Now showing items 1-1 of 1

    • 'n Werkgroep vir teologie, filosofie en ander vakdissiplines 

      Du Plessis, Pieter Gert Wessel (AOSIS, 2011)
      Die voorstel dat �n werkgroep tussen teolo�, filosowe en ander vakspesialiste op die been gebring word, hang nou saam met die insig dat grondslaekwessies in alle fakulteite en studierigtings bestaan. Die skrywer beweeg weg ...