Now showing items 32667-33705 of 33705

   Subject
   W. Brueggemann [1]
   Waarborg [1]
   Waardasie [2]
   waardasie [1]
   Waardasie van watergebruiksregte en gelisensieerde watergebruiksregte as 'n boedelbate [1]
   Waardasiebenadering [1]
   Waardasiemetode [1]
   waardasiemetodes [1]
   waarde [1]
   Waarde bepaling [1]
   Waarde uitklaring en opvoeding vir volhoubare ontwikkeling [1]
   waarde van simulasiemodelle [1]
   Waardegedrewe [1]
   Waardeneutraliteit [1]
   Waarderende kommunikatiewe aanpak [1]
   Waardering van diversiteit [1]
   Waardering van emosie [1]
   Waarderingsondersoek [1]
   Waarderingsperspektief [2]
   Waardes [4]
   Waardesisteem [1]
   Waardesonderrig [1]
   waargenome indiensneembaarheid [1]
   Waargenome krag [1]
   Waargenome organisasie ondersteuning vir die gebruik van sterkpunte [1]
   Waargenome organisasie ondersteuning vir die verbetering van tekortkominge [1]
   Waargenome organisasie-ondersteuning [1]
   waargenome toerismewaarde [1]
   Waargenome waarde [1]
   waargenome waarde [1]
   Waarnemings [1]
   Wacky Wine Festival [1]
   Wage determinants [1]
   Wage distribution [1]
   Wage gap [2]
   Wage inequality [1]
   Wage premium [1]
   Wage satisfaction [1]
   Wagon-whip [1]
   Wagtye [1]
   Waist circumference [5]
   waist circumference [1]
   Waist circumference (WC) [1]
   Waist-height ratio [1]
   Waiters [1]
   Waiting time and waste [1]
   Waiting times [1]
   Waitrons [1]
   Waiver of a debt [1]
   Walkley-Black [1]
   Wall effect [1]
   Walsall Hospital [1]
   Walter Battiss [1]
   Walter Brueggemann [1]
   Walters, M. M., 1930- [1]
   Wang algorithm [1]
   Wang transform [1]
   Wangedrag [3]
   Wanopvattings [2]
   wanpassing [1]
   Wanpersepsies [1]
   Wapens [1]
   War [1]
   War veteran grant [1]
   Ward committees [2]
   Ward committees (WC) [1]
   Ware en valse bekerings [1]
   ware werkgewer [1]
   Warfarin [1]
   Warm air [1]
   Warren Buffett [1]
   Wash basin [1]
   Wasige logika [1]
   Waste [5]
   Waste aggregate [1]
   Waste classification [1]
   Waste converter [1]
   Waste discharge charge system [1]
   waste disposal sites [1]
   Waste elimination [1]
   Waste energy [1]
   Waste hierarchy [1]
   Waste landfill closure and rehabilitation [1]
   Waste law and policy [1]
   Waste Management [1]
   Waste management [6]
   Waste management by-laws [1]
   Waste management license applications [1]
   Waste Management Strategy [1]
   Waste management system [1]
   Waste minimization [1]
   Waste re-use [1]
   Waste reclamation [1]
   Waste recycling [1]
   Waste Services [1]
   Waste tyre / waste tire [1]
   Waste vegetable oil [1]
   Waste water treatment [1]
   Waste-management [1]
   Wastewater [2]
   Wastewater quality [1]
   Wastewater reuse [1]
   Wastewater Treatment Plants [1]
   Wastewater treatment plants [1]
   wastewater treatment works [1]
   Wasting [1]
   wasting [1]
   Water [12]
   Water Act 54 of 1956 [1]
   Water activity [1]
   Water administration system [1]
   Water allocation [1]
   Water allocation or entitlement trading [1]
   Water and energy services company (WESCO) [1]
   Water and sediment characteristics [1]
   Water and sediment quality guidelines [1]
   Water availability/deprivation [1]
   Water balance [2]
   water beheer [1]
   Water Board [1]
   Water Catchment Area [1]
   Water challenges [1]
   water chemistry [1]
