mirage

Browsing Journals by Title

Boloka/Manakin Repository

Browsing Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Minnaar, A de V (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1987)
  • Opsomming: Die dorp Graaff-Reinet worstel reeds sedert sy stigting in 1786 met 'n knaende tekort aan water. In hierdie bydrae word die waternood ontleed en aandag geskenk aan onder meer die vroeëre stelsel van oop leivore ...
 • Minnaar, Anthony (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2013)
  By focusing on a medium-sized rural town in South Africa during the period of the Great Depression broadly resulted in showing the effects and reactions that were, in general, indicative of worldwide trends but with ...
 • Hunt, K S (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
  • Opsomming: Die Assumption Convent in Grahamstad was die eerste instelling van die aard wat in Suidelike Afrika opgerig is. Dit is geopen in Januarie 1850 toe Moeder Marie Eugenie, die stigter van die Orde in Parys, op ...
 • Hummel, H C (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1990)
  • Opsomming: Vier temas met betrekking tot Grahamstad tydens die Eerste Wêreldoorlog toon dat die gemeenskap deur 'n eg-Britse karakter en bonding oor die grens, handel en krygshaftigheid gekenmerk is. Die sosiaal-ekonomiese ...
 • Hunt, K S (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1981)
  • Opsomming: Ofskoon Grahamstad reeds in 1837 munisipale status verwerf het, het dit bykans nog vyftien jaar geduur voordat ernstige pogings aangewend is om 'n eie stadsaal en kantore vir die munisipale kommissarisse te ...
 • Joubert, Pieter; Kroeze, Jan H; De Villiers, Carina (2013)
  There are many situations during information system development (ISD) where there is a need to do modelling on a business level before more detailed and robust modelling are done on the technical system level. Most ...
 • Theron, Bridget (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1988)
 • Becker, Per (AOSIS OpenJournals, 2009)
  This article stresses the significance of recognising interdependencies between factors determining disaster risk in any attempts to integrate disaster risk reduction in international development cooperation. It bases its ...
 • Cubbin, A E (The South African Society of History Teaching, 1989)
 • Mouton, F A (North-West University, 2011)
  The Jameson Raid of December 1895 estranged the two white groups in South Africa and contributed to the outbreak of the South African War of 1899-1902. With the rise of Afrikaner nationalism in the twentieth century the ...
 • Giliomee, Hermann (Giliomee, H. 2008. Great expectations: pres. PW Botha’s rubicon speech of 1985. New Contree : A journal of Historical and Human Sciences for Southern Africa. 55:1-41, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969], 2008)
  Die toespraak wat Pres. PW Botha op 15 Augustus 1985 voor die kongres van die Nasionale Party (NP) van Natal gehou het, word algemeen erken as een van die keerpunte in die geskiedenis van die NP-regering. Daar is verwag ...
 • Erlank, Wian (2014)
  Originating as a submission made to the Department of Rural Development and Land Reform by the Centre for Constitutional Rights in 2011, this paper provides an overview of some of the main aspects and key features that ...
 • Reidy, Michael Charles (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2014)
 • Steyn, Phia (Department of History, University of North-West, 1999)
  Die doel met hierdie artikel is om 'n oorsig te verskaf van die bestaande literatuur oor Suid-Afrikaanse omgewingsgeskiedenis. Die opkoms van omgewingsgeskiedenis as 'n identifiseerbare sub-dissipline in historiografie ...
 • Kidd, Michael (2006)
  Much of South Africa’s environmental law is relatively new. Most of South Africa’s judges received their formal legal educations before promulgation of the major part of our environmental law and almost certainly ...
 • Van Aswegen, H J (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
  • Opsomming: Die Kora het 'n belangrike rol in die Transgariep (OVS) gedurende die eerste helfte van die negentiende eeu gespeel. Teen 1858 egter, na die nederlaag van Goliat Yzerbek, het die veeboer-swerwers van die ...
 • Marais, J J (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
  • Opsomming: Woodstock, wat oorspronklik as Papendorp bekend gestaan het, is 'n nywerheids- en woongebied van Kaapstad. Teen die begin van die negentiende eeu is huise opgerig langs die hoofpad wat deur Pieter van ...
 • Changuion, Louis (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1988)
 • Haswell, Robert F (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1983)
  • Opsomming: Op enkele uitsonderings na is die stedelike nedersettings van Suid-Afrika deur mense van of Hollandse of Britse herkoms gestig. Die Hollands-Afrikaanse dorp en die British-settler town is as tipes duidelik ...

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics