Now showing items 720-2387 of 2387

   Subject
   Gabeba Baderoon [1]
   Gables [1]
   Gabonese Languages [1]
   Gabonese Lexicography [1]
   game meat [1]
   Gaspard de la nuit [1]
   Gaston Bachelard [1]
   Gastroesophagheal reflux disease [1]
   gay [1]
   gay academics [1]
   gay pornography [1]
   Gebed [1]
   Gedifferensieerde samelewing [1]
   Geestelike bewussyn [1]
   Gehalt [1]
   geletterdheid [1]
   geloof en trauma [1]
   Geluidloosheid [1]
   Gemeenskapseie woordkuns [1]
   gemeenskapsmens [1]
   gemeenskapsontwikkeling [1]
   gemerkte geronde nonagtervokale [1]
   Gender [3]
   gender [5]
   gender equality [2]
   Gender history [1]
   gender history [4]
   Gender Issues [1]
   gender issues [1]
   Gendergeskiedenis [1]
   gendergeskiedenis [2]
   genealogy [1]
   general dictionary [1]
   General sciences [1]
   general sciences [1]
   General system theory [1]
   Genesis 11:1-9 [2]
   Geografie [1]
   Geography [1]
   geohazards [1]
   georganiseerde arbeid [1]
   germ diagnosis [1]
   germ-cell permutations [1]
   German romanticism [1]
   Gernot Böhme [1]
   Geveg tussen Karnaval en Lent [1]
   Gevoelsuiting (uitdrukking/ekspressie) [1]
   geweld [1]
   Gift [1]
   Globalisation [1]
   globalisation [1]
   glocalisation [1]
   God-human relationship [1]
   God: idea of [1]
   gods [1]
   godsdiens [1]
   Godsdiens in die pers [1]
   Godsdiensfilosofie [1]
   godsdienskritiek [1]
   Gomarus (1563-1641) [1]
   Gomarus, F. (1563-1641) [1]
   good governance [1]
   Gospel hymn [1]
   governance [1]
   governance practices [1]
   governance principles [1]
   Government [1]
   government [1]
   Graad 12 [1]
   Grade R (reception year, Grade 0, preschool, kindergarten) [1]
   Grade R teacher (educator, facilitator, generalist teacher) [1]
   Grammar [1]
   Grammaticalisation [1]
   Grammatikalisering [1]
   grammatikalisering [1]
   grandfather clause [1]
   Great Trek [2]
   Greek Polis [1]
   GRI [1]
   Griddlecake [1]
   Grief [1]
   Griekwa-Afrikaans [1]
   Grim Reaper paradox [1]
   groei [1]
   grond [1]
   grondbesit [1]
   grondbesit in die moderne plaasroman [1]
   grondbewerkingsmetodes [1]
   grondhervorming [1]
   group musical instrumental teaching [1]
   Groups of sciences [1]
   groups of sciences [1]
   guitar teaching [1]
   Haight-Ashbury [1]
   Handelstaal [1]
   Hans Roosenschoon [1]
   harmonisation [1]
   Harmonium [1]
   Hartmann, N. (1882–1850) [1]
   harvesting processes [1]
   Haunting music [1]
   Healing [1]
   health [1]
   health establishment [3]
   health problems [1]
   health system [1]
   healthcare [3]
   Hegel [2]
   Helen Vendler [2]
   Hendrik Potgieter [1]
   Hendrik van den Bergh [1]
   Henri Bergson [1]
   Heraclitus [1]
   Herman Dooyeweerd [2]
   Hermeneutiese fenomenologie [1]
   heroes [1]
   herstandaardisering [1]
   heteronormatiwiteit [1]
   heterosexual/homosexual binary [1]
   heterotopias [1]
   higher education [3]
   higher order thinking [1]
   Hippies [1]
   historical novel [1]
   historical writer [1]
   Historicism [2]
   historicism [1]
   historiese kritiek [1]
   historiography [1]
   history [1]
   history of Afrikaans [1]
   history of ideas [1]
   history of philosophy [1]
   HIV [1]
   Holism [2]
   holism/universalism [1]
   holistic unity [1]
   Home language [1]
   homelands policy [1]
   homo Africanus [1]
   homo Europeanist [1]
   homoseksualiteit [2]
   Homosexuality [3]
   Horizon of expectation [1]
   Hosanna [1]
   Hough, Barrie: Skilpoppe [1]
   Höningswald, R. (1875–1947) [1]
   Ho�r onderwys in Suid-Afrika [1]
   Hugh Lewin [1]
   Huil [1]
   huishoudelike geweld [1]
   Huistaal [1]
   huistaal [1]
   huisvesting [1]
   human being [1]
   Human language technologies [1]
   Human language technology [1]
   human language technology [1]
   Human mobility [1]
   human responsibility [1]
   Human rights [2]
   human rights [2]
   Human sciences [1]
   human sciences [1]
   human-nature relationship [1]
   Humanities: Communication Studies [1]
   Humboldtian research university [1]
   Hunting [1]
   hybridity [1]
   hymn [1]
   Hymns for little children [1]
   Hyogo Framework for Action [1]
   hyperspace [1]
   Idea of a university [1]
   idea of God [1]
   idea of progress [1]
   Idee van 'n universiteit [1]
   identiteit [1]
   identiteits(re)konstruksie [1]
   identity [3]
   ideolect [1]
   igting-pluralisme [1]
   immanence [1]
   immanensie [1]
   Immobility [1]
   Immorality Act [1]
   impact measurement [1]
   imperative [1]
   imperfect [1]
   Imperfective [1]
   Imperfektief [1]
   implicit self [1]
   impressionist [1]
   In-group [1]
   inalienable wealth [1]
   incetations [1]
   Inclusive language [1]
   Indigenisation [1]
   indigenous [1]
   indigenous languages [1]
   Individualism [2]
   Individualiteit [1]
   Individuality [1]
   Ineffability [1]
   infinite divisibility [1]
   infinite totality [1]
   Information [1]
   information and communication technology [1]
   infrastructure [2]
   ingeplaastheid [1]
   Inhalt [1]
   inheemse tale [1]
   Initiation ceremonies [1]
   inklusiwiteit [1]
