [1]
   Insurance companies-Management [1]
   Insurance contract [1]
   Insurance fraud [1]
   Insurance industry [2]
   Insurance personnel [1]
   Insurance policies [1]
   Insurgency-Sudan [1]
   Intake [1]
   Intake interview [1]
   Intake procedures [1]
   Intangible cultural heritage [1]
   Intangible social impacts [1]
   Integer Linear Program (ILP) [1]
   Integer programming [4]
   Integral mission [1]
   Integral transport equation [1]
   Integrasie [2]
   Integrasie van teorie en praktyk [1]
   Integrate [1]
   Integrated [4]
   integrated [1]
   Integrated approach [4]
   integrated approach [1]
   Integrated assessment [2]
   Integrated customer experience management [1]
   Integrated Demand Management [2]
   Integrated development [2]
   Integrated development and planning [1]
   Integrated Development Plan [6]
   Integrated development plan [6]
   integrated development plan [1]
   Integrated Development Plan (IDP) [3]
   Integrated development plan (IDP) [2]
   Integrated Development Planning (IDP) [2]
   Integrated development planning (IDP) [1]
   Integrated energy management strategy (IEMS) [1]
   Integrated energy model [1]
   Integrated environmental management [3]
   Integrated environmental management (IEM) [1]
   Integrated fly management [1]
   Integrated governmental relations [1]
   Integrated human Settlements [1]
   Integrated intercultural employee communication [1]
   Integrated iron and steel industry [1]
   Integrated Management of Childhood Illness [1]
   Integrated Management of Childhood Illnesses (IMCI strategy) [1]
   Integrated marketing communication [1]
   Integrated oil sand strategy [1]
   Integrated pest management [2]
   Integrated plant information management [1]
   Integrated pollution prevention and control [2]
   Integrated Quality Management System [1]
   Integrated rapid transit [1]
   Integrated Reporting [1]
   Integrated reporting [9]
   Integrated Resource Plan 2010 [1]
   integrated resource plan for electricity of 2010 [1]
   Integrated social media [1]
   Integrated system simulation [1]
   Integrated thinking [1]
   Integrated Waste Management [1]
   Integrated waste management plan [1]
   Integrated water resiource management [1]
   Integrated water resource management [2]
   Integrated Water Resources Management (IWRM) [2]
   Integrated water resources management (IWRM) [2]
   Integrating theory and practice [1]
   Integration [18]
   Integration and shared decision-making [1]
   Integrative literature review [1]
   integrative literature review [1]
   Integrative skills [1]
   Integreer [1]
   Integrerende Ontwikkelings Plan (GOP) [1]
   Integrin αvβ33 expression [1]
   Integriteit [1]
   Integrity [5]
   Intellect [1]
   Intellect-openness [1]
   Intellectual and developmental disabilities [1]
   Intellectual capital [3]
   intellectual capital [1]
   intellectual capital components [1]
   Intellectual development [1]
   Intellectual disabilities [2]
   Intellectual Disability [2]
   Intellectual disability [2]
   Intellectual Disability (ID) [1]
   Intellectual property [2]
   Intellectual property rights [1]
   Intellectual value [1]
   Intellectually disabled [2]
   Intellectually disabled people [1]
   Intellek [1]
   Intellek-openheid [1]
   Intellektueel gestremd [1]
   Intellektueel gestremde mense [1]
   Intellektueelgoedere-regte [1]
   Intellektuele gestremdhede [1]
   Intellektuele gestremdheid [2]
   Intellektuele gestremdheid (IG) [1]
   Intellektuele kapitaal [1]
   intellektuele kapitaal [1]
   intellektuele kapitaal komponente [1]
   Intellektuele vorming [1]
   Intelligence [2]
   Intelligence: definition, elements and purpose [1]
   Intelligensie [1]
   Intelligensietoetse [1]
   Intelligent compressor control [1]
   Intelligent design [1]
   Intelligent patterns [1]
   Intelligibility [1]
   Intelligibility of search and seizure warrants [1]
   Intensive care unit [1]
   Intensive margin [1]
   Intention [1]
   Intention for self-employment [1]
   Intention to drop out [1]
   Intention to leave [14]
   intention to leave [2]
   Intention to quit [4]
   intention to quit [2]
   Intention to stay [1]
   Intention to stay and first-year students [1]
   Intentionality [1]
   intentions [1]
   Intentions to leave [1]
   Intentions to quit [2]
   intentions to quit [2]
   Inter Vivos trust [1]
   Inter vivos trusts [1]
   Inter vivos-trust [1]
   Inter- and intrapersonal relationships [1]
   Inter-agency [1]
   inter-country adoption [1]
   Inter-cultural [1]
   Inter-governmental relations [1]
   Inter-grens transaksies [1]
   Inter-male spacing [1]
   Interaction [7]
   interaction [1]
   Interaction modalities [1]
   Interactional justice [1]
   Interactional Pattern Analysis (IPA) [1]
   Interactional-pattern analysis [1]
   Interactionist Approach [1]
   Interactions [1]
   Interactive [1]
   Interactive and transactional-based stress model [1]
   Interactive assessment [1]
   Interactive construction algorithm [1]
   Interactive learning [1]
   interactive qualitative analysis [1]
   Interactive story [1]
   Interactive white boards [1]
   Interactive whiteboard [1]
   Interactivity [3]
   Interagentskap [1]
   Interaksiepatroonanalise (IPA) [1]
   Interaktiewe geregtigheid [1]
   interaktiewe kwalitatiewe analise [1]
   Interaktiewe witborde [1]
   Interaktiewe-onderrigbenadering [1]
   Interaktiwiteit [1]
   Intercellular air spaces [1]
   Interconnected power system [1]
   Interconnection [2]
   interconnection [1]
   Interconnection and damping assignment passivity-based control [1]
   Interconnectivity [1]
   Intercropping [1]
   Intercultural [1]
   intercultural communication [1]
   Intercultural communication and mass communication [1]
   Intercultural communication barriers [1]
   Intercultural communication competence [1]
   Intercultural competence [1]
   Interdependency [1]
   Interdisciplinary dialogue [1]
   Interest [6]
   Interest and intention to use [1]
   Interest arbitration [1]
   Interest groups [1]
   Interest rate [1]
   interest rate swaps and swaptions [1]
   Interest rates [1]
   Interest-free loan [2]
   Interested and affected parties [1]
   Interested and affected party [2]
   Interface and model [1]
   Interfaith scholarship [1]
   Interference [2]
   Interferon onderdrukking [1]
   Interferon suppression [1]
   Interfiks [1]
   Interfix [1]
   Intergenerasionele transmissie [1]
   Intergenerasionele verhoudinge [1]
   Intergenerasionele Verhoudings [1]
   Intergenerasionele verhoudings [3]
   Intergenerational [1]
   Intergenerational relation [1]
   Intergenerational relations [2]
   Intergenerational relationship [1]
   Intergenerational Relationships [2]
   Intergenerational relationships [9]
   Intergenerational Transmission [1]
   Intergenerational trauma [1]
   Intergovernmental communication [1]
   Intergovernmental relations [1]
   Intergrated development planning [3]
   Interim core syllabus [1]
   interkulturele kommunikasie [1]
   Interkulturele kommunikasie en massa kommunikasie [1]
   Interlanguage [3]
   Interlanguage errors [1]
   Interleukin-6 [4]
   Interlocutors [1]
   Intermedial / visual narratology [1]
   Intermedialiteit [1]
   Intermediality [1]
   Intermediaries [1]
   Intermediary [1]
   Intermediary companies [1]
   Intermediate and Senior Phase Mathematics teachers’ [1]
   Intermediate emotions [1]
   Intermediate goals [1]
   Intermediate learner [1]
   Intermediate Phase [1]
   Intermediate phase [2]
   Intermediate phase educators [1]
   Intermediate Phase learners [1]
   Intermediate Phase level [1]
   Intermediation [1]
   Intermediation approach [1]
   Intermediêre emosies [1]
   Intermediêre fase [1]
   Intermingled documents on computers [1]
   Internal audit [3]
   Internal auditing [1]
   Internal barriers [1]
   Internal branding [1]
   Internal budgetary control system [1]
   Internal combustion engine [1]
   Internal Communication [1]
   Internal communication [6]
   Internal communication channels [1]
   Internal consistency [1]
   Internal consistency reliability [2]
   Internal control [2]
   Internal Control and Forensic Investigations [1]
   Internal control components [1]
   Internal dimensions [1]
   Internal employability [1]
   Internal environment [1]
   Internal locus of control [3]
   Internal logistics [1]
   Internal marketing and organisational culture [1]
   Internal markets [1]
   Internal organisational practices [1]
   Internal participation [1]
   Internal perspective [1]
   Internal public relations [1]
   Internal rate of return [5]
   Internal self-determination [1]
   Internal stakeholders [1]
   Internal strategic perspective [1]
   Internal task authorization form [1]
   Internal Transcribed Spacers (ITS) [1]
   Internal value drivers [1]
   Internal/external employability perceptions [1]
   Internalisation [2]
   Internalising [1]
   Internally Displaced Persons (IDP) [1]
   Internasional gesondheidsorg [1]
   Internasionale aandelepariteitsteorie [1]
   Internasionale Arbeidsorganisasie [1]
   Internasionale belasting [1]
   Internasionale finansiële verslagdoeningstandaarde [1]
   Internasionale handel [2]
   Internasionale instrumente [2]
   internasionale instrumente [1]
   Internasionale kapitaalbateprysingsmodel [1]
   Internasionale Konferensie oor Belasting, Staatsontwikkeling en Kapasiteitsontwikkeling in Afrika [1]
   Internasionale kontrakte [1]
   Internasionale misdade [1]
   Internasionale Privaatreg [1]
   Internasionale Raad vir Rekeningkundige Standaarde [1]
   Internasionale reg [1]
   Internasionale vrede en sekuriteit [1]
   Internasionale-beste-praktyk-beginsels vir Opvolg (IBPPFU) [1]
   internasionale-beste-praktykbeginsels (IBPB) [1]
   Internasionalisasie [1]
   Internasionalisering [2]
   International [2]
   International Accounting Standards (IAS) [2]
   International Accounting Standards Board [1]
   International Accounting Standards Board (IASB) [2]
   International agreement [1]
   International Air Transport Association (IATA) [1]
   International and national bodies [1]
   International arbitral institutions [1]
   International Atomic Energy Agency [1]
   International Best Practice Principles for follow-up (IBPPFU) [1]
   International capital asset pricing model (ICAPM) [1]
   International Chamber of Commerce (ICC) Mediation Rules [1]
   International climate change regime [1]
   International commercial arbitration [2]
   International Conference on Taxation, State Building and Capacity Development in Africa [1]
   International contracts [1]
   International convention centre [1]
   International crimes [2]
   International Criminal Court [1]
   International Criminal Law Section [1]
   International customary law [3]
   International Cyanide Management Code [1]
   International determinants [1]
   International diversification [1]
   International economic integration [2]
   International economic relations [1]
   International environmental law [2]
   International equity parity theory [1]
   International financial crisis [1]
   International Financial Reporting Standards [1]
   International financial reporting standards [1]
