Now showing items 1-3 of 3

  • Die Kôpa-nedersetting van Boleu (Maleo) in Oos-Transvaal. 

   Bergh, J S (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1990)
   • Opsomming: Ten spyte van die Kôpa van Boleu se prominente rol in die vroeë interaksie tussen blank en swart in Oos-Transvaal, bestaan daar nog verwarring en onsekerheid oor die ligging van die destydse Kôpa-nedersetting ...
  • Malherbe, C. & Mesthrie, U. 1992. Not slave, not free. [Boek resensie] 

   Bergh, J S (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
  • Snyman, P.H.R. 1986. Olifantshoek: oase van die Langberg. [Boek resensie] 

   Bergh, J S (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1986)