   inscriptions [1]
   Institutional individualism [1]
   instrumental music performance [1]
   integrasie [1]
   integrated [1]
   Integrated development plan [1]
   Integration [1]
   integration [2]
   intelligensiedienste [1]
   intention to leave [1]
   interaction [1]
   interaction between human and nature [1]
   interactive vowel chart [1]
   interactivity [1]
   Intercultural music [1]
   Interculturalite [1]
   Interculturality [1]
   interdisciplinarity [2]
   Interdisciplinary [1]
   interdisciplinary research [1]
   intergovernmental relations [2]
   Intermediality [1]
   International relations [1]
   international relations [1]
   internation­a­li­sation [1]
   interowerheidsverhoudinge [1]
   interpretation [1]
   interpretative phenomenological analysis [1]
   Interpreter [1]
   Interpreting [1]
   interruption [1]
   Intersectionality [1]
   intersubjectivity [1]
   intertextuality [2]
   Interventionism [1]
   intieme ruimte [1]
   Irish poetry [1]
   irrationalism [1]
   irreducibility [2]
   irrigation schemes [1]
   Isaiah Berlin [1]
   ISO [1]
   ius gentium [1]
   Ivory Coast [1]
   Ivy Matsepe-Casaburri [2]
   J. Arminius (1560-1609) [1]
   J.M. Coetzee [2]
   J.M.G. Le Clezio [1]
   Jackie Nagtegaal [1]
   Jacques Derrida [1]
   Jan van Riebeeck [1]
   Jannie Geldenhuys [1]
   jargon [1]
   jazz [1]
   JC Smuts, biographies, historical biography, content analysis, assessment, life and times, reviews [1]
   Jean Renoir [1]
   Jean-Luc Nancy [1]
   Jenson, Robert [1]
   Jeugkrag-Suid-Afrika [1]
   jeugliteratuur [1]
   JM Vorster [1]
   joernalis [1]
   Joernalistiek [1]
   Johannesburg [1]
   John Harris [1]
   John Park [2]
   John Vorster [1]
   Jonas Savimbi [1]
   jong wit en bruin vroulike sprekers [1]
   Journalism [1]
   justice [1]
   Kaapse Son [1]
   Kaapstad [1]
   KABV [1]
   Kalam cosmological argument [2]
   kalam cosmological argument [1]
   Kalām cosmological argument [1]
   kanonisering [1]
   Kant [1]
   kaperskip [1]
   Karoo [1]
   Ken Bugul [1]
   Kerkbode [1]
   Kerkspieël [1]
   Kerkspieëls church research [1]
   key challenges [1]
   Kharkamsafrikaans [1]
   Khoi Afrikaans [2]
   Khoi-Afrikaans [1]
   Khoi-Khoi expansion [1]
   Khoi-Khoi-ekspansie [1]
   Khoi-Khoin [1]
   Kierkegaard [1]
   Kinders [1]
   King III [1]
   King III report on corporate governance [1]
   kitsch/Kitsch [1]
   Klank [1]
   knowing [1]
   Knowledge [1]
   knowledge co-construction [1]
   Knowledge construction [1]
   knowledge production [2]
   kodifisering [1]
   koerant [1]
   kognitiewe narratologie [1]
   koinéization [1]
   kompetensiesfeer [1]
   Konfessionele pluralisme [1]
   konseptuele metafoor [1]
   Konstantheid [1]
   Konstruk [1]
   konstrukgeldigheid [1]
   Kontinentale filosofie [1]
   Kontinentale godsdiensfilosofie [1]
   Kontrafaktuurpraktyk [1]
   konvensionele melodiese figure [1]
   korpora [1]
   korpus [1]
   Korrespondensie waarheidsteorie [1]
   KORUS FTA (Korea-United States Free Trade Agreement) [1]
   koshuise [1]
   Koue Oorlog [1]
   Kreatiwiteit [1]
   kritiek teen samelewing [1]
   kritiese openbare spiritualiteit [1]
   Kritiese realisme [1]
   Krog, Antjie [1]
   Krygswetenskap [1]
   Kuba [2]
   kultivering (funksie-uitbreiding) [1]
   kulturele geografie [1]
   Kultuurerfenis [1]
   kuns en kunstenaarskap [1]
   kunstenaarsboek [1]
   kunstenaarsboek-installasie [1]
   Kuyperian tradition [1]
   kwalifisering en fundering [1]
   Kwalitatiewe ondersoek [1]
   kwasi-eksperiment [1]
   L2 writing [1]
   L2-skryfwerk [1]
   Land [2]
   land cultivation methods [1]
   Land grants [1]
   land ownership in the modern farm novel [1]
   land question [1]
   land reform [2]
   land tenure [1]
   landbou-ontwikkeling [1]
   Landscape with Rowers [1]
   Language acquisition [1]
   Language advice service [1]
   language audit [1]
   Language barrier [1]
   language change [2]
   language consistency [1]
   Language Diversity [1]
   Language for special purposes [1]
   language functions [1]
   language laboratory [1]
   language learning [1]
   language planning [1]
   Language practitioner [1]
   Language programme evaluation [1]
   language resource infrastructure [1]
   language resources [1]
   language rights [1]
   language support system [1]
   Language teaching [1]
   language testing [2]
   Laurie, Trienke [1]
   law of evidence [1]
   law-enforcement [1]
   law-giver [1]
   law: idea of [1]
   Lawfulness [1]
   Leader empowerment behaviour [1]
   Learner's varieties [1]
   Learner-centered education [1]
   Learning management systems [1]
   leesonderrig [1]
   left-wing politics [1]
   legal entity [1]
   Legal positivism [1]
   Legislation [2]
   legislation [2]
   Leonardo da Vinci [1]
   Leora Farber [1]
   lesbian and gay studies [2]
   Lesser sibling [1]
   levels education and training [1]
   Levinas [1]
   lexicographer [1]
   lexicography [2]
   Liedboek (2001) [1]
   Liedboek van die kerk [1]
   Lifela tsa Sione [1]
   liminality [1]
   Line [1]
   Linear disaster phases [1]
   linguistic proficiency [1]
   linkse politiek [1]
