Now showing items 1-1 of 1

    • The constitutionality of forfeiture of property 

      Fourie, Moira (North-West University, 2008)
      Die hoeksteen van 'n oop en demokratiese samelewing is verskans in die Handves van Menseregte, gebaseer op menswaardigheid, gelyke beskerming en vryheid. 'n Verpligting word op die staat geplaas om dienooreenkomstig hierdie ...