   Water conservation [1]
   Water Consumption [1]
   Water Demand Management [1]
   Water demand management [2]
   Water distribution [1]
   Water distribution network [1]
   Water distribution systems [1]
   Water distribution utility [1]
   water drains and sewer [1]
   Water electrolysis [1]
   water electrolysis [1]
   Water gas shift reaction [2]
   Water history [1]
   Water hulpbron [1]
   Water hyacinth [1]
   Water infrastructure [1]
   Water infrastructure systems [1]
   Water ingress [1]
   Water Kwaliteit [1]
   Water law [1]
   Water law reform [1]
   Water management [1]
   water management area [1]
   Water Management Area (WMA) [1]
   Water Management Institutions (WMIs) [1]
   Water mass balance [1]
   Water metering [1]
   water netwerk stelsels [1]
   Water only density fractionation [1]
   Water pollution [1]
   water pressure control [1]
   Water purification [1]
   Water purification dispenser [1]
   Water quality [14]
   water quality [1]
   Water quality management [1]
   Water quality monitoring [1]
   Water recycling [1]
   Water resource [2]
   Water resource management [2]
   water resource management [1]
   water resource management and planning [1]
   Water Resource Related Legislation [1]
   Water resources [3]
   Water Resources Management Act 24 of 2004 [1]
   Water Reticulation [1]
   Water reticulation system [1]
   water reticulation system [1]
   Water reticulation systems [1]
   water reticulation systems [1]
   Water retikulasie [1]
   Water rights [1]
   Water safety plan [1]
   Water Scarcity [1]
   Water scarcity [1]
   Water sector [2]
   Water security [1]
   Water sekuriteit [1]
   Water service authority [1]
   Water service delivery [1]
   Water services [2]
   Water services Act [1]
   water services development plan [1]
   Water solubility [1]
   water sources [1]
   Water supply [2]
   Water Supply and Demand [1]
   Water supply efficiency [1]
   Water supply optimisation [1]
   Water supply strategies [1]
   Water system optimisation [1]
   Water tankers [1]
   Water transfer scheme [1]
   Water transporter [1]
   Water treatment [4]
   Water treatment cost [1]
   Water treatment plant [1]
   Water treatment technologies [1]
   Water uptake [1]
   Water use and efficiency [1]
   Water use efficiency [1]
   Water use entitlement [1]
   Water use rights [3]
   Water user association [1]
   Water utilities [1]
   Water-Analysis [1]
   Water-digtheidsfraksionering [1]
   Water-supply-South Africa-Mafikeng [1]
   Waterberg coal [1]
   waterbestuursarea [1]
   Waterborne Hazards [1]
   Waterbronne [1]
   Waterelektrolise [1]
   Waterelektroliseerder-elektrode [1]
   Waterfall model [1]
   Waterfront [1]
   Waterfront development [1]
   Watergebruik regte [1]
   Watergebruiksaanspraak [1]
   Watergebruiksbevoegdhede [1]
   Watergebruiksregte [2]
   Watergehaltemonitering [1]
   Waterkwaliteit [4]
   waterkwaliteit [1]
   waternetwerkstelsels [1]
   Wateroplosbaarheid [1]
   Waterreghervorming [1]
   Waterskaarste [1]
   Waterstof [1]
   Waterstof generasie [1]
   Waterstofproduksie [2]
   Watersuiwering [2]
   Watertekort [1]
   Watertoekennings [1]
   Watertribunaal [1]
   Waterval model [1]
   Waterwet [1]
   Watkin Tudor Jones [1]
   Wave damping [1]
   Way of living [1]
   Wayfinding design [1]
   Weak p-convergent operator [1]
   Weak State [1]
   Weakly compact set [1]