   literacy [1]
   literalism [1]
   literalisme [1]
   Literary prestige [1]
   Literary system [1]
   Literature and society [1]
   Literature review [1]
   Literatuur en samelewing [1]
   Literere prestige [1]
   Literere sisteem [1]
   Literêre oordeel en evaluasie [1]
   Literêre prestige [1]
   liturgiese psalmsang [1]
   lived experiences [1]
   lived relationality [1]
   Livingstone, Douglas [1]
   Livingstone, Douglas James [1]
   Local Government [1]
   local government [5]
   Local government transformation [1]
   Lofprysing [1]
   Logosleer/-spekulasie [1]
   logotherapy and existential analysis [1]
   Loin de mon père [1]
   Lomba [1]
   Lonmin Platinum [1]
   Looking Back (1999) [1]
   Lower esophagheal sphincter [1]
   Lower Orange (Gariep) River [1]
   luisterliedjie [1]
   Lydia Jaeger [1]
   Lyric poetry [1]
   m-novels [1]
   Maatskaplike en sosio-politieke gebeure [1]
   Maatskaplike sorg [1]
   Macrostructural elements [1]
   magical realism [1]
   magiese realisme [1]
   magsbeskouinge [1]
   magsgrense [1]
   magsrolle [1]
   makwaya [1]
   male co-workers [1]
   Malpractice [1]
   Mamtiseni and nkciyo [1]
   man/nature discourse [1]
   Management [1]
   Management Challenges [1]
   manifesto [1]
   manlike hoofskap [1]
   manlikheid [1]
   manuscript analysis [2]
   Marafong [1]
   marginalise [1]
   marginalisering [1]
   Marie Heese [1]
   Marita van der Vyver [1]
   Marius Crous [1]
   Mark Write [1]
   Marked rounded back vowels [1]
   Market needs [1]
   Market research [1]
   markgerigtheid [1]
   Marzanne Leroux-Van der Boon [1]
   Mass and Lord's Supper [1]
   material [1]
   material culture [1]
   Material dimension of existence [1]
   Materiele dimensie van ons bestaan [1]
   Mathematics [1]
   mathematics [1]
   Matjieskuil [1]
   Matthew 11 [1]
   Mavinga [3]
   Max Horkheimer [1]
   mbira [1]
   Media & Communications [1]
   Media effects [1]
   Medical communication [1]
   medical doctor [1]
   Medical interaction [1]
   medicine man [1]
   melodiese openingspatrone [1]
   melodiese spore [1]
   membership [1]
   memory [2]
   Menongue [2]
   mens-natuur-gesprek [1]
   mens-natuur-interaksie [2]
   menslike dwaasheid [1]
   mental illness [1]
   mental impairment [1]
   mental-physical [1]
   Merleau-Ponty [1]
   Merold Westphal [2]
   meta-evaluation [1]
   metadiscourse [1]
   Metadiskoers [1]
   metadiskoers [1]
   metafiction [1]
   Metafoor [1]
   metafoor [2]
   Metaphor [1]
   metaphor [2]
   Metaphysics of space [1]
   method: consistent problem-historical [1]
   Methodological holism [1]
   Methodological individualism [1]
   methodology [1]
   Michel Foucault [2]
   Micro-macro-level interaction [1]
   Mighty Men [1]
   Migration [1]
   Mikhail Bakhtin [1]
   Military history [1]
   Military studies [1]
   mimesis [1]
   mind and body [1]
   minderheidstale [1]
   Mineral and Petroleum Resources Develepment Act 28 of 2002 [1]
   Mining [1]
   Mining Industry [1]
   mining industry [4]
   minority languages [1]
   mistakes [1]
   Misterie [1]
   mixed evaluation design [1]
   Mobile application [1]
   modal norms [1]
   modale beginsels [1]
   modalities [1]
   Models [1]
   Modernism [1]
   modernism [1]
   Modernity [2]
   modernity [1]
   modes of time [1]
   moffie [1]
   Monique Ilboudo [1]
   monism [1]
   Monitoring & Evaluation System [1]
   Monitoring and evaluation [1]
   monolingual dictionary [1]
   Mooirivier [1]
   Mooirivier: weerspieëling en weerklank [1]
   moral virtues [1]
   moraliteit [1]
   morality [1]
   morfologie [1]
   Mosioua Lekota [2]
   mother of the nation [3]
   Motivation [1]
   motivation [2]
   MPLA [3]
   MRI (magnetic resonance imaging) [1]
   Muller, Petra [1]
   multi-faceted Rasch measurement [1]
   Multi-modal sciences [1]
   multi-modal sciences [1]
   multicultural education [1]
   multilingual broadcasitng [1]
   Multilingual dictionary [1]
   Multilingualism [1]
   multilingualism [1]
   multiwoordeienaam [1]
   Municipal Councillors [1]
   municipal governance [1]
   municipal officials [1]
   municipal service-delivery [1]
   Municipalities [1]
   municipalities [2]
   munisipale dienslewering [1]
   munisipaliteite [1]
   Music [1]
   Music education [4]
   music education [1]
   music from Africa [1]
   music integration [1]
   music pedagogy [1]
   music preferences [1]
   musical imagination [1]
   musical performance [1]
   Musical space [1]
   Musical time [1]
   Musicians [1]
   Musicking [1]
   Musikale ontlening [1]
   muti [2]
   Mutual coherence [1]
   mutual translation [1]
   mystery of matter [1]
   mysticism [1]
   myth [2]
   mythological thought [1]
   Mzilikazi [1]
   Namibia [1]
   Nanette van Rooyen [1]
   narratief [1]
   narratiewe [1]
   narratiewe ruimte [1]
   narrative [3]
   narrative technique [1]
   narrativity in lyric poetry [1]
   narratology [2]
   narratology, postclassical [1]
   narratology, transgeneric [1]
   narritivity [1]
   Nasionale Senior Sertifikaat [1]
   Nasionalisme [1]
   national ANC leadership [1]
   national curriculum statement [1]
   national dictionary [1]
