Now showing items 1-27455 of 27455

   Subject
   "Cultural turn" [1]
   "Die taal van die literatuur" [1]
   "Functional Equivalence" [1]
   "Identity capital‟ [1]
   "Most Favoured Nation" Status [1]
   "The language of literature" [1]
   'n Terugkeer na die verbond [1]
   'One right answer' [1]
   'World Café' metode [1]
   (Anti)androgenic activity [1]
   (E)-8-(3- chlorostyryl)caffeine [1]
   (E)-8-(3-chlorosteriel)kafeïen [1]
   (E)-8-(3-chlorostiriel)kafeïen [1]
   (E)-8-(3-chlorostyryl)caffeine [1]
   (min) [1]
   (South African) landscape painting [1]
   (Suid-Afrikaanse) landskapskildering [1]
   , KMO [1]
   1 Chronicles 5-7 [1]
   1 Cor 9:18 [1]
   1 Corinthians 11-14 [1]
   1 Corinthians 6:9-10 [1]
   1 Kor 9:18 [1]
   1 Korintiërs - 1 Corinthians [1]
   1 Korintiërs 11-14 [1]
   1 Kronieke 5-7 [1]
   1 Peter 2:18 [1]
   1 Peter 2:18-25 [1]
   1 Petrus [1]
   1 Petrus 2:18 [1]
   1 Petrus 2:18-25 [1]
   1 Timothy 1:9-10 [1]
   1,2-epoxyoctane [2]
   1,4 dihidroksienonene merkaptuursuur [1]
   1,4-dihydroxynonene mercapturic acid [1]
   1-D SDS-PAGE [1]
   1-methyl-3-phenyl-3-pyrrole [1]
   1-methyl-3-phenyl-3-pyrroline [1]
   13C [1]
   14C-Chloroquine [1]
   15- and 16-year old [1]
   1689 Baptist Confession [1]
   16S rDNA [1]
   16S rDNA gene [1]
   16S rDNA sequences [1]
   16S rRNA gene sequencing [1]
   17de-eeuse Italiaanse sangstyl [1]
   17th Century Italian vocal style [1]
   18.5% electrical energy cost reduction within 12 months [1]
   1880-1910 [1]
   1996 [1]
   1D Beams [1]
   1H [1]
   2-amino-1,4-dihidropirimidiene [1]
   2-amino-1,4-dihydropyrimidines [1]
   2-Aminopirimidiene [2]
   2-aminopirimidiene [1]
   2-Aminopyrimidines [2]
   2-aminopyrimidines [1]
   20-m SRT [1]
   2010 [1]
   21st Century skills [1]
   21st century skills [1]
   24-hour recall [1]
   25(OH)D [1]
   25-hidroksiecholekalsiferol [1]
   25-hydroxycholecalciferol [1]
   26S rRNA gene sequences [1]
   2D cross-sections [1]
   2D-PAGE [1]
   3,4-Dihidro-2(1H)-kinolinoon [1]
   3,4-dihidropirimidien-2(1H)-one [1]
   3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone [1]
   3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones [1]
   3- tot 5-jarige kind [1]
   3-Coumaranone [1]
   3-Hydroxypyridin-4-ones [1]
   3-Kumaranoon [1]
   3-methoxyflavone [1]
   3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase (MCC) deficiency [1]
   3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficienc [1]
   3-nitrotyrosine [1]
   31P [1]
   360 Degree [1]
   360-degree evaluation [1]
   3D [1]
   3D data model design [1]
   3D data model ontwerp [1]
   3D Modelling [1]
   4 A’s: availability [1]
   4,6-diaminobenseen-1,3-dikarbaldehied [1]
   4-DAMP mosterd [1]
   4-DAMP mustard [1]
   4-PB [1]
   454 sequencing TM [1]
   454-pyrosequencing [1]
   454® pyrosequencing [2]
   454® pyrosequencing tegnologie [1]
   5-Fluorouracil [3]
   5-fluorouracil [2]
   5-fluorourasiel [1]
   5-HT [1]
   5-methoxyflavone [1]
   5-Why analysis [1]
   5HT[2A]-serotonienreseptor [1]
   5HT[2A]-serotonin receptor [1]
   5S [1]
   5S housekeeping [1]
   6-methoxyflavone [1]
   68Ge/68Ga generator [1]
   7-methoxyflavone [1]
   7-Nitroindazole [1]
   7-Nitroindazole monosodium salt (7-NINA) [1]
   8- [(phenylsulfanyl)ethyl]caffeine [1]
   8-(fenoksiemetiel)kafeïen [1]
   8-(phenoxymethyl)caffeine [3]
   8-[(fenielosufaniel)etiel]kafeïen [1]
   8-[(fenielsufaniel)metiel]kafeïen [1]
   8-[(phenylsulfanyl)methyl]caffeine [1]
   8-bensieloksiekafeïen [1]
   8-benzyloxycaffeine [1]
   8-hidroksie-2'-deoksieguanosien [1]
   8-hydroxy-2'-deoxyguanosine [1]
   8-sulfanielkafeïen-analoë [1]
   8-Sulfanylcaffeine analogues [1]
   8-sulfinielkafeïen-analoë [1]
   8-sulfinylcaffeine analogues [1]
   99mTc-MDP [1]
   99mTechnetium Methylene-diphosphate (99mTc MDP) [1]
   A la recherche du temps perdu [1]
   A music intervention [1]
   a New model of transformatory cultural tourism experience [1]
   A parent [1]
   A prayer for Owen Meany [1]
   a-Business [1]
   A. arachidis [1]
   A. blastophthorus [1]
   A. fragariae [1]
   A. vera gel and whole leaf materials [1]
   A. vera jel en blaarmateriale [1]
   A.S. Byatt [1]
   A1 antagonists [1]
   A1- antagoniste [1]
   A2A antagonists [1]
   A2A-antagoniste [1]
   A375 cells [1]
   AA 1000 [1]
   AAHS [1]
   Aamarantverrykte brood [1]
   Aanbevelings [1]
   Aanbidding [1]
   Aanbidding - Worship [1]
   Aanbod van geld [1]
   Aandaggebrekhiperaktiwiteitsteuring [1]
   Aandagtekort hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) [1]
   Aandeelhouerbestuur [1]
   Aandeelhouers [2]
   Aaneengeskakelde ontwrigting [1]
   Aangebore immuunreaksie [1]
   Aangeleenthede van wedersydse belang [1]
   Aangeleerde vrees [1]
   Aangrensende landskap [1]
   Aanhaling [1]
   Aanhegting [1]
   Aanklaer [1]
   Aanlandige en aflandige konvensionele gaseksplorasie en produksie [1]
   Aanlyn kommunikasie [1]
   Aanlynverhoudings [1]
   Aanmelding [1]
   Aanmeldingsprotokol [1]
   Aannames [1]
   Aanneem/aanwend [1]
   aanneming [1]
   Aanpasbaarheid [2]
   Aanpasbare projekbestuursmetodologie (APMM) [1]
   Aanpassing [3]
   Aanspreeklikheid [3]
   Aanstelbaarheid [1]
   Aantal deelname [1]
   Aantal gedefinieerde daaglikse dosisse (GDDs) [1]
   Aantiretroviral drugs [1]
   Aanvaarbaarheid [2]
   Aanvaarding van tegnologie [1]
   Aanvalle [1]
   Aanvangsjaar (graad R) [1]
   Aanvangskennis [1]
   Aanvangspotensiale (Es) [1]
   Aanvanklike- versus gereelde besoekers [1]
   Aanvraag-kant-bestuur [1]
   Aanvraagbestuur [1]
   Aanvraagkant besturing [1]
   Aanvraagkantbestuur [1]
   Aanvullendheidsbeginsel [1]
   Aap [1]
   Aardklop Nasionale Kunstefees [1]
   Aardklop National Arts Festival [4]
   Aardverwarming [1]
   aartsvaderverhale [1]
   Abacavir [1]
   Abacavir (ABC) [1]
   Abaluyia [1]
   Abandoned [1]
   Abandoned mines [1]
   Abasement [1]
   Abatement [1]
   Abattoir [1]
   ABC desalination process [1]
   Abdominal obesity [4]
   Abdominale obesiteit [1]
   Abduct [1]
   Abell clusters [1]
   Ability [1]
   Ability tests [1]
   ability/trainability [1]
   Abiotic components [1]
   Abiotiese komponente [1]
   Abnormal production losses [1]
   Abnormality [1]
   Abolish [1]
   Aborption [1]
   Abortion [3]
   Abortion care [1]
   Abortion nursing care [1]
   Abrahamic Great Commission mandate [1]
   ABSA Bank Ltd. [1]
   ABSA Klein Karoo Nasionale Kunstefees [2]
   ABSA Klein Karoo National Arts Festival [4]
   Absent father [1]
   Absenteeism [8]
   Absolutely (U, W)-summing operators [1]
   Absolutism [1]
   Absolutisme [1]
   Absorbatox TM C35 [1]
   Absorber [1]
   absorber [1]
   Absorpsie bevorderaar [1]
   Absorpsiebevorderaar [1]
   Absorpsiebevorderaars [1]
   Absorption [4]
   absorption cycle [1]
   Absorption enhancement [1]
   Absorption enhancer [3]
   Absorption enhancers [3]
   Abstinance [1]
   Abstract reasoning [1]
   Abstrakte redenering [1]
   Abuse [3]
   Abuse of Power [1]
   Ac-Di-Sol [2]
   Ac-Di-Sol® [2]
   Acacia karroo [1]
   Academic [1]
   academic [1]
   Academic ability [1]
   Academic achievement [17]
   Academic and professional knowledge [1]
   Academic argument [1]
   Academic Development and Support [1]
   Academic functioning [1]
   Academic giftedness [1]
   Academic improvement [1]
   Academic learning time [1]
   Academic libraries [1]
   Academic literacy [2]
   Academic managerial personnel [1]
   Academic performance [10]
   Academic performance of achievement [1]
   Academic personnel [1]
   Academic staff [3]
   Academic stress factors ('stressors') [1]
   Academic success [1]
   academic success [1]
   Academic success at university [1]
   Academic support programmes [1]
   Academic vocabulary [1]
   Academic work [1]
   Academic writing [1]
   Academically gifted students [1]
   Academics [1]
   Accelerated Christian Education, referred to as ACE Christian Schools [1]
   Accelerated development [1]
   Accelerated pavement testing [1]
   Accelerated stability testing [1]
   Acceleration separation [1]
   Accelerometer [1]
   Accelerometers [1]
   Acceptability [4]
   acceptability indices [1]
   Access [3]
   Access and benefit sharing [1]
   Access to education [1]
   Access to finance [2]
   Access to information [3]
   Access to justice [2]
   Access to social security [1]
   Accessibility [3]
   Accessibility and universal design [1]
   Accessibility of education [1]
   Accidents and diseases [1]
   Accidents in the workplace [1]
   Accommodation [1]
   Accommodation establishments [2]
   Accommodation industry [1]
   Accommodation sector [1]
   Accompaniment [1]
   Accountability [7]
   accountability [1]
   Accountability of trustee [1]
   Accountability relationships [1]
   Accountancy [1]
   Accounting [1]
   Accounting - Computer-assisted instruction [1]
   Accounting education [8]
   Accounting educators [1]
   Accounting employers [1]
   Accounting ethics [1]
   Accounting philosophy [1]
   Accounting practice [1]
   Accounting practices [1]
   Accounting regulation [1]
   Accounting standards [2]
   Accounting students [2]
   Accounting system [1]
   Accounting systems [1]
   Accounting theory [1]
   Accounting uniformity [1]
   Accounting values [2]
   Accreditation body [1]
   Accrued to [1]
   Acculturation [4]
   Acculturation strategies [3]
   Accumulation [1]
   Accumulation of multiple roles [1]
   Accuracy of predictions [1]
   ACE inhibitors [1]
   Achievement [5]
   Acid mine drainage [4]
   Acid mine drainage (AMD) [1]
   Acid reducing medicine [1]
   Acid separation [1]
   Acid washing [1]
   Acid-related disorders [2]
   Acidification [1]
   Acne [4]
   Acoustic analysis [3]
   Acoustic degradation [1]
   acoustic model adaptation [1]
   Acoustic models [1]
   Acoustic monitoring [1]
   Acoustic phonetics [2]
   Acoustic startle response (ASR) [1]
   Acoustic variability [1]
   ACP-SA EPA [1]
   Acquired Immune Deficiency Syndrome [1]
   Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) [2]
   Acquired immunity deficiency syndrome (AIDS) [1]
   Acquired immunodeficiency syndrome [1]
   Acquisition [5]
   acquisition [1]
   Acridine [1]
   ACSI [1]
   Act [1]
   act [1]
   Act of forces [1]
   Act-structure [1]
   Actio legis Aquiliae [1]
   Action [1]
   Action learning [2]
   action learning [1]
   Action research [5]
   Activated carbon [1]
   Activated silica [1]
   Activated sludge [1]
   Activation energy (Ea) [1]
   Activators and consequences [1]
   Active ageing [3]
   Active ingredient [2]
   Active ingredients [1]
   active involvement [1]
   Active learning [1]
   Active magnetic bearing [3]
   Active magnetic bearings [1]
   Active magnetic bearings (AMBs) [1]
   Active participation [2]
   Active plural option [1]
   Active sampling [1]
   Active status aspect [1]
   Active support [1]
   Activism [2]
   Activity [1]
   Activity drivers [1]
   Activity lines [1]
   Activity theory [1]
   Activity-based Costing [1]
   Activity-based costing [2]
   Activity-based risk [1]
   Acts [1]
   Acts 2 [1]
   Actual and Potential Infinity [1]
   Actual and potential infinity [1]
   Actually incurred [1]
   Acute [1]
   Acute stress [1]
   Acyclovir [6]
   Acyl CoA synthetase genes [1]
   Acyl CoA synthetase medium-chain family member 2A [1]
   Acyl CoA synthetase medium-chain family member 2B [1]
   Ad hoc networks [1]
   Ad Nationes [1]
   Ad Reinhardt [1]
   Adam [1]
   Adam Kok [1]
   Adamson, John Ernest, Sir, 1867- [1]
   Adapaleen [1]
   Adapalene [1]
   Adapt [1]
   Adaptability [1]
   Adaptation [6]
   adaptation [1]
   Adaptation for Resilience [1]
   Adaptation of film. [1]
   Adaptations [2]
   Adapted lesson study process [1]
   Adaptive Binarization [1]
   Adaptive control [1]
   Adaptive time step [1]
   Added sugar intake [1]
   Addiction [3]
   Addisionele belasting [1]
   Addisioneletaalonderrig [1]
   Additional language teaching [1]
   Additional Tax [1]
   Addo Elephant National Park [2]
   Addo Olifant Nasionale Park [2]
   Adenosien A1-antagonis [1]
   Adenosien A2A antagonisme [1]
   Adenosien A2A-antagonis [1]
   Adenosine A1 antagonist [1]
   Adenosine A2A antagonist [1]
   Adenosine A2A antagonists [1]
   adenosine A2A antagonists [1]
   Adenosine A2A receptors [1]
   ADHD [3]
   ADHD learners [1]
   Adherence [2]
   Adherence and compliance to safety standards [1]
   Adhesion molecules [1]
   Adipocytes [1]
   Adiponectin [1]
   Adiponektien [1]
   Adipositeit [1]
   Adiposity [1]
   Adjacent land [1]
   Adjudication [1]
   Adjunkhoofde [1]
   Adjustment [3]
   Adjustment phases [1]
   Adler se teorie [1]
   Adlerian theory [1]
   ADMA [1]
   Administrasie [2]
   Administratiewe tribunale [1]
   Administration [1]
   Administration of Estates [1]
   Administration of estates [1]
   Administration of justice [1]
   Administrative action [2]
   Administrative justice [2]
   Administrative law [4]
   Administrative rules and regulations [1]
   Administrative tribunals [1]
   Admiraliteitshof [1]
   Admiraliteitsjurisdiksie [1]
   Admiralty Court [1]
   Admiralty jurisdiction [1]
   Admiralty Jurisdiction Regulation Act (AJRA) [1]
   Admissibility [2]
   Admissible evidence [1]
   Adolescence [22]
   adolescence [1]
   Adolescence boy [1]
   Adolescent [27]
   adolescent [2]
   Adolescent boys [1]
   Adolescent career development [1]
   Adolescent children [1]
   Adolescent development [2]
   Adolescent experiences [1]
   Adolescent female [1]
   Adolescent fiction [1]
   Adolescent pregnancies [1]
   Adolescent reader(s) [1]
   Adolescents [54]
   adolescents [4]
   Adolesent [1]
   Adolesente seun [1]
   Adolessensie [9]
   adolessensie [2]
   Adolessent [11]
   adolessent [2]
   Adolessent loopbaanontwikkeling [1]
   Adolessente [24]
   adolessente [2]
   Adolessente meisie [1]
   Adolessente ontwikkeling [1]
   Adolessente seuns [1]
   Adolessenteleser(s) [1]
   Adoptee [1]
   Adoption [7]
   adoption [1]
   Adoption/adaption [1]
   Adoptive parents [1]
   Adorno [1]
   ADR [1]
   Adrenal fatigue [1]
   Adrenergic receptor genes [1]
   AdSAM Self-Assessment Manikin (AdSAM) [1]
   Adsorpsie [1]
   Adsorption [1]
   Adult [1]
   Adult Basic Education and Training [1]
   Adult bullying [1]
   Adult education [3]
   Adult learning [3]
   Adult play [1]
   adult stem cell research [1]
   Adults [4]
   Advance [1]
   Advanced [2]
   Advanced age [1]
   Advanced certificate in education [1]
   Advanced Certificate: Education (School Management and Leadership) [1]
   Advanced coal properties [1]
   Advanced economies [1]
   Advanced fault detection [1]
   Advanced glycation end-products [1]
   Advanced measurement approach [1]
   Advanced oxidation process [1]
   Advanced water treatment [1]
   Advantage [1]
   Advantages [1]
   Adventist core beliefs [1]
   Adventure [6]
   Adventure education [1]
   Adventure motives [1]
   Adventure programmes [1]
   Adventure therapy [1]
   Adventure tourism [1]
   Adventure travel [1]
   Adventure-based experiential learning [1]
   Adventure-based experiential programmes [1]
   Adventurers [1]
   Adverse drug reaction report [1]
   Adverse drug reactions [1]
   Adverse effect [1]
   Adverse events [1]
   Advertisement tracking [1]
   Advertising [3]
   Advertising bans [1]
   Advertising effectiveness [1]
   Advertising media [1]
   Advice [1]
   Adviser [1]
   Aero-elastisiteit [1]
   Aerobic [1]
   Aerobic capacity [1]
   Aerobic treatment [1]
   Aerodynamic drag [1]
   Aerodynamic optimisation [1]
   aerodynamics [1]
   Aeroelastic Tailoring [1]
   Aeroelasticity [1]
   Aeromonas [1]
   Aeronautical [1]
   Aerosols [1]
   Aerospace [1]
   Aesthetic concretization [1]
   Aesthetics [2]
   Aërobiese kapasiteit [1]
   Aërosols [1]
   AF 2400 [1]
   Af-pulsinterval [1]
   afbakeningsopname [1]
   Afdwinging [1]
   Affect [6]
   Affected educators [1]
   Affection needs [1]
   Affective and cognitive trustworthiness [1]
   affective commitment [1]
   Affective domain/learning [1]
   Affective events [1]
   Affective organisational commitment [3]
   Affective-based trust [1]
   Affectivity [2]
   Affek [1]
   Affektiewe organisasietoewyding [1]
   Affektiewe organisatoriese betrokkenheid [1]
   Affiliation [1]
   Affiliative leadership style [1]
   Affirmative [1]
   Affirmative action [12]
   Affirmative action measures [1]
   Affirmative legislation [1]
   Affordability [1]
   Affordable [1]
   Affymetrix HuExST1.0 arrays [1]
   Afgetredene [2]
   Afgodery en valse godsdiens [1]
   Afgrigtingsdata [1]
   Afknouery deur kollegas [1]
   Afknouery deur toesighouers [1]
   Afleweringsisteem [1]
   AFLP [1]
   AFM [1]
   Afri Twin [2]
   Africa [8]
   Africa satellite industry [1]
   African [13]
   African Adventure [1]
   African Ancestors [1]
   African and Caucasian women [1]
   African Charter on Human and Peoples Rights [1]
   African Charter on the Rights and Welfare of the Child [1]
   African Christology [1]
   African context [6]
   African Court [1]
   African culture [2]
   African customary law [1]