   International Financial Reporting Standards (IFRS) [2]
   International framework [1]
   International Health Insurance [1]
   International Humanitarian Law [1]
   International instruments [5]
   International joint ventures [1]
   International Labour Organisation [1]
   International Law [1]
   International law [3]
   International market selection [1]
   International peace and security [1]
   International perspective [1]
   International Private Law [1]
   International relations [1]
   International standards [1]
   International Standards on Auditing [1]
   International tax [1]
   International taxation [1]
   International terrorism [1]
   International tourism [2]
   International tourists [1]
   International trade [3]
   International trade dispute [1]
   International world equity markets [1]
   Internationalisation [5]
   Internationalisation of curriculum studies [1]
   Interne begrotingskontrolestelsel [1]
   Interne belangegroepe [1]
   Interne deelname [1]
   Interne dimensies [1]
   Interne getranskribeerde gaping DNS (ITS) [1]
   Interne handelshindernisse [1]
   Interne kommunikasie [2]
   Interne/eksterne indiensneembaarheidspersepsies [1]
   Internet [5]
   Internet - Competencies - Skills [1]
   Internet access [1]
   Internet in education [1]
   Internet in public administration [1]
   Internet marketing [2]
   Internet of things [1]
   Internment [1]
   Internship [1]
   Internships [1]
   Interpersonal [3]
   Interpersonal communication [1]
   Interpersonal communication barriers [1]
   Interpersonal communication competence [1]
   Interpersonal conflict [2]
   Interpersonal context [1]
   Interpersonal experiences [1]
   Interpersonal life skills [1]
   Interpersonal metacognitive network [1]
   Interpersonal perception [1]
   Interpersonal relations [1]
   Interpersonal relationships [4]
   Interpersonal skills [1]
   Interpersonal styles [1]
   Interpersonal trust [2]
   Interpersonal violence [1]
   Interpersonal- and intrapersonal coping [1]
   Interpersoonlik [1]
   Interpersoonlike [1]
   Interpersoonlike en intrapersoonlike hantering [1]
   Interpersoonlike konflik [2]
   Interpersoonlike konteks [1]
   Interpersoonlike style [1]
   Interpersoonlike verhoudings [3]
   Interpersoonlike vertroue [1]
   Interplay [1]
   Interpolation [1]
   Interpretasie [3]
   Interpretatiewe fenomenologiese analise [2]
   interpretatiewe fenomenologiese analise [1]
   Interpretatiewe studie [1]
   Interpretation [9]
   Interpretation of Scripture [1]
   Interpretation of statutes [1]
   Interpretations [1]
   Interpretative phenomenological analysis [5]
   interpretative phenomenological analysis [1]
   Interpretative research [1]
   Interpretavist [1]
   Interpretief [1]
   Interpreting [2]
   Interpreting functions [1]
   Interpreting modes [1]
   Interpretive [2]
   Interpretive descriptive design [2]
   Interpretive phenomenology [1]
   Interpretive study [1]
   Interpretivism [1]
   Interpretivist [2]
   Interregeringsverhoudings [1]
   Interregionalism [1]
   Interrelationship [1]
   Interreligious Dialogue [1]
   Intersectionality [2]
   Interseksionaliteit [1]
   Intersemiotic translation [1]
   interstaatlike aanneming [1]
   interstellar medium [1]
   interstellêre medium [1]
   Interswerm lig [1]
   Intertaal [1]
   Intertekstualiteit [3]
   Intertextual [1]
   Intertextuality [10]
   Intertextuality and irony [1]
   Interval method [2]
   Interval training [1]
   Intervalmetode [1]
   Intervaloefening [1]
   Intervensie [5]
   intervensie [2]
   Intervensie navorsing [1]
   Intervensienavorsing [1]
   Intervensieprogram [1]
   Intervensies [1]
   Intervention [18]
   intervention [1]
   Intervention methods [1]
   Intervention program [2]
   Intervention programme [4]
   Intervention programmes [2]
   Intervention research [5]
   Interventions [6]
   Interventions for HIV and AIDS orphans [1]
   Interview [2]
   Interviews [1]
   Interviews and focus groups [1]
   Intervlakdoelwitte [1]
   Intestate erfopvolging [1]
   Intestate succession [1]
   Intestate Succession Act 81 of 1987 [1]
   Intestinal metabolism [1]
   Intestinal tract [1]
   Intimacy [1]
   Intimidasie [2]
   Intimidation [3]
   Into the landscape I [1]
   Intolerance [1]
   Intombi [1]
   Intonation model [1]
   Intoxication [1]
   Intra- and interpersonal development [1]
   Intra-African trade [1]
   Intra-dialogic spaces [1]
   Intra-dialogiese ruimtes [1]
   Intra-organisational [1]
   Intracluster light [1]
   Intranasal [1]
   Intranet [2]
   Intrapartum [2]
   Intrapartum care [1]
   Intrapartum practices [1]
   Intrapersonal [3]
   Intrapersonal awareness [1]
   Intrapersoonlik [1]
   Intrapersoonlike [1]
   Intrapersoonlike bewustheid [1]
   Intrapersoonlike verhoudings [1]
   Intrapreneur [2]
   Intrapreneurial [1]
   Intrapreneurial climate [1]
   Intrapreneurship [7]
   intrapreneurship [1]
   Intrapsychic coping [1]
   Intratekstualiteit [2]
   Intratextuality [2]
   Intreevlak IT graduant [1]
   Intrinsic [1]
   Intrinsic activity [1]
   Intrinsic barriers to learning [1]
   Intrinsic barriers to learnings [1]
   Intrinsic efficacy [1]
   Intrinsic factors [1]
   Intrinsic motivation [8]
   Intrinsic persuasion variables [1]
   Intrinsic promotion barriers [1]
   Intrinsic reward (promotion opportunities, recognition and workload) [1]
   Intrinsic risk factors [1]
   intrinsieke beloning (bevorderingsgeleenthede, erkenning en werklading) [1]
   Intrinsieke bevorderingshindernis [1]
   Intrinsieke motivering [2]
   Introductory economics [1]
   Introductory formula [1]
   Introgression [1]
   Introit [1]
   Intrusion detection systems [1]
   Intuition [2]
   Intuïsie [1]
   Intydse metilering-spesifieke PKR [1]
   Intydse opdatering [1]
   Invalidity/voidness [1]
   Invasion [1]
   Invasive [1]
   Invasive species [1]
   Invention [1]
   Inventory [3]
   Inventory management [2]
   Inventory management system [1]
   Inventory of traumatic grief [1]
   Inverse agonism [1]
   Inverse condemnation [1]
   Investering en beleggings [1]
   Investigate [4]
   Investigate experiences [1]
   Investigating officer [1]
   Investigation [6]
   Investigative accounting [1]
   Investing bank (IB) [1]
   Investment [5]
   investment [1]
   Investment advantages [1]
   Investment alternative [1]
   Investment appraisal methods [1]
   Investment decisions [2]
   Investment diversification [1]
   Investment fraud [1]
   Investment incentives [1]
   Investment model [1]
   Investment patterns [1]
   Investment planning [1]
   Investment portfolios [1]
   Investment potential [1]
   Investment returns [1]
   investment strategies [1]
   Investment vehicles [1]
   Investments [4]
   Investor [2]
   Investors [2]
   Investors' confidence [1]
   Invigoration [1]
   Invisible [1]
   Invloed en intertekstualiteit [1]
   Invloed van omgewing [1]
   Invloede op selfdoeltreffendheid [1]
   Invoerfoute [1]
   Involuntary mental health care users [1]
   Involvement [6]
   Inwardness [1]
   Iodine [1]
   Ion selectivity [1]
   Ionic Liquid [1]
   Ionisation [1]
   Ionising radiation [1]
   Ionizing radiation [1]
   Ionosphere [1]
   Ionotropic gelation [2]
   Ionotrpic gelation [1]
   IPM [2]
   IPP [1]
   IQ versus EQ [1]
   IQMS [1]
   IRAF [1]
   Irenaeus [1]
   Iridium [1]
   Irish nationalism [1]
   Iron [2]
   iron [1]
   Iron (III) oxide catalyst [1]
   Iron and steelmaking [1]
   Iron bioavailability [1]
   Iron deficiency [6]
   Iron deficiency anaemia [1]
   Iron indices [1]
   Iron pre-reduction [1]
   iron regulation [1]
   Iron status [3]
   Iron status indicators [1]
   Iron supplementation [2]
   Ironmaking industry [1]
   Ironman South Africa [1]
   IRP 2010 [1]
   Irradiation-induced crosslinking [1]
   Irrasionalisme [1]
   Irrationalism [1]
   Irreducible complexity [1]
   Irregular Terrain Model [1]
   Irresistible grace [1]
   Irreversible antagonist [1]
   Irreversible grounded enkapsis [1]
   Irreversible sulphation [1]
   Irrigation farming [1]
   Irrigation practices [1]
   Irrigation productivity [1]
   Irrigation structures [1]
   Irrigation water application [1]
   Irritable bowel syndrom [1]
   Irritable bowel syndrome (IBS) [1]
   IS Audit [1]
   is no effective measurement [1]
   is only beginning [1]
   Is Sagie [1]
   Isilo [1]
   isiNdebele-speaking people [1]
   ISIS [1]
   IsiXhosa [1]
   IsiXhosa speaking people [1]
   Islam [1]
   Islamic economic system [1]
   ISO [1]
   ISO 1400 [1]
   ISO 14000 [1]
   ISO 14001 [7]
   ISO 26000 [1]
   ISO 50 001 [1]
   ISO 50001 [2]
   ISO 50001-compliant techniques [1]
   ISO 9000 [2]
   ISO management [1]
   ISO standards [1]
   ISO14001 [1]
   Isobole [1]
   Isokinetic [2]
   Isokinetic sampling [1]
   Isokineties [1]
   Isolabantwana / Eye on the children [1]
   Isolated lung perfusion model [1]
   Isolated trachea [1]
   Isolation [1]
   Isolationism [1]
   Isonaizid [1]
   Isoniazid [2]
   Isoniazide [1]
   Isoproterenol [1]
   Isotretinoin [1]
   Isotropic scattering [1]
   Israel [1]
   ISSB [1]
   Issue in dispute [1]
   IT [1]
   IT acquisition [1]
   It also investigates some of the problematic areas [1]
   IT audit plan [1]
   IT career [1]
   IT consumerism [1]
   IT disposal [1]
   IT governance [2]
   IT investments [1]
   IT outsourcing [1]
   IT practices [1]
   IT project success [1]
   IT risk disclosure requirements [1]
   IT service regions [1]
   IT skills and competencies [1]
   IT skills/literacy/competency [1]
   IT standardisation [1]
   It's cold outside [1]
   IT-projeksukses [1]
   IT-related risks [1]
   Item analysis [1]
   Item bias [4]
   Item bias analysis [1]
   Item evaluation [3]
   Item parcelling [1]
   Item response theory [1]
   Item-evaluering [1]
   Itempakkies [1]
   ITIL [1]
   Itinerancy [1]
   Ius constituendum [1]
   Ius constitutum [1]
   IVA (Integrated visual & auditory continuous performance test) [1]
   Ivan Vladislavić [1]
   Iziphakanyiswa [1]
   J.L. Mays [1]
   J.R.R. Tolkien [1]
   J23 - Labor Demand [1]
   Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle [1]
   Jabulani Africa Ministries (JAM) [1]
   Jabulani Township [1]
   Jack Mezirow [1]
   Jackie Nagtegaal [1]
   Jakobson [1]
   James Cameron [1]
   James Grunig [1]
   James Joyce [1]
   James the Just [1]
   Jameson Raid [1]
   Jan van der Merwe [2]
   Jan van Tonder [1]
   Jane Alexander [1]
   Jar test [1]
   Jar testing [1]
   Jargon [1]
   JASA [1]
   Jason Xenopoulos [1]
   Java Jena API [1]
   Jazz ensemble [1]
   Jean-Paul Sartre [1]
   Jeanne Zaidel-Rudolph [1]
   Jeff Noon [1]
   Jehovah’s Witnesses [1]
   Jel [1]
   JEL classification (F01, R12, R58) [1]
   JEL classification codes: O15, O16, O18, O55, R11, R00, C01, C33, C43 [1]
   JEL classification: F21, F23 [2]
   JEL klassifikasie: F21, F23 [1]
   JEL-klassifikasie: F21, F23 [1]
   Jensen's alpha [1]
   Jerusalem Council [1]
   Jesus [4]
   Jesus as Christ [1]
   Jesus as Christus [1]
   Jesus Christ [1]
   Jesus Christus [1]
   Jeug [1]
   Jeugregstelsel [1]
   Jeugweerbaarheid [1]
   Jewish history [1]
   Jewish identity [1]
   Jewish law [1]
   Jews [2]
   Jitters [1]
   Joan Hambidge [1]