   national lexicography units [1]
   national-socialism [1]
   Nationalism [1]
   Natural law [2]
   natural laws [1]
   Natural Science [1]
   Natural sciences [2]
   natural sciences [1]
   natural scientific object [1]
   Natural selection [1]
   naturalising prejudice [1]
   Nature [1]
   nature as another [1]
   nature as the Other [1]
   nature-freedom motive [1]
   nature-grace motive [1]
   Natuur as Ander [1]
   Natuurlike seleksie [1]
   Natuurwetenskappe [1]
   navorsing deur praktyk [1]
   Nederlands [1]
   Needs analysis [1]
   needs analysis [1]
   Needs assessment [1]
   negation with nie-2 [1]
   neo-Marxisme [1]
   neo-pagan [1]
   neo-paganism [1]
   Neoliberal institutionalism [1]
   neopatrimonialisme [1]
   Networks [1]
   neuroscience [1]
   New languages [1]
   New materialism [1]
   New Public Management [1]
   new-dialect formation [1]
   news criteria [1]
   newspaper production process [1]
   newspapers [1]
   NG Kerk [1]
   Ngwathe Local Municipality [1]
   Nichtidentische [1]
   Nie-reduksie [1]
   nie-staatlike samelewingsvorme [1]
   Nominalism [2]
   nominalism [1]
   Nominalisme [1]
   Non-denumerability [1]
   Non-reduction [1]
   nonreductionist ontology [1]
   Noordwes-Universiteit [2]
   Normatief [1]
   Normative [1]
   Normative cycles [1]
   normativity [1]
   Normdeurbreking [1]
   North West University [1]
   North-South-South Project [1]
   North-West University (NWU) [1]
   novice [1]
   NPO management [1]
   NPO-management [1]
   nuclear disarmament North Korea [1]
   number imitating space [1]
   nurse [1]
   nuusagenda [1]
   Nuwe materialisme [1]
   Nuwe tale [1]
   Object relation [1]
   Object-oriented ontology [1]
   Objectivism [1]
   Objectivizm [1]
   Objekgeorienteerde ontologie [1]
   observer [1]
   occupational aspiration [1]
   occupational expectation [1]
   Odd Nerdrum [1]
   official language [1]
   Ohrigstad [1]
   Old Cape furniture [1]
   older adults [1]
   omgewingsbeskouing [1]
   omgewingsbewustheid [1]
   Omniscience [1]
   omstrede kwessies [1]
   omvattende ruimte [1]
   Onderbroke ekwilibrium [1]
   ongedifferensieerde samelewings [1]
   online communities [1]
   online teaching and information technology [1]
   onmin in Vrystaatse politiek [1]
   Onsegbare [1]
   Ontic normativity [1]
   ontic time [1]
   Onto-Theology [1]
   ontological doubt [1]
   Ontologie [1]
   Ontology [1]
   ontology [1]
   ontology and anthropology [1]
   Ontronding [1]
   ontronding [1]
   Ontugwet [1]
   oopstelling [1]
   oosgrenstaalgebied [1]
   opera [1]
   Opera singer [1]
   Operasie Chuva [1]
   Operasie Moduler [2]
   Operation Chuwa [1]
   Operation Modular [1]
   Operation modular [1]
   Operation moduler [1]
   Operation Moduler/Modular [1]
   Operation Saludando a Octubre [1]
   opinion [1]
   opinions [1]
   opposisiepolitiek [1]
   opposition politics [1]
   optimism [1]
   Opvoedkundige tolk [1]
   Opvoedkundige tolking [1]
   oral skills [1]
   oraliteit [1]
   orality [1]
   organ [1]
   organ music [1]
   organised labour [1]
   organising [1]
   orsprong [1]
   orthography [1]
   ortografie [1]
   Ossewa-Brandwag [6]
   Ossewa-Brandwag (Oxwagon Sentinel) [1]
   Ossewa-Brandwag/Oxwagon Sentinel [1]
   out of nowhere origination [1]
   out-group [1]
   out-of-home advertising media [1]
   outcomes-based education (OBE) [1]
   outonomie [1]
   Pacta sunt servanda [1]
   Painkiller [1]
   Palatalisation [1]
   pan-literalisme [1]
   pan-metaformisme [1]
   Pan-metaphorism [1]
   PANAS [1]
   Panifice [1]
   paradigm [1]
   paradigm change [1]
   Paradigms [1]
   parallelism [1]
   Parmenides [1]
   partial prosecution [1]
   participation [1]
   Participation strategy [1]
   participatory development [1]
   party-eenheid in ANC [1]
   Passiespel [1]
   Passover [1]
   Pat Matosa [1]
   path dependency [1]
   patriargie [1]
   Patrick Murphy [1]
   Paul Ricoeur [3]
   Pauline Melunsky [1]
   peer influence [1]
   Peircian semiotics [1]
   Pelagianism [1]
   people [1]
   People-centred approach [1]
   Perception [1]
   Perceptions and expectations of each cultural group [1]
   perceptions of reading ability [1]
   perfect [1]
   performance anxiety [1]
   Performance management [1]
   performance management [1]
   performing artist [1]
   Perifrastiese konstruksie [1]
   Periphrastic construction [1]
   personae [1]
   persoonlike vryheid [1]
   Peter and the Wolf [1]
   Peter Mokaba [1]
   Phenomenology [1]
   phenomenology [1]
   Phillip de Bruyn [1]
   philosophical [1]
   philosophical currents [1]
   philosophical historiography [1]
   philosophical periods [1]
   philosophical terminology [1]
   philosophical types [1]
   philosophising, role of the Bible in [1]
   Philosophy [3]
   philosophy [3]
   philosophy of being and philosophy of mind [1]
   Philosophy of Religion [1]
   philosophy of religion [1]
   Philosophy of science [2]
   philosophy: a Scripturally-directed [1]
   philosophy: history of [1]
   Philosophy: reformational [1]
   philosophy: Western [1]
   phonetics [1]
   physical ability [1]
   physical health [1]