   African Economic Community (AEC) [1]
   African Economic Community(AEC) [1]
   African FDI [1]
   African Foreign Direct Investment [1]
   African foreign direct investment [1]
   African horse sickness [1]
   African Horse Sickness Virus [1]
   African horse sickness virus [1]
   African horsesickness virus [2]
   African Initiated Churches or African Independent Churches [1]
   African leafy vegetables [3]
   African Life and Worldview [1]
   African men [1]
   African racial group [1]
   African Regional Intellectual Property Organisation (ARIPO) [1]
   African renaissance [2]
   African skills [1]
   African Tax Administration Forum (ATAF) [1]
   African theology [1]
   African Tradition [1]
   African Traditional Religion [1]
   African Union [5]
   African Union (AU) [1]
   African Union/United Nations hybrid operation in Darfur (UNAMID) [1]
   African weaver ant [1]
   African women [2]
   African worldview [1]
   African-led Pentecostalism [1]
   Africans [13]
   afrigter [1]
   Afrigtingsbevoegdheid [1]
   Afrigtingseffektiwiteit [1]
   Afrigtingswerksaamheid [1]
   Afrika [7]
   Afrika Belasting Administrasie Forum (ATAF) [1]
   Afrika blaargroentes [1]
   Afrika gewoontereg [1]
   Afrika kultuur [1]
   Afrika Regstreekse Direkte Investering [1]
   Afrika spin-mier [1]
   Afrika Streeksintellektueelgoedere-Organisasie(ARIPO) [1]
   Afrika Unie [1]
   Afrika- Unie [1]
   Afrika-vroue [1]
   Afrikaan [1]
   Afrikaans [13]
   Afrikaans Addisionele Taal [1]
   Afrikaans Additional Language [1]
   Afrikaans Christian magazines [1]
   Afrikaans farm novel [1]
   Afrikaans film industry [1]
   Afrikaans Home Language [2]
   Afrikaans Huistaal [2]
   Afrikaans music culture [1]
   Afrikaans poetesses spatiality of women [1]
   Afrikaans psalm-singing [1]
   Afrikaans secondary school educators [1]
   Afrikaans speaking [1]
   Afrikaans-speaking adolescent(s) [1]
   Afrikaans-speaking grade 6 and grade 9 learners [1]
   Afrikaanssprekende adolessente [1]
   Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-leerders [1]
   Afrikane [2]
   Afrikaner [1]
   Afrikaner Caucasian [1]
   Afrikaners [2]
   Afro-polychronism [1]
   Afskaf [1]
   Afskaffing van belasting [1]
   Afstandsleer [2]
   Afstandsonderrig [2]
   Afstandswaarneming [1]
   Afsydigheid [1]
   AFT [1]
   After action reviews [1]
   After-care [1]
   After-school programme [1]
   Aftrede [1]
   Aftredebegeleiding [1]
   Aftreebydrae [1]
   Afval [1]
   Afvalbestuur [2]
   Afvalbestuurstrategie [1]
   Afvalhergebruik [1]
   Afvalterugwinning en herwinning [1]
   Afvalverwyderingsdiens [1]
   Afvalwater [2]
   afvalwaterbehandelingswerke [1]
   Afvalwaterherverbruik [1]
   Afvalwatersuiweringswerke [1]
   Afwending [1]
   Afwenteling [1]
   Afwesigheid [1]
   Agaat [1]
   Age [10]
   Age determination [1]
   Age differences [1]
   Age stereotypes [3]
   Aged [1]
   Ageing [5]
   Ageing staff [1]
   Ageism [1]
   Ageïsme [1]
   Agency [1]
   Agency-theory [1]
   Agenda 21 [2]
   Agenda setting [4]
   Agendastelling [1]
   Agent [1]
   Agents [1]
   Agentskap [1]
   Agglomerasie [1]
   Agglomeration [3]
   Aggregasie [1]
   Aggregate shock model [1]
   Aggregated throughput [1]
   Aggregation [1]
   Aggressie [1]
   Aggressiewe belastingbeplanning [1]
   Aggression [4]
   aggression [1]
   Aggressive tax planning [2]
   Aggressiwiteit [1]
   Aggressiwiteit by kinders [1]
   agile [1]
   Agile data warehouse (ADW) methodology [1]
   Agile development approach [1]
   Agile Project Management Methodology (APMM) [1]
   Agile system development methodology (ASDM) [2]
   agile systems development methodologies [1]
   Agility [2]
   Agility and responsiveness [1]
   Agomelatine [1]
   Agonist [1]
   Agonist activity [1]
   Agreeableness [3]
   Agri-besigheid [1]
   Agri-business [3]
   agri-business [2]
   Agri-festivals [1]
   Agri-financiers [1]
   Agri-tourism [1]
   Agri-village [1]
   AgriBEE Framework [1]
   Agribesigheid [1]
   Agribusiness [3]
   Agribusiness environment [1]
   Agribusinesses [1]
   Agricultural biodiversity [1]
   Agricultural business [1]
   Agricultural businesses [1]
   Agricultural commodities trader [1]
   Agricultural commodity [1]
   Agricultural commodity market [1]
   Agricultural companies [1]
   Agricultural company [2]
   Agricultural impacts [1]
   Agricultural land [1]
   Agricultural research organisation [1]
   Agricultural sector [2]
   Agricultural sector. [1]
   Agriculture [9]
   Agriculture price policy [1]
   agro-complex [1]
   Agro-ecosystem [1]
   Agro-ecosystems [1]
   Agroecology [1]
   Agrotis segetum [1]
   AGS-Kerk [1]
   Agtergeblewe gemeenskap [1]
   agtergeblewe gemeenskap [1]
   Agtergestelde gemeenskap [1]
   AIC [1]
   Aid [1]
   AIDS [17]
   AIDS orphans [1]
   Ailerons [1]
   AIO [1]
   Aiõn [1]
   Air combustion [1]
   Air heater leakage [1]
   Air ingress [1]
   Air network optimisation [1]
   Air pollution [5]
   Air quality [1]
   Air separation unit [1]
   Air speed in shroud [1]
   Air velocity [1]
   Airborne [1]
   Airborne particulate matter [1]
   Aircraft [2]
   Aircraft manufacturing [1]
   Airflow [1]
   Akademici opleiding [1]
   akademie [1]
   Akademies-begaafde leerders [1]
   Akademiese argument [2]
   Akademiese bestuurspersoneel [1]
   Akademiese bestuurstelsels [1]
   Akademiese diskoers [1]
   Akademiese diskoersgemeenskap [1]
   Akademiese geletterdheid [2]
   Akademiese inhoud aflewering [1]
   Akademiese ondersteuningsprogramme [1]
   Akademiese Ontwikkeling en Ondersteuning [1]
   Akademiese prestasie [19]
   Akademiese skryfvaardighede [1]
   Akademiese skryfwerk [1]
   Akademiese stressors [1]
   akademiese sukses [1]
   Akademiese taalkonvensies [1]
   Akademiese verbetering [1]
   Akademiese werk [1]
   Akademiese woordeskat [1]
   Akaike Information Criterion [1]
   Akkommodasie sektor [1]
   Akkommodasie-instellings [1]
   Akkumulering [1]
   Aknee [1]
   Akridien [1]
   Aksiaal-simmetries [1]
   Aksie [1]
   Aksie-navorsing [1]
   Aksieleer [1]
   Aksienavorsing [3]
   Aktief betrokke [1]
   Aktief-plurale model [1]
   Aktief-plurale opsie [1]
   Aktiewe bestanddeel [1]
   aktiewe betrokkenheid [1]
   Aktiewe ondersteuning [1]
   Aktiveringsenergie (Ea) [1]
   Aktiwiteitsgebaseerde koste [1]
   Aktiwiteitsgebaseerde kostestelsel [1]
   Aktiwiteitsteorie [1]
   Akwatiese Ecosisteme [1]
   Akwatiese ekosisteem [1]
   Akwatiese Gesondheid [1]
   ALA alpha-linolenic acid (18:3n-3) [1]
   Alan Paton [1]
   Albert Schweitzer [1]
   ALCO [1]
   Alcohol [2]
   Alcohol abuse [5]
   Alcohol advertising [1]
   Alcohol consumption [1]
   Alcohol consumption patterns [1]
   Alcohol dependent [1]
   Alcohol disorders [1]
   Alcohol intake [1]
   Alcohol-induced violence [1]
   Alcoholic [1]
   Alcoholism [2]
   Aleksandrynse tekstipe [1]
   Alexandrian text type [1]
   Alfabetiese beginsel [1]
   Algae [2]
   Algal cells [1]
   Algal groups [1]
   alge [1]
   Algebra [2]
   Algehele deurset [1]
   Algehele geregtigheid [1]
   Algemene afval [1]
   Algemene inhoudskennis [1]
   Algemene Kinderassessering Model [1]
   Alggroepe [1]
   Alicyclic [1]
   Alicyclic dendrimer ligands [1]
   Alien and Invasive Species (AIS) [1]
   Alien invasive plants [1]
   Alien or Invasive Species Regulations [1]
   Alien species [2]
   Alienation [5]
   Aligned authorisation process [1]
   Aligned commitment [1]
   aligned commitment [1]
   Aligned-commitment [1]
   Alignment [1]
   Alignment device [1]
   Alignment of objectives [1]
   Alignment of processes [1]
   Alisikliese dendrimeerligande [1]
   Alkaline [1]
   Alkene metathesis [2]
   alkene metathesis [1]
   Alkoholmisbruik [2]
   Alkyl analogues [1]
   Alkylation [1]
   Alledaagse bekommernisse [1]
   Alleged [1]
   Alleged child sexcual abuse [1]
   Alleviation [3]
   Alliterasie [1]
   Allopurinol [1]
   Allusion [1]
   Alluvio [1]
   Alluvion [1]
   ALM [1]
   Alma-Vaalwater [1]
   Aloe [1]
   Aloe ferox [3]
   Aloe marlothii [4]
   Aloe vera [5]
   Aloe vera gel/whole leaf [1]
   Aloe vera jel/heelblaar [1]
   ALOX arachidonate lipoxygenase [1]
   alpha radiasie [1]
   Alpha radiation [1]
   Alpha-lipoic acid [1]
   Alpha[2A]-adrenoceptor [1]
   Alpha[2A]-adrenoseptor [1]
   Alphabetical principle [1]
   Alruin [1]
   Als group of companies [1]
   Alter [1]
   Alter ego [1]
   Alter ego trust/ trust abuse [1]
   Alter-ego [1]
   Alterity [1]
   Alternate species [1]
   Alternate Worlds [1]
   Alternatiewe assessering [1]
   Alternatiewe energiebron [1]
   Alternatiewe interpretasies [1]
   Alternatiewe sorg [1]
   Alternatiewe waterverhittingstoestelle [1]
   Alternatiewe Wêrelde [1]
   Alternating conditional expectations [1]
   Alternative assessment [1]
   Alternative care [3]
   Alternative conceptions [2]
   Alternative education [1]
   Alternative educational provision [1]
   Alternative energy [1]
   Alternative energy resource [1]
   Alternative fuel [1]
   Alternative interpretations [1]
   Alternative livelihoods [1]
   Alternative medicine [1]
   Alternative profit efficiency [1]
   Alternative stories [1]
   alternative subject position [1]
   Alternative technology [1]
   Alternative water heating systems [1]
   Aluminum chloride [1]
   Alumni [2]
   Alumni relations [1]
   Amandelbult [1]
   Amantadien [1]
   Amantadine [1]
   Amaranth [1]
   Amaranth enriched bread [1]
   Amatikulu River [1]
   Amatikulurivier [1]
   AMB [2]
   Ambiguity [1]
   Ambiguous relationship [1]
   Ambivalence [1]
   Ambulance personnel [1]
   Ambulanspersoneel [1]
   Ambulatory blood pressure [1]
   AMD treatment [1]
   Amelioration [1]
   Amen [1]
   Amendment [1]
   Amendment Bill [1]
   Amendment to an inter vivos-trust [1]
   Amendments [1]
   Amenorrhoea [1]
   America [1]
   American Christianity [1]
   American Indians [1]
   American poetry [1]
   American public trust doctrine [1]
   Amerika [1]
   Amerikaanse leestuk van die public trust [1]
   Amfibiese chytrid [1]
   Amieta [1]
   Amietia quecketti [2]
   Amietia vertebralis [1]
   Amietophrynus [1]
   Amietophrynus gutturalis [2]
   Aminering [1]
   Amino quinoline [1]
   Aminocaffeine [1]
   Aminoferrocenyl [1]
   Aminoferroseniel [1]
   Aminoguanidine [1]
   Aminokaffeïen [1]
   Aminokinolien [1]
   Aminopropielsoliedefase-ekstraksie [1]
   Aminopropyl solid phase extraction [1]
   Ammonia [1]
   Ammonia decomposition [1]
   ammonia water [1]
   Ammonia/water [1]
   Ammoniak ontbinding [1]
   Ammoniumnitraat ontploffings brandstof (ANFO) [1]
   Ammunisie [1]
   Ammunition [1]
   Amnesia [2]
   Amnestie [2]
   Amnestie Eenheid [1]
   Amnesty [2]
   Amnesty Unit [1]
   Amodiakien [3]
   Amodiaquine [2]
   Amodiaquine, [1]
   Amoeba resistant bacteria [1]
   Amorfe [3]
   Amorph [1]
   Amorphous [6]
   Amotivation [1]
   Amotivering [1]
   Amount [1]
   Amount of reading [1]
   Amoxicillin-clavulanic acid 1.2 gram [1]
   Amp [1]
   AMPA receptor [1]
   AMPAkine [1]
   Amphibian [1]
   Amphibian chytrid [1]
   Amphibian declines [1]
   Amphibian ecology [1]
   Amphibians [2]
   Ampicillin [1]
   Anabaena [1]
   Anaemia [1]
   Anaerobic power [1]
   Anaerobic treatment [1]
   Anaerobiese krag [1]
   Anaesthesia [1]
   Analitiese denke [1]
   Analitiese prosedures [1]
   Analog [1]
   Analogue [1]
   Analogue switch-off [1]
   Analysis [2]
   Analysis - Theological [1]
   Analysis and design [1]
   Analytic function on a Banach space [1]
   Analytic hierarchy process [2]
   Analytical distributed [1]
   Analytical procedures [1]
   Analytical thinking [1]
   Anaplasma phagocytophilum [1]
   Anastomose [1]
   Anastomosis [1]
   Anatheism [1]
   ANC [1]
   Ancestor Christology [1]
   Ancestral spirits [1]
   Ancient History [1]
   Ancient Israel [1]
   Ancient philosophy [1]
   Ander [1]
   Ander besigheidsdienste [1]
   Ander en andersheid [1]
   Andersheid [1]
   Android [1]
   Anemia [1]
   anemie [1]
   ANFO explosives [1]
   Ang-2 [1]
   Anger management [2]
   Angina pectoris [1]
   Angiogenesis [1]
   Angle of repose [1]
   Anglers [1]
   Anglican [2]
   Anglican Church [1]
   Anglican churches in Zambia [1]
   Angling [1]
   Anglo-Catholic [1]
   Angola [3]
   Angstigheid [1]
   Anhedonia [1]
   Animal Ethics [1]
   Animal model [1]
   Animal model of depression [1]
   Animal Protection Act 71 of 1962 [1]
   Animal Spirituality [1]
   Animal tracking [1]
   Animal welfare [1]
   Animal(s) [1]
   Animal-assisted activities [1]
   Animal-assisted therapy [2]
   ANN [1]
   Annelie Botes [1]
   Annual financial statements [1]
   Annual leave [1]
   Annual National Assessment [2]
   Annual Performance Plan [1]
   Anomalous cosmic rays [1]
   Anorganiese besoedeling [1]
   Anorganiese elemente [1]
   ANOVA [1]
   Anova [1]
   ANOVA analise [1]
   ANOVA analysis [2]
   Ansoff's matrix [1]
   Answerability [1]
   Antagonist [1]
   Ante-Nicene fathers [1]
   Antecedent conditions [1]
   Antecedents [8]
   Antecedents of job insecurity [1]
   Antelope [1]
   Antenatal care [1]
   Antenna [1]
   Anterior [1]
   Anterior pelvic tilt [1]
   Anthology [1]
   Anthony Minghella [1]
   Anthropocentric approach [1]
   Anthropogenic [1]
   Anthropogenic effects [1]
   Anthropogenic factors [2]
   Anthropogenic Hazards [1]
   Anthropogenic impacts to primary aquifers [1]
   Anthropology [2]
   Anthropometric [4]
   Anthropometric components [1]
   Anthropometric variables [1]
   Anthropometrical evaluation [1]
   Anthropometrics [1]
   Anthropometry [11]
   anthropometry [1]
   Anthropomorphism [1]
   Anthropopathism [1]
   Anti-avoidance [1]
   Anti-avoidance legislation [1]
   Anti-avoidance tax legislation [1]
   Anti-epileptic [1]
   Anti-epilepties [1]
   Anti-epileptiese medikasie [1]
   Anti-eriteem [1]
   Anti-erythema [1]
   Anti-infective [1]
   Anti-infektief [1]
   Anti-malarial [1]
   Anti-oksidant [4]
   anti-oksidant [1]
   Anti-oksidante [1]
   anti-oxidant [1]
   Anti-oxidants [1]
   Anti-pastoral [1]
   Anti-protons [1]
   Anti-psychology movement [1]
   Anti-racism [1]
   Anti-retroviral treatment [1]
   Anti-tubercular [1]
   Antibiotic prescribing [1]
   Antibiotic prescriptions [1]
   Antibiotic resistance [6]
   Antibiotic selection [1]
   Antibiotic sensitivity patterns [1]
   Antibiotic use [1]
   Antibiotics [2]
   Antibiotika [2]
   Antibiotikagebruik [1]
   Anticeptic treatment [1]
   Anticoagulant [1]
   Antidepressant [4]
   Antidepressante [2]
   Antidepressants [4]
   Antidiabetics [1]
   Antidiabetiese middels [1]
   Antieke geskiedenis [1]
   Antiepileptic medicine [1]
   Antifungal susceptibility tests [1]
   Antihipertensiewe middels [1]
   Antihypertensives [1]
   Antikoagulante [1]
   Antimicrobial activity [1]
   Antimicrobial peptides [1]
   Antimicrobial skin peptides [1]
   Antimicrobials [1]
   Antimikrobiese aktiwiteit [1]
   Antineoplastic and immunomodulating agents [1]
   Antioksidant [1]
   Antioksidant aktiwiteit [1]
   Antiotensin-converting enzyme inhibitors [1]
   Antioxidant [4]
   Antioxidant activity [1]
   Antioxidant capacity [3]
   Antioxidant status [1]
   Antioxidants [2]
   Antiparkinson medicine items [1]
   Antipsychotic treatment [1]
   Antipsychotics [1]
   Antiquitates Judaica [1]
   Antiresonant [1]
   Antiretroviral (ARV) [1]
   Antiretroviral (ARV) drugs [2]
   Antiretroviral drugs [1]
   Antiretroviral drugs (ARVs) [2]
   Antiretroviral regimens [1]
   Antiretroviral therapy [6]
   Antiretroviral treatment [2]
   Antiretroviral treatment adherence [1]
   Antiretrovirale (ARV) geneesmiddels [1]
   Antiretrovirale behandeling [2]
   Antiretrovirale geneesmiddels [1]
   Antiretrovirale middels [1]
   Antiretrovirale middels (ARM's) [1]
   Antiretrovirale regimens [1]
   Antiretrovirale terapie [1]
   Antithesis [1]
   Antiviral drugs [1]
   Antiviral state [1]
   Antropogeniese faktore [1]
   Antropologie [2]
   Antropometrie [4]
   antropometrie [1]
   Antropometriese [1]
   Antropometriese komponente [1]
   Ants [5]
   Anura [1]
   Anuran communities [1]
   Anuran distribution [1]
   Anxiety [7]
   Anxiety disorders [1]
   Anxiolytic and Glutamate/NO/cGMP pathway [1]
   AP-Kerk [1]
   Apartheid [7]
   Apartheid (Separateness) [1]
   Aphelenchoides [1]
   Aphids [1]
   Aphytophagous larvae [1]
   Apicomplexa [1]
   Apocalypse Now [1]
   Apocalypse Now Redux [1]
   Apocalyptic literature [1]
   ApoE gene [1]
   ApoE polymorphisms [1]
   Apokaliptiese literatuur [1]
   Apolliniese [1]
   Apollonian [1]
   Apologetic Evangelism [1]
   Apologetic fields of application [1]
   Apologetic method [1]
   Apologetic points of departure [1]
   Apologetics [5]
   Apologetiek [1]
   Apologia [1]
   Apology [1]
   Apoptosis [1]
   Apostle Paul [1]
   Apostleship [1]
   Apostolic faith mission [1]
   Apostolic Faith Mission (AFM) [2]
   Apostoliese Geloofsending (AGS) [1]
   Apparel [1]
   Apparel store [2]
   Apparent Charge [1]
   Appeal procedures [1]
   Appeals [1]
   Appearance [1]
   Appearance control beliefs [1]
   Appèlprosedure [1]
   Application [2]
   Application behaviour [1]
