mirage

Faculty of Theology@PUK

Boloka/Manakin Repository

Faculty of Theology@PUK

 

Recent Submissions

 • Branch, Robin Gallaher (OASIS, 2013)
  This play is a teaching tool and examines the concepts of unity and disunity in the Body of Christ. Based on 1 Corinthians 12:12–27, the play contains as characters the body parts mentioned by Paul in his instruction on ...
 • Kommers, Johan (OASIS, 2013)
  OPSOMING: De aanwezigheid van de levende God in preken kunnen wij niet terzijde stellen of verontachtzamen. Waar dit wel gebeurt, daar wordt verkondiging een voordracht, zonder de volmacht. Orthodoxie komt in ademnood ...
 • Branch, Robin Gallaher (OASIS, 2013)
  This play looks at a summary in Matthew 1:18−19.1 The summary discloses that Joseph learns of Mary’s pregnancy and chooses to divorce her. The play, based on this summary, investigates how he may have learned of her ...
 • Coetzer, Wentzel C.; Snell, Lutricia E. (OASIS, 2013)
  OPSOMING: Hierdie artikel fokus op die rol van pastorale berading aan die emosioneel-verwonde en geloofsvervreemde persoon deur middel van die redding in Christus. Die rol van God Drie-enig en die sentrale posisie van ...
 • Verboom, Willem (OASIS, 2013)
  OPSOMING: In dit artikel bespreek ik vijf ’parels’ uit de Heidelbergse Catechismus. Zij laten elk een unieke kant van het leerboek zien. Ten eerste bezien we hoe de Heidelbergse Catechismus kinderen leert leven als ...
 • Van Helden, Sophia (Phia) (OASIS, 2013)
  OPSOMING: In hierdie artikel word die moontlikheid van ’n denkverskuiwing bespreek en gemeet aan die hand van navorsing wat gedoen is onder die afgevaardigdes van die 2012-GKSA-Sinode. Die agtergrond rondom denkverandering ...

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

RSS Feeds