   physicalism [1]
   Physics [1]
   physics [1]
   physics and mathematics [1]
   piano playing [1]
   pidgin [1]
   Pidginised Afrikaans [1]
   Pierre Auguste Renoir [1]
   Pieter Bruegel de Oude [1]
   Pietermaritzburg [1]
   pioneer community [1]
   pivot subtitles [1]
   plaaseienaar [1]
   plaaslike regering [1]
   plaasroman [1]
   plagiaat [1]
   Planning [1]
   planning [1]
   Plato [2]
   Platonic philosophy [1]
   Platonism [1]
   plekspesifieke kuns [1]
   Plotinus [1]
   poaching [1]
   Poetic thought [1]
   poetry [1]
   poetry translation [1]
   Point [1]
   policy [1]
   polis [1]
   politeness [1]
   political actors [1]
   political contestation [1]
   Political Development [1]
   political discussion [1]
   political identity [1]
   political information [1]
   Political instability [1]
   political knowledge [1]
   Political science and Politieke wetenskap [1]
   political socialisation [1]
   politics [4]
   politiek [1]
   Politieke onstabiliteit [1]
   politieke spektrum [1]
   Polythematic [1]
   poor white problem [1]
   Poppie [1]
   populêre musikologie [1]
   Portrayal of landscape [1]
   positive aging [1]
   positive psychology [1]
   positivism [1]
   post-1994 dispensation [1]
   Post-apartheid [2]
   Post-colonialism [2]
   Post-kolonialisme [1]
   Post-modernity [1]
   Postapartheid [1]
   postapartheid [1]
   postcolonial critique [1]
   postcolonial land claims [1]
   postcolonial landscape [1]
   postkoloniale kritiek [1]
   Postkolonialisme [1]
   Postmodernism [2]
   postmodernism [1]
   Postmodernisme [1]
   postmodernist writing [1]
   Postmodernity [1]
   Postulêre werkwoorde [1]
   Potable water supplies [1]
   potable water supply [1]
   Potchefstroom [1]
   Potchefstroom Herald [2]
   potential and actual infinite [1]
   potential infinite [1]
   Potkluitjie [1]
   poverty relief [1]
   Power [1]
   Practical theology [1]
   practice-based research [1]
   Praktiese teologie [1]
   praktykgebaseerde navorsing [1]
   praktykgeleide navorsing [1]
   pre-modern [1]
   pre-service teachers [1]
   pre-text [2]
   predestination [1]
   prediction [1]
   preschooler [1]
   press freedom [1]
   presuppositional frameworks [1]
   presuppositions, prescientific [1]
   pretorianisme [1]
   prevention [1]
   Previously disadvantaged [1]
   previously disadvantaged [1]
   priest [1]
   primary healthcare [1]
   Principle of origin [1]
   priority theory [1]
   Private sector [1]
   private sector [1]
   pro-ana sites [1]
   process management [1]
   process philosophy [1]
   process-oriented evaluation [1]
   productive knowledge [2]
   Productive knowledge and Word frequency [1]
   Productive knowledge of collocations [1]
   productive knowledge of collocations [1]
   Produktiewe kennis van kollokasies [1]
   professional communication [1]
   professionalisation [1]
   Professionalism [1]
   professionalism [1]
   programme approach [1]
   programme evaluation [1]
   programme music [1]
   Progressief [1]
   Progressive [1]
   prohibitive [1]
   Project management [2]
   project management [4]
   projects [2]
   Promosa community [1]
   Promosa gemeenskap [1]
   pronunciation [1]
   propaganda [1]
   propriety [1]
   protest [1]
   prototypical [1]
   provincial government [2]
   provinsiale regering [1]
   psalm melody [1]
   psalm text [1]
   psalms [1]
   Psalmsang [1]
   psychoanalysis [1]
   psychological empowerment [1]
   Psychosocial [1]
   PU vir CHO [1]
   public [1]
   Public Administration [1]
   Public administration [2]
   public Administration [1]
   Public administration and management [1]
   public governance [1]
   Public management [1]
   public management capacity development [1]
   public managers [1]
   public managment capacity development [1]
   Public participation [2]
   Public sector [1]
   public sector [1]
   Public sector applications [1]
   public sector applications [1]
   public sector project management [2]
   public service [1]
   Public Service Value [1]
   Punctuated equilibrium [1]
   Pynstiller [1]
   Pythagoras [1]
   Qualitative [1]
   qualitative analysis of front-pages [1]
   Qualitative research [1]
   quality management [1]
   quality management model [1]
   quantifier [1]
   queer theory [1]
   quiestionnaire [1]
   Radical novelty [1]
   Radical politics [1]
   Radikale politiek [1]
   railway poetry [1]
   Rainbowism [1]
   Rap [1]
   rape [1]
   rating scale development [1]
   rationalism [4]
   re-create [1]
   Readability [1]
   readers in philosophy [1]
   reading comprehension [1]
   Realism [3]
   Realisme [1]
   Realisme verwagtingshorison and Social and socio-political events [1]
   reasonable adjustments [1]
   receptive knowledge [1]
   Receptive knowledge of collocations [1]
   reconciliation [1]
   redakteur [1]
   Reductionism [1]
   reformational philosophy [1]
   Reformatoriese en Skolastiese benaderings tot die filosofie [1]
   Reformed Churches of South Africa [1]
   reformed Scholasticism/Orthodoxy [1]
   Regionalism [1]
   register [1]
   regsgelykheid [1]
   regstaat [1]
   Regulation [1]
   regulative ideas [1]