   Weakly p-compact set [1]
   Weakly p-convergent sequence [1]
   Weakly p-summable sequence [1]
   Weaknesses [1]
   Weak∗ p-convergent operator [1]
   Wealth creation [2]
   Wealth transfer [1]
   Wean percentage [1]
   Weather derivatives [1]
   Weather evolusion models [1]
   Weather radar [2]
   Weather risks [1]
   Web [1]
   Web 2.0 [2]
   Web 3.0 [1]
   Web crawler [1]
   Web engineering [1]
   Web IS development methodology [1]
   Web marketing [1]
   Web of connectivity [1]
   Web-based [1]
   Web-based platform [1]
   Web-based systems [1]
   Web-chaost [1]
   Web-gebaseerd [1]
   WEB/WAP portal [1]
   Web: 2.0 technologies [1]
   Weberian state [1]
   Website [1]
   Webtuiste [1]
   Webtuistes [1]
   Weddings [1]
   Wedergeboorte [1]
   Wedergebore gees [1]
   Wederkoms [1]
   Wederkomswoorde [1]
   Wederregtelikheid [1]
   Weeds [1]
   Weermag [1]
   Weermaggesinne [1]
   Weerstand [3]
   Weerstandbiedenheidspatrone [1]
   Weerstandige gedrag [1]
   Weerstandigheid [1]
   Weerstandssprongoefening [1]
   Weeskinders [2]
   Weg! [1]
   Wegkwyning [1]
   WegRy [1]
   WegSleep [1]
   Wei- en blaarvreetkapasiteit [1]
   Wei-proteïen [1]
   Weibull [1]
   Weight [1]
   Weight control methods [1]
   Weight loss [1]
   Weight management [1]
   Weight over-concern [1]
   Weight status [1]
   Weighted Average Cost of Capital [1]
   Weighted usable area [1]
   Weights of evidence [1]
   Welcome to Hard Times [1]
   Weld [1]
   Welding fumes [1]
   Weldoener [1]
   Welfare [3]
   Welfare organisation [1]
   Welgegund [2]
   Welgegund abstract [1]
   Welgegund atmospheric measurement site [2]
   Well being [2]
   Well being in the workplace [1]
   Well-being [54]
   well-being [2]
   Well-being and intention to quit [1]
   Well-being and quality of life [1]
   Well-being instruments [1]
   Well-being perspective [1]
   Well-controlled diabetes [1]
   Well-controlled type 1 diabetes [1]
   Wellbeing [7]
   Wellbeing and coping [1]
   Wellness [21]
   wellness [1]
   Welstand [21]
   welstand [1]
   Welstand en Kwaliteit van lewe [1]
   Welsyn [1]
   welsyn [1]
   Welsynorganisasie [1]
   Welvaartsteologie [1]
   Welvaartteologie [1]
   Welverdiend [1]
   Wenzhou ‘boss”churches [1]
   Werk [1]
   Werk sekuriteit [1]
   Werk stres [1]
   Werk stres en werknemerwelstand [1]
   Werk-gesin balans [1]
   Werk-gesinverryking [1]
   Werk-lewer-balans [1]
   Werk-na-familie-verryking [1]
   Werk-niewerk-inmenging [1]
   Werk-tot-rus verhoudings [1]
   Werkeise [1]
   Werkende moeder [1]
   Werkers [1]
   werkers in die gesondheidsorg [1]
   Werkgewer [3]
   Werkgewer-werknemerverhouding [1]
   Werkhulpbronne [2]
   Werklike diens [1]
   Werklikheidsbeeld [1]
   Werkmotivering [1]
   Werknemer [3]
   Werknemerbehoud [1]
   Werknemerdeelname [1]
   Werknemergesondheid en welstand [1]
   Werknemergesondheid- en welstandsbehoeftes [1]
   Werknemerondersteuningsprogramme [1]
   Werknemers [4]
   Werknemersbelasting [1]
   werknemersdeelname [1]
   werknemerstatus [1]
   Werknemerverhoudings [1]
   Werknemerwelstand [1]
   Werkplek [2]
   Werkplek trauma [1]
   Werkplekforums [1]
   Werkplekgeweld [1]
   Werks-geϊntegreerdeleer [1]
   Werksaanbod [1]
   Werksbegeestering [8]
   werksbegeestering [1]
   Werksbelewing [1]
   Werksbetrokkenheid [2]
   Werksbevrediging [10]
   werksbevrediging [1]
   Werksbevrediging (Behoefte-/verwagtingsbevrediging) [1]