   Application engineering [1]
   Application in practice [1]
   Application of legal measures [1]
   Application rates [1]
   Applied competence [1]
   Applikasie [1]
   Appointment [1]
   APPRAISAL [1]
   Appraisal [2]
   Appreciative communicative approach [1]
   Appreciative Inquiry [1]
   Appreciative inquiry [1]
   Apprenceships [1]
   Apprentice electricians [1]
   Apprentice jockey [1]
   Apprenticeships [1]
   Approach [2]
   Approach coping [1]
   Approach to skills transfer [1]
   Approaches to learning [1]
   Approbation of salvation [1]
   Appropriateness [1]
   Appropriation [2]
   Aproaerema modicella [1]
   Apteekvoordele bestuursorganisasie [1]
   Apteker [2]
   Aptekers [1]
   Aptekerswese [1]
   Aptitude [1]
   Aqoat® AS-HF [1]
   Aqua-ammonia [1]
   aqua-ammonia [2]
   Aquatic ecosystem [1]
   Aquatic ecotoxicology [1]
   Aquatic Health [1]
   Aqueous ozonation [1]
   Aqueous solubility [1]
   AR-error process [1]
   ARA / AA arachidonic acid (20:4n-6) [1]
   Arachis hypogaea [1]
   Arbeid [1]
   arbeidsmakelaars [1]
   Arbeidsomset [1]
   Arbeidspatrone [1]
   Arbeidsreg [4]
   Arbeidsverhoudinge [2]
   Arbeidsverhoudings [1]
   Arbeidswetgewing [2]
   Arbiter [1]
   Arbitrage [1]
   Arbitrage pricing [1]
   Arbitrary [1]
   Arbitrasie [1]
   Arbitrasieverrigtinge [1]
   Arbitration [3]
   Arbitration legislation [1]
   Arbitration proceedings [1]
   Arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) [1]
   Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) [1]
   Arbuskulêre mycorrhiza fungi (AMF) [1]
   ArcelorMittal South Africa [1]
   ARCH models [1]
   ARCHER Project [1]
   Archetype [1]
   Archival research [1]
   Archives [1]
   ARDL [1]
   Area [2]
   Area based planning [1]
   Area van optimale ontwikkeling (ZPD) [1]
   Area-afhanklike gastrointestinale absorpsie [1]
   Areopagus speech [1]
   Argentinië [1]
   Argetipe [1]
   Argiefnavorsing [1]
   Arginase II activity [1]
   Arginase II aktiwiteit [1]
   Arginien [1]
   Arginine vasopressin [1]
   Argumentatiewe konjunksiemerkers [1]
   Argumentatiewe opstel [1]
   Argumentative essay [1]
   Arherosclerosis [1]
   Arianism [1]
   Arid [1]
   Aridity gradient [1]
   Aristotle [1]
   Armblankevraagstuk [1]
   Armed conflict [2]
   Arminianism [1]
   Armlengtebeginsel [1]
   Armoede [4]
   Armoedeverligting [1]
   Armoedeverligting en -uitwissing [1]
   Armoedevermindering [1]
   Armoedeverminderingstrategieë [1]
   Armoedige gemeenskap [1]
   Army Chaplaincy [1]
   Arm’s length principle [2]
   Arm’s-length [1]
   Arnold van Gennep [1]
   Aromatic hydrocarbons [1]
   Arrabōn [1]
   ART [1]
   Art-making process [1]
   Artemether [1]
   Artemether lumefantrine [1]
   Artemiside [1]
   Artemisinien [2]
   Artemisinien-gebaseerde kombinasieterapie [1]
   Artemisinin [3]
   Artemisinin combination therapy [1]
   Artemisinin-based combination therapy [2]
   Artemisinin-gebaseerde kombinasie terapie [1]
   Artemisone [3]
   Artemisoon [2]
   Arterial compliance [2]
   Arterial distensibility [1]
   Arterial elasticity [2]
   Arterial routes [1]
   Arterial stiffness [4]
   Arteriële styfheid [1]
   Arterosklerose [1]
   Artesunaat [2]
   Artesunate [4]
   Artesunate amodiaquine [1]
   Arthropoda [1]
   Arthropods [2]
   Article 13 of the Trust Property Control Act 57 of 1988 [1]
   Article 15 of the constitution [1]
   Article 24 [1]
   Article 31 Church Order [1]
   Article 4 [1]
   Article 79 [1]
   Artificial intelligence [2]
   Artificial intelligence agent [1]
   Artificial neural network [1]
   Artificial Neural Networks [1]
   Artificial neural networks [1]
   artificial neural networks [1]
   Artikel 10 van die Kinderwet, wet 38 van 2005 [1]
   Artikel 13 van die Wet op die Beheer oor Trustgoed 57 van 1988 [1]
   Artikel 15 van die grondwet [1]
   Artikel 195 Grondwet van 1996 [1]
   artikel 198 WAV [1]
   Artikel 25 Grondwet van 1996 [1]
   artikel 25B [1]
   Artikel 27(1) Grondwet van 1996 [1]
   Artikel 31 Kerkorde [1]
   Artikel 54 stoppe [1]
   Artikel 9 Grondwet van 1996 [1]
   Artikel 9I van die Suid-Afrikaanse Inkomstebelastingwet nr. 58 van 1962 [1]
   Artikels 15 en 16; Wysigingswet op die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede) [1]
   Artisan [1]
   Artisanal mining [1]
   Artistic careers [1]
   Artistic citizenship [1]
   Artistic impulse [1]
   Arts [1]
   Arts contribution [2]
   Arts festival [2]
   arts festival [1]
   Arts festivals [3]
   Aryl hydrocarbon receptors (AhR) [1]
   ASAT [1]
   Asceticism [1]
   Ascorbate [1]
   Ascorbic acid [1]
   Ash fineness distribution [1]
   Asian Preaching [1]
   Asiklovir [1]
   Asma [2]
   ASME international standards [1]
   Aspect [1]
   Aspek [2]
   Aspen Plus simulation [1]
   Asperger disorder [1]
   Asperger syndrome [1]
   Aspergillus spp. [1]
   ASR corpora [1]
   Assertiveness [2]
   Assess [1]
   Assesseer [1]
   Assessering [5]
   Assessering as leer [1]
   assessering van Fisiese Wetenskappe in die VOO band [1]
   Assessering van leer [1]
   Assessering vir leer [1]
   Assesseringsinstrument [1]
   Assesseringsmodel [1]
   Assesseringsraamwerk [1]
   Assesseringsraamwerke vir kognisie en redenering [1]
   Assessing second language writing [1]
   Assessment [17]
   assessment [1]
   Assessment as learning [1]
   Assessment battery [1]
   Assessment for learning [1]
   Assessment framework [1]
   Assessment frameworks for cognition and reasoning [1]
   Assessment instruments [1]
   Assessment methods [1]
   Assessment of learning [1]
   Assessment of physical sciences in the FET band [1]
   Assessment of/for/as learning [1]
   Assessment parameters [1]
   Assessment practices [1]
   Assessment problems [1]
   Assessment strategies [1]
   Assessment strategies/instruments [1]
   Assessment tool [1]
   Assessment types [1]
   Assessments criteria [1]
   Asset [2]
   Asset approach [1]
   Asset correlation [1]
   Asset management [1]
   Asset management system and availability [1]
   Asset prices [1]
   Asset-based approach [1]
   Assets [2]
   Assets (equipment) [1]
   Assistance seeking behaviour [1]
   Assistant teachers [1]
   Assisted dying [1]
   Associate [1]
   Associated gas [2]
   Associated gas gathering plants [1]
   Associated natural gas [1]
   Association of Southern African Travel Agents (ASATA) [1]
   Assumptions [1]
   Assured systems method [1]
   Asthma [3]
   Astrocyte-microglia lactate shuttle (AMLS) [1]
   astropause [1]
   astropouse [1]
   Asujetissement [1]
   Asymmetrical dimethylarginine (ADMA) [1]
   Asymptotic theory [1]
   At risk group [1]
   At-risk [2]
   At-risk behavior [1]
   At-risk Communities [1]
   At-risk students [1]
   ATC classification system [2]
   Atheism [1]
   Athens [1]
   Atherosclerosis [2]
   athlete development [1]
   Athletes [2]
   Athletic [1]
   ATHV [1]
   atipiese diensverhoudinge [1]
   ATKV resorts [1]
   ATKV-oorde [1]
   Atmosfeer - Atmosphere [1]
   Atmosphere [1]
   Atmospheric conditions [1]
   Atmospheric monitoring [1]
   Atmospheric trace gas concentrations [1]
   Atomoxetine [1]
   Atoms [1]
   Atonement [5]
   ATP adenosine triphosphate [1]
   Atropine [1]
   Attachment [5]
   Attachment organs [1]
   Attachment style [1]
   Attachment theory [1]
   Attapulgite [1]
   Attention control [1]
   Attention deficit hyperactivity disorder [1]
   Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) [1]
   Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder [1]
   Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) [1]
   Attentional switching [1]
   Attenuated total reflectance infrared spectroscopy (ATR-IR) [1]
   Attic dialect [1]
   Atticism [1]
   Attiese dialek [1]
   Attire [1]
   Attisisme [1]
   ATTITUDE [1]
   Attitude [15]
   attitude [2]
   Attitude and evaluation [1]
   Attitude towards complaining [2]
   Attitude towards ICT [1]
   Attitude towards mobile technologies [1]
   Attitude towards money [1]
   Attitudes [14]
   Attitudes towards mathematics [1]
   Attitudinal models [1]
   Attorney [1]
   Attorneys' profession [1]
   Attractions [1]
   Attractor [1]
   Attribute [1]
   Attributes [1]
   Attributional style [1]
   Attrition [2]
   atypical employment relationships [1]
   Audi alteram partem [1]
   Audience [1]
   Audio fingerprinting [1]
   Audio-psycho-phonology [1]
   Audio-tutorial [1]
   Audit classroom environment [1]
   Audit education [1]
   Audit lecturer [1]
   Audit simulation [1]
   Audit student [1]
   Audit teaching-learning environment [1]
   Auditing [1]
   Auditing and assurance [1]
   Auditing education [1]
   Auditor [1]
   Auditor General [1]
   Auditor-General [1]
   Auditory perception [1]
   Augea capensis Thunb. [1]
   Augrabies Falls National Park [1]
   Augrabies Waterval Nasionale Park [1]
   Augustine [1]
   Australia [4]
   Australian Cross-Border Insolvency Act [1]
   Australian National Water Initiative [1]
   Australian Tax Authority (ATO) [1]
   Australian Taxation Office [1]
   Australiese National Water Initiative [1]
   Australiese omgewingsreg [1]
   Australiese Oorgrens-Insolvensie Wet [1]
   Austrian society [1]
   Austroglanis sclateri [1]
   Ausubel’s subsumption theory [1]
   Aut-ecological indices [1]
   Authentic Christian lifestyle [1]
   Authentic leadership [2]
   Authenticity [1]
   Author [1]
   Author identity [1]
   Author poetics [1]
   Authorial Intent [1]
   Authorisation processes [1]
   Authorisations [2]
   Authoritarian [1]
   Authoritarianism [1]
   Authorities [1]
   Authority [4]
   Authorship identification [1]
   Autism [1]
   Autism diagnosis [1]
   Autism Spectrum Disorder (ASD) [1]
   Autism spectrum disorder (ASD) [1]
   Autobiographical literature [1]
   Autobiography [1]
   Autocorrelation [1]
   Autocratic I management style (AI) leader [1]
   Autocratic II management style (AII) leader [1]
   Autocratic manager [1]
   Autoethnography [2]
   AutoGANN [1]
   Autogenous vaccines [1]
   Autoimmune diseases [1]
   Automated [1]
   Automated construction algorithm [1]
   Automated message systems [1]
   Automated Transactions [1]
   Automatic music recognition [1]
   Automatic speech recognition [4]
   automatic termination [1]
   Automatic video recognition [1]
   Automation [6]
   Automobile dependency [1]
   Automotive workshop [1]
   Autonomic exhaustion [1]
   Autonomic imbalance [1]
   Autonomic nervous system [1]
   Autonomic responses [1]
   Autonomous maintenance [1]
   Autonomy [5]
   autopilot [1]
   Autoregressiewe-gedeeltelike-geintegreerde-bewegende-gemiddelde modelle [1]
   Autoregressiewe-voorwaardelike-heteroskedastiese modelle [1]
   Autoregressive conditional heteroskedasticity model (ARCH model) [1]
   Autoregressive Distributed Lag Model (ADLM) [1]
   Autoregressive fractionally integrated moving average model (ARFIMA model) [1]
   Autothermal reforming [1]
   Auxiliary bearing [1]
   Auxiliary energy [1]
   Availability [7]
   Available (soluble) fraction [1]
   Avatar [1]
   Avenging spirits [1]
   Average cost [1]
   Avian [1]
   Avian community [1]
   Aviation [1]
   Aviation Industry [1]
   Avicel® [2]
   Avocados [1]
   Avoidance case law [1]
   Avoidance coping [1]
   Avoidance rules [1]
   Avoidance schemes [1]
   Avontuur [2]
   Avontuur motiewe [1]
   Avontuur reis [1]
   Avontuurprogramme [1]
   Avontuurtoerisme [1]
   Awareness [7]
   awareness [2]
   Awareness and culture [1]
   Awareness program [1]
   Axial [1]
   Axial flow compressor [1]
   Axisymmetric [1]
   Azelaic acid [1]
   Azithromycin [4]
   Azure B [1]
   B-BBEE [1]
   B. barbaricus, P. lautus [1]
   B/boeregemeenskap [1]
   B2B [1]
   B2C [1]
   Baba [1]
   baba [2]
   Baba Boomers [1]
   Baba en jong kind voeding [1]
   Babas [1]
   Babel Tower (1996) [1]
   Babesia caballi [1]
   Baby [1]
   Baby Boomers [1]
   Baby boomers [1]
   Babylon [1]
   Baccalaureate [1]
   Bach [1]
   Bacillariophyceae [1]
   Bacillus thuringiensis [3]
   Back pain [1]
   Background [2]
   Backlog [1]
   Backup bearing [1]
   Backward-looking [1]
   Backwashing [1]
   Bacteria [1]
   Bacterial codon optimised [1]
   Bacterial community composition [1]
   Bacterial diversity [1]
   Bacterial expression [2]
   Bacterial leaf streak [1]
   Bacterial leaf streak disease [1]
   Bacterial pathogens [1]
   Bactrocera invadens [1]
   Baculovirus Expression System [1]
   Baculovirus Uitdrukkings Stelsel [1]
   Bag filter dust (BFD) [1]
   Bagasie van Gekneldheid [1]
   Baggage of Affliction [1]
   Bagging [2]
   Bakgaga Ba-Kopa [1]
   Bakhtin [1]
   Baking isotherm temperature [1]
   Bakteriële kodon geoptimaliseerde [1]
   Bakteriële uitdrukking [2]
   Bakwena Ba-Kopa [1]
   Bakwêna (Afrikavolk) [1]
   Balance [4]
   Balanced funds [1]
   Balanced Inventory of Desirable Responding [1]
   Balanced performance measures [1]
   Balanced Scorecard [1]
   Balanced scorecard [6]
   Balanced scorecard development [1]
   Balancing process [1]
   balancing reserves [1]
   Balans [2]
   Balassa [1]
   Bali Action Plan [1]
   Ball sports codes [1]
   Balsportsoorte [1]
   ban on [1]
   Banach function spaces [1]
   Banach funksieruimtes [1]
   Banach space [2]
   Band [1]
   Band gap [1]
   Band saw [1]
   Banded tilapia [1]
   Bandgaping [1]
   Bandstroping [1]
   Bandwidth [1]
   Bandwidth selection [1]
   BANF [1]
   Bank [1]
   Bank bailouts [1]
   Bank efficiency [1]
   Bank liquidity creation [1]
   Bank performance evaluation [1]
   Bank system [1]
   banke [1]
   Banking [1]
   Banking group [1]
   Banking industry [7]
   Banking sector [1]
   banking sector [1]
   Banklikiditeitskepping [1]
   Banks [1]
   banks [1]
   banksektor [1]
   Baptist denomination [1]
   Baptist distinctives and identity [1]
   Baptist Union of Southern Africa [1]
   Baptistekenmerkendheid en identiteit [1]
   Baptistekerkverband [1]
   Baptized child not yet confessing his or her faith [1]
   Bare dominium [1]
   Bare life [1]
   Bargaining council [1]
   Barium carbonates [1]
   Barium sulphate precipitation [1]
   Baroque keyboard works [1]
   Baroque performance practice [1]
   Baroreflex sensitivity [1]
   Barrel [1]
   Barrie Hough [2]
   Barrier [1]
   Barrier cream [1]
   Barrier function [2]
   Barrier options [2]
   Barriers [9]
   Barriers and constraints [1]
   Barriers in communication [1]
   Barriers to learning [3]
   Barriers to reading [1]
   Bartenders [1]
   Bartle integraal [1]
   Bartolo [1]
   Bartolus [1]
   Basal insulin [2]
   Base erosion [2]
   Base erosion and profit shifting [1]
   Base excision repair (BER) [1]
   Base load energy [1]
   Base load generation sources [1]
   Base metal recovery plant [1]
   Base metals refinery [1]
   Basel [3]
   Basel capital regulation [1]
   Basel Committee [1]
   Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) [1]
   Basel II [6]
   Basel II capital accord [1]
   Basel III [1]
   Basel Komitee [1]
   Baseline [3]
   Baseline indicators [1]
   Baseline study [1]
   Baseload [1]
   Basic education [1]
   basic education [1]
   basic education system [1]
   Basic infrastructure of nuclear plants - Cost of nuclear fuel cycle [1]
   Basic kinematics concepts [1]
   Basic minimum employment conditions [1]
   Basic municipal services mandate [1]
   Basic needs [1]
   Basic psychological needs [2]
   Basic services [1]
   Basic services provision [1]
   Basic Water Services [1]
   Basic-theoretical investigation [1]
   Basiese behoeftes [1]
   Basiese Onderwys [1]
   basiese onderwys [1]
   Basis lading [1]
   Basisstudie [1]
   Basketbal [1]
   Basketball [1]
   Bassnett and Lefevere [1]
   Batepryse [1]
   Batho Pele [1]
   Batho Pele beginsels [1]
   Batho Pele principles [1]
   Batrachochytrium dendrobatidis [2]
   Batsmen [1]
   Batswana [1]
   Battery [1]
   Battery operated data acquisition system [1]
   Battery sizing [1]
   Batterygedrewe instrumentasie [1]
   Batting [1]
   Bayesian Model Averaging [1]
   BBBEE [1]
   BBBEEE [1]
   Bbemarkingsverhoudinge [1]
   BBM [1]
   BC [1]
   Bd [1]
   BDB-aantrekkingskrag [1]
   BDB-faktore [1]
   Beach sand [1]
   Beads [5]
   beads [1]
   BeadXpress® [2]
   Beam Theory [1]
   Bear Markets [1]
   Bearing [1]
   Bearing and imbalance fault conditions [1]
   Beautification -- Campaign -- Environment -- Evaluation -- Management -- Perspective -- Qualitative -- Research -- Schools -- System -- Theoretical -- Tool -- Verfraaiing -- Veldtog -- Omgewing -- Evaluering -- Bestuur -- Perspektiewe -- Kwalitatiewe -- Navorsing -- Skole -- Stelsel -- Teoretiese -- Instrument [1]
   Becoming [1]
   Becoming one flesh [1]
   Bedagtheid [1]
   Bedanking [1]
   Bedekking [1]
   Bediening [1]
   Bedienings van die kerk [1]
   Bedrieër [1]
   Bedrieglike beleggingsgeleentheid [1]
   Bedroewendheid [1]
   Bedrog [1]
   Bedrog-opsporing [1]
   Bedryfsbestuurder [1]
   Bedryfsielkunde [1]
   Bedryfsielkundige [1]
   Bedryfsielkundiges [1]
   Bedryfskoste [1]
   Bedryfsonderrig - Suid-Afrika [1]
   Bedwelming [1]
   BEE [2]
   Beef [1]
   Beef industry [1]
   beeld [1]