   relational unconscious [1]
   relational/substantial self [1]
   Relationship building [1]
   relationship God-humans [1]
   relationship management [2]
   relationship theory [1]
   relegie [1]
   reliability [2]
   Religieuse groepsang (gewyde sang) [1]
   religion [3]
   Religion and philosophy of science [1]
   religious [1]
   religious acts [1]
   Religious beliefs [1]
   religious discourse [1]
   religious distinctiveness [1]
   religious language [1]
   religious metaphors [1]
   relinquishing of limiting cultural systems [1]
   Report quality review [1]
   Representasie and Representation [1]
   representation of trauma [1]
   reprobation [1]
   research governance [1]
   research methodology [1]
   Research Scientist [1]
   resepsie-ondersoek [1]
   Resilience [1]
   resilience [1]
   resistance [1]
   resource scarce languages [1]
   restandardisation [1]
   restitusie [1]
   restitution [1]
   Retentir [1]
   Revelation [1]
   Revival movement [1]
   Revolution [1]
   Re�nboog-isme [1]
   rhetorical figures [2]
   Rhodes Must Fall [1]
   Rhythm [1]
   Richard Kearney [1]
   Ricoeur [1]
   riete [1]
   right-brain development [1]
   Rigting [1]
   rigting-differensiasie [1]
   risk [2]
   risk assessment methodology [1]
   risk awareness [1]
   Risk communication [1]
   Risk Governance [1]
   risk management [1]
   Risk reduction [1]
   rites of passage [1]
   Ritme [1]
   rituals [1]
   Road safety education [1]
   Robert Jenson [2]
   Robert W Jenson [1]
   Role fulfilment [1]
   Role models [1]
   Role perceptions [1]
   Rolmodelle [1]
   Rolpersepsies [1]
   Rolvervulling [1]
   Romanticism [1]
   Romantiek [1]
   Rondo [1]
   Roosterkoek [1]
   Rousseau, Ina [1]
   ruimte as metafoor [1]
   ruimte as tema [1]
   rumination [1]
   Rwandan genocide [1]
   S/FL academic writing [1]
   SA foreign policy [1]
   SA Media [1]
   saambestaan van mens en natuur [1]
   SABC [1]
   sabotasie [1]
   SADC [2]
   SADF [2]
   sakeman [1]
   Salt-rising bread [1]
   same-sex relationships [1]
   samelewingsvryhede [2]
   samewerkende regering [1]
   sampling response rate [1]
   Sand River Convention [1]
   Sandy beach [1]
   Savimbi [1]
   scapegoating [1]
   schematic maps [1]
   School syllabus [1]
   school writing [1]
   schools of thought [1]
   Science [1]
   science [1]
   science and art in poetry [1]
   Science and religion [1]
   scientific inquiry [1]
   Scope [1]
   scoring validity [1]
   screen translation [1]
   scriptorial philosophy, Klapwijk's view of [1]
   scriptural philosophy, Dooyeweerd's view of [1]
   scriptural philosophy, Vollenhoven's view of [1]
   Sea-Bride [1]
   Seamus Heaney [1]
   Second Language Writing [1]
   Second World War [1]
   second-FORCE merger [1]
   secondary orality [1]
   secret letters [1]
   Section 139 [1]
   secularisation [1]
   Securitization theory [1]
   security [1]
   Security dilemma [1]
   Securocratisation [1]
   segmentivity [1]
   segregasie [1]
   sekondêre oraliteit [1]
   seksualiteit [1]
   Sekurokratisering [1]
   sekurokratisering [1]
   selection [1]
   seleksie [1]
   Self in nature [1]
   self-assessment [1]
   Self-efficacy [1]
   self-efficacy [1]
   self-esteem [2]
   self-harm [1]
   self-mutilation [1]
   selfdegeslagverhoudings [1]
   semantic and syntactic levels [1]
   sensational populism [1]
   sensationalism [1]
   Senwes [1]
   Sepedi [1]
   service delivery [2]
   service-delivery [1]
   Sesotho [1]
   Setswana [1]
   sexual harassment [1]
   sexual minorities [1]
   sexual orientation [2]
   Sidney, Sir Philip [1]
   Silence [1]
   Silva tradition [1]
   simboliek in middeleeuse skilderkuns [1]
   simboliek in poësie [1]
   simplified language [1]
   sin van plek [2]
   Singing [1]
   Singularity [2]
   Sinkhole [1]
   Sintaksis [1]
   situatedness [1]
   Skanskop Island [1]
   Skanskopeiland [2]
   skeepsvaart [1]
   skew [1]
   Skills Development [1]
   skin magazine [1]
   Skoolsillabus [1]
   Skraps data [1]
   skryfkuns [1]
   skryfonderrig [1]
   skryweridentiteit [1]
   skrywers [1]
   Slow-onset disaster [1]
   SMS Afrikaans [1]
   SMS language [1]
   snaring [1]
   Social care [1]
   Social challenges [1]
   social constructivism [1]
   Social constructivizm [1]
   social democracy [1]
   social development [1]
   Social Impact Assessment [1]
   Social impacts [1]
   social justice [1]
   social learning theory [1]
   Social Licence to Operate (SLO) [1]
   Social Policy [1]
   Social sciences [1]
   social sciences [1]
   social-emotional impact [1]
   Societas perfecta [1]
   sociolect [1]
   sociology [2]
   Socrates [1]
   Soetsuurdeegbrood [1]
   software development [1]
   Software evaluation [1]
   sola gratia [1]
   sola scriptura [1]
   Son [1]
   Sondag [1]
   Song texts [1]
   Soortlikheid [1]
   sosiale diskoers [1]
   sosiale ruimte [1]
   sosiolek [1]
   soul or spirit [1]
   Sound [1]
   sound depiction [1]
   soundscape [1]
   Source language [1]
   source language [2]
   South Africa [17]
   South Africa and Suid-Afrika [1]
   South African composers [1]
   South African elections 2014 [1]