   Job [1]
   Job access [1]
   Job analysis [2]
   Job applicant [1]
   Job attitudes [1]
   Job autonomy [3]
   Job burnout [1]
   Job challenge [3]
   Job challenge demand [1]
   Job characteristic [1]
   Job characteristic model [1]
   Job characteristics [16]
   Job commitment [1]
   Job commitments [1]
   Job creation [12]
   Job creation and government policy [1]
   Job Demands [1]
   Job demands [45]
   Job demands and job resources [1]
   Job demands-resources model [1]
   Job description [2]
   Job design [3]
   Job diagnostic survey [1]
   Job dissatisfaction [1]
   Job engagement [2]
   Job information [1]
   Job insecurity [40]
   Job insecurity and general health [1]
   Job Insecurity and Organisational Commitment [1]
   Job involvement [3]
   job involvement [1]
   Job level [2]
   Job loss [1]
   Job motivation [4]
   Job offer [1]
   Job performance [6]
   Job performance and organisational performance [1]
   Job requirements [1]
   Job resources [49]
   Job safety analysis [1]
   Job Satisfaction [1]
   Job satisfaction [102]
   job satisfaction [6]
   Job satisfaction/performance [1]
   Job security [8]
   job security [1]
   Job segregation [1]
   Job specification [1]
   Job Specification Index questionnaire (JSI) [1]
   Job Stress [1]
   Job stress [11]
   Job stress management [1]
   Job stressors [2]
   Job work attitudes [1]
   Job-Demands Resource Model [1]
   Job-related factors [1]
   Job-related stress [2]
   job-resources [1]
   Jobs [1]
   Jode [2]
   Jodi Picoult and Ron Hansen [1]
   JoernalistiekDagblad van Zuidholland en s'Gravenhage [1]
   Johan Herman Bavinck [1]
   Johannes Calvyn [1]
   Johannesburg [1]
   Johannesburg Management Area (JMA) [1]
   Johannesburg plan of implementation [1]
   Johannesburg South District [1]
   Johannesburg Stock Exchange [2]
   Johannesburg-Pretoria megacity [1]
   Johansen co-integration model [1]
   Johansen's method [1]
   Johimbien [1]
   John 1:4-5 [1]
   John Adams [1]
   John Calvin [1]
   John Irving [1]
   John Maynard Keynes [1]
   John the Baptist [1]
   joint and several liability [1]
   Joint decision-making [1]
   Joint estate of spouses married in community of property [1]
   Joint forum [1]
   Joint instability [1]
   Joint sequence models [1]
   Joint structures [1]
   Jonathan Edwards [1]
   Jong kind [1]
   jong kind [1]
   Jong kinders [1]
   Jong mense [1]
   Jong nywerheid beskerming [1]
   Jong persone [1]
   Jong pianis [1]
   Jong Suid-Afrikaners [1]
   Jong volwassenes [3]
   Jong volwassenheid [2]
   Jongmense [2]
   Jongvolwassenheid [1]
   Joodse geloof [1]
   Joseph Conrad [2]
   Joseph V. Mascelli [1]
   Josephus Flavius [1]
   José Bedia [1]
   Journalism [3]
   Journalist [1]
   Journals [1]
   Journey [1]
   Jovian electrons [4]
   JP test [1]
   JSE [2]
   JSE listed [2]
   JSE listings [1]
   Jubilee [1]
   Judah [1]
   Judaism [1]
   Judeans (Jews) [1]
   Judgement [2]
   Judgements [1]
   Judges [2]
   Judges -- South Africa [1]
   Judges-South Africa [1]
   Judgment [1]
   Judgments [1]
   Judicial activism [1]
   Judicial impartiality [1]
   Judicial independence [2]
   Judicial mechanisms [1]
   Judicial overreach [1]
   Judicial oversight [1]
   Judicial power -- South Africa [1]
   Judicial power-South Africa [1]
   Judicial review [1]
   Judiciary [1]
   Judith Butler [1]
   Juk [1]
   Jukskei River [1]
   Jukskei/e [1]
   Julia Kristeva [1]
   Jung [1]
   Jungiaanse analise [1]
   Jungian analysis [1]
   Junior levels [1]
   Junior traffic training centres [1]
   Jupiter elektrone [1]
   Jurisdiction [2]
   Jurisdictional fact [1]
   Jurisdictions [1]
   Juristic persons [1]
   Juristic persons/South Africa [1]
   Jus cogens [1]
   Jus divinum [1]
   Just administrative action [1]
   Just in Time (JIT) [1]
   Just war [1]
   Justice [4]
   Justice, Administration of -- South Africa [1]
   Justice, Administration of South Africa [1]
   Justifiability [1]
   Justification [2]
   Justness [1]
   Juvenile justice [1]
   Juvenile obesity [1]
   k-means [1]
   K-shortest path algorithms [1]
   Kaap die Goeie Hoop [2]
   Kaap Floristiese Streek (KFS) [1]
   Kaapstad Internasionale Jazz Fees [1]
   Kabaret [1]
   Kabokweni [1]
   KABP or KAB analysis [1]
   Kaburu [1]
   KABV [1]
   KABV (kurrikulum en assesserings verklaring) [1]
   Kachru’s three concentric circles [1]
   Kaempferol [1]
   Kafeïen [1]
   kafeïen [1]
   Kafeïenanaloë [1]
   Kaffeïen [3]
   Kairomones [1]
   Kaizen [1]
   Kaja Silverman [1]
   Kalam Cosmological Argument [1]
   Kalām cosmological argument [1]
   Kalgold mining company [1]
   Kalibrasiemonitor [1]
   Kalium verbindings [1]
   Kalksteen [1]
   Kalman Filter [1]
   Kalsium kanaal blokkeerders [1]
   Kampusrekreasie [1]
   Kanker [3]
   Kankerpasiënte [1]
   Kano [3]
   Kansgetalle [1]
   Kapasiteit [1]
   Kapasiteit te verhoog [1]
   Kapasitiewe-koppeling [1]
   Kapitaalberekening [1]
   Kapitaalkoste [1]
   Kapitaaloordragbelasting [1]
   Kapitaalwinsbelasting [3]
   Kapitalisering [1]
   Karakter-identifisering [1]
   Karaktereienskappe [1]
   Karakterisering [4]
   Karaktersterktes [1]
   Karbamaat [1]
   Karbapenemweerstandige meganismes [1]
   Karbapenemweerstandige organismes [1]
   Karboksipeptidase A [1]
   Kardiometaboliese funksie [1]
   Kardiorespiratoriese fiksheidstoets [1]
   Kardiovaskulêr [1]
   Kardiovaskulêre disfunksie [2]
   Kardiovaskulêre funksie [2]
   kardiovaskulêre funksie [1]
   Kardiovaskulêre medisyne [1]
   kardiovaskulêre siekte [2]
   Kardiovaskulêre siekterisikofaktore [1]
   Kardiovaskulêre siektes [1]
   Karel Schoeman [1]
   Karnavaleske [1]
   Karnosine [1]
   Karoo [2]
   Karoo National Park [2]
   Karotis intima-media dikte [2]
   Karrageenan [1]
   Karsinogeen [1]
   Karst aquifer [1]
   Karst springs [1]
   Karst-fonteine [1]
   Karst-waterdraer [1]
   kartering van die bevolking [1]
   Kasaians [1]
   Kasaïens [1]
   Kasjoe [1]
   Kassawestysel [1]
   Kassier [1]
   Kasterolie [1]
   Katalase [1]
   Katalisator-aanwendingstegnieke [1]
   Katalisatorlaag [1]
   katalitiese omsetters [1]
   Katangais [1]
   Katangese [1]
   Kataphysical [1]
   Kategetiek [1]
   Kategorieë [1]
   Kategoriese bevel [1]
   Kategorisering [1]
   Katkisant [1]
   Katz Commission [1]
   Kaukasiërs [1]
   Kavango region [1]
   Kavango-Zambezi Bewaringsgebied [1]
   Kavngo-Zambezi TFCA [1]
   Kayes Mixing Model [1]
   Keeping Faith [1]
   Kefalē [1]
   Kei apple (Dovyalis caffra) [1]
   Kei-apple [1]
   Kelkies [1]
   Kelvin equation [1]
   KEMREP [1]
   Kenia [1]
   Kenmerkskepping [1]
   Kenmerkverspreidings [1]
   Kennis [9]
   Kennis op die horison [1]
   Kennis van inhoud en die kurrikulum [1]
   Kennis van inhoud en leerders [1]
   Kennis van inhoud en onderrig [1]
   Kennis van leeromgewing [1]
   Kennis- en praktykstandaarde vir wiskunde (KPSW’s) [1]
   Kennis-waardeketting [1]
   Kennisbestuur [1]
   Kennisbestuursprogram [1]
   Kennisbestuursraamwerke [1]
   Kennisoordrag [1]
   KENO-VI [1]
   Kenosis [1]
   Kenya [2]
   Keps [1]
   Kerk [10]
   Kerk en owerhede [1]
   Kerk en owerheid [1]
   Kerk en staat [1]
   Kerkgeskiedenis [1]
   Kerkgeskiedenis - Church history [1]
   Kerkgroei [1]
   Kerkkrimping [1]
   Kerkleier [1]
   Kerkleierskap & kerkbediening [1]
   Kerkmusiek [1]
   Kerkreg [2]
   Kerkregering [2]
   Kerkvisitasie [1]
   Kern [1]
   Kern energie [1]
   Kernberaming - Bandwydte seleksie [1]
   Kernel bandwidth estimation [1]
   Kernel density estimation [3]
   Kernel estimation [1]
   Kernel regression estimators [1]
   Kernkrag [1]
   Kernkrag veiligheid [1]
   Kernmynaktiwiteite [1]
   Kerntegnologie [1]
   Kernvaardighede [1]
   Kerugma [3]
   kerugma [1]
   Kerygma [1]
   Ketamine [1]
   Ketoconazole [4]
   Ketoprofen [2]
   Keuse faktore [1]
   Keuse van reg [1]
   Keuse van reg by insolvensies [1]
   Keuses en verantwoordelikheid [1]
   Key assessment matrix [1]
   Key concepts [1]
   Key intelligence needs [1]
   Key performance area (KPA) [1]
   Key performance indicators [1]
   key performance indicators [1]
   Key performance indicators (KPIs) [1]
   Key result areas (KRAs) [1]
   Key risk indicators [1]
   key soft factors [1]
   Key species [1]
   Key success factors [6]
   Keynesian approach [1]
   Keys of the kingdom [1]
   Kgalagadi area [1]
   Kgalagadi Transfrontier National Park [1]
   Kgamanyane [1]
   Kgatla (African people) [1]
   Kgoshi [1]
   Khara Hais Local Municipality [1]
   Khutsong [1]
   Kiberia [1]
   Kibuye [1]
   Kidney disease [1]
   Kidneys [1]
   Kiemkragtigheid [1]
   Kierieklapper [1]
   Kierkegaard [1]
   kiesstelsels [1]
   Killing and Maiming [1]
   Kimball [1]
   Kimberley Process Certification Scheme [1]
   Kimberlite [1]
   Kimberlite weathering [1]
   Kinanthropometry [2]
   Kind [18]
   kind [1]
   Kind wat sorg en beskerming benodig [1]
   Kinder- en gesinsorg [1]
   Kinder- en jeugliteratuur [1]
   Kinder- en jeugsorgfasiliteite [1]
   Kinder- en jeugsorgsentrum [2]
   Kinder- en jeugsorgsentrums [1]
   Kinder- en jeugsorgsentrumwerker [1]
   Kinder-en-jeugsentrum [1]
   Kinder-seksuele molestering [1]
   Kinder-vriendelike ruimtes [1]
   Kinderbeskerming [1]
   Kinderbeskerming en seksuele misdade [1]
   Kinderbeskermingseenheid [1]
   Kinderbeskermingsorganisasies [1]
   Kinderbeskermingstelsel [1]
   Kinderboekillustrasies [1]
   Kinderboorte ervarings [1]
   Kinderdeelname [1]
   kinderdeelname [1]
   Kindergarten [2]
   Kindergarten children [1]
   Kindergarten teacher [1]
   Kindergeboorte ervarings [1]
   Kindergeboorteondervinding [1]
   Kinderhandel [1]
   Kinderhuis [1]
   Kinderlewe [1]
   Kinderobesiteit [1]
   Kinderontwikkeling [2]
   Kinderorgane [1]
   Kinderreg [1]
   kinderreg [1]
   Kinderregte [3]
   Kinders [20]
   kinders [3]
   Kinders en adolessente [1]
   Kinders in die middelkinderjare [1]
   Kinders ouderdom 7-15 jaar [1]
   Kinders se spiritualiteit [1]
   Kinders se trauma [1]
   Kindersiektes en onder-5 mortaliteit syfer [1]
   Kinderslagoffer [1]
   Kinderslagoffers [1]
   kinderslagoffers van seksuele mishandeling [1]
   Kindersoldate [1]
   Kindersorg [1]
   Kinderterapeut [1]
   Kinderterapie [1]
   Kindertuin [1]
   Kinderversorger [1]
   Kinderwet [1]
   Kinderwet (Kinderwet, nr. 38 van 2005) [1]
   Kinderwet 38 van 2005 [1]
   Kinderwet, 38 van 2005 [1]
   Kinematic magnetic field [1]
   Kinematics concepts [1]
   Kinematics graphs [2]
   Kinematiese magneetveld [1]
   Kinetic [1]
   Kinetic modelling [3]
   Kinetic parameter estimation [1]
   Kinetic plasma [1]
   Kinetic resolution [3]
   Kinetics [2]
   kinetics [1]
   Kinetiese modellering [1]
   Kinetika [1]
   kinetika [1]
   King [1]
   King III [6]
   King III-verslag [1]
   Kingdom [1]
   kingdom [1]
   Kingdom Now [1]
   Kingdom of God [6]
   Kingdom of God/heaven [1]
   Kiniensulfaattablette [1]
   Kirkpatrick evaluation [1]
   Kirkpatrick model [1]
   Kirkpatrick se model [1]
   Kirkpatrick’s model [1]
   KIT vowel [1]
   Kitosaan [2]
   Kkinders [1]
   KKNK [1]
   Klank [1]
   Klankstimulasie [1]
   Klasbesoek [1]
   Klaskamerassessering [1]
   Klaskamerdiskoers [1]
   Klaskamergesprekvoering [1]
