Now showing items 1-1 of 1

    • Maatskaplike toestande op die Lichtenburgse alluviale diamantdelwerye, 1926 - 1945. 

      Krause, Elna (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1986)
      • Opsomming: In Mei 1926 is die eerste spoeldelwerye in die distrik Lichtenburg geprokIameer en daarna - tot en met 1945 - 'n verdere 104. Nuus omtrent die ontdekking van ryk diamantvelde noord van die dorp het vinnig ...