Now showing items 529-1270 of 1270

   Subject
   Identiteitsvorming [1]
   identity [1]
   ideologia [1]
   Idolatry [1]
   Ignatius of Antioch [1]
   Image of God [2]
   image of God [2]
   imagery [1]
   Imago Dei [1]
   imago Dei [1]
   immanence [1]
   Impact [1]
   imperative, Constitution [1]
   imperative, gospel [1]
   Imprecatory Psalms [1]
   Imprecatory psalms [1]
   incapacity [1]
   Incarnate Word [1]
   influence [2]
   Inheritance [1]
   inkarnasie [1]
   institutions [2]
   instrument in gemeentebou [1]
   instrumental in building up the congregation [1]
   integral ministry [1]
   intelligensie: verstandelik, emosioneel, sosiaal [1]
   intention of the parties [1]
   Intercession [1]
   Interdisciplinarity [1]
   Internal Conscience [1]
   International Defence and Aid Fund [1]
   intertekstuele eksegese [1]
   intimacy [1]
   involved role-players [1]
   ironie [1]
   irony [1]
   Isaiah [2]
   Isidore of Alexandria [1]
   Ismael [1]
   Italiaanse opera [1]
   Italian opera [2]
   Italian-Americans [1]
   Jeremiah [1]
   Jerusalem Temple [1]
   Jesus [4]
   Jesus' teaching [1]
   jeugbediening: tiener, adolescent [1]
   Jewish Identity [1]
   Jewish identity [1]
   Johannes Proloog [1]
   Johannese studie [1]
   Johannine grammar [1]
   Johannine Studies [1]
   John [1]
   John 1:1 [1]
   John G [1]
   John G. Lake [1]
   John Milbank [3]
   John's Gospel [1]
   John, deeds of God in [1]
   John, ethics of [1]
   John, the good in [1]
   John, truth in [1]
   Josef en Asenet [1]
   Joseph and Aseneth [1]
   Jubilee, year of [1]
   Judaism [3]
   Judaïsme [1]
   Judas Iscariot [1]
   Judith [2]
   Julia Berenice [1]
   Justice [1]
   Kaapstad [1]
   Kaj staros tre alte [1]
   Kerk [1]
   kerk [1]
   Kerk en staat [1]
   Kerkeenheid [1]
   Kerkgemeenskap [1]
   Kernbegrippe [1]
   kerugma [1]
   kinderdeelname [1]
   kingdom [1]
   Kingdom of God [1]
   knowing [1]
   koinonia [5]
   koinonia during the worship service [1]
   koinonia gedurende die erediens [1]
   Komedie [1]
   kommunikasiemedium [1]
   kommunikatiewe handeling [1]
   konflikhantering [1]
   koninkryk [1]
   Korrespondensie [1]
   korrupsie [1]
   kosmos [1]
   Krimpende kerke [1]
   Kritiese verantwoording, die noodsaak van [1]
   Kruis [1]
   Kruisdood [1]
   Kruisiging [1]
   Kruisingspraktyk [1]
   Kuyper [1]
   kyrugma/mission [2]
   labour [1]
   laity [1]
   Lake [1]
   Lam [1]
   Lamentations [1]
   lamentations [1]
   Lamp analogy [1]
   Lan guage and literature [1]
   language [1]
   Language and literature [1]
   late antiquity [1]
   Law [2]
   law [1]
   Law of attraction [2]
   Law, abrogation of the [1]
   Leadership [1]
   leadership [1]
   Leadership and influence in Paul [1]
   Leierskap [1]
   leierskap [1]
   leitourgia [1]
   Lewensheiligheid [1]
   lidmaat [1]
   Liedboeke [1]
   Life Sciences [1]
   LIFEPLAN® [1]
   lig/sout: metafore; betekenis [1]
   Liggaam van Christus [1]
   light/salt: metaphors; meaning [1]
   Liminal Ministry [1]
   literalism [1]
   literary criticism [1]
   literary koine [1]
   liturgical conclusions [1]
   liturgical deepening [1]
   Liturgical hermeneutics [1]
   liturgical identity [1]
   liturgical service [1]
   liturgie [3]
   liturgie en geweld [1]
   liturgie, aard van [1]
   liturgie: dialogiese aard [1]
   liturgie: handelinge binne die erediens [1]
   liturgie: interaksie met Afrika-kultuur [1]
   liturgie: Westerse kulturele erfenis [1]
   liturgiese afleidings [1]