   Beelding [1]
   beeldmodel [1]
   Beeldverwerking [1]
   Been wronged [1]
   Beenminerale digheid [1]
   BEEP pronunciation dictionary [1]
   Beers criteria list [1]
   Beeste [1]
   beet [1]
   Beetles [2]
   beetroot [1]
   Beëindiging van swangerskap [1]
   Befondsing [1]
   Befondsingsrisiko [1]
   Begaafde kinders [2]
   Begaafde studente [1]
   Begeleide toegepaste praktyk [1]
   Begeleiding [1]
   Beginner educator [1]
   Beginner school principal [1]
   Beginner-opvoede [1]
   beginnerskoolhoofde [1]
   Beginning knowledge [1]
   Beginning reading [1]
   Beginning teacher [1]
   Beginsels [1]
   beginsels van orkestrasie [1]
   Beginvoorraad [1]
   Begrafnis rituele [1]
   Begrensde teks [1]
   Begrip [5]
   Begripsbronne [1]
   Begripstrategieë [1]
   Begroting [1]
   Begroting 2010 [1]
   Begrotings [1]
   Begrotingsbelyning [1]
   Begrotingsimpak [1]
   Begunstigdes [1]
   Behandeling [3]
   Behandeling patrone [1]
   Behavior Problems [1]
   Behaviorist approach [1]
   Behaviour [13]
   Behaviour based safety [1]
   Behaviour development [1]
   Behaviour modification [1]
   Behaviour patterns [1]
   Behaviour problems [1]
   Behaviour that display proactivity [1]
   Behaviour-focussed coping [1]
   Behavioural change [1]
   Behavioural competencies [1]
   Behavioural effect [1]
   Behavioural equilibrium exchange rate [1]
   Behavioural experience [1]
   Behavioural intention [1]
   Behavioural intentions [1]
   Behavioural models [1]
   Behavioural problems [2]
   Behavioural safety [1]
   Behavioural science [1]
   Behavioural topographies [1]
   Behaviourism [2]
   Behaviours [1]
   Beheer [4]
   Beheer en toesig [1]
   beheer kleppe [1]
   Beheer van depressie [1]
   Beheerde buitelandsemaatskappy [1]
   Beheerde buitelandsemaatskappybeleid [1]
   Beheerliggaam [2]
   Beherende liggaam [1]
   Behoefte [2]
   Behoefte bevrediging [1]
   Behoeftes [4]
   Behoeftes aan indiensopleiding [1]
   Behoort [1]
   Behoud van Hulpbronne Teorie [1]
   Behoud van hulpbronne teorie (COR) [1]
   Behoudingsvermoë [1]
   Behuising in die Suid-Afrikaanse konteks [1]
   Behuising-, beplanning, bestuur en ontwerp [1]
   Beijing, China [1]
   Bejaarde [2]
   Bejaardes [1]
   Bekendmaking [1]
   Bekering [2]
   Bekkersdal [1]
   Bekostigbaarheid [1]
   Belang [1]
   Belange arbitrasie [1]
   Belangegroepbestuur [2]
   Belangegroepverhoudinge [1]
   Belangegroepverhoudingsbestuur [1]
   Belanghebbende [1]
   Belanghebbendes [2]
   Belanghebbersraadpleging [1]
   Belangstelling [1]
   Belasting [1]
   belasting [1]
   Belasting boetes [1]
   Belasting op erflatings [1]
   Belasting op Toegevoegde Waarde [1]
   Belasting op toegevoegde waarde [2]
   Belasting op Toegevoegde Waarde Wet [1]
   Belastingadministrasie Wet [1]
   Belastingbybetalings [1]
   Belastingmoeite [1]
   Belastingpligtiges [1]
   Belastingtoevlugsoorde [1]
   Belastingvermyding [2]
   Belastingvoordele [1]
   beleefde ervaring [1]
   Belegger [1]
   Beleggingsaansporings [1]
   Beleggingsbedrog [1]
   Beleggingsvoertuie [1]
   Beleggingswaardasie-metodes [1]
   Beleid [3]
   Beleide aangaande werk-lewe-balans [1]
   Beleide en prosedures [1]
   Beleidmaking [1]
   Beleidsproses MIV en VIGS [1]
   belemmerende faktore [1]
   Belewenis [7]
   Belewing [1]
   Belgic Confession [1]
   Belief [2]
   Belief-sensitive approach [1]
   Beliefs [6]
   Believer [1]
   Believer and unbeliever [1]
   Believer/unbeliever [1]
   Beliggaming [1]
   Bell C.D. [1]
   Belonging [1]
   Belydenis [1]
   Bemagtig [1]
   Bemagtiging [5]
   bemagtiging [1]
   Bemagtigingsprogram [1]
   Bemagtigingsteorie [1]
   Bemarkbare sekuriteite [1]
   Bemarking [9]
   bemarking [1]
   Bemarkingskommunikasie mengsel [1]
   Bemarkingskommunikasie, [1]
   Bemarkingstrategie [3]
   Benadering tot die oordrag van vaardighede [1]
   Benchmark [1]
   benchmark [1]
   Benchmarking [5]
   Benchmarking indices [1]
   Bend-twist couple [1]
   Benders decomposition [1]
   Bending modes [1]
   Benede-­‐Oranjerivier (die Gariep) [1]
   Beneficial use [1]
   Beneficiaries [2]
   Beneficiary [1]
   Benefit levers [1]
   Benefit-cost analysis [2]
   Benefit-cost ratio [1]
   Benefits [8]
   Benekstramien [1]
   Benevolence [1]
   Benevolent-autocratic manager [1]
   Benextramine [1]
   Benford se wet [1]
   Benford’s Law [1]
   Bensodiasepiene [1]
   Bensoësuur [1]
   Bensokinone [1]
   Bensoksatiolone [1]
   Bentoniet klei [1]
   Bentonite [1]
   Bentonite clay [1]
   Benutting [1]
   Benzoate [1]
   Benzodiazepine [1]
   Benzodioxane [1]
   Benzoic acid [1]
   Benzonitrile [1]
   Benzoquinones [1]
   Benzoxathiolones [1]
   Bepaal [1]
   Bepalende faktore [1]
   BEPEC [1]
   Beperkende/ maksimum stroomdigtheid (ib/ip) [1]
   Beperking [1]
   Beperkinge [1]
   Beperkings [1]
   beplande [1]
   Bequest of a loan account [1]
   beradene [1]
   Berader [1]
   Berading [1]
   Berading Gemeenskap Gesondheidsorg Sentrums [1]
   Berading van begaafde kinders [1]
   Berading van persone met 'n bepaalde verhoudingsverbintenis [1]
   Berading van skoolkinders [1]
   Bereavement [1]
   bereidwilligheid om te betaal [1]
   Bergamottin [1]
   Bergpredikasie [1]
   Bergrede [1]
   Berlin Agenda [1]
   Berni Searle [2]
   beroep-selfdoeltreffendheid [1]
   Beroepsbelangstellings [1]
   beroepsblootstelling [1]
   Beroepsblootstellinglimiet [1]
   Beroepsblootstellingsdempel [1]
   beroepsblootstellingslimit [1]
   Beroepsgesondheidsrisiko [1]
   Beroepskennis [1]
   Beroepskeuse [1]
   Beroepskeuse-instrument [1]
   beroepsontwikkeling [1]
   Beroepsopleiding [1]
   Beroepstereotipering [1]
   Beroepstereotipes [1]
   beroepsukses [1]
   Beroepsvoorligting [4]
   Beroepsvoorligting - Suid-Afrika [1]
   Beroerte [1]
   Beryllium reflector [1]
   Besering [2]
   Beserings [1]
   Besigheid [1]
   Besigheid en menseregte [1]
   Besigheidsgebeurtenis [1]
   Besigheidsherstrukturerings [1]
   Besigheidsredding [1]
   Besigheidstoerisme [1]
   Besigheidsverwante faktore [1]
   Besigheidswêreld [1]
   Beskermde openbaring [1]
   Beskerming van dosente se regte [1]
   Beskermingsbehoeftes [1]
   Beskermingsfaktore [1]
   Beskermingsmeganisme [1]
   Beskrywend [1]
   Beskrywende kwalitatiewe navorsingsontwerp [1]
   Beslaglegging [1]
   beslote koöperasies [1]
   Besluitneming [3]
   besluitneming [1]
   Besluitnemingsdoelmatigheid [1]
   Besluitnemingsmodelle [1]
   Besluitnemingsondersteuning [1]
   Besluitnemingsproses [2]
   Besluitondersteuningsmodel [1]
   Besluitsteunstelsel [1]
   Besoedelde area [1]
   Besoedeling [2]
   Besoedeling indeks [1]
   Besoekerstevredenheid [1]
   Besorgdheid [1]
   Besorgdteorie [1]
   Besproeiingsnedersetting [1]
   Best fit [1]
   Best interest [1]
   best interest of a child [1]
   Best interest of child [1]
   Best interest of the child [2]
   Best interest principle [1]
   Best interests of the child [4]
   Best management practices [1]
   Best practice [1]
   best practice [1]
   Best Practice Guidelines [1]
   Best practices [2]
   Bestatien [1]
   Bestatin [2]
   Beste belang [1]
   Beste belang van die kind [2]
   beste belang van ʼn kind [1]
   Beste belang-bepaling [1]
   Beste belange van die kind [1]
   beste belange van die kind [1]
   beste praktyk [1]
   Beste praktyk voorskrifte [1]
   Bestedingsgedrag [1]
   Bestemming [2]
   Bestemmingsbeeld [1]
   Bestemmingsbemarking [1]
   Bestemmingshandelsmerk [1]
   Bestuur [14]
   bestuur [1]
   Bestuur van vaste afval [1]
   Bestuur- en bedryfsmodelle [1]
   Bestuurde gesondheidsorg [1]
   Bestuurder [1]
   Bestuurders [1]
   bestuurders [1]
   Bestuurs- of werksbevrediging [1]
   Bestuurs-prerogatief [1]
   Bestuursdeposito [1]
   Bestuursgebiede [1]
   Bestuursgedrag [1]
   Bestuurskommunikasie [1]
   Bestuurspersoneel [1]
   Bestuursprogramme [1]
   Bestuursrekeningkunde [1]
   Bestuursstrategie [1]
   Bestuurstyl [1]
   Bestuurstyle ten opsigte van geld [1]
   Bestuursvaardighede en opleiding van menslike hulpbronne [1]
   Beta-lactam antibiotics [1]
   Beta-laktam antibiotika [1]
   Betaksolol [1]
   Betalingsgedrag [1]
   Betaxolol [1]
   Betekenis [3]
   Betekenismatriks [1]
   Betekenisvolheid [2]
   Betekenisvolle leer [1]
   Bethlehem Diocese [1]
   Betrekkinge met universiteitsowerhede [1]
   Betrokkenheid [1]
   Betrokkenheid van belanghebbendes [1]
   Betroubaarheid [7]
   BETS [1]
   Bettie Cilliers-Barnard [1]
   Between-dams exposure [1]
   Between-days exposure [1]
   Between-groups exposure [1]
   Bevindinge [1]
   Bevoegdhede [1]
   Bevoegdheid [1]
   Bevoegdheidseise [1]
   Bevoorregte [1]
   Bevorder [2]
   Bevordering [1]
   Bevryding van dienste [1]
   Bevrydingspedagogie - Paulo Freire [1]
   Bewaarde gebiede [1]
   Bewaring van natuurlike hulpbronne [1]
   bewaringsbestuur [1]
   Beweerde seksuele misbruik [1]
   Bewegingsgrafieke [1]
   Bewegingspatrone [1]
   Bewegingsversteurings [1]
   Bewusmaking [1]
   Bewusmakingsprogram [1]
   Bewussyn [2]
   Bewustheid [5]
   bewustheid [1]
   Beyond design based accident conditions [1]
   Bhaca [1]
   BHR bronchial hyper responsiveness [1]
   Bi-directional [1]
   Bi-state switched mode power amplifier [1]
   BIA review package [1]
   Bias [3]
   Bias ratio [1]
   Biaxial Strength [1]
   BIB hersieningspakket [1]
   Bible [4]
   Bible - Peter, 2nd - Commentaries [1]
   Bible translation [1]
   Biblical [1]
   Biblical counselling [4]
   Biblical counselling/counsellor [1]
   Biblical criticism [1]
   Biblical evaluation [1]
   Biblical Hebrew [1]
   Biblical mediation [1]
   Biblical Preaching [1]
   Biblical principles [1]
   Biblical Salvation (Soteriology) [1]
   Biblical studies [1]
   Biblical studies teachers [1]
   Biblical theology [2]
   Biblical-theological approach [1]
   Biblicism [2]
   Bibliology [1]
   Biblioteke en skole [1]
   biblioterapeutiese tegnieke [1]
   Biblioterapie vir kinders [1]
   bibliotherapeutic techniques [1]
   Bibliotherapy for children [1]
   Bid-ask prices [1]
   bid-ask prices [1]
   Bidentate [1]
   Biegbak/Confessional [1]
   Bifidobacterium animalis [1]
   Big 5 [1]
   Big data [1]
   Big vie personality dimensions [1]
   Bile salt [1]
   Bill of Rights [8]
   Bill of rights [1]
   billike arbeidspraktyke [1]
   Billike waarde rekeningkunde [1]
   Billikheid [2]
   Billikheid van ontslag [1]
   Billing [1]
   Billy Budd [1]
   Binge drinking [2]
   Binne-groeps [1]
   Binnenshuise lug kwaliteit [1]
   Binomial method [1]
   Bio-indicator [1]
   Bio-indicators [1]
   Bio-psigososiale teorie [1]
   bio-psychosocial needs [1]
   Bio-psychosocial theory [1]
   Bioaccessibility [1]
   Bioaccumulation [3]
   Bioacoustics [2]
   Bioassay equivalency (BEQ) [1]
   Bioassays [2]
   Bioavailability [6]
   Biobeheer [1]
   Biobeskikbaarheid [1]
   Biocatalysis [3]
   Biochar [1]
   Biocontrol [1]
   Biocontrol agent [1]
   Biodiesel [3]
   biodiesel feedstock [1]
   biodiesel purification [1]
   biodiesel-voerstof [1]
   Biodistribution [2]
   Biodiversiteit [4]
   Biodiversiteit en ekosisteemdienste [1]
   Biodiversiteit-insluitende OIB [1]
   Biodiversiteitimpakbepaling (BIB) [1]
   Biodiversity [12]
   Biodiversity and ecosystem services [1]
   Biodiversity conservation [2]
   Biodiversity Impact Assessment (BIA) [1]
   Biodiversity-inclusive EIA [1]
   Bioecological theory [1]
   Bioenergetics [1]
   Bioetanol [1]
   Bioethanol [3]
   bioethanol [1]
   Bioethical views [1]
   Bioethics [2]
   bioevaluerings toetse [1]
   Biofilm [1]
   Biofilm characterization [1]
   Biofilms [2]
   BioForce Heart Rate Variability System [1]
   Biofuel [1]
   Biofuel industrial strategy [1]
   Biofuel industry [1]
   Biofuels [1]
   Biofumigation [1]
   Biogas [3]
   Biogenic VOCs [1]
   Biographic- and demographic factors [1]
   Bioindicators [3]
   Bioinformatics [1]
   Biokoolstof [1]
   Biolog GN2 [1]
   Biologic immunomodulating medicine [1]
   Biological [1]
   Biological control [2]
   Biological diversity [1]
   Biological fluidised-bed reactors [1]
   Biological growth enhancer [1]
   Biological health outcomes [1]
   Biological influences [1]
   Biological medicine [1]
   Biological monitoring [2]
   Biological parents [1]
   Biological sex [1]
   Biological soil crusts (BSC) [1]
   Biological' Activity [1]
   Biologics [1]
   Biologiese beheer [1]
   Biologiese geslag [1]
   Biologiese grondkorse [1]
   Biologiese immunomodulerende medisyne [1]
   Biologiese invloede [1]
   Biologiese medisyne [1]
   Biologiese monitering [1]
   Biologiese produkte [1]
   Biology teaching [1]
   Biolog™ [1]
   Biomarker responses [1]
   Biomarkers [6]
   biomarkers [1]
   Biomass [8]
   Biomass-to-Liquids [1]
   Biomassa [2]
   Biomechanical abnormalities [1]
   Biomechanical and postural evaluations [1]
   Biomechanical dysfunction [1]
   Biomechanical evaluation [1]
   Biomechanics [3]
   Biomedical personnel [1]
   Biomedicine [1]
   biomerkers [1]
   Biomonitering [3]
   Biomonitoring [4]
   Biomonitoring - [1]
   Bionomics [1]
   Biopedturbation [1]
   Biopersistence [1]
   Biopsychosocial model [1]
   Bioreactor [2]
   Bioremediation [2]
   Biosignature [2]
   Bioteken [1]
   Biotic components [1]
   Biotic indices [1]
   Biotiese komponente [1]
   Biotopic [1]
   Biotransformasiemetabolisme [1]
   Biotransformasiesubstrate [1]
   Biotransformation [3]
   biotransformation [1]
   Biotransformation metabolism [1]
   Biotransformation substrates [1]
   Bipolar plates [1]
   Bipolêre plate [1]
   Bird eggs [1]
   Birds [3]
   Birth process [1]
   Bitcoin [1]
   Bitstream access [1]
   Bitstream specialisation [1]
   Bitumen and power generation [1]
   BJ van der Walt [1]
   Black [4]
   Black adolescents [1]
   Black adult [1]
   Black Africans [3]
   Black athletes [1]
   Black carbon (BC) [1]
   Black consumers [2]
   Black diamond [1]
   Black Diamonds [1]
   Black economic empowerment [2]
   Black Empowerment [1]
   Black empowerment [2]
   Black farm workers [1]
   Black farmer [1]
   Black Majority Churches [1]
   Black men [4]
   Black population [2]
   Black populations [1]
   Black rot [1]
   Black rural community [1]
   Black South African adults [1]
   Black South African children [1]
   Black South African English [1]
   Black South African population [2]
   Black South Africans [2]
   Black tea [2]
   Black teachers [2]
   Black women [1]
   Black youth [1]
   Black-owned [1]
   Black-owned family business [1]
   Black-Scholes [1]
   Black-Scholes method [1]
   Blacks [2]
   Blade element-momentum theory [1]
   Bladmyners [1]
   Blame [1]
   Blast furnace [1]
   Blasting gasses [1]
   Blauner [1]
   Blended family [1]
   Blended learning [2]
   Blessed Virgin [1]
   Blessing [1]
   Blindes - Onderwys [1]
   BLKV [1]
   Bloch [1]
   Block module [1]
   Blocking [1]
   Bloeddruk [5]
   Bloedglukose-simulasie [1]
   Bloedlipiedprofiele [1]
   Bloedsuiker [1]
   Bloedsuiker reaksie [1]
   Bloedsuiker respons [1]
   Bloedsuiker simulasie [1]
   Bloedsuiker voorspelling [1]
   Bloedsuiker-responsvoorspelling [1]
   Bloedverenigbaarheid [1]
   Blokkering [1]
   Blood borne infections [1]
   Blood diamonds [1]
   Blood glucose [2]
   Blood glucose control [2]
   Blood glucose monitoring [1]
   Blood glucose profiles [1]
   Blood glucose simulation [2]
   Blood levels [1]
   Blood lipid profiles [1]
   Blood lipids [1]
   Blood Nucleome [1]
   Blood Pressure [1]
   Blood pressure [10]
   Blood sugar response prediction [2]
   Bloodstain analysis [1]
   Bloom's taxonomy [1]
   Blootstelling aan geweld [1]
   Blootstellinglimiet [1]
   Blootstellingsvlakke [1]
   Blou Vlag [1]
   Blouboordjiewerkers [1]
   Bloutong virus [1]
   Blowou [1]
   Blue compact galaxies [1]
   Blue Drop [1]
   Blue drop [1]
   Blue Flag [1]
   Blue-collar workers [1]
   Bluetongue virus [1]
   BMI [2]
   BMus studies [1]
   BMus-studies [1]
   bo-Vaal [1]
   Board game [1]
   Board Gender Diversity [1]
   Bochner integraal [1]
   Bochner integral [1]
   BOD POD [1]
   Bodembenutting [1]
   Bodily experience [1]
   Body [4]
   body [1]
   Body composition [14]
   body composition [1]
   Body composition (BC) [1]
   Body corporate [1]
   Body dissatisfaction [3]
   Body fat [2]
   Body image [3]
   Body iron [1]
   Body length [1]
   Body mass [1]
   Body mass index [4]
   body mass index [1]
   Body postural deformities [1]
   Body shame [1]
   Body surveillance [1]
   BoE Trust Limited NO & Others [1]
   Boedelbelasting [4]
   Boedelbeplanning [4]
   Boedelbeplanningsinstrumente en tegnieke [1]
   Boedelbeplanningsproses [1]
   Boedelbereddering [1]
   Boedelimplikasies [1]
   Boedelsamesmelting [1]
   Boeliegedrag [2]
   Boelietaktieke [1]
   Boer [1]
   Boerbok [1]
   Boerbok farming [1]
   Boerbokboerdery [1]
   Boerdery [1]
   Boerdery-ondervinding [1]
   Boerderybedrywigheid [1]
   Boerderylewensvatbaarheid [1]
   Boergoat [1]
   Boerhavia [1]
   Boesmankuns [1]
   Bokke [1]
   Boksburg [1]
   Bolus calculation [1]
   Bolus insulin [2]
   Bona fide inadvertent error [1]
   Bona fides [1]
   Bonding [2]