   Werkseienskappe [4]
   Werkseise [2]
   werksekuriteit [1]
   Werkservaring [1]
   Werkshulpbronne [3]
   werkshulpbronne [1]
   Werkskepping [1]
   Werkslading [2]
   Werkslewegehalte [1]
   Werksmag [1]
   Werksmotivering [4]
   werksomgewing [1]
   Werksonsekerheid [2]
   Werksontevredenheid [3]
   Werksoutonomie [1]
   Werkspanning [1]
   Werksplek [1]
   Werksplek trauma [1]
   Werkspleksekuriteit [1]
   Werkstevredenheid [11]
   werkstevredenheid [1]
   Werkstoewyding [1]
   Werkstres [4]
   Werkstressors [2]
   Werksuitdaging [1]
   Werksverbondenheid [1]
   Werksvervulling [1]
   Werksverwante psigologiese fiksheid [1]
   Werksverwante psigologiese welstand [1]
   Werksverwante stereotipering [1]
   Werkswinkel [1]
   Werktoegang [1]
   Werktoewyding [1]
   Werkuitdaging [1]
   Werkvaardighede [1]
   Werkvereistes [1]
   Werkverwante basiese behoeftebevrediging [1]
   Werkverwante ooreisingsaandoeningsindroom [1]
   Werkwelstand [1]
   Wes-Kaap [3]
   Wes-Transvaal (South Africa) [1]
   Wes-Transvaal (Suid-Afrika) [1]
   Wese bo vorm [1]
   Wesies [1]
   West Africa [1]
   West Rand [1]
   West-east rainfall gradient [1]
   Westerm diet [1]
   Western architectural styles [1]
   Western Australia [1]
   Western Cape [3]
   Western Cape Province [1]
   Western Cape province. [1]
   Western Central Bushveld [1]
   Western culture [2]
   Western health professional [1]
   Western Province of Zambia [1]
   Wet cooling [1]
   Wet deposition [1]
   Wet Flue Gas Desulphurisation [1]
   Wet granulation [1]
   Wet layup [1]
   Wet op Beheer van Trustgoed [2]
   Wet op Belasting-administrasie [1]
   Wet op Beskermde Openbaarmakings 26 van 2000 [1]
   Wet op die Opheffing of Wysiging van Beperkinge op Onroerende Goed 94 van 1965 [1]
   Wet op die Reëling van Admiraliteitsjurisdiksie [1]
   Wet op die Vervoer van Goedere ter See [1]
   Wet op Doeane en Aksyns [1]
   Wet op Egskeiding 70 van 1979 [1]
   Wet op Gesondheid en Veiligheid in Myne Wet 29 van 1996 [1]
   Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987 [1]
   Wet op Onderhoud 99 van 1998 [2]
   Wet op Onderhoud van Langslewende Gades 27 van 1990 [2]
   Wet op Onderverdeling van Landbougrond 70 van 1970 [1]
   Wet op Pensioenfondse 24 van 1956 [1]
   Wet op Rampbestuur (57/2002) [1]
   Wet op Verbruikersbeskerming [1]
   Wet op Verbruikersbeskerming, 68 van 2008 [1]
   Wet op Verbruikersbskerming [1]
   Wet van aantrekking [1]
   Wet van God [1]
   Wetenskap - Studie en onderrig (Elementêr) [1]
   Wetenskaplike rassisme [1]
   Wetenskaplike-Positivisme [1]
   Wetenskapsfilosofie [1]
   Wetenskapsleer [1]
   wetgewende raamwerk [1]
   Wetgewing [4]
   wetgewing [1]
   Wetland ecosystem services [1]
   Wetlands [3]
   Wetlike perspektief [1]
   Wetssfere [1]
   Wetted length [1]
   Wettige en onwettige humanitêre ingryping [1]
   Wêreld Intellektueelgoedere-organisasie (WIPO) [1]
   Wêreld-kafee [1]
   Wêrelde en ruimte [1]
   Wêreldwye finansiële krisis [1]
   WfMS [1]
   Wheat industry [1]
   Wheel attributes [1]
   Whey proteins [1]
   Whistle-Blowing [1]
   Whistleblowers [1]
   Whistleblowing [1]
   White [1]
   White Afrikaans-speaking group [1]
   White Afrikaner [1]
   White identity [1]
   White maize [1]
   White maize futures contract prices [1]
   White settlers [1]
   White South African English [2]