   Klaskamerkommunikasie [1]
   Klaskamerpraktyk [1]
   Klaskamerpraktyke [1]
   Klassifikasie [3]
   Klavier oefen [1]
   Kleding-tekstielprodukte [1]
   Kledingetiket [1]
   Kleefbandafstroping [1]
   Klei binder [1]
   Klein besighede in Suid-Afrika [1]
   Klein besigheidsondersteuning [1]
   Klein dorpies [1]
   Klein en medium entiteite [1]
   Klein en mediumgrootte ondernemings [1]
   Klein Karoo Nasional Kunstefees (KKNK) [1]
   Klein Karoo Nasionale Kunstefees [2]
   Klein Karoo National Arts Festival [4]
   Klein Karoo National Arts Festival (KKNK) [2]
   Klein Karoo National Arts festival (KKNK) [1]
   Klein sake-onderneming [1]
   Klein- tot mediumgrootte ondernemings [1]
   Klein-hoeveelheid lipied-gebaseerde voedingsaanvullings [1]
   Kleinbesigheidsbelastingamnestie [1]
   Kleindeeltjieskeiding [1]
   Kleinhandel [2]
   Kleinhandelapteke [1]
   Kleinhandelstrategie [1]
   Kleinkinders [1]
   Kleinskaalse mynbou [1]
   Klerksdorp-Orkney-Stilfontein-Khuma (KOSH) area [1]
   Kleurlinge (Suid-Afrika) [1]
   Kleuter [1]
   kleuter [1]
   Kleuterskole [2]
   Kliënt [2]
   Kliënt gedrewe bemarking [1]
   Kliënt-ekonomiese bydrae [1]
   Kliënt-gesentreerde begeleiding [1]
   Kliënte-tevredenheid [1]
   Kliëntebelewenisbestuur [1]
   Kliëntetevredenheid [1]
   Kliënteverhoudingsbestuur [1]
   Kliëntkommunikasie-bevrediging [1]
   Kliëntverhouding-bevrediging [1]
   Klimaats-aanpassingstrategieë [1]
   Klimaatsaanpassing [1]
   Klimaatsaanpassingselemente [1]
   Klimaatsimpak [1]
   Klimaatstoestande [1]
   Klimaatsverandering [4]
   Klimaatsverwarming [1]
   Klinghoffer [1]
   Klinieke [1]
   Kliniekskool [1]
   Kliniese begeleiding [1]
   Kliniese doeltreffendheid [1]
   kliniese effektiwiteit [1]
   Kliniese ervaring [1]
   Kliniese fasilitering [1]
   Kliniese omgewing [1]
   Kliniese praktyk [1]
   Kliniese stadia [1]
   Kliniese vaardigheid [1]
   Klosapien [1]
   KLT [2]
   KMMO's [1]
   KMO [1]
   KMR [1]
   KMR-karakterisering [1]
   KMR-parameters [1]
   KNN [1]
   Knock down resistance [1]
   knoffel [1]
   Knopwortelaalwurm [1]
   Knowledge [27]
   knowledge [1]
   Knowledge about the curriculum [1]
   Knowledge acquisition [2]
   Knowledge age [1]
   Knowledge and perceptions [1]
   Knowledge and practice standards [1]
   Knowledge and training [1]
   Knowledge at the mathematical horizon [1]
   Knowledge continuity [1]
   Knowledge creation [1]
   Knowledge economy [1]
   Knowledge engineering [1]
   Knowledge expansion [1]
   Knowledge flows [1]
   Knowledge leveraging [1]
   knowledge loss [1]
   Knowledge Management [1]
   Knowledge management [11]
   knowledge management [2]
   Knowledge management frameworks [1]
   Knowledge management program [1]
   Knowledge management strategty [1]
   Knowledge management strategy [2]
   Knowledge maps [1]
   Knowledge of content and learners [1]
   Knowledge of content and teaching [1]
   Knowledge of content and the curriculum [1]
   Knowledge of education law [1]
   Knowledge productivity [1]
   Knowledge profile [1]
   knowledge retention [1]
   Knowledge Sharing [1]
   Knowledge sharing [5]
   knowledge sharing and transfer [1]
   Knowledge stocks [1]
   Knowledge Transfer [1]
   knowledge trust [1]
   Knowledge value chain [1]
   Knowledge worker [1]
   Knowledge workers [1]
   KNS [1]
   Ko-generasie [1]
   Koagulant chemikalieë [1]
   Koagulante [1]
   Koagulasie [1]
   Kobalt [2]
   Kobaltsulfaat [1]
   Kode vir Goeie Praktyk [1]
   Koeberg nuclear power station [1]
   Koeberg Power Plant [1]
   Koedoesfontein Complex [1]
   Koerierapteke [1]
   Koënsiem A [1]
   Kognisie [3]
   kognisie [1]
   Kognisie by kinders [1]
   Kognitief [1]
   Kognitief-gebaseerde vertroue [1]
   Kognitiewe afmatting [1]
   Kognitiewe denke [1]
   Kognitiewe empatie [1]
   kognitiewe faktore en niekognitiewe faktore [1]
   Kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsraamwerk [1]
   Kognitiewe grammatika [2]
   Kognitiewe herstrukturering [1]
   Kognitiewe huislike eise [1]
   Kognitiewe hulpbronne [1]
   Kognitiewe inkorting/afwyking [1]
   Kognitiewe leer teorie [1]
   Kognitiewe linguistiek [2]
   Kognitiewe narratologie [3]
   kognitiewe narratologie [1]
   Kognitiewe ondervinding [1]
   kognitiewe ontwikkeling [1]
   Kognitiewe paradigma [1]
   Kognitiewe prestasie [1]
   Kognitiewe raamwerke [1]
   Kognitiewe Semantiek [1]
   Kognitiewe Teorie vir Leer met Multimedia [1]
   Kognitiewe vaardighede [1]
   Koherensie [1]
   Kohesie [2]
   Kohesiemerkers [1]
   Kohlberg, Lawrence, 1927- [1]
   Koine [1]
   Koinéization [1]
   Koinonia [2]
   Kollegas [1]
   Kollege [1]
   Kolleges [1]
   Kollektiewe bedinging [2]
   Kollektiewe bemiddeling [1]
   Kollektiewe onderbewussyn [1]
   Kollektivisme [1]
   Kollidon SR [1]
   Kolom ondersteuning [1]
   Kolonialisme [1]
   Kolossense [1]
   Kolwezi [1]
   Kombinasie [1]
   Kombinasie-woordsoortetiketteerder [1]
   Kombinatoriese Optimalisering [1]
   Komeetanalise [1]
   Kommentaar [1]
   Kommersiële gel [1]
   Kommersiële ontwikkeling [1]
   Kommersiële telers [1]
   Kommerwekkende verhouding [1]
   Kommoditeitsafgeleides [1]
   Kommunikasie [10]
   kommunikasie [1]
   Kommunikasie met die bestuurder [1]
   Kommunikasie vir sosiale verandering [1]
   kommunikasie vir sosiale verandering [1]
   Kommunikasiebestuur [1]
   Kommunikasieprosesse [1]
   Kommunikasievaardigheid [1]
   Kommunikasievrees [1]
   Kompeterend [1]
   Kompleks [1]
   komplekse gesondheidsbehoeftes [1]
   Komplekse passings [1]
   komplekseermiddels [1]
   Kompleksiteit [1]
   Kompleksiteitsteorie [1]
   Komplement aktivering [1]
   Komplimentêre voeding [1]
   Komponensiële teorie [1]
   Kompos [1]
   Komposisie [1]
   Komposisie-analise [1]
   Kompositum [1]
   Kompressorbeheer [1]
   Kompressorstelsel [1]
   Konferensie toerisme en Suid Afrika [1]
   Konferensies [1]
   Konflik [2]
   Konflikhanteringstyle [1]
   konformering [2]
   Koninkryk van God [2]
   Konjugate [1]
   Konjugering [1]
   Konjunksie [1]
   Konkussie [1]
   konsekwente boodskappe [1]
   Konsensus volgorde bepaling [1]
   Konsentriese ekologiese sisteme [1]
   Konseptualisering [1]
   Konseptuele kennis [1]
   Konseptuele metafoor [1]
   Konseptuele ontwikkeling [1]
   Konseptuele versmelting [2]
   Konseptuele verstaan [1]
   Konseptuele-teoretiese raamwerk [1]
   Konservatisme [1]
   Konsessiehouers [1]
   Konsolidasie van geheue [1]
   Konstantheid [1]
   Konstrukte wat die arbeidsverhoudinge beïnvloed [1]
   Konstruktiewe onteiening [2]
   Konstruktiewe ontslag [1]
   Konstruktivisme [2]
   Konstrukvaliditeit [1]
   Konsultasie [2]
   Kontak [3]
   Kontakgrensversteurings [1]
   Kontakklasse [1]
   Kontakmaak-style [1]
   kontakversteurings [1]
   Konteks [3]
   Konteks van primêre gesondheidsorg [1]
   Kontekstualisering [2]
   Kontekstueel-relevant [1]
   Kontekstuele faktore [1]
   Kontekstuele vreeskondisionering [1]
   Kontemporêre liturgiese musiek [1]
   Kontrakteursvryheid [1]
   Kontras water-terapie [1]
   Kontrole [1]
   Konvensionele sojaboon (CS) [1]
   Konvensionele watersuiweringsaanleg [1]
   Konvergensie-divergensie [1]
   konvesionele twee-stapproses [1]
   Koolhidraattelling [1]
   Koolstof kristal analise [1]
   Koolstof-fluoor gasse [1]
   Koolstofbelasting [2]
   Koolstofbelastingmodelle [1]
   Koolstofdioksied [1]
   Koolstofdioksied vergassing [1]
   Koolstofemissies [1]
   Koolstofkrediete [1]
   Koolstofvrystelling [1]
   Koolstofvrystellings [1]
   Koopgedrag [1]
   Koopkrag pariteit [1]
   Koordale grafiek [1]
   Koöperasie [1]
   Koöperatiewe basisgroepe [1]
   Koöperatiewe leer [3]
   Kopanang [1]
   Koper besluitnemingsproses [1]
   Koper-kloor siklus [1]
   Kopergekataliseerd [1]
   Kopersulfaat [1]
   Kopiegetal afwyking [1]
   Kopositiewe voltooiing [1]
   Koppelteken [1]
   Koppies [1]
   Koran [1]
   Korea [1]
   Koreaanse Christendom [1]
   Koreaanse kerkopvoeding en -onderwys [1]
   Korean Christianity [1]
   Korean church education [1]
   Korintiërs [1]
   koronêre hartsiekte [1]
   Korporatiewe beeld [1]
   Korporatiewe beheer [1]
   Korporatiewe bestuur [2]
   Korporatiewe burgerskap [1]
   Korporatiewe handelsmerk [1]
   Korporatiewe handelsmerkbestuur [2]
   Korporatiewe handelsmerke [1]
   Korporatiewe identiteit [2]
   Korporatiewe kommunikasie [4]
   Korporatiewe kommunikasie invloede [1]
   Korporatiewe kommunikasie-rolle teorie [1]
   Korporatiewe kommunikasie-uitnemendheid [1]
   Korporatiewe kultuur [1]
   Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid [1]
   Korporatiewe Maatskaplike Verantwoordelikheid (KMV) [1]
   Korporatiewe persoonlikheid [1]
   Korporatiewe Sosial Verantwoordelikheid (KSV) [1]
   Korporatiewe sosiale belegging [1]
   Korporatiewe Sosiale Investering (KSI) [1]
   Korporatiewe sosiale investering (KSI) [1]
   Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid [5]
   Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid (KSV) [2]
   Korpuslinguistiek [1]
   Korpusontwerp [1]
   Korrelasie [1]
   Korrelbed reaktors [1]
   Korrelgeaktiveerde koolstof [1]
   Kortisol [2]
   Kosmetiese [1]
   Kosmetika [1]
   Kosmiese strale [7]
   Koste [2]
   Koste besparing [1]
   Koste van medikasies [1]
   Koste-effektiwiteit [1]
   Koste/voorkomsindeks [1]
   Kostedrywers [1]
   Koue water [1]
   Kouewater-onderdompeling [1]
   Kousaliteit [1]
   Koutecky-Levich [1]
   Koutecký-Levich [1]
   Kraamverlof [1]
   Krag [2]
   Krag Konsep Register [1]
   Krag-wanbalans [1]
   Krag/bemagtigings sisteemontwikkelingsmetodiek [1]
   Kragtige leeromgewing [1]
   Krale [1]
   Krapp's Last Tape [1]
   Kreatiewe aanpassing [2]
   Kreatiewe herinterpretasie [1]
   Kreatiewe skryfwerk [1]
   Kreatiwiteit [4]
   Kredietbriewe [1]
   Kredietgroei [1]
   Kredietkrisis [1]
   Kredietkrisis-risiko [1]
   Kredietpuntetellings [1]
   Kredietrisiko [1]
   Kredietwet [1]
   Kriging [2]
   Kriminele verpligtinge van direkteure [1]
   Kringe in 'n Bos [1]
   Kristallisasie [1]
   Kristallisering [1]
   Kritieke sorg [1]
   Kritieke suksesfaktore [2]
   kritieke suksesfaktore [1]
   Kritieke vaardighede [1]
   Kritiese denke [2]
   kritiese denke [1]
   Kritiese insident stres [1]
   Kritiese insident tegniek benadering [1]
   kritiese menseregte geletterdheid (HRLit) [1]
   Kritiese sukses faktore [1]
   Kritiese sukses-faktore (KSF) [1]
   Kritiese suksesfaktore [1]
   Kritiese teorie [1]
   krokodil olie [1]
   Kroniese kondisies [1]
   Kroniese moegheidsindroom [1]
   Kroniese obstruktiewe pulmonêre siekte [1]
   Kruger National Park [5]
   Kruger National Park (KNP) [1]
   Kruie-geneesmiddel interaksies [1]
   kruiemiddels [1]
   Kruis platform [1]
   Kruisgeldigheid [1]
   Kruisingsontwerp [1]
   Kruiskultureel [3]
   Kruisweerstand [1]
   KSV-kommunikasie [1]
   Kubernetika [1]
   Kulterele voorwerpe [1]
   Kultureel diverse [1]
   Kulturele diversiteit [1]
   Kulturele en fisiese omgewing [1]
   Kulturele groepe [1]
   kulturele identiteit [1]
   Kulturele Intelligensie [1]
   Kulturele intelligensie [1]
   Kulturele relativisme [1]
   kulturele toerisme [1]
   Kulturele verweer [1]
   Kulturele vryheid [1]
   Kultuur [8]
   kultuur [1]
   Kultuur (korporatiewe) [1]
