Now showing items 1-1 of 1

    • The use of retirement annuities as an estate planning tool 

      Harris, Aletta Magdalena (North-West University, 2011)
      Hierdie navorsing ondersoek die gebruik van ‘n uittree annuiteit as ‘n boedelbeplanninginstrument. Die boedelbeplanningstrategie word in die vorm van 'n gevallestudie bespreek waar die trust inter vivos in ooreenstemming ...