   Bone health [1]
   Bone marrow transplant [1]
   Bone mineral density [2]
   Bone turnover [1]
   Book of Numbers [1]
   Book of Revelation [1]
   Book V [1]
   Boom knapsak [2]
   Boorgatwater [1]
   Boosting [1]
   Bootstrap [2]
   BOP [1]
   Bophuthatswana [1]
   Boredom [1]
   Borehole water [1]
   borrowed funds [1]
   Borrowing costs [1]
   Borsmelkbank [1]
   borsvoeding [1]
   Bosveld Stollingskompleks [1]
   Bosverdigting [1]
   Botanical [1]
   Botswana [6]
   Botswana education system [1]
   Botswana SADC [1]
   Bottlenecks [1]
   bottom-up spillover theory [1]
   Bou van handelsmerkwaarde [1]
   Boundaries [2]
   Boundary [1]
   Boundary events [1]
   Boundary values [1]
   Bounded text [1]
   Bourdieu [1]
   Boutique [1]
   Bovine rotavirus [1]
   Bowling for Columbine [1]
   Box-PCR [1]
   BOX-PCR profiling [1]
   Boy [1]
   Boys [3]
   Boys and girls [1]
   BPM [2]
   BPM philosophy [1]
   BPMS [1]
   Braai plume [1]
   Braconidae [1]
   Bragging [1]
   Brahms [1]
   Brain [1]
   Brain death [1]
   Brain development [1]
   Brain dominance [1]
   Brain drain [2]
   Brain preference [1]
   Brain reserve capacity [1]
   Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) [1]
   Branch managers [1]
   Brand [5]
   Brand ambassadors [1]
   Brand associations [1]
   Brand communication [1]
   Brand dimensions [1]
   Brand equity [3]
   brand equity [1]
   Brand equity and brand identification [1]
   Brand growth [1]
   Brand image [2]
   Brand image perceptions [1]
   Brand influences [1]
   Brand loyalty [14]
   Brand loyalty influences [2]
   Brand management [1]
   Brand perception [1]
   Brand personality [1]
   Brand positioning [1]
   Brand resonance [1]
   Brand valuation [1]
   Brand value [1]
   brand value [1]
   Brand value in non-profits [1]
   Brand(s) [1]
   Brand/Image [1]
   Branded clothing [1]
   Branded pharmaceuticals [1]
   Branding [7]
   branding [1]
   Brandmerk [1]
   brandslagoffer [1]
   Brandstofsel-elektrode [1]
   Brassica napus [1]
   Brassicaceae [1]
   Braun-Blanquet [1]
   Bray-Curtis Dissimilarity [1]
   Brayton [1]
   Brazil [1]
   Breach [2]
   Breach of contract [1]
   Break-even analysis [2]
   Break-even point [1]
   Breakage index [1]
   Breakdown maintenance [1]
   Breakfast [2]
   Breakfast quality [1]
   Breakwater [1]
   Breast milk bank [1]
   Breast milk iodine concentration [1]
   Breast milk substitutes [1]
   Breast-milk substitutes [1]
   Breastfeeding [3]
   breastfeeding [1]
   Breeding [2]
   Breeding behaviour, [1]
   Breëband [1]
   Brein reserwe kapasiteit [1]
   brein-afkomstige neurotrofiese faktor (BDNF) [1]
   Breuke [1]
   brevinychus [1]
   Brevinychus meshacki [1]
   Breyten Breytenbach [1]
   BRIC [1]
   Bricks [1]
   BRICS [4]
   Bridging technique [1]
   Brightest cluster galaxies [1]
   Brij 97 [2]
   Bring under attention of parties [1]
   Briquetting [1]
   Britain [1]
   British imperialism [1]
   Britten [2]
   Broad Based Black Economic Empowerment [1]
   Broad Black-Based Employment Equity (BBBEE) [1]
   Broad-Based [1]
   Broad-Based BEE [1]
   Broad-Based Black Economic Empowerment [2]
   Broad-based black economic empowerment [1]
   Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) [1]
   Broad-based black economic empowerment (BBBEE) [1]
   Broad-based-black economic empowerment [1]
   Broadband [2]
   Broadcast monitoring [1]
   Broadcasting [2]
   Broiler feed [1]
   Broiler litter [1]
   Broker [1]
   Brokers [1]
   Bromering [1]
   Brominated flame retardants [1]
   Bromo-ochratoksien B [1]
   Bromo-ochratoxin B [1]
   Bron-arm gemeenskap [1]
   Bronfenbrenner’s bioecological theory [1]
   Bronne [1]
   Bronne van finansiering [1]
   Bronne van selfdoeltreffendheid [1]
   Brownian Inverse Gaussian processes [1]
   Browsing [1]
   Brönsted acid [1]
   Brummeria case [1]
   BSC [1]
   Bt bespuiting [1]
   Bt cotton [2]
   Bt expression [1]
   Bt katoen [1]
   BT maize [1]
   Bt maize [8]
   Bt mielies [1]
   Bt spray [2]
   Bt-mielies [2]
   Bt-protein [1]
   Bt-protiën [1]
   BTEX [1]
   Bubble pump [1]
   Buckling [1]
   Buddhism [2]
   Buddhist Compassion [1]
   Buddy system [1]
   Budget [2]
   Budget 2010 [1]
   Budget alignment [1]
   Budget formulation [1]
   Budget groups [2]
   Budget impact [1]
   Budgetary control [1]
   Budgeting [1]
   Buffer against acid drainage [1]
   Buffer losses [1]
   Buffer zones [1]
   bufferfaktore [1]
   Buigsaamheid [1]
   buigsaamheid [1]
   Buigsaamheid by die werk [1]
   Building [1]
   Building brand value [1]
   Building Energy Management [1]
   Building regulations [1]
   Building retrofits [1]
   Building the congregation [1]
   Building thermal and energy systems [1]
   Building thermal performance [1]
   Built environment [1]
   Buite-groeps [1]
   Buite-steekproefmodel-seleksie [1]
   Buiteland [1]
   Buitelandse bates [1]
   Buitelandse krediteur [1]
   Buitelandse landbou-belegging regulering [1]
   Buitelandse landboubelegging [1]
   Buitelandse verskaffers [2]
   Buitelandse verteenwoordiger [1]
   Buitelandsedirektebelegging [1]
   Buitemuurse aktiwiteite [1]
   Buitenste ruim [1]
   Bulk Air Coolers [1]
   Bulk region [1]
   Bulking [1]
   Bull Markets [1]
   Bullwhip effect [1]
   Bully [1]
   Bullying [3]
   Bullying behaviour [2]
   Bullying by colleagues [1]
   Bullying by supervisors [1]
   Bullying prevalence [1]
   Bullying tactics [1]
   Bun treatments [1]
   Bureaucracy [1]
   Burgerskap - Studie en onderrig [1]
   burn victim [1]
   Burner [1]
   Burnout [85]
   Burnout & stress [1]
   Burnout engagement [1]
   Burnout prevention [1]
   Burnup measurement [1]
   Burr length [1]
   Burrows [1]
   Bursary system [1]
   Bus rapid transit [1]
   Bush encroachment [2]
   Bush thickening [1]
   Bushveld Igneous Complex [1]
   Business [6]
   Business acumen [2]
   Business and human rights [1]
   Business cycle [1]
   Business decision-making [1]
   Business deliverable and implementation mode [1]
   Business development [1]
   Business development and improvement [1]
   Business education - South Africa [1]
   Business environment [1]
   Business ethics [2]
   Business event [1]
   Business functionality [1]
   Business Growth [1]
   Business growth [1]
   Business incubators [1]
   Business industries [1]
   Business information management system [1]
   Business intelligence [4]
   Business management [1]
   Business model [1]
   Business model simulator [1]
   Business models [1]
   Business opportunities [1]
   Business partnering [1]
   Business performance [3]
   Business performance management [1]
   Business plan toolkit [1]
   Business potential [1]
   Business process [1]
   Business Process Excellence [1]
   Business process improvement [1]
   Business Process Management [1]
   Business process management [1]
   Business process maturity [1]
   Business process models [1]
   Business process re-engineering [1]
   Business process redesign [1]
   Business process redesign / reengineering [1]
   Business process reengineering [1]
   Business processes [2]
   Business profitability [1]
   Business relationship building [1]
   Business rescue [2]
   Business restructurings [1]
   Business school ethics [1]
   Business schools [1]
   Business simulation [1]
   Business strategies [1]
   business strategy [1]
   Business Studies [1]
   Business studies [1]
   Business success [3]
   Business success criteria [1]
   Business tourism [2]
   Business transformation [1]
   Business world [1]
   Business-related factors [1]
   Business-to-business [1]
   Busseola fusca [14]
   butter waste [1]
   Butterflies [1]
   Butterfly conservation [1]
   Butterfly habitat management [1]
   Butterfly-ant relationships [1]
   Buxtehude en Bach [1]
   Buy [1]
   Buyer behaviour [1]
   Buyer decision-making process [1]
   Buying behaviour [4]
   Buying behaviour process [1]
   By-laws [1]
   Bybel [1]
   Bybelkunde [1]
   Bybelse beginsels [1]
   Bybelvertaling [1]
   Bydrae per hektaar [1]
   Bydraebeperkings [1]
   bydraende faktore [1]
   bydraende faktore tot lewenskwaliteit [1]
   BYOD [1]
   c(RGDyK)–SCN-Bz-NOTA [1]
   C-peptide [1]
   C-peptied [1]
   C-reactive protein [8]
   C-Reaktiewe Proteïen [1]
   C-reaktiewe proteïen [1]
   c-telopeptide of type I collagen [1]
   c-telopeptied van klas I kollageen [1]
   C53 - Forecasting Models [1]
   C:N ratio [1]
   Cabbage [1]
   Caco-2 [2]
   Caco-2 cell monolayers [1]
   Cadmium toxicity [1]
   Cadusafos [1]
   Caenogastropods [1]
   Caffeine [4]
   caffeine [1]
   Caffeine analogues [1]
   Cage alkenes [1]
   Cage amines [1]
   Cage Compounds [1]
   Cage compounds [2]
   Caged co-location [1]
   Cageless co-location (Co-mingling) [1]
   Caking [2]
   Caking coals [1]
   Calcine [1]
   Calcitonin [1]
   Calcium [1]
   Calcium alginate [1]
   Calcium channel blockers [1]
   Calculating efficiency [1]
   Calendula oil [1]
   Calibration [1]
   calibration [1]
   Calibration monitor [1]
   CALL -- Second language writing [1]
   Call centre [2]
   Call centres [3]
   Call description [1]
   Call repertoire [1]
   Call structure [1]
   Calling [3]
   Calling / fulfillment of calling [1]
   Calling intensity [1]
   Calling of the congregation [1]
   Calming music [1]
   Calorific value [1]
   Calvin-cycle [1]
   Calvinism [1]
   Camera angles [1]
   cameras [1]
   CAMI reader [1]
   Campaigns [1]
   Campus recreation [1]
   Campylomma sp. -- Check list [1]
   Canada [1]
   Canadian mineral law [1]
   Canal pumping scheme [1]
   Cancer [5]
   Cancer hotspots [1]
   Cancer medicine items [1]
   Cancer patients [3]
   Cancer prevention [1]
   Cancer treatment [1]
   Cancun Agreements [1]
   Canola [1]
   Canon [1]
   Canonical approach [1]
   Canonical criticism [1]
   Canonical process approach [1]
   Cap-and-trade [1]
   Capabilities [1]
   Capability maturity [1]
   Capability maturity model integration [1]
   Capacitate [1]
   Capacity [5]
   Capacity building [1]
   capacity building [1]
   Capacity building and parental rights [1]
   Capacity building programme [1]
   Capacity building programmes [1]
   Capacity requirements [1]
   Capacity to expropriate [1]
   Capacity utilisation [1]
   Cape Argus Cycle Tour [1]
   Cape Floristic Region (CFR) [1]
   Cape Point [1]
   Cape Town International Jazz Festival [1]
   Capillary condensation [1]
   Capital [2]
   Capital Asset Pricing Model [1]
   Capital budgeting [2]
   Capital calculation [1]
   Capital evaluation techniques [1]
   Capital flows [1]
   Capital gain [1]
   Capital gains [1]
   Capital gains tax [6]
   Capital in nature [1]
   Capital Project Development [1]
   Capital projects [1]
   Capital punishment [1]
   Capital transfer tax [1]
   Capital-at-risk [1]
   Capital-labour ratio [1]
   Capitalisation [1]
   Capped amount [1]
   Capricorn District Municipality [1]
   CAPS (curriculum and assessment standards) [1]
   Car dealership [1]
   Car dealerships [1]
   Car-free development [1]
   Carbohydrate metabolism [1]
   Carbon [1]
   Carbon credits [1]
   Carbon crystallite analysis [1]
   Carbon dioxide [5]
   carbon dioxide [1]
   Carbon dioxide emission [1]
   Carbon dioxide gasification [2]
   Carbon efficiency [1]
   Carbon emission [1]
   Carbon emissions [3]
   Carbon footprint [1]
   Carbon footprints [1]
   Carbon micro porous layer [1]
   Carbon tax [3]
   Carbon taxation [1]
   Carbopol® 934P [1]
   Carboxypeptidase A [1]
   Carcinogen [1]
   Cardiac Ca²+ channel [1]
   Cardiac fibrosis [1]
   Cardiac output and stroke volume [1]
   Cardio-metabolic disease [1]
   Cardiometabolic function [1]
   Cardiorespiratory fitness testing [1]
   Cardiovascualr dysfunction [1]
   Cardiovascular [2]
   Cardiovascular disease [8]
   cardiovascular disease [1]
   Cardiovascular disease risk [1]
   Cardiovascular disease risk factors [3]
   Cardiovascular diseases [3]
   Cardiovascular dysfunction [2]
   Cardiovascular fitness [1]
   Cardiovascular function [7]
   cardiovascular function [1]
   Cardiovascular health [1]
   Cardiovascular medicine [1]
   Cardiovascular reactivity [1]
   Cardiovascular risk [1]
   Cardiovascular risk factors [1]
   Care [12]
   care [1]
   Care ethics [1]
   Care leaving [1]
   Career advancement/promotion [1]
   Career anchors [1]
   Career break [1]
   Career choice [1]
   Career choice instrument [1]
   Career decision-making difficulties [1]
   Career development [1]
   career development [2]
   Career education [1]
   Career guidance [3]
   Career indecision [1]
   Career knowledge [1]
   Career maturity [1]
   Career paths [1]
   Career planning [1]
   Career progression [1]
   Career success [2]
   Career uncertainty [1]
   Career/vocational/occupational planning needs [1]
   Caregiver [7]
   caregiver [1]
   Caregiver and child attachment [1]
   Caregivers [6]
   Caregivers’ experiences [1]
   Caregiving [1]
   Carergiver [1]
   Caribbean [1]
   Caring [3]
   Caring presence [1]
   Caring principals [1]
   Carl Gustav [1]
   Carl Gustav Jung [1]
   Carletonville (South Africa) [1]
   Carletonville (Suid-Afrika) [1]
   carnavalesque [1]
   Carnegiekommissie [1]
   Carnivalesque [1]
   Carotid distensibility [1]
   Carotid intima-media thickness [3]
   Carrageenan [3]
   Carriage of Goods by Sea Act (COGSA) [1]
   Carrier Detection [1]
   Carrot [1]
   Carrying capacity [1]
   Cartoon [1]
   Cascade [1]
   Cascade disruption of generation [1]
   Cascade failures [1]
   Case [1]
   Case load [1]
   Case study [9]
   case study design [1]
   Case study research [1]
   Cash conversion cycle [1]
   Cashew [1]
   Casing [1]
   Casing string [1]
   Casino [2]
   Casino employees [1]
   Casino werknemers [1]
   Cassava [1]
   Castaway [1]
   Castor oil [1]
   Casual wear [1]
   Catalase [1]
   Catalyst [2]
   Catalyst application techniques [1]
   Catalyst layer [1]
   Catalyst load [1]
   Catalyst loadings [1]
   Catalytic [1]
   catalytic converters [1]
   Catalytic deoxgenation [1]
   Catcher bearing [1]
   Catchment areas [1]
   Catchment management [1]
   Catechesis [1]
   Catechetics [2]
   Catechist [1]
   Catechist assistant [1]
   Catechol-O-methyltransferase inhibitors [1]
   Categories [1]
   Catholic Church [1]
   CATHSSETA [1]
   Cation Contamination [1]
   Cattle [2]
   Cattle consumption model [1]
   Caucasian [3]
   Caucasian racial group [1]
   Caucasian women [1]
   Caucasians [2]
   Cauchy [1]
   Causality [3]
   Causation [1]
   Causes [4]
   Causes and consequences [1]
   Causes of conflict [1]
   Causes of failure [1]
   Caves [1]
   Cavitation [1]
   CBOT corn contract [1]
   CBOT mieliekontrak [1]
   CD4 count [1]
   CD4 counts [1]
   CD4-tellings [1]
   CDM [1]
   CDM funding [1]
   CDSs [1]
   CELEX pronunciation dictionary [1]
   Cell culture [2]
   Cell phone [1]
   Cell phone network providers [2]
   Cell viability [1]
   Cellphones [1]
   Cellulose [1]
   Cement [2]
   Cement canal [1]
   Cement industry [1]
   cement industry [1]
   Cement plant [1]
   cement plant [1]
   Cementing [1]
   Cenchrus ciliaris [1]
   Cenozoic Era [1]
   Censored data [1]
   Central and tip domains [1]
   Central blood flow [1]
   Central business district [1]
   Central business district (CBD) [1]
   Central nervous system (CNS) agents [1]
   Central nervous system medication [1]
   Central pressure [1]
   Central systolic blood pressure [1]
   Centralisation [1]
   Centre of endemism [1]
   Centre of main interest (COMI) [1]
   Centrifugal compressor [1]
   Centrifugal compressor control [1]
   Centrifugal governor [1]
   Centrifugal mission [1]
   Centripatel mission [1]
   Cephei stars [1]
   Ceramic membrane bioreactor [1]
   Ceratium hirundinella [2]
   Cerebrospinal fluid (CSF) [1]
   Cerebrovascular diseases [1]
   Cereus Jamacaru [1]
   Certainty of faith [1]
   Certainty of salvation [1]
   Certificate [1]
   Certified emission reduction [1]
   Cervical spine [1]
   CES [1]
   Cessation of limited rights [1]
   CETSCALE [1]
   CFC [1]
   CFD [5]
   CFD model [1]
   CFD-Model [1]
   CFP [1]
   CFRTS [1]
   CF₄ [1]
   CGE modelling [1]
   cGMP [1]
   Chacma baboon GLYAT [1]
   Chalcone [1]
   Chalcones [2]
   Chalcopyrite [1]
   Chalkone [2]
   Chalkoon [1]
   Chalkopiriet [1]
   Challenge course [1]
   Challenges [9]
   challenges [3]
   challenges and coping strategies [1]
   Challenges in maintenance [1]
   Challenges in non-adherence [1]
   Challenges of ODL [1]
   Challenges to the water supply [1]
   Challenging behaviour [1]
   Chamber music [1]
   Change [6]
   Change agency [1]
   Change agent [1]
   Change Agents [1]
   Change management [6]
   Change management model [1]
   Change over time [1]
   Change-over-time [1]
   Changes [1]
   Changing [1]
   Changing profit margins [1]
   Channel strategy [1]
   Channel to market [1]
   Channel type [1]
   Chaos theory [1]
   Chapter 15 of the United States Bankruptcy Code [1]
   Chapter 15 of the US Bankruptcy Code [1]
   Chapter VII of the Electronic Communication and Transactions Act 2002 [1]
