Now showing items 1-2 of 2

  • The 1973 Durban strikes: of local and international significance. 

   Wood, Geoffrey (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1992)
   • Opsomming: Die 1973 vloedgolf van stakings in Durban was vir die meeste mense 'n totaal onverwagte gebeurtenis. Met meer as 60 000 swart werkers daarby betrokke het die gebeure groot besorgdheid by privaat maatskappye, ...
  • 'The horsemen are coming': rethinking the Pondoland rebellion. 

   Wood, Geoffrey (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
   • Opsomming: Hierdie artikel ondersoek die oorsake en die verloop van die 1959-1961 Pondolandse rebellie. Dit word opgevolg met 'n evaluering van die organisasie wat daarna die leiding geneem het, die "mountain", 'n ...