   liturgiese diens [1]
   liturgiese identiteit [1]
   liturgiese ruimte [1]
   liturgiese verdieping [1]
   Liturgy [5]
   liturgy [3]
   liturgy and violence; [1]
   liturgy: acts in the worship service [1]
   liturgy: dialogical nature [1]
   liturgy: heritage of Western culture [1]
   liturgy: interaction with African culture [1]
   lntensie van die partye [1]
   local congregation [1]
   lofprysing [1]
   Logos [2]
   Longinus [1]
   lord [1]
   Lord's supper [1]
   Loskoop [1]
   love [1]
   Luguru [1]
   Luke [1]
   Lyotard [1]
   mag [1]
   Malachi and eschatology [1]
   manna [1]
   Manuscripts, Syriac [1]
   Marcus Julius Agrippa II [1]
   Marriage [1]
   marriage [4]
   martelaar [1]
   martyrdom [1]
   Mary [1]
   Masoretic vocalizations and accentuation [1]
   materialism [1]
   Matteus 28 [1]
   Matteus-evangelie [1]
   Matteusgemeenskap [2]
   Matthean community [2]
   Matthean society [1]
   Matthew [4]
   Matthew 10:34 [1]
   Matthew 26:51-52 [1]
   Matthew's gospel [1]
   maturity [1]
   Meaning [1]
   medical intervention [1]
   Meditation [1]
   Melchizedek [1]
   member [1]
   Menotti [1]
   Menseregte [1]
   menslike embrio [1]
   Menswaardigheid [1]
   mentor [1]
   mercy [1]
   messiaanse interpretasie [1]
   Messiah [2]
   meta-narratives [1]
   Metafoor [1]
   Metafore vir die invloed van gelowig-wees [1]
   Metaphor [1]
   metaphor [1]
   metaphors indicating the influence of believers [1]
   metateoretiese vertrekpunte in Praktiese Teologie [1]
   metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van werklikheidsbeskouing [1]
   Methodology [1]
   Metric psalms [1]
   middelmatige sake [1]
   migrasie [1]
   Migration [2]
   Military chaplains [1]
   Ministry [1]
   ministry [1]
   Miracle Stories [2]
   Missio Dei [1]
   missio Dei [2]
   missiology [1]
   mission [1]
   mission as hope [1]
   Mission initiated Churches (MIC) [1]
   Missional [1]
   missionale kerk-wees [1]
   missionaries [1]
   missionary diaconate [2]
   missionêre ekklesiologie [1]
   missions [1]
   MIV/vigs [1]
   moderate matters [1]
   modernisation [1]
   modernism [2]
   moral [1]
   moral community People of God [1]
   moral status [1]
   morele status [2]
   mother of Jesus [1]
   multidimensional interpretation [1]
   Muslims [1]
   Mythology [1]
   Nagmaal [2]
   nagmaal [1]
   names of God [1]
   narratiewe analise [1]
   narratiewe benadering [1]
   Narrative [2]
   Narrative Aim [1]
   Narrative analysis [1]
   narrative criticism [2]
   Narrative Therapy [1]
   Narratives [1]
   nasionale sosialisme [1]
   nation-building [1]
   national socialism [1]
   natural law [2]
   Nature [1]
   Navorsing [1]
   Neo Pentecostalism [1]
   Neo-liberalism [1]
   Neoplatonism [1]
   neoplatonism [1]
   New Age movement [2]
   new covenant [1]
   New South Africa [1]
   New Testament [1]
   New Testament characters [1]
   New Testament Studies [1]
   New Testament Theology [1]
   New Thought movement [2]
   ngozi, biblical evaluation [1]
   ngozi, fears [1]
   ngozi, pastoral intervention [1]
   ngozi, pastoral response to [1]
   NKSS [1]
   No keywords available [1]
   Noah [1]
   Noorweë [1]
   North-West University [1]
   Norway [2]
   Norwegians [1]
   nous (mind) [1]
   nous (verstand) [1]
   Nuwe testament [1]
   Nuwe-Testamentiese Wetenskap [1]
   office [2]
   offices of Christ [1]
   Old Testament [4]
   ongeregtigheid [1]
   Ontology [1]
   onwettige immigrasie [1]
   ooreenstemmende leiding [1]