   South African English [2]
   South African historiography [1]
   South African history [2]
   South African music [1]
   South African poetry in English [1]
   South African politics [2]
   South African tertiary education [1]
   South African universities [1]
   South African women [1]
   South Korean newspapers [1]
   Southern African Development Community (SADC) [1]
   Spatial subject [1]
   special needs [1]
   Special sciences [1]
   special sciences [1]
   Special sciences and Theology [1]
   Speech acts [1]
   speech resources [1]
   spell­ing [1]
   Sphere-sovereignty [2]
   spirits [1]
   spiritual [2]
   Spiritualiteit [2]
   Spirituality [1]
   stadsraadslid [1]
   Stages of practice-based research [1]
   stakeholder approach [1]
   stakeholder management [2]
   stakeholder relationships [3]
   Standaardafrikaans [1]
   standaardisering [1]
   standard Afrikaans [1]
   Standardisation [2]
   standardisation [2]
   START-Backing [1]
   stasiebom [1]
   State Dysfunction [1]
   state formation [1]
   statutory [1]
   Statutory financial reporting practices [1]
   statutory recognition [2]
   Stefans Grové [2]
   stelsel van regering [1]
   stem van die natuur [1]
   Stephen Gaskin [1]
   stepmother [1]
   stereotipering [1]
   Stevens, Wallace [1]
   Stillness [1]
   Stilte [1]
   Stockenstrom, Wilma [1]
   stories [1]
   story [1]
   storytelling [1]
   Strategy [1]
   stress [1]
   Structural individualism [1]
   Structural Violence [1]
   Struggle for existence [1]
   strukturele differensiasie [1]
   strukturele pluralisme [1]
   Stryd om bestaan [1]
   Student protest [1]
   student self-report [1]
   student's media usage [1]
   student-practitioner [1]
   studente [1]
   studenteprotes [1]
   Studenteprotes and Suid-Afrikaanse universiteite [1]
   Stylometry [1]
   subject field [2]
   Subject specialist [1]
   Subject-related communication [1]
   Subjectivism [1]
   substance [1]
   substance;"unio mystica" [1]
   subtitling [1]
   Successive infinite [1]
   Suid-Afrika [3]
   Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) [1]
   Suid-Afrikaanse geskiedenis [1]
   Suid-Afrikaanse Polisiediens [1]
   Suid-Afrikaanse politiek [2]
   Suid-Afrikaanse verkiesing 2014 [1]
   Suid-Afrikaanse Weermag [1]
   supernatural [1]
   supernaturaltraditions [1]
   supply and demand [1]
   surface water catchment area [1]
   Sustainability [1]
   sustainable democracy [1]
   sustainable deployment [1]
   Sustainable development [1]
   Sustainable Development (SD) [1]
   Sustainable livelihoods [1]
   SWAPO, South West Africa/Namibia [1]
   Sydney Clouts [1]
   syllogistic logic [1]
   synchronic methods [1]
   synod decisions [1]
   Synod of Dordt (1618-1619) [1]
   Synod of Dort (1618-1619) [1]
   Synod/Canons of Dort [1]
   Syntax [1]
   system of government [1]
   systematic philosophy [1]
   systems theory [1]
   Taalaanleer [1]
   taalassessering [1]
   taalbeplanning [1]
   taalhandhawing [1]
   taalkontak [1]
   Taalonderrig [1]
   taalpolitiek [1]
   Taalportaal [1]
   Taalpraktisyn [1]
   taalvermenging [1]
   taalverplasing [1]
   Taalverskuiwing [1]
   tabloidisation [2]
   tabloids [2]
   Tafelbaai [1]
   target group [2]
   Target language [1]
   target language [2]
   teacher education [1]
   teaching [2]
   teaching-learning strategies [1]
   Technical committee [1]
   Technical dictionary [1]
   Technicism [1]
   Technology [1]
   Technology and Tools [1]
   Technology audit [1]
   teksinterne korrektief [1]
   television [1]
   tense [1]
   teologie [1]
   Term [1]
   Term list [1]
   Terminografie [1]
   Terminography [1]
   terminography [2]
   Terminologie [1]
   terminologie [1]
   Terminology [2]
   terminology [5]
   Terminology development [1]
   terminology: philosophical [1]
   termino­graphers [1]
   termi­nography [1]
   Termlys [1]
   territorial segregation [1]
   territoriale segregasie [1]
   tertiary [1]
   test attribute [1]
   test inferences [1]
   test interpretation [1]
   test usefulness [1]
   testimony [1]
   testing deep word knowledge productively [1]
   Text structure [1]
   texting [1]
   texture [1]
   the Afrikaans writing traditions [1]
   The expedition to the baobab tree [1]
   The Farm [1]
   The influence of religion in science and The nature of religion [1]
   the Kitsch Movement [1]
   the labourer in die traditional and modern farm novel [1]
   the lingual nature of information [1]
   The Oikos Journey [1]
   the political spectrum [1]
   The South African Police Service and Tlokwe Local Municipality [1]
   The Tower [1]
   The tower [1]
   Theodor W. Adorno [1]
   theology [1]
   theories of interaction [1]
   theorising, scientific [1]
   thetical critical method [1]
   thinspiration quotations [1]
   Thirty-three Articles [1]
   thumb piano [1]
   timbre/sound colour [1]
   time [4]
   Time estimation [1]
   time spent practising [1]
   time-order [1]
   tipiese beginsels [1]
   Tokenisation [1]
   Tolk [1]
   Tolking [1]
   Toponymy [1]
   Tourism [1]
   Tradisies and Tradition [1]
   tradition [1]
   traditional doctor [1]