   White, Patrick, 1912-1990 [1]
   Whole blood [1]
   Whole genome analysis [1]
   Whole leaf [1]
   Whole wheat muffin [1]
   Whole yeast cells [1]
   Whole-body vibration [2]
   Whole-brain strategy [1]
   Whole-building [1]
   Whole-school approach [1]
   Wholeness [2]
   Wholesale trade-South Africa-North-West [1]
   WHOQOL-OLD measuring instrument [1]
   whose task it is to counsel, inform [1]
   Wi-Fi [1]
   Wide Area Monitoring Systems [1]
   Widows-South Africa-Mafikeng [1]
   Wiechers [1]
   WiFi Infrastructure [1]
   wiki [1]
   Wild bird eggs [2]
   Wild grass hosts [1]
   Wildeals [1]
   Wilderness [1]
   Wilderness - Expedition [1]
   Wilderness experience program [1]
   Wilderness National Park [1]
   Wilderness Safaris and Latin America [1]
   Wilderness therapy [1]
   Wildlife industry [1]
   Wildlife tourism [2]
   Wildlife tracking [1]
   wildreservate [1]
   Willekeurige gepakte deel [1]
   Willem Anker [2]
   Willem Boshoff [1]
   William Gibson [1]
   William Spanos [1]
   Williams syndrome [1]
   Willing buyer-willing seller [1]
   Willingness to buy [1]
   Willingness to pay [2]
   willingness to pay [1]
   Wilma Stockenström [1]
   Wind [2]
   Wind erosion [1]
   Wind power [1]
   Wind speed [1]
   Wind tunnel [1]
   Wind Turbine [1]
   Wind turbine [1]
   Wind turbine blade [1]
   wind turbine generators [1]
   Winddam wehrlite [1]
   Windkessel compliance [1]
   windrow [1]
   Wine [1]
   Wine festivals [1]
   Wine tourism [1]
   Wineries [1]
   Wings [1]
   Winkelsentrum [1]
   Winsgewendheid [2]
   Wipe sampling [1]
   Wire products [1]
   Wireless ad hoc network [1]
   Wireless Application Protocol (WAP) [1]
   Wireless mesh networks [3]
   wireless mesh networks [1]
   Wireless Mesh Networks (WMN) [1]
   Wireless Networks [1]
   Wireless Sensor Network [1]
   Wireless Sensor Networks [1]
   Wireless sensor networks [1]
   Wireless sensors [1]
   Wirkungsgeschichte [1]
   Wisdom [2]
   Wisdom psalms / wisdom psalter as a literary unit [1]
   Wiskunde [6]
   Wiskunde - Studie en onderrig (Hoër) [1]
   Wiskunde in ingenieurswese [1]
   Wiskunde leerstrategieë [1]
   Wiskunde onderrig [1]
   Wiskunde slaagsyfers vereistes [1]
   Wiskunde-angs [1]
   Wiskunde-onderrig [2]
   Wiskunde-onderwyser [1]
   Wiskunde-prestasie [1]
   Wiskundehouding [1]
   Wiskundeonderwysers [1]
   Wiskundeprestasie [2]
   Wiskundetaal [1]
   Wiskundetake [1]
   Wiskundewoordeskat [1]
   Wiskundige bevoegdheid [3]
   Wiskundige geletterdheid [1]
   Wiskundige probleemoplossing [1]
   Wiskundige programmering [1]
   Wiskundige taal [1]
   Wisselkoersvraagstuk [1]
   Wistar rat, [1]
   Wistar rot [1]
   Wit [1]
   Wit Afrikaans-sprekende groep [1]
   Wit Afrikaner [1]
   Witch-killing [1]
   Witchcraft [2]
   Witchdoctor [1]
   Withdrawal [1]
   Withholding tax [3]
   within a balanced scorecard structure [1]
   Witmieliemark [1]
   Witness [1]
   Witwatersrand Basin [1]
   Witwatersrandarea [1]
   WMAZ [1]
   Wolf [1]
   Wolkgebaseerde berekening [1]
   Wolwedans in die Skemer [1]
   Woman [3]
   Woman in office [1]
   Women [27]
   women [1]
   Women - Vocational guidance [1]
   Women and Children’s Rights [1]
   Women believers [1]
   Women discrimination [1]
   women empowerment [1]
   Women entrepreneurs [1]
   Women entrepreneurship [4]
   Women entrepreneurship development [1]
   Women entrepreneurship interventions [1]