   oorlewing van die sterkste [1]
   oorvloedige liefde [1]
   oorwinning [1]
   Openbaring [1]
   openbaring [2]
   Openbaring 12:10-12 [1]
   Openbaring 6:9-10 [1]
   Openbaring 6:9-11 [1]
   Openbaringsgeskiedenis [1]
   opera [1]
   opponents in John [1]
   optative mood [1]
   Oracle [1]
   oracle [1]
   Oracle of the Lord [1]
   Orakel [2]
   Ordinary counsellors [1]
   ordination [2]
   Oriental philology and literature [2]
   Origen [1]
   other faiths [1]
   Ou Testament [1]
   outeursgehoor [1]
   Palace official [1]
   papyrus [1]
   Paraclete [1]
   Paradigm shift [1]
   Paradoks [1]
   Paradox [1]
   parousie/wederkomst [1]
   Participation [2]
   participatory decision making [1]
   Partisipasie [1]
   Pascha [1]
   Pasga [1]
   pasga [1]
   pastor [1]
   pastoral care [2]
   Pastoral caregiving [1]
   pastoral counselling [2]
   pastoral guidance [1]
   Pastoral Hermeneutics [1]
   pastoral-theological [1]
   Pastorale begeleding [1]
   pastorale begeleiding [2]
   pastorale berading [1]
   pastorale briewe [1]
   patience [1]
   Patient [1]
   patristics [2]
   Paul [1]
   Pauline literature [1]
   Pauliniese literatuur [1]
   Paulus [2]
   Peace [3]
   peace [1]
   Pentateuchal criticism [1]
   Pentecostal [2]
   Pentecostal Bible Reading [1]
   Pentecostalism [4]
   Pentecostals [2]
   perceptions on the church [1]
   persepsies oor die kerk [1]
   personal example [1]
   persuasion [1]
   Peshitta [2]
   Pestilence and Sierra Leone [1]
   philological study [1]
   Philosophy [3]
   Phinehas [1]
   physical impact [1]
   Pietas [1]
   piëtisme: ervaring van [1]
   Pinksterkerke [1]
   Plaaslike kerk [1]
   platonism [1]
   Plotinus [1]
   pluralism [1]
   pneuma (gees) [1]
   pneuma (spirit) [1]
   pneumatological hymns: Romans 8 [1]
   Pneumatologiese lied: Romeine 8 [1]
   political resistance [1]
   Porcius Festus [1]
   posisie van die kerk in die staat [1]
   position of the church in the state [1]
   Positive confession [2]
   Possible solution [1]
   Post Modernism: Secular [1]
   Post-apartheid South AfricaCross and resurrection [1]
   post-modernism [1]
   Postmodernism [1]
   postmodernism [2]
   postsecularity [1]
   potential ministry [1]
   Poverty [2]
   poverty [2]
   power [1]
   power/interaction model of French and Raven [1]
   practical theology [1]
   Practical-theological research [1]
   pragmatics [1]
   praise and worship movement [1]
   praise and worship-beweginge [1]
   Prakties-teologiese ondersoek [1]
   praxis pietatis [1]
   Prayer [2]
   prayer [1]
   prayer, elements of [1]
   prayer, participation in [1]
   prayers in the worship service [1]
   preaching and congregation [1]
   preaching and creativity [1]
   preaching in worship service [1]
   predikante [1]
   prediking en gemeente [1]
   prediking en kreatiwiteit [1]
   prediking in liturgie [1]
   Pretoria [1]
   priesterskap van gelowiges [1]
   principles for worship singing [1]
   proclus [1]
   Procreation [1]
   Prof. Jan A. du Rand [1]
   Programme [1]
   Prologue of John [1]
   Prophetic Books [1]
   Prophetic voice [1]
   Prophets [2]
   Prosperity Gospel [1]
   Prosperity gospel [2]
   protest [1]
   protologie [1]
   Providence and Theodicy [1]
   proxy consent [1]
   proxy decision making [1]
   Psalm 110 [1]
   Psalm 137 [1]
   Psalm 46 [1]
   Psalm 78 [1]
   Psalmberyming [1]
   Psalmboek [1]
   psalmbook [1]
   Psalms [1]
   psalms [1]
   Psalms, Non-canonical [1]
   Pseudo-Dionysius [1]