   Char [4]
   Char carbon forms [1]
   char reactivity [1]
   Character [4]
   Character and identity [1]
   Character and needs [1]
   Character and space [1]
   Character building [1]
   Character creation [1]
   Character education [5]
   Character education program [1]
   Character in (installation) art [1]
   Character representation [1]
   Character strengths [2]
   Characterisation [4]
   Characterisation of dust [1]
   Characteristic framework [1]
   Characteristics [2]
   Characteristics and professional demands [1]
   Characteristics of gifted learners [1]
   Characterization [4]
   Charge-sensitive amplifier [1]
   Charge-sign dependent modulation [1]
   Charisma [2]
   Charismatic [1]
   Charismatic Churches [1]
   Charismatic churches [1]
   Charismatic leaders [1]
   Charismatiese [1]
   Charismatiese kerke [1]
   Charles Dickens [1]
   Chartered accountancy [2]
   Chartered accountant [1]
   Chassis [1]
   Checklists [1]
   Chelates [1]
   Chelonia [1]
   Chemical [1]
   Chemical control [3]
   Chemical engineering industry [1]
   Chemical engineers [1]
   Chemical industry [5]
   Chemical mass balance model [1]
   Chemical oxygen demand [1]
   Chemical reactions [1]
   Chemical reactivity [1]
   Chemical weathering [1]
   Chemicals [1]
   Chemie [2]
   Chemie - Studie en onderrig [1]
   Chemiese [1]
   Chemiese beheer [1]
   Chemiese ingenieurs [1]
   chemiese omgewingsveranderlikes [1]
   Chemikalieë [1]
   Chemistry [2]
   Chemistry teaching [1]
   Chemometrics [2]
   Cherugma [1]
   Chess [1]
   Chi-square [1]
   Chi-square statistical tool [1]
   Chi-square variates [1]
   Chicken [1]
   Chicken eggs [1]
   chief executive officers (CEO) [1]
   Chief Financial Officer (CFO) [1]
   Child [32]
   child [1]
   Child abuse [1]
   Child and family care [2]
   Child and youth care [1]
   Child and youth care centre [1]
   Child and Youth Care Centre (CYCC) [1]
   Child and youth care centres [1]
   Child and youth centre [1]
   Child and youth literature [1]
   Child as witness [1]
   Child development [2]
   child diagnosed with Asperger syndrome [1]
   Child labour [2]
   Child Law [1]
   child law [1]
   Child malnutrition [1]
   Child marriage [1]
   Child organs [1]
   Child participation [2]
   child participation [1]
   Child pornography [1]
   Child protection [5]
   Child Protection and Sexual Offences Unit (FCS) [1]
   Child Protection and Sexual Offences Unit (FCS-unit) [1]
   Child protection organisations [1]
   Child protection system, Free State [1]
   Child Protection Unit [1]
   Child rights [1]
   Child sexual abuse [13]
   Child Sexual Abuse (CSA) [1]
   child sexual abuse victim [1]
   Child soldier [1]
   Child Soldiers [1]
   Child soldiers [1]
   Child therapist [1]
   Child therapy [1]
   Child trafficking [1]
   Child victim [2]
   Child victims [1]
   Child Welfare South Africa [1]
   Child with Down Syndrome [1]
   Child witness [2]
   Child-friendly spaces [2]
   Child-headed households [1]
   child-on-child [1]
   Child-rearing [1]
   Childbirth [1]
   Childbirth experience [2]
   Childhood [1]
   Childhood obesity [1]
   Childhood relationships [1]
   Children [43]
   children [6]
   Children (boys and girls) [1]
   Children ages 7-15 years [1]
   Children and adolescents [1]
   Children and People with Disabilities [1]
   Children's Act [2]
   Children's Act (Act 38 of 2005) [1]
   Children's home [1]
   Children's literature [1]
   Children's rights [2]
   Children's rights laws [1]
   Children's socio economic rights [1]
   Children's trauma [1]
   Childrens act [1]
   Children’s Act 38 of 2005 [1]
   Children’s Act, 38 of 2005 [1]
   Children’s book illustrations [1]
   children’s home [1]
   Children’s perceptions [1]
   Children’s Rights [1]
   Children’s rights [2]
   Children’s spirituality [1]
   chiliasm [1]
   Chilled water [1]
   Chiller [1]
   Chilling tolerance [1]
   Chillled water [1]
   Chilo partelhus [1]
   Chilo partellus [5]
   Chimera [1]
   China [6]
   China-Africa [1]
   Chinese Christians [1]
   Chinese foreign direct investment [1]
   Chinese migrants [1]
   chirurgiese gesigmaskers [1]
   chirurgiese prosedure [1]
   Chitosa [1]
   Chitosan [11]
   Chitosan microparticles [2]
   Chitosan nanoparticles [2]
   Chloor-blootstelling [1]
   Chlordane [1]
   Chlorinated organic compounds [1]
   Chlorine exposure [1]
   Chlorofil-a ekstraksie [1]
   Chlorokien [1]
   Chlorokien (CQ) [1]
   Chlorophyll a fluorescence [3]
   Chlorophyll content [1]
   Chlorophyll-a [1]
   Chlorophyll-a extraction [1]
   Chloroquine [2]
   Chloroquine (CQ) [1]
   Chloroquine phosphate [1]
   Chloroquine, [1]
   CHO counting [2]
   Choice [3]
   Choice factors [1]
   Choice of law [2]
   Choice of marriage partner [1]
   Choices and responsibilities [1]
   Choirs [1]
   Cholesterol [3]
   cholesterol [1]
   Cholesterol lowering [1]
   Cholesterol profile and vitamines [1]
   Cholinergic [2]
   Cholinergic pathway [1]
   Choosing appropriate products [1]
   Choral singing [1]
   Chordal graphs [1]
   Christ [2]
   Christ centered [1]
   Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland [1]
   Christelik [1]
   Christelik-etiese gedragskode [1]
   Christelike huweliksverhouding [1]
   Christelike onderwys [3]
   Christelike opvoeding [1]
   Christelike wêreldbeskouing [1]
   Christen [1]
   Christenonderwyser [1]
   Christian [5]
   Christian alternative school [1]
   Christian apologetics [1]
   Christian character/approach [1]
   Christian counselling [1]
   Christian Education [1]
   Christian education [6]
   Christian ethical code of conduct [1]
   Christian ethical perspective [1]
   Christian ethics [3]
   Christian influence [1]
   Christian life [1]
   Christian Love [1]
   Christian marital relationship [1]
   Christian participation in church activities and services [1]
   Christian responsibility [1]
   Christian science [1]
   Christian service worker. [1]
   Christian stewardship [1]
   Christian stewardship principle [1]
   Christian teacher [1]
   Christian worldview [3]
   Christianity [1]
   Christianity and religion [1]
   Christianity in Africa [1]
   Christians [1]
   Christo-canonical approach [1]
   Christocentric [1]
   Christologie [4]
   Christology [10]
   Christomonism [1]
   Christosentries [1]
   chromatografie [1]
   chromatography [1]
   Chrome [2]
   Chrome liberation [1]
   Chromiet [1]
   Chromite [1]
   Chromite pre-reduction [1]
   Chromium(VI) [1]
   Chromones [1]
   Chronic auto-immune illnesses [1]
   Chronic complications [1]
   Chronic conditions [1]
   Chronic disease [1]
   Chronic disease list conditions [1]
   Chronic fatigue syndrome [1]
   Chronic health [1]
   Chronic illness [1]
   Chronic medication [2]
   chronic medication use [1]
   Chronic obstructive pulmonary disease [1]
   Chronic renal failure [1]
   Chronic stress [1]
   Chroniese medikasie [1]
   Chroniese nierversaking [1]
   Chroniese outo-immuunsiekte [1]
   Chronosequence [1]
   Chronosisteem [1]
   Chronosystem [1]
   Chronotoop [1]
   Chronotope [1]
   chronotope [1]
   Chrysoperla pudica [1]
   Chrysopogon nigritanus ITS [1]
   Chrysopogon zizanioides [1]
   Church [25]
   Church (congregation) [1]
   Church and government [1]
   Church and needs [1]
   Church and state [1]
   Church decline [1]
   Church Expansion [1]
   Church government [1]
   Church history [1]
   Church leadership & church ministry [1]
   Church music [1]
   Church of Ireland [1]
   Church ordinances [1]
   Church organisations [1]
   Church planting [2]
   Church polity [3]
   Church strengthening [1]
   Church visitation [1]
   Church work [1]
   Church-Turingtese [1]
   Church/churches [1]
   Churches [1]
   Churches in southern Africa [1]
   Churchgovernment [1]
   Churchmanship [1]
   Chytrid [1]
   Chytrid fungus [1]
   Chytridiomycosis [1]
   Chytridiomycota [1]
   CI process [1]
   CI unit [1]
   CIDB [1]
   Ciliary beat frequency (CBF) [1]
   Cimarron [1]
   Cindy Sherman [1]
   Cinematherapy [1]
   Cinematography [1]
   Ciprofloxacin [1]
   Circadian rhythm [1]
   Circuit breaker [1]
   Circular kernel density estimation [1]
   Circular saw accidents [1]
   Circular statistics [1]
   Circulating [1]
   Circulating DNA [1]
   Circulating free DNA [1]
   Circulation figures [1]
   Circumstances [1]
   CISG [1]
   Citation [1]
   Cities [1]
   Citizenship [1]
   City branding [1]
   City Council of Matlosana [1]
   City Deep [1]
   City densification [1]
   City marketing [1]
   City of Tshwane [2]
   Civil consulting engineering industry [1]
   Civil disobedience [1]
   civil engineer [1]
   Civil remedies at the disposal of trust parties [1]
   Civil service [1]
   Civil society [1]
   Civil Union Act 17 of 2006 [1]
   Civil Union Act 17 van 2006 [1]
   Civil War [1]
   Civil-based instruments [1]
   CKD [1]
   Claim for damages [1]
   Clan [1]
   Clark Kerr [1]
   Class A surface finish [1]
   CLassic experiment [1]
   Classification [4]
   Classroom [1]
   Classroom assessment [2]
   Classroom climate [4]
   Classroom communication [5]
   Classroom conversations [1]
   Classroom discourse [1]
   Classroom environment [4]
   Classroom interaction [1]
   Classroom interpreting [1]
   Classroom management [2]
   Classroom observation [1]
   Classroom practice [1]
   Classroom practices [1]
   Classroom praxis [1]
   Classroom techniques [1]
   Claude Debussy [1]
   Clauses [1]
   Clavichord [1]
   Clay binder [1]
   Clay mineral [1]
   Clayton [1]
   Clean audit [1]
   Clean coal technologies [1]
   Clean development mechanism [1]
   Clean diamonds [1]
   clean-up protocols [1]
   Cleaner production [1]
   Cleansing [1]
   Clear water pumping [1]
   Clear water pumping system [1]
   Clear-water pumping system [1]
   Clearance [2]
   Clergy [3]
   Client [3]
   Client care [1]
   Client communication satisfaction [1]
   Client economic contribution [1]
   Client Loyalty [1]
   Client relationship satisfaction [1]
   Client Satisfaction [1]
   Client service workers [1]
   Client-centered guidance [1]
   Clients [1]
   Climate [1]
   Climate assessment [1]
   Climate Change [1]
   Climate change [10]
   Climate change adaptation [1]
   Climate change mitigation [1]
   Climate change refugees [1]
   Climate development [1]
   Climate justice [1]
   Climatic conditions [1]
   Clinic School [1]
   Clinic schools [1]
   Clinical accompaniment [1]
   Clinical auditing of records [1]
   Clinical competence [1]
   Clinical efficacy [1]
   clinical efficacy [1]
   Clinical environment [1]
   Clinical experiences [1]
   Clinical facilitation [1]
   Clinical judgement [1]
   Clinical practice [2]
   Clinical stages [1]
   Clinical trial [1]
   Clinics [2]
   Clonal origin [1]
   Clonostychus spp. [1]
   Closantal sodium [1]
   Close family member [1]
   Close reading [1]
   closed cooperations [1]
   Closed head injuries [1]
   Closed shop agreements [1]
   Closing stock [1]
   Closure [1]
   Closure plan [1]
   Closure plans [1]
   Clot lysis time [1]
   clot lysis time [1]
   Clothes [1]
   Clothing [1]
   Clothing attributes [1]
   Clothing label [1]
   Clothing labels [1]
   clothing labels [1]
   Clothing products [1]
   Clothing retailer [2]
   Cloud-based computing [1]
   Clozapine [4]
   CLT [1]
   Clumsiness [2]
   Cluster centre principal [1]
   Cluster centres [1]
   Clustering [2]
   Clustering algorithms [1]
   Clustering analysis [1]
   CMMI [1]
   CNE (Christian National Education) [1]
   CO [1]
   CO adsorpsie/desorpsie [1]
   CO stripping [1]
   Co-constructed learning environment [1]
   Co-dependency [1]
   Co-determination [1]
   Co-disposal [1]
   Co-infection [1]
   Co-integration [2]
   Co-mingling [1]
   Co-ministership [1]
   Co-morbid [1]
   Co-movement [1]
   Co-operative [1]
   Co-operative development [1]
   Co-operative environmental governance [1]
   Co-operative governance [2]
   Co-operative learning [2]
   co-operatives [1]
   Co-planar PCBs [1]
   Co-processed excipients [1]
   Co-processor [1]
   Co-researchers [1]
   Co-solvents [1]
   Co-worker [1]
   Co-worker support [1]
   CO2 [3]
   CO2 assimilation [1]
   CO2 gasification [2]
   CoA coenzyme A [1]
   coach [1]
   coach development [1]
   Coaching [4]
   Coaching and scaffolding [1]
   Coaching and training [1]
   Coaching competency [1]
   Coaching effectiveness [1]
   Coaching efficacy [1]
   Coaching perceptions [1]
   Coagulant chemicals [1]
   Coagulants [1]
   Coagulation [2]
   Coal [5]
   Coal - Properties [1]
   Coal agglomeration [1]
   Coal and char properties [1]
   Coal beneficiation [1]
   Coal char [1]
   Coal discard [3]
   Coal discards [1]
   Coal fired power stations in South Africa [1]
   Coal fires [1]
   Coal gasification [1]
   Coal microstructure [1]
   Coal mining [2]
   Coal of Africa [1]
   Coal Preparation [1]
   Coal preparation [1]
   Coal quality [1]
   Coal stockpile [1]
   Coal tar pitch [1]
   Coal tar pitch volatiles [1]
   Coal-fired power station [2]
   Coastal tourism [1]
   Coastal zone management [1]
   Coated seed [1]
   Coating [1]
   Cobalt [2]
   Cobalt sulphate [1]
   COBIT [1]
   Code of Conduct [1]
   Code of conduct [2]
   Code of ethics [1]
   Code of Good Practice [1]
   Code scaling applicability and uncertainty [1]
   Code violations [2]
   Code-switching [1]
   Codependency [1]
   Codes [1]
   Codes of conduct [1]
   Codes of good practice [1]
   Coenzyme A [1]
   CoenzymeQ10 [1]
   Coetzee, J.M. [1]
   Cogeneration [3]
   Cogeneration costs [1]
   Cogeneration funding [1]
   Cognition [5]
   cognition [2]
   Cognitive anxiety [1]
   Cognitive development [3]
   cognitive development [1]
   Cognitive dissonance theory [1]
   Cognitive effect [1]
   Cognitive experience [1]
   Cognitive factors and non-cognitive factors [1]
   Cognitive frames of reference [1]
   Cognitive framework [1]
   Cognitive functioning [1]
   Cognitive grammar [2]
   Cognitive home demands [1]
   Cognitive impairment [1]
   Cognitive influence [1]
   Cognitive intelligence [1]
   Cognitive learning theory [1]
   Cognitive linguistics [1]
   Cognitive losses [1]
   Cognitive narratology [2]
   cognitive narratology [1]
   Cognitive paradigm [1]
   Cognitive performance [1]
   Cognitive problems [1]
   Cognitive psychology [1]
   Cognitive resources [1]
   Cognitive restructuring [1]
   Cognitive rigidity [1]
   Cognitive science [1]
   Cognitive Semantics [1]
   Cognitive semantics [1]
   Cognitive skills [1]
   Cognitive structure [1]
   Cognitive theory [1]
   Cognitive thoughts [1]
   Cognitive usage-based descriptive framework [1]
   Cognitive weariness [2]
   Cognitive-based trust [1]
   Cohabitation [1]
   Coherent risk measures [1]
   coherent risk measures [1]
   Cohesion [1]
   Cohesive devices [1]
   COI gene [1]
   Coil enhancement factor [1]
   Cointegration [1]
   Cold chain food [1]
   Cold drink consumption [1]
   Cold pressor test [1]
   Cold Shutdown [1]
   Cold therapy [1]
   Cold water immersion [3]
   Cold welding [1]
   Collaboration [7]
   collaboration [1]
   Collaborations [1]
   Collaborative learning [1]
   Collaborative learningkende leer [1]
   Collaborative partnerships [1]
   Collaborative teaching [1]
   Collaborative team [1]
   Collateralized debt obligations (CDOs) [1]
   Colleague support [1]
   Colleagues [1]
   Collected release [1]
   Collection [1]
   Collection mechanisms [1]
   Collective bargaining [5]
   Collective case study [1]
   Collective efficacy [3]
   Collective investment [1]
   Collective Security [1]
   Collective strategies [1]
   Collective unconscious [1]
   Collectivism [5]
   Collectivistic cultures [1]
   College [1]
   College department heads [1]
   College dropouts [1]
   College student orientation [2]
   Colleges [1]
   Colleges of education [1]
   Collision probability [1]
   Colonial discourse [1]
   Colonial literature [1]
   Colonial rule [1]
   Colonialism [6]
   Colonisation [1]
   Coloniser/colonised [1]
   Colonizer [1]
   Colophospermum mopane [1]
   Colorectal cancer [1]
   Colorimetric evaluation [1]
   Colossians [1]
   Colour [1]
   Colour magnitude diagram [1]
   Colour preference [1]
   Colour research [1]
   Colour symbolism [1]
   Column generation [1]
   Combating [1]
   Combination [1]
   Combination analgesics [1]
   Combination tagger [1]
   combined cycle [1]
   Combined heat and power systems (CHP) [1]
   Combined oral contraception [1]
   Combustion [1]
   Combustion performance tests [1]
   Comedy [1]
   COMESA [1]
   Comet assay [5]
   Comfort [1]
   Command and control measures [1]
   Commentary [1]
   Commercial [1]
   Commercial breeders [1]
   Commercial crime [3]
   Commercial development [1]
   Commercial environment [1]
   Commercial farmer [1]
   Commercial Forensic Practitioner [1]
   Commercial gels [1]
   Commercial infant cereals [1]
   Commercial property returns [1]
   commercial silo [1]
   Commicarpus [1]
   Commissioner [1]
   Commissions [1]
   Commitment [11]
   commitment [1]