   Women entrepreneurship programmes [1]
   Women executives [4]
   Women executives-South Africa-North-West [1]
   Women in development [1]
   Women in drama [1]
   Women in economic development [1]
   Women in mining [1]
   Women in public life [1]
   Women in the professions [1]
   Women leadership [1]
   Women returners [1]
   Women's magazines [2]
   Women's rights [2]
   Women, Black [1]
   Women-owned business enterprises-South Africa [1]
   Women’s rights [1]
   Wonderfontein Cave [1]
   Wonderfontein Spruit [1]
   Wonderfonteingrot [1]
   Wonderfonteinspruit [2]
   Woodchip-vermicompost [1]
   Woodshop [1]
   Woody ratio [1]
   Woonperspektief [1]
   Woord [1]
   Woord en daad [1]
   Woord van Geloof Beweging [1]
   Woorde-atlas [1]
   Woordeskat [3]
   Woordeskat en taalvaardighede [1]
   Woordeskataanleer [1]
   Woordeskatverkryging [1]
   Woordkunsinisatiewe [1]
   Woordsoortetikettering [1]
   Woordstudie [1]
   Woordverkondiging [1]
   Word [2]
   Word art initiatives [1]
   Word of Faith Movement [1]
   Word of Faith movement [1]
   Word of Faith Movement (WFM) [1]
   Word of Faith-beweging [1]
   Word of God [1]
   Word of mouth [1]
   Word recognition [1]
   Word service [1]
   Word stress [1]
   Word study [1]
   Word-of-mouth and events/festivals [1]
   Words [2]
   Words that denote the parousia [1]
   Work [7]
   Work addicts [1]
   Work arrangement [1]
   Work attitude [1]
   Work authorization system [1]
   Work behaviour [1]
   Work beliefs [2]
   Work characteristics [1]
   Work climate [1]
   Work demands [1]
   Work design [1]
   Work devotion [1]
   Work dissatisfaction [1]
   Work engagement [84]
   work engagement [2]
   Work environments [1]
   Work ethics [2]
   Work ethics of teachers [1]
   Work experience [2]
   Work flexibility [2]
   Work fulfilment [1]
   Work groups [1]
   Work hours [1]
   Work Integrated Learning [1]
   Work integrated learning [2]
   Work involvement [1]
   Work levels in organisations and enterprise [1]
   Work life balance [1]
   Work locus of control [6]
   work management [1]
   Work measurement [1]
   Work motivation [3]
   Work outcomes [1]
   Work overload [2]
   Work patterns [1]
   Work performance [2]
   Work place [1]
   Work plan [1]
   Work plans [1]
   Work productivity [1]
   Work resources [2]
   Work role fit [2]
   Work roles [1]
   Work satisfaction [9]
   Work schedule flexibility [1]
   Work skills [1]
   Work stress [10]
   Work stress and employee wellness [1]
   Work study [1]
   Work success [2]
   work success [1]
   Work teams [1]
   Work trauma [2]
   Work wellness [17]
   Work welness [2]
   Work-based learning [1]
   Work-based support [1]
   Work-family balance [1]
   Work-family conflict [1]
   Work-family enrichment [1]
   Work-home interaction [7]
   Work-Integrated e-Learning [1]
   Work-integrated learning [2]
   Work-life balance [6]
   Work-life balance policies [1]
   Work-life cycle [1]
   Work-life interaction [1]
   Work-life interference [1]
   Work-life/home interaction [1]
   Work-nonwork conflic [1]
   Work-nonwork interference [2]
   Work-nonwork role interference [1]
   Work-personal life interaction [4]
   Work-related basic need satisfaction [1]
   Work-related flow [4]
   Work-related outcomes [1]
   Work-related psychological fitness [1]
   Work-related psychological well-being [1]
   Work-related stereotypes [1]