   psigologiese effek [1]
   Psychology [2]
   Psychosocial well-being [1]
   purity [1]
   Putting off and putting on [1]
   Qiang [1]
   quotations [1]
   racial stereotypes [1]
   Ransom [1]
   ransom [1]
   Rationalism [1]
   reader [1]
   realism [1]
   Reconciliation [1]
   reconciliation [1]
   redemption [1]
   redemptive [1]
   Reformation [1]
   reformation [1]
   reformatoriese teologie [1]
   Reformed [1]
   Reformed Approach [1]
   Reformed churches of African origin [1]
   reformed churches of African origin [1]
   Reformed Ecclesiology [1]
   Reformed ecclesiology [1]
   reformed liturgy [1]
   reign of God [1]
   relation [1]
   relationship: Scripture reading, preaching, prayer [2]
   Relationships [1]
   Religion [2]
   religion [1]
   Religions [1]
   religious conflict [1]
   Religious doctrines (General) [1]
   religious freedom [1]
   religious identity [1]
   religious impact [1]
   Remembrance [1]
   remembrance [1]
   Renaissance [1]
   renewal [1]
   renewal in worship singing [1]
   Research [1]
   research [1]
   responsibility [1]
   restoration [1]
   restouratie [1]
   retoriese kritiek [1]
   Retrotopia and Theology of compassion [1]
   Revelation [3]
   revelation [4]
   revitalization [1]
   revival [1]
   Rhetoric [1]
   rhetoric [1]
   rhetorical criticism [2]
   rhetorical critisism [1]
   Riddles in John [1]
   Right to life [1]
   right to life [1]
   Righteousness [1]
   righteousness [1]
   roeping [3]
   roepingsvervulling [1]
   Role Conflict [1]
   Role Conflicts [1]
   Romans [1]
   Romeine 9-11 [1]
   rousmart [1]
   Royal Theatre [2]
   sacramental [1]
   sacrifice [1]
   saint [1]
   Salome Alexandra [1]
   salt/light: metaphors; meaning [1]
   salutatory blessing [1]
   Salvation [1]
   Satire [1]
   scholarship [1]
   Screwtape [1]
   Scripture [1]
   Searelle Opera Company and South African International Exhibition [1]
   Second temple Judaism [1]
   Second Temple Period and Jewish Religious Patriotism [1]
   second World War [1]
   Secular [2]
   Secularisation [1]
   Secularism [1]
   secularism [1]
   Seën [1]
   seëngroet [1]
   self-benadelende gedrag [1]
   self-injurious behaviour [1]
   self-interest [1]
   self-mutilation [1]
   self-mutilering [1]
   Self-sny [1]
   self-worth/self-esteem [1]
   selfdefiniëring van die kerk [1]
   selfdefining of the church [1]
   selfinsig [1]
   selfmoord [1]
   Semitic philology and literature [2]
   sending as hoop [1]
   sending-away blessing [1]
   Septuagint [1]
   Sermon on the Mount [4]
   servanthood [1]
   service delivery [1]
   sexual intercourse [1]
   sharing [1]
   sin [3]
   sin and reconciliation [1]
   Sitz im Leben [1]
   Skepping [1]
   Skrif [1]
   Skrifbeskouing [1]
   Skrifgebruik [1]
   Slavery imagery [1]
   Slawernybeeld [1]
   social cognition [1]
   social Darwinism [1]
   social justice [1]
   social stratification [1]
   Social theory [1]
   socialisation [1]
   Socio-economic rights [1]
   Sola Scriptura [1]
   sonde [1]
   Sondeval [1]
   songs of praise [1]
   sosiale Darwinisme [1]
   sosiale marginalisering [1]
   sosiale situasie [1]
   sosialisering [1]
   Sosio-ekonomiese regte [1]
   soteriologie [1]
   soteriology of John [1]
   sout/lig: metafore; betekenis [1]
   South Africa [4]
   South African [1]
   South African labour relations [1]
   space [1]
   Spanningsvelde [1]
   Spiritual gifts [1]
   spiritual transformation [1]
   spiritualiteit [2]
   Spirituality [1]
   spirituality [2]