   Commitment and performance [1]
   Commodification [1]
   Commodity derivatives [1]
   Common content knowledge [1]
   Common genetic variants [1]
   Common goals [1]
   common goals [1]
   Common good [1]
   Common ground [1]
   Common law [5]
   Common law protection for prooperty rights [1]
   Common Market [1]
   Common property [1]
   Commonality [1]
   Communal [2]
   Communal rangeland management [1]
   Communication [24]
   communication [4]
   Communication anxiety [2]
   Communication apprehension [4]
   Communication apprehension communication skills [1]
   Communication channels [1]
   Communication efficiency [1]
   Communication for social change [2]
   communication for social change [1]
   communication impact [1]
   Communication in medicine [1]
   Communication management [3]
   Communication needs [1]
   Communication networks [1]
   Communication process [1]
   Communication processes [1]
   Communication protocol [1]
   Communication satisfaction [1]
   Communication with the manager [1]
   Communicative language teaching [1]
   Communicative preaching [1]
   Communicator competence [1]
   Communion of the Saints [1]
   Communities [5]
   Communities of practice [1]
   Communito-canonical approach [1]
   Community [29]
   community [2]
   Community and Biodiversity [1]
   Community awareness [2]
   community based [1]
   Community based conservation [1]
   Community Based Disaster Risk Reduction [1]
   Community caregiver [1]
   Community communications [1]
   Community conservation and sustainability [1]
   Community Development [1]
   Community development [2]
   community development [1]
   Community engagement [3]
   Community engagement strategy [1]
   Community Health Care Centre and Under-5 mortality rate [1]
   community health centre [1]
   Community integration [1]
   Community interpreting [1]
   Community involvement [4]
   Community level physiological profiles (CLPP) [1]
   Community member [1]
   Community Members [1]
   Community mobilisation [1]
   Community movement [1]
   Community music [1]
   community needs [1]
   Community of believers [1]
   Community of Inquiry [1]
   Community of practice [2]
   Community participation [6]
   Community partnerships [1]
   Community pharmacies [1]
   Community policing [1]
   Community press [1]
   Community projects [1]
   community projects [1]
   Community psychology [7]
   Community Relations Model (CRM) [1]
   Community renewables [1]
   Community resilience [1]
   Community Risk Profile [1]
   Community service nurse [1]
   Community stress [1]
   Community structure [1]
   Community tourism [2]
   Community trajectories [1]
   Community upliftment [1]
   Community work [1]
   Community-based [4]
   Community-based care [1]
   Community-based disaster risk management [1]
   Community-based interventions [1]
   Community-based planning (CBP) [1]
   Community-based programme [1]
   Community-specific word art [1]
   Commutative and communal [1]
   Commuting time [1]
   Comovement [1]
   Compact city [1]
   Compact recuperator [1]
   Companies [2]
   Companies Act [1]
   Company [1]
   Company ethics [1]
   Company policies [1]
   Comparability [1]
   Comparable prices [1]
   Comparable sales [1]
   Comparative advantage [1]
   Comparative analysis [1]
   Comparative evaluation [1]
   Comparative jurisdictions [1]
   Comparative study [1]
   Comparison [5]
   Comparitism [1]
   Compassion [1]
   Compassion fatigue [1]
   compassion fatigue [1]
   Compatibility [2]
   Compensation [3]
   compensation [1]
   Competence [3]
   Competence de la competence [1]
   Competence requirements [1]
   Competencies [7]
   competencies [1]
   Competencies in inclusive education [1]
   Competency [5]
   Competency demands [1]
   Competency framework [2]
   Competency of will [1]
   Competency profiling [1]
   Competency-based approach [1]
   Competent authority [1]
   Competing values framework [1]
   Competition [3]
   Competitive [2]
   Competitive advantage [12]
   Competitive aggressiveness [1]
   Competitive environment [3]
   Competitive inhibition [1]
   Competitive intelligence [2]
   Competitive intelligence (CI) [1]
   Competitive mode of inhibition [1]
   Competitive sport and rugby [1]
   Competitiveness [7]
   Competitiveness model [1]
   Competitor analysis [1]
   Competitor and competitor analysis [1]
   Competitors [1]
   Competiveness [1]
   Complaint intention [1]
   Complement activation [1]
   Complementarity [2]
   Complementary feeding [1]
   Complementary feeding practices [1]
   Complementary food [1]
   Complete reading programme [1]
   Complete residual heat removal failure without replenishment [1]
   Completely continuous function [1]
   Completely continuous operator [1]
   Completeness [1]
   Complex [3]
   Complex adaptive systems theory [1]
   complex health needs [1]
   complex I deficiency [1]
   Complex systems theory [1]
   Complex trauma [2]
   complexing agents [1]
   Complexity [2]
   Complexity perspective [1]
   Complexity perspectives [1]
   Complexity Theory [1]
   Complexity theory [2]
   Compliance [10]
   compliance [1]
   Compliance burden [1]
   Compliance Monitoring [1]
   Compliance monitoring [1]
   compliance risk [1]
   Complicated grief [1]
   Complicated grief intervention model [1]
   Complicated grief intervention programme [1]
   Component models [1]
   Componential emotion approach (CEA) [1]
   Componential theory [1]
   Composite [3]
   Composite flow index [1]
   Composite indicator [1]
   Composite models [1]
   Composite sampling [1]
   Composite supernova remnants [1]
   Composition analysis [1]
   Compost [1]
   compost [1]
   Compound approach [1]
   Compounds [1]
   Comprehensible input [1]
   Comprehension [1]
   Comprehension monitoring [1]
   Comprehension strategies [1]
   Comprehensive [1]
   Comprehensive Agricultural Support Programme [1]
   Comprehensive assessment system [1]
   Comprehensive development [1]
   Comprehensive homecare [1]
   Comprehensive planning [1]
   Comprehensive primary health care services [1]
   Comprehensive school-health services [1]
   Compressed air [5]
   Compressed air control [1]
   Compressed air network simulation [1]
   Compressed air networks [1]
   Compressed air optimisation [1]
   Compressed air ring [2]
   Compressed air supply [1]
   Compressed air system [1]
   Compressed air systems [2]
   compressed air systems [1]
   Compressibility [3]
   Compression [1]
   Compressive and abrasion strengths [1]
   Compressor [2]
   Compressor automation [1]
   Compressor control [3]
   Compressor system [1]
   Compressors [1]
   Compulsive eating habits [1]
   Compulsory community service [1]
   Computable general equilibrium model [1]
   Computable general equilibrium modelling [1]
   Computasional linguistics [1]
   Computational chemistry [1]
   Computational Fluid Dynamics [1]
   computational fluid dynamics [1]
   Computational linguistics [2]
   Computer access [1]
   Computer aided design [1]
   Computer Applications Technology [1]
   Computer attitude [1]
   Computer engineering [1]
   Computer experience [1]
   Computer exposure [1]
   Computer games [1]
   Computer linguistics [1]
   Computer literacy [2]
   Computer programming [2]
   Computer Science education [1]
   Computer studies [1]
   Computer technology [1]
   Computer-assisted language learning [1]
   Computer-assisted language learning (CALL) [1]
   Computer-based learning [1]
   Computer-based measurement [1]
   Computer-based training/testing [1]
   Computerised [1]
   Computerised lesson planning [1]
   Computerized [1]
   Computers [2]
   Computing curricula [1]
   Concentrating solar power [1]
   Concentric ecological systems [1]
   Concept analysis [2]
   Concept of electrical energy management [1]
   Concept of memory [1]
   Concept transfer [1]
   Conception [2]
   conceptual and procedural knowledge [1]
   Conceptual art [1]
   Conceptual awareness [1]
   Conceptual blending [1]
   Conceptual change model [1]
   Conceptual density functional theory [1]
   Conceptual development [1]
   Conceptual framework [3]
   Conceptual Framework for Financial Reporting (CF) [1]
   Conceptual knowledge [2]
   Conceptual learning [2]
   Conceptual metaphor [1]
   Conceptual model [1]
   Conceptual research model [1]
   Conceptual resources [1]
   Conceptual teaching [1]
   Conceptual understanding [2]
   Conceptual-theoretical framework [1]
   Conceptualisation [2]
   Concern [1]
   Concern theory [1]
   Concession agreement [1]
   Concessionaires [1]
   Concrete [1]
   Concrete and abstract space [1]
   Concurrence [1]
   Concurrent creditor [1]
   Concussion [2]
   Condensate [1]
   Condensate depression [1]
   condenser [1]
   Condenser efficiency analysis [1]
   Condenser flow control [1]
   Condenser performance [1]
   Condition based maintenance [1]
   Condition monitoring [2]
   Condition Monitoring (CM) [1]
   Conditional expectations [1]
   Conditional Immortality [1]
   Conditionally [1]
   Conditioned taste aversion (CTA) [1]
   Conditions [1]
   Conditions at farm schools [1]
   Conduct [1]
   Conduction [1]
   Conduit pipe principle [1]
   Conference centre [1]
   Conference management [1]
   Conference of the Parties (COP) [1]
   Conference tourism and South Africa [1]
   Conferences [2]
   Confession [1]
   Confidentiality [2]
   Confirmation [1]
   Confirmation of expectations [1]
   Conflict [14]
   Conflict causes [1]
   Conflict diamonds [1]
   Conflict handling [3]
   Conflict handling styles [1]
   Conflict management [7]
   Conflict management styles [1]
   Conflict models [2]
   Conflict resolution [1]
   Conflict sources [1]
   Conflict strategies [1]
   Conflict strategy [1]
   Conflict styles [2]
   Conflict theories [3]
   Conflict types [4]
   Conflict with Constitution [1]
   Conflict-handling styles [1]
   Confocal laser scanning microscope ( CLSM) [1]
   Confocal laser scanning microscopy [1]
   Confocal microscopy [1]
   Conformal-Cubic Atmospheric Model [1]
   Conformational change [1]
   conforming [2]
   Congestion relief [1]
   Congestive heart failure [1]
   Congregation [6]
   Congregation-building [1]
   Congregational development [1]
   Congregational growth [1]
   Congregational strategy [1]
   Congregationalism [1]
   Congregations [1]
   Conic finance [1]
   Conic finance [1]
   Conjugation [1]
   Conjunction [1]
   Connectivity [1]
   Conners se onderwyser waardebepalingskaal [1]
   Conners Teacher Rating Scale [1]
   Conscientious objectors [1]
   Conscientiousness [2]
   Conscious and unconscious decisions [1]
   Consciousness [2]
   Consensual sexual conduct [1]
   Consensus [1]
   Consensus genome sequence [1]
   Consensus sequence determination [1]
   Consent [1]
   Consequences [8]
   Consequences of job insecurity [2]
   Consequentialism (Teleology) [1]
   Conservation [3]
   conservation [1]
   Conservation agriculture [1]
   Conservation hotspots [1]
   conservation management [1]
   Conservation of natural resources [1]
   Conservation of Resources theory [1]
   Conservation of Resources theory (COR) [1]
   Conservation planning [1]
   Conservation status [1]
   Conservation tourism [1]
   Conservatism [1]
   Conserved open reading frame [2]
   Consideration [2]
   Consistency [1]
   Consitution (RSA) [1]
   Consolidated Democracy [1]
   Consolidation [1]
   consolidation approaches [1]
   consolidation methods [1]
   consolidation process [1]
   consolidation strategy [1]
   Constancy [1]
   Constant heat flux [1]
   Constant returns to scale [1]
   Constant surface temperature [1]
   Constant-comparison [1]
   Constipation [1]
   Constituency [1]
   Constitution [15]
   Constitution of South Africa [1]
   Constitution of the Republic of South Africa [1]
   Constitution of the Republic of South-Africa [1]
   Constitutional Court [1]
   Constitutional democracy [1]
   Constitutional development [1]
   Constitutional impact [1]
   Constitutional interpretation [1]
   Constitutional law [1]
   Constitutional obligations [1]
   Constitutional perspective [1]
   Constitutional policing [1]
   Constitutional procedural rights [1]
   Constitutional property [1]
   Constitutional Property law [1]
   Constitutional rights [2]
   Constitutional State [1]
   Constitutional values [2]
   Constitutionality [1]
   Constitutive Material Model [1]
   Constraints [4]
   constraints [1]
   Construct equivalence [5]
   Construct validity [8]
   Construction [2]
   Construction contract [1]
   Construction contracts [1]
   Construction industry [3]
   Construction methods [1]
   Construction of reality [1]
   Construction projects [1]
   Construction workers [1]
   Constructive and destructive conflict [1]
   Constructive dismissal [1]
   Constructive equity contribution [1]
   Constructive expropriation [4]
   Constructivism [10]
   Constructivist grounded theory [1]
   Constructs influencing labour relations [1]
   Consular services [1]
   Consultation [3]
   Consultative I management style (CI) leader [1]
   Consultative II management style (CII) leader [1]
   Consultative manager [1]
   Consulting civil engineer [1]
   consulting engineering firms [1]
   Consumer [7]
   Consumer behaviour [17]
   Consumer behaviour and Control of Marketing of Alcoholic Beverages Bill [1]
   Consumer buying behaviour [1]
   Consumer consciousness [1]
   Consumer contracts [1]
   Consumer credit [1]
   Consumer decision-making process [1]
   Consumer education [1]
   Consumer perception [1]
   Consumer perceptions [2]
   Consumer pre-purchase decision-making process [1]
   Consumer preferences of red meat [1]
   Consumer price index [1]
   Consumer protection [2]
   Consumer Protection Act [2]
   Consumer Protection Act 68 of 2008 [1]
   Consumer purchasing decision [1]
   Consumer satisfaction [1]
   Consumer sensory testing [1]
   Consumer studies [1]
   Consumer surplus [1]
   Consumer-oriented product development [1]
   Consumerisation of IT [1]
   Consumerism [2]
   Consumers [4]
   Consumers' expectations [1]
   Consumers' food preferences [1]
   Consumers’ views [1]
   Consumption behaviour [1]
   Consumption intent [1]
   Consumption model [1]
   Consumption taxes [1]
   Contact [3]
   Contact classes [1]
   Contact education [1]
   Contact pressure [1]
   Contact treatment [1]
   Contact-making barriers [1]
   Contact-making interruptions [1]
   contact-making process [1]
   Contact-making styles [1]
   Contagion [1]
   Containerisation [1]
   Containment building cooling [1]
   contamin [1]
   Contaminants [1]
   Contamination [1]
   Contemporary Challenges [1]
   Contemporary liturgical music [1]
   Contemporary psalmsinging [1]
   Contemporary worship [1]
   Contemporary youth literature [1]
   Contempt of the court [1]
   Content [1]
   Content analysis [2]
   Content management [1]
   Content provider [1]
   Content-based approach [1]
   Content-based audio identification [1]
   Content-based video identifi cation [1]
   Contentious [1]
   Contentious themes [1]
   Context [5]
   Context of problem [1]
   Contexts [1]
   Contextual [1]
   Contextual design [1]
   Contextual embeddedness [1]
   Contextual fear conditioning [1]
   Contextual financial reporting practices [1]
   Contextual-relevance [1]
   Contextualisation [3]
   Contextualization [3]
   Contingency [3]
   Contingency plan [1]
   Contingent [1]
   contingent use [1]
   Contingent use of systems development methodologies [1]
   contingent value [1]
   Continual energy performance improvements [1]
   continuance commitment [1]
   Continuing incarnation [1]
   Continuing professional teacher development (CPTD) [1]
   continuity management [1]
   Continuous aerobic training [1]
   Continuous business improvement [1]
   Continuous education [1]
   Continuous Improvement [1]
   Continuous improvement [6]
   continuous improvement implementation [1]
   Continuous improvement strategies [1]
   Continuous learning organisation [2]
   Continuous measurement [1]
   continuous production processes [1]
   Continuous professional development [1]
   Continuous professional teacher development (CPTD) [1]
   Continuous support [1]
   Continuous-time [1]
   Continuously [1]
   Contraception [1]
   Contract [1]
   Contract research [1]
   Contractor [1]
   Contracts [2]
   Contractual Freedom [1]
   Contrast water therapy [3]
   Contributing factors [1]
   contributing factors [2]
   Contribution [1]
   Contribution per hectare [1]
   Contributions [1]
   Contributive [1]
   Control [12]
   control [1]
   Control and Limitation System [1]
   Control drivers [1]
   Control group [1]
   Control of engineering scope [1]
   Control over trust assets [1]
   Control performance [1]
   Control simulation [1]
   Control systems [1]
   Control technologies [2]
   Control valves [1]
   control valves [1]
   Control, Oversight and Accountability [1]
   Controlled company [1]
   Controlled drug delivery [1]
   Controlled foreign companies [1]
   Controlled Foreign Company [1]