   traditional healer [2]
   traditional healer and religions [1]
   traditional health practitioner [4]
   traditional medicine [1]
   traditional philosophy [2]
   traditional tutor [1]
   traditional tutor or master [1]
   training model [1]
   Transcendence [1]
   transcendence [2]
   Transdisciplinarity [2]
   transdisciplinarity [3]
   transdisciplinary research [1]
   transendensie [2]
   Transfer deeds [1]
   transformasie [2]
   Transformation [1]
   transformation [1]
   Transformation and Worldviews [1]
   transformism [1]
   transgressing [1]
   transimmanence [1]
   translating dictionary [2]
   translation [1]
   Translation and interpreting [1]
   Translation and Vertaling [1]
   Transnationalism [1]
   trans­literation [1]
   trapping [1]
   Trauma [1]
   treachery [1]
   trinitarian theology [1]
   triniteit [2]
   trinity [2]
   Tripping [1]
   trustworthiness [1]
   Tswana [1]
   tuislandbeleid [1]
   Tuve, Rosemond [1]
   TweedeWêreldoorlog [1]
   tyd [3]
   Type-ness and Vryheid [1]
   types: philosophical [1]
   typical norms [1]
   typology [2]
   Ubuomba [1]
   Uitbeelding van landskap [1]
   ultimate commitment [1]
   undemocratic procedures [1]
   Undifferentiated societies and Universalism [1]
   uniqueness [2]
   uniqueness (primitive terms) [1]
   Uniqueness and Universalism [1]
   UNITA [2]
   Universaliteit [1]
   Universality [1]
   universiteit [2]
   universiteite [1]
   Universiteite and Universities [1]
   Universiteitskurrikulum [1]
   University [1]
   University curriculum [1]
   unofficial [1]
   unregulated [1]
   unregulated healer [1]
   urban planning [1]
   US presidential election 2008 [1]
   USA presidential election 2008 [1]
   USA-RSA relations [1]
   uses of music [1]
   Vaal River [1]
   Vakgerigte kommunikasie [1]
   Vakkomitee [1]
   Vakkundige [1]
   Vaktaal [1]
   Vaktaalontwikkeling [1]
   Vakwoordeboek [1]
   validation [3]
   Validity [1]
   validity [3]
   Value [1]
   Van der Merwe [1]
   Van Staden, Ilse [1]
   varieties of Afrikaans [1]
   Veeltematies and Wetgewing [1]
   Veld Fires [1]
   veld fires [1]
   Verandering and Wetmatgheid [1]
   Verb morphology [1]
   verbeeck [1]
   Verbondenheid [1]
   Verbrande paradys (Hans du Plessis) [1]
   Verdriet [1]
   verhale [1]
   verset [1]
   versoening [1]
   versoening tussen Afrikaans- en Engelssprekendes [1]
   vertel en wys [1]
   vertelwyse [1]
   Véronique Tadjo [2]
   Violence [1]
   Violence/Peace [1]
   Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) [1]
   VOC [1]
   Vocabulary deep word knowledge [1]
   vocabulary dimensions [2]
   Vocabulary size [1]
   vocabulary size [1]
   vocabulary teaching [1]
   vocal coaching [1]
   vocalists [1]
   vocational training [1]
   Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) [1]
   voice of nature [1]
   voice-ailments [1]
   Voiceless sibilant fricatives [1]
   vokaalnormalisasie [1]
   vokaalstelsel [1]
   Vol draadwerk [1]
   Volkslied [1]
   volksliedjie [1]
   volksmoeder [3]
   volksmoeder (mother of the nation) [1]
   volksmoeder/mother of the nation [1]
   Volksorg [1]
   Volksraad [1]
   volkssoewereiniteit [1]
   Volksverhale [1]
   Vollenhoven, D.H. Th. (1892-1978) [1]
   Vollenhoven, D.H.Th. (1892–1978) [1]
   Voorposafrikaans and Vroegste Afrikaans [1]
   Voortrekkers [1]
   vowel [2]
   vowel analysis methods [1]
   vowel parameter [1]
   vowel parameter hierarchy [2]
   vowel system [2]
   vraatsug [1]
   Vredefort Dome World Heritage Site [1]
   vrouegeskiedenis [2]
   vrouens [1]
   vryheid van spraak [1]
   Vrystaatse premierskap [1]
   vulnerability [1]
   vulnerable/strong self [1]
   Vuurklip [1]
   waarde-onderrig [1]
   waardefilosofie [1]
   waardes [1]
   waarheid [1]
   Wallace Stevens [1]
   Waste [1]
   Wastewater treatment [1]
   Water [1]
   Water Pollution [1]
   Water resource management [1]
   Water service delivery [1]
   Water services development plan [1]
   Web 2.0 [1]
   Wedding festival [1]
   Well-being [3]
   well-being [1]
   wellbeing [2]
   Welverdiend [1]
   Wes Morriston [1]
   Western art music [1]
   Western Society [1]
   wiki [1]
   Wikipedia and Wiktionary [1]
   Willem Boshoff [4]
   Williams syndrome [1]
   Wilma Stockenström [1]
   Winston Churchill [1]
   witch [1]
   witch-finder [1]
   witch-hunting [1]
   witchcraft [1]
   Wittgenstein [1]
   wizard [1]
   Women [4]
   women [4]
   Women and girls [1]
   Women in Mining [1]
   women in mining [5]
   women's history [2]
   Women’s History [1]
   Women’s history [1]
   women’s history [2]
   Women’s labour [1]
   women’s studies [1]
   word frequency [2]
   word-frequency bands [1]
   wording van Afrikaans [1]
   work engagement [1]
   worldview [1]
   worldview, Scripture and philosophy [1]
   worldviews,Christian [1]
   writers [1]
   writing across the curriculum [1]
   Writing apprehension [1]
   Writing assessment [1]
   writing in the sand [1]
   Yeats [2]
   Yishai Cohen [1]
   Yoza Cellphone Stories [1]
   Zakes Mda [1]
   Zambia [1]
   Zola Sikiti [1]
   Zwingli, U [1]
   “Halfkrone vir die Nagmaal” [1]