   Work-related stressors [1]
   Work-related upper limb disorders [1]
   Work-related well-being [2]
   Work-related wellbeing [1]
   Work-related wellness [2]
   Work-role fit [2]
   Work-to-family enrichment [1]
   Work-to-rest ratios [1]
   Workaholic [1]
   Workaholism [3]
   Workbook [1]
   Worker co-operative success criteria [1]
   Worker co-operatives [1]
   Workers compensation [1]
   Workflow [1]
   Workflow solutions [1]
   Workforce [2]
   Working capital [1]
   Working capital management [1]
   Working environment [2]
   working environment [1]
   Working fathers [1]
   Working females [1]
   working fluids [1]
   Workload [4]
   Workplace [7]
   Workplace accidents [1]
   Workplace boredom [1]
   Workplace bullying [4]
   Workplace conflict [1]
   Workplace counselling [1]
   Workplace Dimensions [1]
   Workplace disciplin [1]
   Workplace diversity [2]
   Workplace empowerment [1]
   Workplace equity [1]
   Workplace flourishing [1]
   Workplace forums [1]
   Workplace Harassment [1]
   Workplace incivility [1]
   Workplace injuries [1]
   Workplace play [1]
   Workplace safety compliance [1]
   Workplace security [2]
   Workplace skills development plan [1]
   Workplace Skills Plan [1]
   Workplace spirituality [1]
   Workplace trauma [3]
   Workplace trust [2]
   Workplace violence [1]
   Workshop [1]
   Worksite wellness program [1]
   World Bank [1]
   World Café [1]
   World café [1]
   World Café Method [1]
   World Café method [3]
   World Café-metode [1]
   World Class [1]
   World Englishes [2]
   world Englishes [1]
   World heritage site [2]
   World Intellectual Property Organisation (WIPO) [1]
   World Trade Organisation (WTO) [1]
   World Trade rules [1]
   World view [1]
   World Vision [1]
   World War I [1]
   World's Fair and The Waterworks [1]
   worlds [1]
   Worlds and space [1]
   Worldview [2]
   Worldwide trends in virtual organisations [1]
   Worship [2]
   Wortel anatomie [1]
   woudrande [1]
   Wounded [2]
   Woundedness (trauma) [1]
   WRC74C [1]
   Writer [2]
   Writing [4]
   Writing and numeracy [1]
   Writing order [1]
   Writing pedagogy [1]
   Writing quality [1]
   Writing rating scales [1]
   Writing skills [1]
   Writing techniques [1]
   Written Standard Afrikaans [1]
   Written standard operating procedures [1]
   Wrongfulness [1]
   wrongfulness [1]
   WSAfE [1]
   WST-1 [1]
   WT v KT [1]
   WTO [1]
   WTO law [1]
   Wuality of work life [1]
   WWTP [1]
   Wynfeeste [1]
   Wynruit [1]
   Wyntoerisme [1]
   Wysbegeerte [4]
   Wysiging aan 'n inter vivos-trust [1]
   X-gekoppelde adrenoleukodistrofië (X-ALD) [1]
   X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) [1]
   X-Ray powder Diffraction (XRD) [1]
   X. axonopodis pv. vasculorum strain ATCC 35938 [1]
   X. c pv. campestris [1]
   X. campestris pv. zeae [2]
   X12 [1]
   Xanthine [1]
   Xanthomonas [2]
   xCELLigence [1]
   Xenobiotics [2]
   Xenografts [1]
   Xenophobia [1]
   Xenopus [1]
   Xenopus laevis [2]
   Xers [1]
   Xhosa [2]
   Xhosa grammar [1]
   Xilinx [1]
   Xitsonga [1]
   XXX Trust ITC 1835 [1]
   y-rays [1]
   y-strale [1]
   Years of service [1]
   Yeast expression [1]
   Yeasts [2]
   Yehud [1]
   Yellow press [1]
   Yield [3]
   Yield functions [1]
   Yirei shamayim [1]
   YMAZ [1]
   Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 [1]
   Yohimbine [1]
