Now showing items 1-1 of 1

    • Ontronding in Kharkamsafrikaans? 

      10171347 - Wissing, Daniel Petrus (2011)
      Ek doen in hierdie artikel verslag van ’n ondersoek na die moontlike aanwesigheid van ontronding as fonologiese proses in Kharkamsafrikaans, ’n Namakwalandse variëteit van Afrikaans. Die twee vokale /9/ (die SAMPA-ekwivalent ...