   Kultuur motivering [1]
   Kultuur van veiligheid [1]
   Kultuurdimensies [1]
   Kultuurerfenis toerisme [1]
   Kultuurgeskiedenis [2]
   Kultuurkomponente [1]
   Kultuursensitief [1]
   Kultuurskok [1]
   Kumba [1]
   Kumulatiewe impak [1]
   Kumulatiewe-skokmodel [1]
   Kuns [1]
   Kunsfeeste [1]
   Kunsmatige intelligensie-agent [1]
   Kunsmatige neurale netwerk [1]
   kunsskeppingsproses [1]
   kunstebydrae [1]
   kunstefees [1]
   Kurrikulum [7]
   kurrikulum [1]
   Kurrikulum 2005 [1]
   Kurrikulum studies [1]
   Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring [1]
   Kurrikulum-implementering [1]
   Kurrikulumhersienings [1]
   Kurrikulumkennis [1]
   Kurrikulumontwikkeling [1]
   Kurrikulumontwikkeling vir maatskaplike geregtigheid [1]
   Kurrikulumstudies [1]
   Kusbestuurplan [1]
   KVS [1]
   Kwa Zulu Natal Ingonyama Trust [1]
   Kwadela Township [1]
   Kwadrante [1]
   Kwadratiese modevorms [1]
   Kwakwatsi Township [1]
   Kwalia [1]
   kwalifikasie [1]
   Kwalifikasies [1]
   Kwalifiserende bates [1]
   Kwalitatief [1]
   kwalitatief [1]
   Kwalitatiewe [1]
   Kwalitatiewe benadering [1]
   Kwalitatiewe data insameling metodes [1]
   Kwalitatiewe data-insameling en -analise [1]
   Kwalitatiewe en kwantitatiewe werksonsekerheid [2]
   Kwalitatiewe gevallestudie [1]
   Kwalitatiewe groen ruimte beplanning [1]
   Kwalitatiewe navorsing [8]
   Kwalitatiewe navorsingsmetode [1]
   Kwalitatiewe navorsingsontwerp [1]
   Kwaliteit [3]
   Kwaliteit in hoër onderrig [1]
   Kwaliteit lewe [1]
   Kwaliteit sorg [1]
   Kwaliteit van lewe [1]
   Kwaliteit van omgewingsinvloedverslae [1]
   Kwaliteit van onderrig [1]
   Kwaliteit van programme [1]
   Kwaliteit van slaap [1]
   Kwaliteit van werkslewe [1]
   Kwaliteits werkslewe [1]
   Kwaliteitsbestuur [1]
   Kwaliteitsbestuursbeginsels [1]
   Kwaliteitsorg [1]
   Kwame Bediako [1]
   KwaNdebele [1]
   Kwantifisering [1]
   Kwantitatiewe analiese [1]
   Kwantitatiewe navorsing [3]
   kwantitatiewe tegnieke [1]
   Kwantitatiewe-kwalitatiewe navorsingsontwerp [1]
   Kwarternêr [1]
   Kwasi-eksperimentele ontwerp [1]
   KwaZulu Natal [1]
   KwaZulu-Natal [4]
   KwaZulu-Natal Department of Education [1]
   Kweekhuisgas [1]
   Kweekhuisgasse [1]
   Kwena (African people) [1]
   Kwesbaar [1]
   Kwesbaarheid [1]
   Kwesbare kinders [1]
   Kwessie wat betwis word (geskilpunt) [1]
   Kxoe (African people) [1]
   kykNET [1]
   Kyoto Protocol [5]
   Kyoto protocol [2]
   Kyoto Protokol [2]
   Kyphosis [1]
   KZN coalfields acid potential [1]
   KZN DOE [1]
   L-arginine [2]
   L-carnitine L-tartrate [1]
   L-citrulline [1]
   L-lactic acid [1]
   l-NE [1]
   L-ornithine [1]
   L-tipe spanningsafhanklike kalsiumkanale blokkers [1]
   L-type calcium channel (LTCC) blockers [1]
   L.D. Raditladi [1]
   L2 [1]
   L83 - Sports [1]
   Laag-op-laag bedekking [1]
   Laaiwerkverrigting [1]
   Laat adolessensie [1]
   Laat middelkinderjare [1]
   Label attributes [1]
   Label information [1]
   Label use [1]
   Labels [2]
   Labeobarbus aeneus [2]
   Labeobarbus kimberleyensis [1]
   Labor costs -- South Africa -- North-West [1]
   Labor costs-South Africa-North-West [1]
   Labor laws and legislation [3]
   Labor laws and legislation-South Africa-North-West [1]
   Labor productivity-Botswana [1]
   Labor relation [1]
   Labor supply [1]
   Labor turnover [1]
   Labor turnover-South Africa-Mabopane [1]
   Laboratorium-monitering [1]
   Laboratory [1]
   Laboratory monitoring [1]
   Labour [5]
   Labour at work [1]
   Labour brokers [1]
   labour brokers [1]
   Labour demand [4]
   Labour force [5]
   Labour force participation [1]
   Labour input [1]
   Labour law [7]
   Labour legislation [1]
   Labour legislative awareness [1]
   Labour market [5]
   labour market [1]
   Labour Productivity [1]
   Labour productivity [1]
   Labour relations [2]
   Labour Relations Act [1]
   Labour Relations Amendment Act [1]
   Labour relations and promotional posts [1]
   Labour relations in education [1]
   Labour rights [1]
   Labour strikes [1]
   Labour supply [1]
   Labour turnover [2]
   Labour unions [1]
   LabVIEW [1]
   LabVIEW™ [1]
   Lacan [1]
   Lacewings [2]
   Lack of career and promotion opportunities [1]
   Lack of skill variety [1]
   Lactating women [1]
   Lactation [1]
   Lactose-based filler/binders [1]
   LacZ [1]
   lacZ gene [1]
   Ladingsafhanklike modulasie [1]
   Ladingsensitiewe versterker [1]
   Lae koste behuisingsontwikkeling [1]
   Lae liggaamsmassa-indeks [1]
   Lae selfwaarde [1]
   Lae sosio-ekonomiese omgewing [1]
   lae sosio-ekonomiese omgewing [1]
   Lae-energie ontwerp [1]
   lae-koolstofgroei [1]
   Lae-temperatuur ontwerp [1]
   Laerskool [1]
   Laerskool-/ aanvangsskool hoofde [1]
   Laerskoolkind [1]
   Laerskoolkinders [1]
   Laerskoolleerders [1]
   Laerskoolonderwyser [1]
   Laeruis [1]
   Lahad se BASIC Ph-veerkragtigheidsmodel [1]
   Lahad’s BASIC Ph resiliency model [1]
   Laissez faire [1]
   Laissez-faire [1]
   Laissez-faire leadership [1]
   Laissez-faire leadership style [1]
   Lake St. Lucia [1]
   Lakes [1]
   Laktose-gebaseerde vulstowwe [1]
   Lamellar gel phase systems [1]
   Lamellar gel phase systems5-Fluorouracil [1]
   Laminar flow [1]
   Laminations [1]
   Lamivudine [1]
   Lamivudine (3TC) [1]
   Lamotrigine [1]
   Land [2]
   Land access [1]
   Land administration [1]
   Land and Agrarian Reform Programme [1]
   Land ceilings [1]
   Land claim [1]
   Land Claims Commissioner [1]
   Land cover [1]
   Land degradation [2]
   Land grabbing [1]
   Land grabs [1]
   Land ownership [1]
   Land question [1]
   Land redistribution [4]
   Land Reform [1]
   Land reform [7]
   Land Reform Programme [1]
   Land registration [1]
   Land rent [1]
   Land restitution [3]
   Land tenure [5]
   Land tenure (Customary law) [1]
   Land tenure and acquisition method [1]
   Land tenure reform [2]
   Land use [7]
   Land use consolidation [1]
   Land use, Rural-South Africa-Miga [1]
   Land use, Rural-South Africa-Tsetse [1]
   Land user [1]
   Land- en bedryfsvlak-BDB [1]
   Land-based marine pollution (LBMP) [1]
   Land-gebaseerde-mariene-besoedeling (LGMB) [1]
   Land-purchasing [1]
   Land-use [1]
   Land-use management (LUM) [1]
   Landbou [3]
   Landbou effekte [1]
   Landbou kommoditeite mark [1]
   Landbou maatskappye [1]
   Landbou-ekosisteem [1]
   Landbou-ekostelsels [1]
   Landbou-navorsingsorganisasie [1]
   Landbou-­‐ontwikkeling [1]
   landboukommoditeite [1]
   Landboumaatskappy [1]
   Landbouprysbeleid [1]
   Landbouregsontwikkelings [1]
   Landbousektor [1]
   Landelik [1]
   Landelike [1]
   landelike [1]
   Landelike areas [1]
   Landelike beplanning [1]
   Landelike distrikshospitaal [1]
   Landelike gebied [2]
   Landelike gebiede [2]
   Landelike gemeenskap [1]
   Landelike gemeenskappe [1]
   Landelike laerskole [1]
   Landelike nedersettings [1]
   Landelike verbruiker [1]
   Landeskunde [2]
   Landfill [1]
   Landing Gear [1]
   Landowner [2]
   Landraces [1]
   Landscape [2]
   Landscape function [1]
   Landscape Function Analysis [1]
   Landscape function analysis [2]
   Landscape functionality [1]
   Landskap [1]
   Landskap naby Zastron [1]
   Landskapsfunksionaliteit [1]
   Landswye takke [1]
   Lang-termyn monitering [1]
   Langacker [1]
   Langmuir-Hinshelwood [1]
   Langslewende gade [2]
   Langtermyn-effekte [1]
   Langtermyneffek [1]
   Langtermyngevolge van ouervervreemdingsindroom [1]
   Language [13]
   Language acculturation [1]
   Language acquisition [3]
   Language and thought [1]
   Language attitudes [2]
   Language backlog [1]
   Language change [1]
   Language contact [2]
   Language development [1]
   Language differences [2]
   Language editing [1]
   Language enrichmen [1]
   Language functions [1]
   Language groups [1]
   Language identification [1]
   Language identity [1]
   Language landscape [1]
   Language learning strategies [2]
   Language maintenance [1]
   Language maintenance and language shift theories [1]
   Language management [1]
   Language modeling [1]
   Language needs [1]
   Language norms [1]
   Language occupations [1]
   Language of enmity [1]
   Language of learning and teaching [1]
   Language of learning and teaching (LOLT) [1]
   Language planning [2]
   Language policy [3]
   Language practice [1]
   Language practitioner [1]
   Language practitioners [1]
   Language processing and interaction [1]
   Language proficiency [3]
   language proficiency [1]
   Language profile [1]
   Language programme design [1]
   Language programme evaluation [1]
   Language programmes [1]
   Language repertoire [1]
   Language repertoires [1]
   language rights [1]
   Language services [1]
   Language shift [1]
   Language skills [1]
   Language skills and academic achievement [1]
   Language socialization [1]
   Language standardization [1]
   Language standards and language command [1]
   Language support [1]
   Language teachers [1]
   Language teaching [1]
   language technology resource development [1]
   Language testing [1]
   Language uniqueness [1]
   Language usage [1]
   Language variation [1]
   Language varieties [1]
   Language variety [1]
   Language visibility [1]
   Languages [2]
   Languishing [4]
   Lanuage planning [1]
   Large artery [1]
   Large coal particles [1]
   Large cooling systems [1]
   Large infrequent disturbances [1]
   Large media companies [1]
   Large particle TGA [1]
   Large particles [2]
   Larval migration patterns [1]
   Larwale migrasiepatrone [1]
   Lasbeheer [1]
   Lasbrief [1]
   Laser [1]
   Laser scanning confocal microscopy [1]
   LASSI-HS [1]
   lasskuif [1]
   Last Planner System [1]
   Laste [1]
   Lasverskuiwing [1]
   Late adolescence [5]
   late adolescent [1]
   Late adolescents [1]
   Late antiquity [1]
   Late middle childhood [2]
   Late middle childhood children [1]
   Latency [1]
   latent Grubbs type precatalysts [1]
   latent variable modelling [1]
   Lateral trust [1]
   Laterale vertroue [1]
   Lattice Boltzmann [1]
   Law [3]
   law [1]
   Law and legislatio [1]
   Law and legislation [5]
   Law and policy framework [1]
   Law as science [1]
   Law determinants [1]
   Law enforcement [3]
   Law firms [1]
   Law of attraction [1]
   Law of Evidence [1]
   Law of general application [1]
   Law of God [1]
   Law of requisite variety [1]
   Law spheres [1]
   Law-growth nexus [1]
   Lawfulness [1]
   Lawns [1]
   Laws [1]
   Lay counsellors [1]
   Lay Ministry [1]
   layered/charged spaces [1]
   LbL self-assembly [1]
   LBS (Leerbestuurstelsel) [1]
   LC-ESI-MS/MS [2]
   LC-MS [2]
   LC-MS/MS [1]
   LC-MS/MS method validation [1]
   LC-MS/MS methods [1]
   LC-MS/MS optimisation [1]
   ldentification Criteria for Success questionnaire (ICS) [1]
   ldeologiekritiek- Louis Althusser [1]
   LDLR gene [1]
   Le Chatelier se beginsel [1]
   Le Chatelier’s principle [1]
   Leachants [1]
   Leachate [1]
   Leaching [1]
   Lead [1]
   Leader [1]
   Leader & leadership [1]
   Leader behaviour [1]
   Leader empowering behaviour [6]
   Leader empowerment behaviour [1]
   leader member-exchange [1]
   Leader-member exchange (LMX) [1]
   Leaders [2]