   spiritualteit, karakteristieke van [1]
   star [1]
   Statue of gold [1]
   Ster [1]
   stewardship [1]
   stigmata [1]
   stigmatisation [1]
   stigmatisering [1]
   stock characters [1]
   strategic landmark [1]
   Strategies [1]
   strategiese bakens [1]
   Style [1]
   stylistics [1]
   Suffering Bodies [1]
   suicide [1]
   Suid Afrikaanse arbeidsverhoudings [1]
   Suid-Afrika [1]
   survival of the fittest [1]
   Sword and Violence [1]
   T.F. Torrance [1]
   tafelgemeenskap [1]
   Tanzania [1]
   tecnologias linguísticas [1]
   Temple of the Holy Spirit [1]
   Tension fields [1]
   teodisee [1]
   Teologie [1]
   Teologies-eties [1]
   Testament of Moses [1]
   textual criticism [2]
   the blood of Abel [1]
   the blood of Jesus [1]
   The eye as a lamp in the New Testament [1]
   The prophet Elijah in Malachi [1]
   The Saint of Bleecker Street [1]
   theodrama [1]
   Theofanie [1]
   Theological method [1]
   Theological re-orientation [1]
   Theological training [1]
   theological training [2]
   Theological-ethical [1]
   Theology [2]
   theology [1]
   Theophany [1]
   Theophilus [1]
   theory of character [2]
   therapeutic community [1]
   theurgy [1]
   thirty-four years [1]
   toerusting: bedienaar se [1]
   tollenaars en sondaars [1]
   Torah [3]
   Tradition [1]
   Training and equipping and Youth intervention [1]
   trans-ethnic identity [1]
   transcendence [1]
   transcendent [1]
   Transformasie [1]
   Transformation [1]
   transformation [1]
   Transformative action [1]
   Transitional justice [1]
   Translation technique [1]
   translation technique [1]
   Trevor Steele [1]
   Troos [1]
   Truth [1]
   truth [1]
   Truth and Reconciliation Commission [1]
   Twee verbonde [1]
   tweede genadewerk, leer van die [1]
   Two covenants [1]
   Tyrian king [1]
   Ubuntu [1]
   Ulrich Zwingli [1]
   understanding [1]
   UNESCO [4]
   Unesco [1]
   unfolding [1]
   Unieke uitkomste [1]
   unity [2]
   Universal Declaration of Bioethics and Human Rights [1]
   universal ethics [1]
   Using Scripture [1]
   Vaderafwesigheid and Vaderskap [1]
   Vaderskap van God [1]
   vakdissiplines [1]
   vat en sit [1]
   verbintenis [1]
   verbond [2]
   Verbondseën [1]
   verbruikerskultuur [1]
   verhouding: Skriflesing, prediking, gebed [2]
   vernuwing in die kerklied [1]
   verootmoediging [1]
   verskeidenheid [1]
   verskille [1]
   verwondering [1]
   Violence [2]
   Vision and the Bible [1]
   Voice of God [1]
   Voortplanting [1]
   Vrede [1]
   vryheid in Christus [1]
   Waarheids- en Versoeningskommissie [1]
   waarheidselemente/metodes van kritiek [1]
   wegstuurseën [1]
   werklikheid, aard van die [1]
   werklikheidsbeskouing, alternatiewe [1]
   werklikheidsbeskouing, reformatoriese [1]
   wesenlike sake [1]
   Western [1]
   wetenskaplike benadering [1]
   wetenskapsbeoefening, prakties-teologiese [1]
   Wêreldbeeld [1]
   whistle-blow [1]
   widow [1]
   Wil [1]
   Will [1]
   William Alston [1]
   women [1]
   women in office [2]
   women in the church [2]
   women of the reformation [1]
   wonder [1]
   Word and deed [1]
   Word of Faith movement [2]
   Worldview [1]
   worldview [2]
   Wormwood [1]
   Worship [1]
   worship [1]
   worship service [3]
   worship service prayers [1]
   worship service: gathering of believer [1]
   Wraakpsalms [1]
   younger and older generations [1]
   youth ministry: teenager, adolescent [1]
   Zechariah [1]
   Zervas [1]
   Ziegler [1]
   Zurich [1]