   Yoke [1]
   Yoke-pin (skey) [1]
   Yoruba indigenous churches [1]
   Yoruba spiritual heritage (African Traditional Religion) [1]
   Yorùbá [1]
   Young [1]
   young adult [1]
   Young adult learners [1]
   Young adulthood [5]
   Young adults [11]
   Young beginner [1]
   Young black adults [1]
   young child [1]
   Young children [3]
   Young engineer development [1]
   Young engineer retention [1]
   Young female adults [1]
   Young female education [1]
   Young first offender [1]
   Young offenders [1]
   Young people [5]
   Young pianists [1]
   Young South Africans [1]
   Younger people [2]
   Young’s modulus [1]
   Youth [17]
   youth [2]
   Youth at Risk [1]
   Youth biomechanical profile [1]
   Youth characters [1]
   Youth entrepreneurship [1]
   Youth literature [4]
   Youth ministry [1]
   Youth movement [1]
   Youth novel [1]
   Youth novels [1]
   youth perceptions [1]
   Youth soccer [1]
   Youth-at-risk [1]
   Youth-Sexual behavior [1]
   Youths [1]
   yster [1]
   Yster indikatore [1]
   yster regulasie [1]
   Yster-reduserende antioksidant aktiwiteit (FRAP) [1]
   Ystergebrek [1]
   Ysterman Suid-Afrika [1]
   Ysterstatus [1]
   Ystersupplementasie [1]
   Ystersupplementering [1]
   Ystertekort [1]
   Yves Klein [1]
   Zakes Mda [1]
   Zambia [2]
   ZAR [1]
   Zeitgeist [1]
   Zen [1]
   Zenith tropospheric delay [1]
   Zeolite [2]
   zeolite [1]
   Zeolite synthesis [1]
   Zeolites [1]
   Zeotropic mixture [1]
   Zero defects [1]
   Zero downtime [1]
   Zero effluent discharge [1]
   Zero liquid effluent discharge [1]
   Zero waste [1]
   Zero-rating [2]
   Zeta Potensiaal [1]
   Zeta Potential [1]
   Zeta potential [2]
   Zimbabwe [9]
   Zimbabwe Shona people [1]
   Zimbabwean English [1]
   Zimbardo time perspective inventory [1]
   ZimParks [1]
   Zinc [2]
   zinc [1]
   Zinc air [1]
   Zinc fortification [1]
   Zinc protoporphyrin [1]
   Zion Christian Church [1]
   Zipf’s law [1]
   Zirconium [4]
   Zirconium alloys [1]
   Zirconium Carbide [1]
   Zirconium dioxide [1]
   Zoeloe-kultuur [1]
   Zollinger-Ellison syndrome [1]
   Zone of proximal development (ZPD) [1]
   Zopiclone [1]
   ZSM-5 [1]
   Zuid Afrikaansche Republic [1]
   Zuid Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst [1]
   Zuid-Afrikaansche Republiek [2]
   Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Lettere en Kuns [1]
   Zulu [2]
   Zulu child-headed households [1]
   Zulu culture [1]
   Zulu kindergeleide huishoudings [1]
   Zulu-speakers [1]
   Zulu-speaking people [1]
   Zululand [1]
   Zululand Coastal Aquifer [1]
   Zululand District [1]
   Zygophyllum prismatocarpum E. Meyer ex Sond [1]
   Zymomonas mobilis [1]
   α-alumina support [1]
   α-glucosidase [1]
   α2A-adrenergic receptors [1]
   α2C-adrenoceptor [1]
   α2C-antagonism [1]
   ἀπνθάιπςηο [1]
   ἀπνθαιύπησ [1]
   β-adrenergic receptors [1]
   γ-H2AX foci [1]
   ἒξρνκαη [1]
   ἐπηθάλεηα [1]
   ἡκέξα [1]
   ηέινο [1]
   θαλεξόσ [1]
   Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία [1]
   καθεξῆς [1]
   μ-analysis [1]
   παξνπζία [1]
   ‘Back to Jerusalem’ [1]
   ‘Dream’ projects [1]
   ‘End of life’ debate [1]
   ‘Other business’ services [1]
   ‘People Groups' [1]
   “Abomination” (תּוֹעֵבָה ) [1]
   “Management by projects” [1]
   “Refuge in a bag” strategy [1]
   “Self” formasie [1]
   “Self”- formation [1]
   “Vlugoord in 'n sak” [1]