   Leadership [58]
   leadership [1]
   Leadership and School management [1]
   Leadership coaching [1]
   Leadership Commitment [1]
   Leadership communication [1]
   Leadership competencies [1]
   Leadership development [6]
   Leadership development programme [1]
   Leadership empowerment behaviou [1]
   Leadership empowerment behaviour [1]
   Leadership empowerment questionnaire [1]
   Leadership expectations [1]
   Leadership in mega churches [1]
   Leadership in women [3]
   Leadership model [1]
   Leadership qualities [2]
   Leadership style [5]
   Leadership styles [7]
   Leadership styles competency framework (LSCF) [1]
   Leadership that reinforces learning [1]
   Leadership theories [2]
   Leadership traits [1]
   Leadership trust [1]
   Leading [1]
   Leading skills [1]
   Leaf blight [1]
   Leaf ultrastructure [1]
   Leaf water potential [1]
   Leafminers [1]
   Leak auditing [1]
   Leakage [1]
   Leakage detection [1]
   Lean [2]
   Lean -- Theory of constraints (TOC) [1]
   Lean construction [2]
   Lean Manufacturing [2]
   Lean manufacturing [3]
   lean manufacturing [1]
   Lean mass [1]
   Lean philosophy [2]
   Lean Six Sigma [1]
   Lean Start-up (LSU) [1]
   Lean thinking [2]
   Lean transformation [2]
   Leandra [1]
   Leap Year [1]
   Learned fear [1]
   Learned helplessness [1]
   Learned optimism [2]
   Learned pessimism [1]
   Learned resourcefulness [1]
   Learner [11]
   learner [1]
   Learner achievement [2]
   Learner activities [1]
   Learner discipline [2]
   Learner diversity [1]
   Learner empowerment [1]
   Learner engagement [1]
   Learner involvement [1]
   Learner leadership [1]
   Learner misconduct [1]
   Learner participation [1]
   Learner performance [2]
   Learner safety [1]
   Learner support [2]
   Learner teenage pregnancies [1]
   Learner-centred [1]
   Learners [23]
   learners [3]
   Learners and parents [1]
   learners and parents [1]
   Learners in Foundation Phase [1]
   Learners school discipline [1]
   Learners with ASD [1]
   Learners with barriers to learning [1]
   Learners with special educational needs [2]
   Learners' expectations [1]
   learnership and internships [1]
   Learnerships [4]
   Learning [30]
   learning [1]
   Learning - functions [1]
   Learning / school readiness [1]
   Learning ability [1]
   Learning activities [1]
   Learning and growth [1]
   Learning and growth perspective [1]
   Learning and teaching [1]
   Learning and teaching of mathematics [1]
   Learning and teaching support material [1]
   Learning and teaching through problem solving [1]
   Learning approach [1]
   Learning area [1]
   Learning area technology [1]
   Learning areas [2]
   Learning barriers [1]
   Learning challenges [1]
   Learning community [1]
   Learning context [1]
   Learning difficulties [2]
   Learning disabilities [5]
   Learning disabilities and Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) [1]
   Learning disability [1]
   Learning disabled [1]
   Learning disabled children [1]
   Learning environment [3]
   Learning environment and classroom norms [1]
   Learning environments [2]
   Learning experience [1]
   Learning facilitator [1]
   Learning intentions [1]
   Learning Management Systems [1]
   Learning management systems [1]
   Learning methods [1]
   Learning motivation [1]
   Learning organisation [1]
   Learning organization [1]
   Learning outcomes [2]
   Learning packages [1]
   Learning paradigm [1]
   Learning performance / achievement [1]
   Learning potential [1]
   Learning Potential Computerised Adaptive Test [1]
   Learning preferences [1]
   Learning problems [1]
   Learning process [1]
   Learning program [1]
   Learning programmes [1]
   Learning progressions [1]
   Learning propensity assessment device [1]
   Learning skills [1]
   Learning strategies [6]
   learning strategies [1]
   Learning style diversity [1]
   Learning style preferences [1]
   Learning styles [3]
   Learning support [1]
   Learning support material [1]
   Learning task [1]
   Learning technology integration [1]
   Learning theories [5]
   Learning with technology [1]
   Learning-strategies [1]
   Learning/teaching strategy [1]
   Lease [1]
   Leasehold [1]
   Leave [1]
   Leaving of parents [1]
   Lecture life cycle [1]
   Lecture structure [1]
   Lecture transcription [1]
   Lecture vs ICT [1]
   Lecturer development [1]
   Lecturer expectation [1]
   Lecturer professional status [1]
   Lecturer rights protection [1]
   Lecturer roles [1]
   Lecturer security [1]
   Lecturer teaching responsibilities [1]
   Lecturer working conditions [1]
   Lecturer/facilitator [1]
   Lecturers [6]
   Lecturing [1]
   Lee and Colley review package [1]
   Leef-ervaringe [1]
   Leefstyl [1]
   Leen-verpligtinge / uitlener verpligtinge [1]
   Leenkoste [1]
   Leer [9]
   Leer deur reflektering [1]
   Leer en onderrig van Wiskunde [1]
   Leer- en onderrigstrategieë [1]
   Leerder [5]
   Leerderondersteuning [2]
   Leerderprestasie [1]
   Leerders [6]
   Leerderwangedrag [1]
   Leerervaring [1]
   Leergang [1]
   Leergangbeplanning [1]
   Leergeremde kinders [2]
   Leergeremde kinders - Psigologie [1]
   Leergeremdheid [1]
   Leergestremde kind [1]
   Leergestremdheid [1]
   Leerhindernisse [3]
   Leerlingbemagtiging [1]
   Leerlingbetrokkenheid [1]
   Leerlinge [2]
   leerlinge [1]
   Leerlingrekenmeesters [1]
   leerlingskap en internskappe [1]
   Leermotivering [1]
   Leeromgewing [2]
   Leerondersteuningsmateriaal [1]
   Leerpakkette [1]
   Leerprobleme [1]
   leerprobleme [1]
   Leerprogramme [1]
   Leerprogressie [1]
   Leerstyle [1]
   Leertegnologie integrasie [1]
   Leerteorieë [1]
   Leervermoë [1]
   Lees [5]
   Lees (Elementêr) [1]
   Lees - Remediërende onderrig [1]
   Leesbegrip [5]
   Leesgedrag [1]
   Leesgeletterdheid [1]
   Leeshoeveelheid [1]
   Leeskomponente [2]
   Leesmetodes [1]
   Leesmodel [1]
   Leesmotivering [1]
   Leesonderrig [1]
   Leesonderrig benaderings [1]
   Leesstrategieë [2]
   Leestegnieke [1]
   Leesvaardighede en prosodie [1]
   Leesvermoë [1]
   Leesvlotheid [1]
   Left hand [1]
   Left ventricular hypertrophy [1]
   Legacy pages [1]
   Legal accountability [1]
   Legal advisors [1]
   Legal aspects of divorce [1]
   Legal compliance [2]
   legal compliance [1]
   Legal determinants [2]
   Legal determinants of the right to education [1]
   Legal discourse [1]
   Legal duty of care [1]
   Legal framework [3]
   Legal framework and climate change [1]
   Legal history [2]
   Legal history of traditional leadership [1]
   Legal instruments for children's rights [1]
   Legal integration [1]
   Legal issues involved in electronic contracting [1]
   legal liability [1]
   Legal perspective [1]
   Legal philosophy [1]
   Legal pluralism [1]
   Legal position of a male employee with regards to materynity [1]
   Legal position of minister of religion [1]
   Legal principles [1]
   Legal profession [1]
   Legal professional privilege [1]
   Legal protection [1]
   Legal reception [1]
   Legal representation [1]
   Legal representation challenges [1]
   Legal restitution [1]
   Legal risk [1]
   Legal risk management [1]
   Legal sector [1]
   Legal subjectivity [1]
   Legal systems [1]
   Legal Termination of Pregnancy [1]
   Legal theory [1]
   Legal transplants [1]
   Legal-framework [1]
   Legalisation [1]
   Legality [2]
   Legally privileged documents on computers [1]
   Legged Robot [1]
   Legislation [21]
   legislation [2]
   Legislation -- South Africa [1]
   Legislation and policy [1]
   Legislation-South Africa [1]
   Legislative arrangements [1]
   Legislative framework [2]
   legislative framework [1]
   Legislative measures [1]
   Legislative review [1]
   Legitimate expectation [2]
   Legitimate expectations [1]
   Legumes [1]
   Lehudu [1]
   Leier & leierskap [1]
   Leiers [1]
   Leierskaap en Skoolbeheer [1]
   Leierskap [9]
   leierskap [1]
   Leierskap - Studie en onderrig [2]
   Leierskapontwikkeling [2]
   Leierskapstyl [3]
   Leierskapsvertroue [1]
   Leisure [8]
   Leisure activities [2]
   Leisure benefits [1]
   Leisure constraints [1]
   Leisure life [1]
   Leisure life, [1]
   Leisure time [1]
   Leisure-time physical activity [2]
   Leitmotifs [1]
   Leitrim [1]
   Leksikale aspek [1]
   Leksikale eenheid [1]
   Leksikale kohesie [1]
   Lemma [1]
   Lemmatisation [5]
   Lemmatisering [1]
   Lemmens, J. N. [1]
   lemon [1]
   Lenape [1]
   Lender liability [2]
   Lending [1]
   Leo Frobenius [1]
   Lephalale Local Municipality [1]
   Lepidoptera [3]
   Leptien [1]
   Leptin [5]
   Les Actes des Apôtres [1]
   Les femmes dans la mission [1]
   Lesbeplanning [2]
   Lesbian and gay studies [1]
   Lesbian home [1]
   Lesbiese ouerhuis [1]
   Lesedi [1]
   Lesedi Local Municipality [1]
   Leser [2]
   Leser agtergrond [1]
   Leserreaksie [1]
   Lesotho [9]
   Lesotho annual conference [1]
   Less favourable times [1]
   Lesson plan [1]
   Lesson planning [2]
   Lesson study [3]
   Lesson study process [1]
   Lessons learned [1]
   Lesstudie [1]
   Letaba River [1]
   Letabarivier [1]
   Letter writing manuals [1]
   Letterlike en figuurlike klank [1]
   Letters of authority [1]
   Letters of credit [1]
   Letters of Paul [1]
   Lettie Viljoen [1]
   Leucine catabolism [1]
   Leusien katabolisme [1]
   Level of development [1]
   Level of satisfaction [1]
   Level one [1]
   Level-Two hospital [1]
   Levelised cost of electricity [1]
   Levelised cost of energy [1]
   Levelised cost of energy (LCOE) [1]
   Levelized cost of energy [1]
   Levelok [1]
   Levels of psycho-social well-being [2]
   Leverage [1]
   Leveraging the brand [1]
   Levich [2]
   Levich and Koutecky-Levich analysis [1]
   Levich- en Koutecky-Levich-analises [1]
   Levies [2]
   Levitical [1]
   Levities(e) [1]
   Levodopa (L-dopa) [1]
   Levy [1]
   Lewende enkapsis [1]
   Lewende hawe [1]
   Lewendige plekke [1]
   Lewensafrigter [1]
   Lewensafrigting [1]
   Lewensafrigtings model [1]
   Lewensbegeleiding [2]
   Lewensbeskouing [1]
   Lewensdoelwitte [1]
   Lewensdomeine [1]
   Lewensgeluk [1]
   Lewensgeskiedenis-parameters [1]
   Lewenskaarte [1]
   Lewenskaartetegniek [1]
   Lewenskragtigheid [2]
   Lewenskwaliteit [2]
   lewenskwaliteit [1]
   lewenskwaliteit (QoL) [1]
   Lewensmaat [1]
   Lewensmiddele [1]
   Lewensoorgange [1]
   Lewensoriëntering [1]
   Lewenspolis [1]
   Lewenstevredenheid [4]
   Lewensvaardighede [7]
   lewensvaardighede [1]
   Lewensvatbaarheid [2]
   Lewensverhaalwerk [1]
   Lewenswetenskappe [1]
   Lewer [1]
   leweringsmetodiek [1]
   Lexical approach [1]
   Lexical aspect [1]
   Lexical cohesion [1]
   Lexical diversity [1]
   Lexical specificity [1]
   Lexical unit [1]
   Lexical verbs [1]
   Lexicography [1]
   Lexicon [2]
   Lééf [1]
   Lévi-Strauss [1]
   Lévy process [1]
   Lévy processes [1]
   Lêerfragmentformaatidentifisering [1]
   LFA [2]
   LFG-to-energy [1]
   Liabilities [1]
   Liability [5]
   Liability for school accidents [1]
   Liberalisation of services [1]
   Liberalism [1]
   liberalism [1]
   Liberalisme [1]
   liberalisme [1]
   Liberalization [1]
   Liberation [2]
   Liberation Theologies [1]
   LIBOR [1]
   LIBOR Market Model [1]
   Libraries and schools [1]
   Library [1]
   Libya [1]
   Licensed water use rights as constitutional property [1]
   Licensing Plan [1]
   Licensing Risks [1]
   Liddeelneming [1]
   Lidocaine HCl [1]
   Lidocaine hydrochloride [1]
   lidokaïenhidrochloried [1]
   Lie groups [2]
   Liefde vir tegnologie [1]
   Life [2]
   Life and person view [1]
   Life coach [1]
   Life coaching [2]
   Life cycle assessment [1]
   Life Cycle Assessment (LCA) [1]
   Life cycle cost (LCC) [1]
   Life Cycle Costing (LCC) [1]
   Life cycle costing model [1]
   Life cycle costing simulation [1]
   Life Cycle Costs [1]
   Life domain [1]
   Life domains [2]
   Life effectiveness [1]
   Life goals [1]
   Life guidance [1]
   Life history parameters [1]
   Life ideology [1]
   Life insurance companies [1]
   Life insurance policies [1]
   Life map technique [1]
   Life maps [1]
   Life of Pi [1]
   Life Orientation [7]
   Life orientation [5]
   Life orientation educator [1]
   Life orientation needs [1]
   Life orientation teachers [1]
   Life partner [1]
   Life prediction [1]
   Life satisfaction [15]
   Life satisfaction and the intention to leave [1]
   Life satisfaction and work engagement [1]
   Life Sciences [1]
   Life Skills [2]
   Life skills [15]
   life skills [1]
   Life skills-South Africa [1]
   Life skills-Study and teaching [1]
   Life story work [1]
   Life transitions [1]
   Life-coaching model [1]
   Life-cycle engineering [1]
   Life-skills [1]
   Life-success Measures Scale [1]
   Life-threatening illness [1]
   Life-world [1]
   Lifelong learning [2]
   Lifestyle [6]
   Lifestyle choices [1]
   Lifestyle factors [1]
   Lifestyle habits [1]
   Lifestyles [1]
   Lifetime fertility [1]
   Lifetime value [1]
   Lifting [1]
   Lig [1]
   Ligand functionalisation [1]
   Liggaam [1]
   liggaam [1]
   Liggaam en gees [1]
   Liggaamlike Opvoeding intervensie [1]
   Liggaamlike streservaring [1]
   Liggaamlikheid [1]
   Liggaamsamestelling [4]
   liggaamsamestelling [1]
   Liggaamsbeeld [1]
   liggaamsmassa-indeks [1]
   Liggaamsontevredenheid [1]
   Liggaamsopvoeding [3]
   Liggaamsopvoeding - Suid-Afrika [2]
   Liggaamsopvoeding - Suid-Afrika - Geskiedenis [1]
   Liggaamsopvoeding vir verstandelik gestremde kinders [1]
   Liggaamsopvoeding vir vroue en dogters - Suid-Afrika [1]
   Liggaamsvetverspreiding [1]
   Ligging [1]
   Light [1]
   Light curves [1]
   Light Water Reactors (LWR) [1]
   Light weight structure [1]
   Light-absorbing aerosols [1]
   Light-microscopy [1]
   Lighthouse Chapel International [1]
   Lignocellulose [2]
   Lignocellulosic biomass [1]
   Lignocellulosic pretreatment [1]
   Ligte traumatiese breinbesering [1]
   Likeness of God [1]
   Likert scale [1]
   Likert-skaal [1]
   Likert-type scale [1]
   Likiditeitsrisiko [1]
   Liklihoof to harass [1]
   Limbic system [1]
   Limestone [1]
   Liminal process [1]
   Liminal space [1]
   Liminaliteit [5]
   Liminality [11]
   Limit increase [1]
   Limit of detection [1]
   Limitation [1]
   Limitation of interest deduction [1]
   Limitation of interest deductions [1]
   Limitation of rights [1]
   Limitation of the Bill of Rights [1]
   Limitations [1]
   Limitations of rights [1]
   Limited [1]
   Limited English proficiency (LEP) [1]
   Limited intellect [1]
   Limited set [1]
   Limited/maximum current density (ib/ip) [1]
   Limiting base erosion involving interest deductions [1]
   Limits of balanced life [1]
   Limits of the text [1]
   limnologie [1]
   limnology [1]
   Limopo-provinsie [1]
   Limpopo [5]
   Limpopo Province [4]
   Limpopo province [1]
   Limpopo Provincial Treasury [1]
   Limpopo Provinsie [2]
   Linakeng River Polihali Dam [1]
   Linchwe [1]
   Lindane [1]
   Line and staff conflict [1]
   Line sharing [1]
   Linear [1]
   Linear complimentary problem [1]
   Linear Fresnel [1]
   Linear growth [1]
   Linear models [1]
   Linear programming [3]
   Linear programming models [2]
   Linear programming-based discriminant analysis [1]
   Linear regression [1]
   Linear regression modelling [1]
   Linear response surface analysis (LRSA) [1]
   Linear upscaling [1]
   Lineêre opskaling [1]
   Lineêre programmering [2]
   Lineêre programmeringgebaseerde diskriminantklassifiseerder [1]
   Lineêre regressiemodelle [1]
   Lineweaver-Burk plots [1]
   Linguistic development [1]
   Linguistic features [1]
   Linguistic landscape [1]
   Linguistics [1]
   Linguistieke ontwikkeling [1]
   Liniêre komplimentêre probleem [1]
   Linker ventrikulêre hipertrofie [1]
   Linking element [1]
   Linstedt [1]
   Lions [1]
   Lipase [1]
   Lipid metabolism [1]
   Lipid peroxidation [3]
   Lipid peroxidation (LP) [2]
   Lipid-based nutrient supplements [1]
   Lipids [2]
   Lipied peroksidasie [2]
   Lipied peroksidasie (LP) [1]
   Lipinski’s rule [1]
   Lipodystrophy [1]
   Lipogenesis [1]
   Lipoksigenase [1]
   Lipolysis [1]
   Lipophilicity [1]
   Lipoplexes [1]
   Lipoproteins [1]
   Liposome [3]
   Liposomes [4]
   Lipoxygenase [2]
   Lippia javanica [1]
   Liquefaction [1]
   Liquefied natural gas [1]
   Liquefied petroleum gas [1]
   Liquefy natural gas [1]
   Liquefy petroleum gas [1]
   Liquid-liquid extraction [1]
   Liquidity [3]
   Liquidity crisis [1]
   Liquidity risk [3]
   Liquidity Stress Tester (LST) [1]
   Liquids [1]
   Liquor [1]
   Liriek [1]
   Liries [1]
   Liriomyza sp. [1]
   List of Emotions (LoE) [1]
   Listed property sector [1]
   Listeners [1]
   Listening [2]
   listening [1]
   Listening ability [1]
   Listening experiences [1]
   Listening group [1]
   Listening group technique [1]
   Listening profile [1]
   Listening profiles [1]
   listening skills [1]
   Literacy [7]
   Literacy levels [1]
   Literal and nonliteral sound [1]
   Literary dominant [1]
   Literary modes [1]
   Literary text [1]
   Literary transformation [1]
   Literary Translation [1]
   Literary translation [3]
   Literate [1]
   Literature [3]
   Literature and religion [1]
   Literature for preschool children [1]
   Literature for young children [1]
   Literature review [2]
   Literatuur [1]
   Literatuur en die arbeidsmark, Suid-Afrika [1]
   Literatuuronderrig [1]
   Literêre dominant [1]
   Lithium [1]
   Lithium ion [1]
   Lithium iron phosphate [1]
   Litigation [1]
   Littering [1]
   Little Falls Christian Centre [1]
   Liturgical music [2]
   Liturgical organ music [1]
   Liturgical psalm-singing [1]
   Liturgical song [1]
   Liturgie [3]
   Liturgie - Liturgy [1]
   Liturgiese lied [1]
   Liturgiese musiek [1]
   Liturgiese orrelmusiek [1]
   Liturgy [6]
   Liturgy of life [1]
   Liturgy of worship [1]
   Live cycle management [1]
   Live music performances [1]
   Live subtitling [1]
   lived experience [2]
   Lived experiences [5]
   Lived Poverty Index [1]
   Livelihood strategies [1]
   Livelihoods [3]
   livelihoods [1]
   Livelink system [1]
   Lively places [1]
   Liver [1]
   Livestock [1]
   Livestock farming [1]
   Living enkapsis [1]
   Living standards measure [1]
   Living together [1]
   Living values [1]
   Living with your wife [1]
   Ljungström [1]
   lKS stakeholders (traditional healers, herbalists, pastors and IKS knowledge experts) [1]
   Lleadership pipeline [1]
   Lloyd-Jones [1]
   lmplikasie [1]
   LMS (Learning Management System) [1]
   lnculturation [1]
   lnheemse groepe [1]
   lnstemming [1]
   lnsulienbehoefteberekening [1]
   lnternationalisation and Roadmap [1]
   Load Factor [1]
   Load line [1]
   Load management [3]
   Load modelling [1]
   Load performance [1]
   Load profiles found in industy [1]
   Load reduction [1]
   Load research [1]
   Load shedding [3]
   Load Shift [1]
   Load shift [6]
   Load shifting [9]
   load-shifting [1]
   loan [1]
   Loan loss provisioning [1]
   Loan loss reserves [1]
   Loan losses and their provisioning [1]
   Loan pricing [1]
   Loan-to-Value Ratio (LTVR) [1]
   Loan-to-value ratio (LTVR) [1]
   Loans [1]
   Local agenda 21 [1]
   Local anaesthesia [1]
   local anaesthesia [1]
   Local and host community [1]
   Local authorities [1]
   Local authority [2]
   Local Church [1]
   Local church [2]
   Local community [2]
   Local Content [1]
   Local democracy [1]
   Local disaster management [1]
   Local economic [1]
   Local Economic Development [1]
   Local economic development [3]
   Local Economic Development (LED) [1]
   Local economic development (LED) [1]
   Local environmental governance [1]
   Local finance [1]
   Local governance instruments [1]
   Local Government [5]
   Local government [23]
   Local government and Mafube Local Municipality [1]
   Local government elections [1]
   Local government employees [1]
   Local government programmes [1]
   Local government sphere [1]
   Local government-South Africa-Bophirima [1]
   Local government-South Africa-Mafikeng [2]
   Local government-South Africa-North-West [1]
   Local history [1]
   Local immune response (IgA) [1]
   Local instructional theory [1]
   Local interstellar medium [1]
   Local interstellar proton spectrum [1]
   Local interstellar spectrum [1]
   Local knowledge [1]
   Local linear models [1]
   Local loop [1]
   Local municipal capacity [1]
   Local municipalities [1]
   Local municipality [3]
   local municipality [1]
   Local Programming [1]
   Local scale [1]
   Local theory [1]
   Local weld geometry [1]
   Localisation [2]
   Localisation strategy [1]
   Localization [1]
   Localization of harmonic sources [1]
   Location [3]
   Location Analytics [1]
   Location change [1]
   Location Estimation [1]
   Location-based games [1]
   Location-based services [1]
   Location-based technologies [1]
   Lockout and Tagout (LOTO) [1]
   Locomotive [1]
   Locomotor activity [2]
   Locus of control [10]
   Locus of control and general health [1]
   Lofbetuiging [1]
   Lofprysing [1]
   Lofprysing en aanbidding [1]
   Logic [1]
   Logical [1]
   Logical brand management model [1]
   Logical thinking [1]
   Logiese denke [1]
   Logistic regression [2]
   Logistics [2]
   Logistics industry [1]
   Logit [1]
   Lognormal distribution [1]
   Logo [1]
   Logocentrism [1]
   Logos [2]
   Logosentrisme [1]
   Lojaliteit [2]
   Lokale sweis geometrie [1]
   lokale verdower [1]
   Lokomotor aktiwiteit [1]
   Lokomotoraktiwiteit [1]
   Lokus van beheer en betroubaarheid [1]
   Lolium multiflorum [1]
   Lomb-Scargle transform [1]
   Loneliness [3]
   Long acting insulin [1]
   Long distance contact with children [1]
   Long jump [1]
   Long range transportation [1]
   Long term effects of parental alienations syndrome [1]
   Long-distance truck drivers [1]
   Long-term [1]
   Long-term care facility [1]
   Long-term effect [1]
   Long-term effects [1]
   Long-Term Evolution [1]
   Long-term modulation [1]
   Long-term monitoring [1]
   Long-Term Shareholder Value [1]
   Longe [1]
   longevity risk [1]
   Longitudinaal [4]
   Longitudinal [4]
   Longitudinal relationship [1]
   Longitudinaleverhouding [1]
   Longley-Rice [1]
   Long~short vowels [1]
   Lonmin Plc [1]
   Looi [1]
   Lookback options [1]
   Looking back series [1]
   Loon Lake [1]
   Loonongelykheid [1]
   Loonpremie [1]
   Loonverdeling [1]
   Loop biomeganika [1]
   Loop Spruit [1]
   Loopbaan/beroepsbehoeftes [1]
   Loopbaanbesluiteloosheid [1]
   Loopbaanonsekerheid [1]
   Loopspruit - Kliniekskool [1]
   Lopinavir [1]
   Lordosis [1]
   Lordship [1]
   Lordship of Christ [1]
   Lorenz curve [1]
   LOS [1]
   Losing a loved one [1]
   Loss [7]
   Loss distribution approach [1]
   Loss of coolant accident [1]
   Loss of financial security [1]
   Loss of Flow Accident (LOFA) [1]
   Loss or Damage of Cargo [1]
   Losses [1]
   Lost Generation [1]
   Lost Highway [1]
   Lost time injury [1]
   Lourdes [1]
   Love [2]
   loveLife [2]
   Loving community [1]
   Low aspect ratio [1]
   Low aspect ratios [1]
   Low body mass index [1]
   Low cost housing [2]
   Low follow-up [1]
   Low frequency nois [1]
   Low Frequency Oscillations [1]
   Low heating value [1]
   Low income and rural areas [1]
   Low involvement products [1]
   Low performing [1]
   Low renin [1]
   Low self worth [1]
   Low skilled labourer [1]
   Low socio-economic environment [1]
   low socio-economic environment [1]
   Low socio-economic status [1]
   Low soil temperature [1]
   Low uncertainty [1]
   low-carbon growth [1]
   Low-cost housing development [2]
   Low-density lipoprotein cholesterol [1]
   Low-density lipoprotein-cholesterol [1]
   Low-income housing [1]
   Low-interest loan [1]
   low-literate consumers [1]
   Low-noise [1]
   Low-power design [1]
   Low-resource communities [1]
   Low-smoke fuel [1]
   Low-temperature design [1]
   Lower leg injuries [1]
   Lower levels of language [1]
   Lower limb injuries [1]
   Lower Orange catchment management area [1]
   Lower Orange water management area [1]
   Lower-class citizens [1]
   Lower-level employee [1]
   Loyalty [6]
   Loyalty influences [1]
   Loyalty programme [1]
   Loyd and Gressard Computer Attitude Survey (CAS) [1]
   LQR [1]
   LRAD (Land Redistribution for Agricultural Development) [1]
   LS PMSM [1]
   LS180 [2]
   LSEN classes [1]
   LSM [1]
   LSPMSM [1]
   Luby Transform codes [1]
   Lucebert [1]
   Luciferase assay [1]
   lucrative electricity savings [1]
   Lugdraende partikelstof [1]
   Luggedraagde [1]
   Lugnetwerk optimisering [1]
   Luister [1]
   luister [1]
   Luisteronderrig [1]
   luistervaardighede [1]
   Luke [1]
   Luke-Acts [1]
   Lukes [1]
   Lumbar vertebrae [1]
   Lump sum [1]
   Lumped parameter [1]
   Lung function [1]
   Lungs [1]
   Luo beliefs and practices [1]
   Lure and infect [1]
   Lustrum festival [1]
   Lustrumfeest [1]
   Luxury motor vehicle [1]
   Luxury sedan [1]
   Lyding [1]
   Lyfstraf [1]
   Lyric [2]
   Lyrics [1]
   Lys van Emosies (LvE) [1]
   l’engagement des femmes [1]
   L’oeuvre du Saint-Esprit [1]
   M&V management [1]
   M&V process [1]
   M-learning [1]
   M-leer [1]
   M. John Harrison [1]
   M. smegmatis [1]
   M:F ratio [1]
   Maatskaplik gestremde kinders [1]
   Maatskaplik gestremde kinders - Onderwys [1]
   Maatskaplike Arbeid Plan [1]
   Maatskaplike geregtigheid [1]
   Maatskaplike groepwerk [1]
   Maatskaplike werk [8]
   Maatskaplike werk bemagtigingsprogram [1]
   Maatskaplike werk intervensie [1]
   Maatskaplike werk/er [1]
   Maatskaplike werker [11]
   Maatskaplike werker/s [1]
   Maatskaplike werkers [4]
   Maatskappye [1]
   Maatskappyereg [1]
   Maatstaf [1]
   maatstaf [1]
   MAC [1]
   Macbeth [1]
   Maccabees [1]
   Machine [1]
   Machine Design [1]
   Machine Learning [2]
   Machine learning [3]
   Machine translation [1]
   Machine- to-machine [1]
   Macro economic determinants of property returns [1]
   Macro-economic [1]
   Macro-economic variables [1]
   Macro-ergonomics [1]
   Macro-parasite [1]
   Macrocytosis [1]
   Macroeconomic convergence [2]
   Macroeconomic convergence criteria [1]
   Macroeconomic fundamentals [1]
   Macroeconomic time series data [1]
   Macroeconomic transmission channel [1]
   Macroeconomic variables [1]
   Macrohaplogroup L [1]
   Macroinvertebrate [1]
   Macroinvertebrate assemblages [1]
   Macroinvertebrate diversity [1]
   Macroinvertebrates [1]
   Macrolide [1]
   Macrolide antibiotics [1]
   Macrolides [1]
   Macronutrients [1]
   Macroscopic structure [1]
   Macufe [1]
   Madzikane [1]
   Mafikeng [1]
   Mafikeng Campus [1]
   Mafikeng Post Office [1]
   Mafikeng Provincial Hospital [1]
   Mafube Local Municipality [1]
   Magazine covers and agenda setting [1]
   Magic [1]
   Magic Bullet model [1]
   Magic realism [2]
   Magiese realisme [2]
   Magistrate [1]
   Magneetvelde [1]
   Magnetic core [1]
   Magnetic fields [1]
   Magnetic polarity cycles [1]
   Magnetic suspension [1]
   Magneto-hidrodinamika [1]
   Magneto-hydrodynamics [1]
   Magnetohydrodynamics (MHD) [1]
   Magogoe (Mafikeng, South Africa) [1]
   Magsafstand [1]
   Magsmisbruik [1]
   Magteloosheid [1]
   Magtigings [1]
   Mahikeng [2]
   Mahikeng Local Municipality [1]
   Mail order pharmacy [1]
   Main ventilation fans [1]
   Mainland China [1]
   Mainline [1]
   Mainstream [4]
   Mainstream education [1]
   Mainstream school [1]
   Mainstreaming [1]
   Maintainability [1]
   Maintenance [16]
   maintenance [2]
   Maintenance Act 99 of 1998 [1]
   maintenance and monitoring [1]
   Maintenance improvement plan [1]
   maintenance management [2]
   Maintenance of the Surviving Spouse Act 27 van 1990 [1]
   Maintenance Planning [1]
   Maintenance prevention [1]
   Maintenance schedules [1]
   Maintenance strategies [2]
   maintenance system [1]
   Maintenance Transformation [1]
   Maize [6]
   maize [2]
   Maize field [2]
   Maize field-field margin gradient [1]
   Maize meal [1]
   Maize pests [2]
   Maize product [1]
   Maize stover [1]
   Maize yield [1]
   Major assembly [1]
   Major construction projects [1]
   Major depressie [2]
   Major depressiewe versteuring (MDV) [1]
   Major depression [1]
   Major depressive disorder [1]
   Major depressive disorder (MDD) [1]
   Major music events [1]
   Majoritarian principle [1]
   majority electoral system [1]
   Majority trade unions [1]
   Make [1]
   Making sense [1]
   Makkabeërs [1]
   Makroliede [1]
   Maksimale ongelykhede [1]
   maksimum kommunikasie-impak [1]
   Maladministration [1]
   Malalignments [1]
   Malaria [24]
   Malaria beheer [1]
   Malaria control [1]
   Malawi [8]
   Male [6]
   male [2]
   Male adolescents [1]
   Male child sexual abuse [1]
   Male consumer [1]
   Male consumers [1]
   Male dominance [1]
   Male employees' rights at childbirth [1]
   Male gaze [1]
   Male primogeniture [1]
   Male succession [1]
   Male ultimogeniture [1]
   Male/man/husband [1]
   Malnutrition [4]
   Malondialdehyde [1]
   Maloperation [1]
   Maltreat [1]
   Mamelodi [1]
   Mamtiseni [1]
   man portable [1]
   Man/Men [1]
   Manage [1]
   Managed and primary health care [1]
   Managed care [4]
   Managed health care [4]
   Managed health care instruments [1]
   Managed pharmaceutical care [1]
   Management [76]
   management [1]
   Management accountant [1]
   Management Accounting [1]
   Management accounting [4]
   Management and assessment [1]
   Management authority [1]
   Management by objectives [1]
   Management commitment [1]
   Management communication [1]
   Management competencies [1]
   Management control [1]
   Management deposit [1]
   Management development [1]
   Management framework [1]
   Management framework matrix [1]
   Management guideline [1]
   Management Information System [1]
   Management Information Systems [1]
   Management information systems [1]
   Management instrument(s) [1]
   Management interventions [1]
   Management leadership [1]
   Management of agriculture [1]
   Management of assessment [1]
   Management of change [1]
   Management of diversity [1]
   Management of employees [1]
   Management of healthy environments [1]
   Management of job satisfaction [1]
   Management of m-learning [1]
   Management of networks [1]
   Management of preterm infants in South Africa [1]
   Management of service outsourcing [1]
   Management personnel [1]
   Management Perspective [1]
   Management principles [2]
   Management programmes [1]
   Management review [1]
   Management science techniques [1]
   Management science-Study and teaching (Secondary) [1]
   Management skills [1]
   Management standards [1]
   Management strategies [2]
   Management strategy [1]
   Management strategy for role conflict [1]
   Management style [1]
   Management style with regards towards money [1]
   Management styles [2]
   Management succession [1]
   Management support [1]
   Management systems [1]
   Management training [1]
   Management units [1]
   Management zones [1]
   Management- and business model [1]
   Management/leadership [2]
   Manager [4]
   Manager behaviour [1]
   Manager communication [1]
   managerial accounting and financial accounting tools [1]
   Managerial accounting skills [1]
   Managerial communication [1]
   Managerial competence [1]
   Managerial competencies [1]
   Managerial competency framework [1]
   Managerial dimensions [1]
   Managerial ethics [2]
   Managerial framework [1]
   Managerial implications [1]
   Managerial leadership [2]
   Managerial model [1]
   Managerial models [1]
   Managerial practices [1]
   Managerial prerogative [1]
   Managerial skills [3]
   Managerial support [1]
   Managers [7]
   managers [1]
   Managers of change [1]
   Managing [5]
   Managing change skills [1]
   Managing diversity [1]
   Managing public resources [1]
   Mandala [1]
   Mandlwane [1]
   Manganese [2]
   Mangomo [1]
   Manifestation of diversity [1]
   Manifestations of cohesive devices [1]
   Manipulation [1]
   Manlik [1]
   Manlike verbruikers [1]
   Manlike werknemer se regsposisie ten opsigte van swangerskap [1]
   Manlike werknemers se regte ten tye van die kind se geboorte [1]
   Manlikheid [3]
   Manlikheidsbeelde [1]
   Mann-Whitney U test [1]
   Manon [1]
   mans [1]
   Manual and automated clear water pumping systems [1]
   Manual therapy [1]
   Manufacture [3]
   Manufacturing [5]
   Manufacturing parameters [1]
   manufacturing process flow [1]
   Manufacturing sector [2]
   Manufacturing sector output [1]
   Manufacturing sectors [1]
   Manufucturing [1]
   many attempts to introduce an effective appraisal system [1]
   MAO-A [1]
   MAO-B [1]
   MAO-B inhibitors [1]
   Maponya, Ngema [1]
   Mapping population [1]
   Maputaland [1]
   Maputaland-Pondoland-Albany biodiversity hotspot [1]
   Maquassi Hills Brandweerdiens [1]
   Maquassi Hills Fire Services [1]
   Marble-burying [1]
   Marcel Proust [2]
   Marginal [1]
   Marginal hooklets [1]
   Marginal operation [1]
   Marginalisasie [1]
   Marginalisation [1]
   Marginalised [1]
   Marginalization [2]
   Mariage [1]
   Marico River [1]
   Mariene besoedeling [1]
   Mariene toerisme [1]
   Marienetoerisme [1]
   Mariëtte in ecstasy [1]
   Marijuana [1]
   Marijuana abuse [1]
   Marikana massacre [1]
   Marikana-slagting [1]
   Marilee McCallaghan [1]
   Marine nasionale parke [1]
   Marine national parks [1]
   Marine pollution [1]
   Marine pollution monitoring [1]
   Marine sediments [1]
   Marine tourism [3]
   marine tourism [1]
   marine-toerisme [1]
   Marinobufagenin [1]
   Marion Island [1]