   Controlled foreign company [2]
   Controlled Foreign Company Rules [1]
   Controlled release [3]
   Controllers [1]
   Controversial [1]
   Convection heat transfer coefficient [1]
   Convenience [1]
   Convenience stores [2]
   Convention on Biological Diversity (CBD) [1]
   Convention on the Rights of the Child [1]
   Conventional geyser [1]
   Conventional soybean (CS) [1]
   conventional two-step process [1]
   Conventional Water Treatment [1]
   Conventions [1]
   Converge and diverge communities [1]
   Convergence [7]
   Convergence-divergence [1]
   Conversation prayer [1]
   Conversion [2]
   Conveyance docking/arresting [1]
   Conveyancing conveyancer [1]
   Conviction process [1]
   Conviction rates [1]
   Conyngham [1]
   Cooking stove [1]
   Cooling [2]
   Cooling auxiliaries [1]
   Cooling subsystem [1]
   Cooling System [1]
   Cooling system [1]
   Cooling tower flow control [1]
   Cooling tower performance [1]
   Cooling towers [1]
   Cooling water [1]
   Cooperation [1]
   Cooperative [1]
   Cooperative base group perception [1]
   Cooperative base groups [1]
   Cooperative governance [2]
   cooperative governance [1]
   Cooperative group work [1]
   Cooperative learning [6]
   Coordinated legal framework [1]
   Coordination [1]
   coordination [1]
   COPE [2]
   Cope [2]
   Copenhagen Accord [1]
   Copin [1]
   Coping [45]
   Coping and non-coping [1]
   Coping behaviour [3]
   Coping gedrag [1]
   Coping models [1]
   Coping self-efficacy [2]
   Coping Self-Efficacy Scale (CSE) [1]
   Coping self-efficacy scale (CSE) [1]
   Coping skills [3]
   Coping strategies [9]
   Coping Strategy Indicator (CSI) [1]
   Coping with change (CWC) [1]
   Coping with loneliness [1]
   Coping-strategiee [1]
   Coping-strategieë [1]
   Copper [2]
   Copper sulphate [1]
   Copper-chloride cycle [1]
   Coprostanol [1]
   Coptodon rendalli [1]
   Copula [2]
   Copy detection [1]
   Copy number polymorphism [1]
   Copy number variance [1]
   Copyright alliances [1]
   Copyright dividend [1]
   Copyright law [1]
   Copyright law enforcement [1]
   CoQ10 deficiency [1]
   Core beliefs [1]
   Core business activity [1]
   Core city [1]
   Core competencies [1]
   Core job characteristics [1]
   Core mining activities [1]
   Core moral issues [1]
   Core unloading device (CUD) [1]
   Core/Reflector interface [1]
   Corinth [1]
   Corinthians [1]
   Cornerstone values [1]
   Coronary artery bypass surgery [1]
   Coronary artery disease [1]
   Coronary heart disease [5]
   coronary heart disease [1]
   Coronary heart disease (CHD) [1]
   Coronary risk factors [3]
   Corporal punishment [1]
   Corporate [1]
   Corporate brand [1]
   Corporate brand management [3]
   Corporate branding [1]
   Corporate brands [1]
   Corporate citizenship [3]
   Corporate communication [4]
   Corporate communication excellence [1]
   Corporate communication influences [1]
   Corporate communication roles theory [1]
   Corporate communication theory [1]
   Corporate culture [1]
   Corporate entrepreneur [1]
   Corporate entrepreneurial constructs [1]
   Corporate entrepreneurial orientation [1]
   corporate entrepreneurial strategy [1]
   Corporate entrepreneurship [8]
   Corporate environment [1]
   Corporate Governance [1]
   Corporate governance [6]
   Corporate identity [4]
   Corporate image [3]
   Corporate law [1]
   Corporate personality [1]
   corporate personality [1]
   Corporate profitability [1]
   Corporate resilience [1]
   Corporate responsibility [1]
   Corporate sector [2]
   Corporate Social Environmental Reporting [1]
   Corporate social investment [3]
   corporate social investment [1]
   Corporate Social Investment (CSI) [2]
   Corporate social investment (CSI) [1]
   Corporate Social Responsibility [4]
   Corporate social responsibility [12]
   Corporate social responsibility (CSP) [1]
   Corporate Social Responsibility (CSR) [5]
   Corporate social responsibility (CSR) [2]
   Corporate strategy [1]
   Corporate training divisions [1]
   Corporate venturing [1]
   Corporations [1]
   Corporative communication [1]
   Corporeal [1]
   Corporeality [1]
   Corpus design [2]
   corpus design [1]
   Corpus linguistics [2]
   Correctional officers [1]
   Correctional official [1]
   Correctional officials [1]
   Correctional services [1]
   Correctional supervision [1]
   Corrective maintenance [1]
   Correctness claim [1]
   Correlates [1]
   Correlation [2]
   Correspondence analysis [1]
   Corridor densification [1]
   Corrosion [1]
   Corrupt business practices [1]
   Corruption [5]
   Corticosterone [1]
   Cortisol [4]
   COS-1 [1]
   Cosmetic [1]
   Cosmetics [1]
   Cosmic ray anisotropy [1]
   Cosmic ray anisotropy. [1]
   Cosmic Rays [1]
   Cosmic rays [23]
   Cosmic-rays [1]
   Cost [4]
   Cost and prescribed daily dose (PDD) [1]
   Cost and prevalence analysis [1]
   Cost benefit [1]
   Cost benefit ratio [1]
   Cost comparison [1]
   Cost driver products [1]
   Cost drivers [1]
   Cost effective marketing [1]
   Cost effectiveness [2]
   Cost efficient [1]
   Cost estimation [1]
   Cost framework [1]
   Cost models [1]
   Cost of cancer [1]
   Cost of capital [1]
   Cost of electricity [1]
   Cost of medications [1]
   Cost of nuclear [1]
   Cost prevalence index [2]
   Cost saving [2]
   Cost savings [5]
   Cost-benefit analysis [3]
   Cost-benefit analysis framework [1]
   Cost-effectiveness [3]
   Cost/prevalence index [1]
   Costing Analysis [1]
   Costs [3]
   COSY [1]
   Cotesia flavipes [1]
   Cotesia sesamiae [1]
   Cottonseed oil [1]
   Cotyledon orbiculata [2]
   Cotype [1]
   Couch grass [1]
   Councillors [1]
   Counselee [2]
   counselee [1]
   Counseling [5]
   Counseling of gifted children [1]
   Counsellee [1]
   Counselling [6]
   Counsellor [1]
   Counsellors [1]
   Counselor [1]
   Counter-terrorism [1]
   Counterflow cooler [1]
   Counterparty credit risk [1]
   Counterparty risk [1]
   Country and industry level FDI [1]
   Country of residence [1]
   Couple empowerment [1]
   Couples‟ counselling [1]
   Courier pharmacy [1]
   Court preparation programme [1]
   Court-annexed mediation [1]
   Covenant [9]
   Covenant demands [1]
   Covenant family [1]
   Covenant leaders [1]
   Covenant of God [1]
   Cover model [1]
   Coverage [2]
   Covered interest rate parity [1]
   Cowpea [1]
   Cowpea (Vigna unguiculata) [1]
   Cowpea leaves [1]
   Coxibs [1]
   CO₂ capture [1]
   CO₂ sequestration [1]
   CPR1000 [1]
   Cr(VI) [1]
   Crafts [1]
   Crank-Nicolson eindige differensiemetode [1]
   Crank-Nicolson finite difference method [1]
   Crash simulation [1]
   Crashworthiness [1]
   Creatinine clearance [1]
   Creatio continua [1]
   Creatio ex nihilio [1]
   Creatio Ex Nihilo [1]
   Creation [1]
   Creation Ordinance [1]
   Creation, fall and redemption motive [1]
   Creationism [1]
   Creative adaptation [1]
   Creative adjustment [2]
   Creative elements [2]
   Creative process [1]
   Creative production project [1]
   Creative thoughts [1]
   Creative writing [5]
   Creative writing framework [1]
   Creativity [11]
   Creativity frameworks [1]
   Creativity models [1]
   Creator [1]
   Credibility [1]
   Credit [1]
   Credit crisis [2]
   Credit crunch risk [1]
   Credit default swap (CDS) [1]
   Credit default swap pricing methodology (CDS) [1]
   Credit default swap spreads [1]
   credit default swaps and swaptions [1]
   Credit derivatives [1]
   Credit events [1]
   Credit growth [1]
   Credit ratings agency (CRA) [1]
   Credit risk [5]
   Credit risk management [1]
   Credit risk Risk classification [1]
   Credit scoring [3]
   Credit value adjustment [1]
   Creditor [1]
   Creditors [1]
   Creontiades pallidus [1]
   Créche [1]
   Cricket [2]
   Crime [6]
   Crime effected person [1]
   Criminal court [1]
   Criminal law [1]
   Criminal liability [1]
   Criminal liability of directors [1]
   Crisis [2]
   Criteria [4]
   Criterion [1]
   Criterion validity [1]
   Criterion-related validity [2]
   Critical Analysis [1]
   Critical and open creationism. [1]
   Critical care [2]
   Critical care nurses [1]
   Critical care unit [1]
   Critical consciousness [1]
   Critical etnography [1]
   Critical frequencies [1]
   critical human rights literacy [1]
   Critical incident technique approach [1]
   Critical incidents [1]
   Critical orifice diameter [1]
   Critical particle diameter [1]
   Critical phenomenology [1]
   Critical psychological states [1]
   Critical skills [1]
   Critical Success Factors [1]
   Critical success factors [6]
   Critical success factors (CSFs) [1]
   Critical Theory [1]
   Critical theory [1]
   Critical thinking [5]
   critical thinking [1]
   Critical visual pedagogy [1]
   Criticality [2]
   Critically endangered species [1]
   Criticism [3]
   Criticism of traditional creationism [1]
   Critique [1]
   Critique of Scripture [1]
   CRM [3]
   Crocodile farm [1]
   crocodile oil [1]
   Crohn se siekte [1]
   Crohns disease [1]
   Cronbach alpha [1]
   Crop management [1]
   Crop production [1]
   Crop rotation [1]
   Cross border transactions [1]
   Cross cultural personality assessment [1]
   Cross resistance [1]
   Cross section representation [1]
   Cross validation [1]
   Cross-border [1]
   Cross-border acquisitions [1]
   Cross-border contracts [1]
   Cross-border environmental protection [1]
   Cross-border insolvency [3]
   Cross-Border Insolvency Act [1]
   Cross-border service fee payments [1]
   Cross-contamination [1]
   Cross-cultural [7]
   Cross-cultural assessment [4]
   Cross-cultural measurement [1]
   Cross-cultural psychology [2]
   Cross-cultural research [1]
   Cross-cultural supervision [1]
   Cross-curricular activities [1]
   Cross-examination [1]
   Cross-Linked Polyethylene (XLPE) [1]
   Cross-platform [1]
   Cross-sectional wall area [1]
   Cross-validation bandwidth [1]
   Crossover [1]
   Crossover design [1]
   Crowded classes [1]
   CRP polymorphisms [1]
   CRP-6 [1]
   CRP-geen [1]
   Crucicentrism [1]
   Crucifixion [1]
   Crude oil [1]
   Cruise tourism [1]
   Crushing strength [1]
   Cry1A.105 + Cry2Ab2 [1]
   Cry1Ab [2]
   Cry1Ab degradation [1]
   Cryogenic [1]
   Cryogenics [1]
   Cryotherapy [1]
   Cryptocurrency [1]
   Cryptosporidium [1]
   Crystallisation [1]
   Crystallization [3]
   CSARS v South African Custodial Services (Pty) Ltd [1]
   CSIR-Ti process [1]
   CSP [1]
   CSR [1]
   CTexT [1]
   CTL plant [1]
   Cuius est solum [1]
   Culicoides [2]
   Culicoides imicola [2]
   Culicoides sonorensis [1]
   Cullinan kimberlite [1]
   Cullinan No 7 Dam [1]
   Culpability [1]
   Cult [1]
   cult [1]
   Cultivation [5]
   Cultural Artefacts [1]
   Cultural Change [1]
   Cultural conflict [1]
   Cultural context [2]
   Cultural Creatives [1]
   Cultural defence [1]
   Cultural differences [1]
   Cultural dimensions [1]
   Cultural diversity [1]
   Cultural Expression [1]
   Cultural freedom [1]
   Cultural groups [1]
   Cultural heritage tourism [2]
   Cultural identity [2]
   cultural identity [1]
   Cultural Intelligence [1]
   Cultural intelligence [1]
   Cultural motivation [1]
   cultural quality values [1]
   Cultural relativism [2]
   Cultural tourism [2]
   cultural tourism [1]
   Cultural/contextual markers [1]
   Culturally diverse [1]
   Culture [28]
   culture [2]
   culture and change [1]
   Culture and emotion [1]
   Culture Industry [1]
   Culture of origin [1]
   Culture of safety [1]
   Culture of the organisation [1]
   Culture sensitive [1]
   Cumbersome processes [1]
   Cumulative impact [1]
   Cups in Holy Communion [1]
   Cures [2]
   Currency [1]
   currency swaps and swaptions [1]
   Current [1]
   Current distortion [1]
   Current interrupt [1]
   Current sheet [1]
   Current students [1]
   Current switching [1]
   Curricula [1]
   Curriculum [12]
   curriculum [1]
   Curriculum 2005 [2]
   Curriculum and Assessment Policy Statements [1]
   Curriculum Change [1]
   Curriculum design [2]
   Curriculum Development [1]
   Curriculum development [2]
   Curriculum dissemination [1]
   Curriculum implementation [2]
   Curriculum revisions [1]
   Curriculum Studies [1]
   Curriculum studies [1]
   Curriculum-making for social justice [1]
   Curriuculum [1]
   Curse of dimensionality [1]
   Curve fitting [1]
   Custodial sovereignty [1]
   Custodianship [2]
   Customary law [4]
   Customary law of succession [1]
   Customer [1]
   Customer centric [1]
   Customer centric business model [1]
   Customer centricity [2]
   Customer commitment [1]
   Customer complaint behaviour [2]
   Customer engagement [1]
   Customer expectations [1]
   Customer Experience [1]
   Customer experience [1]
   Customer experience management [1]
   Customer insights [1]
   Customer loyalty [6]
   Customer market relationships [1]
   Customer markets [1]
   Customer Perceived Value [1]
   Customer perspective [2]
   Customer Relationship Management [1]
   Customer relationship management [4]
   Customer Resource Management [1]
   Customer resource management [1]
   Customer retention [5]
   Customer satisfaction [14]
   Customer Satisfaction and Loyalty [1]
   Customer satisfaction index [1]
   Customer satisfaction measurement [1]
   Customer segmentation [1]
   Customer Service [1]
   Customer service [3]
   Customer service - Customer experience [1]
   Customer service representatives (CSRs) [1]
   Customer services [1]
   Customer trust [1]
   Customer value [1]
   Customer Value Proposition [1]
   Customer-driven marketing [1]
   Customers or students [1]
   Customs [1]
   Customs and Excise [1]
   Customs and Excise Act [1]
   Customs Union [1]
   CUSUM [1]
   Cut-in wind speed [1]
   Cut-size [1]
   Cutaneous tuberculosis [2]
   Cutoff rigidity [1]
   Cutting stock problem [1]
   CVD [2]
   CVD risk factors [1]
   CxFy [1]
   Cyanobacteria [1]
   Cyanobacterial incident management protocol [1]
   Cyanoprokaryotes [1]
   Cybernetics [1]
   CYCC [1]
   Cycle [1]
   Cycle selection [1]
   Cycle time [1]
   Cyclic GMP (cGMP) [1]
   Cyclic steam stimulation [1]
   Cyclists [1]
   Cyclizine [2]
   Cyclodextrins [1]
   Cycloning [1]
   Cyclopia genistoides [1]
   Cyclopia maculata [1]
   Cyclosporine [1]
   Cylinders [1]
   Cynicism [6]
   Cynicism, vigour [1]
   CYOD [1]
   CYP3A4 [1]
   Cystic fibrosis [1]
   Cytochrome P450 [2]
   Cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) [1]
   Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) [1]
   Cytocrome c Oxidase I (COI) [1]
   Cytokine expression [1]
   Cytosine-extension assay [1]
   Cytotoxiciti [1]
   Cytotoxicity [4]
   C₂F₄ [1]
   C₂F₆ [1]
   C₃F₆ [1]
   D-value and costeffectiveness ratio [1]
   D-waarde en koste-effektiwiteitverhouding [1]
   D.P.S. Monyaise [1]
   D1 receptor [1]
   Daadverkondiging [1]
   Daagliks [1]
   Daar's vis in die punch [1]
   Dae tussen herhaling van voorskrif [1]
   DAG [1]
   Dag-tot-dag finansiële bestuur [1]
   Daily hassles [1]
   Daily Sun [1]
   Daily Voice [1]
   Dalcroze Eurhythmics [1]
   Damage [1]
   damage [1]
   Damaged emotions [1]
   Damages [1]
   Dams [1]
   Dance [1]
   DANDICAM [1]
   Dangers of coal dust [1]
   Daniel T Niles [1]
   Dankbaarheid [2]
   Dapsone [2]
   Dapsoon [1]
   DAR [1]
   Darcy se wet [1]
   Darcy’s law [1]
   Darfoer [1]
   Darfur [1]
   Dark chilling [2]
   Dark data [1]
   Darwin [1]
   Das Nichtidentische (nie-identiese) [1]
   Das Nichtidentische (non-identical) [1]
   Data [2]
   Data analysis [2]
   Data analysis interface [1]
   Data augmentation [1]
   Data broadcast networks [1]
   Data Centre [1]
   Data consolidation [1]
   Data Envelopment Analysis [1]
   Data envelopment analysis [3]
   Data envelopment analysis (DEA) [1]
   data harvesting [1]
   Data irregularities [1]
   data link [1]
   Data management system [1]
   Data mart [1]
   Data mining [5]
   Data model [1]
   data omhulsel analise (DEA) [1]
   Data pakhuise [1]
   Data selection [1]
   data selection [1]
   Data sparsity [1]
   Data vault modelling [1]
   Data verification [1]
   Data vermeerdering [1]
   Data warehouse [2]
   Data warehouse maintenance [1]
   Data warehouse methodology [1]
   Data warehouse modelling techniques [1]
   Data warehousing [1]
   Data warehousing (DW) [1]
   Data-analise [1]
   Data-omhullingsontleding [1]
   Data-onreëlmatighede [1]
   Database [1]
   Databestuurstelsel [1]
   Datakluismodellering [1]
   Datapakhuis [1]
   Datapakhuismodellering [1]
   Dataselektering [1]
   Dataversameling [1]
   Date of marriage [1]
   Dating [1]
   David [1]
   David Herman [1]
   David Lynch [1]
   Dawid [1]
   Day labourers [1]
   Day-of-the-week effect [1]
   Day-to-day money management [1]
   Days between refill [1]
   DBI [1]
   DC auxiliary power [1]
   DCD [4]
   DCD (Development Co-ordination Disorder) [1]
   DCD (Development Coordination Disorder) [1]
   DCD (Developmental Coordination Disorder) [1]
   DCS [1]
   DDT [2]
   DDTs [1]
   De la Rey, Jacobus Herculas, 1848-1914 [1]
   de-energisation [1]
   Dead-time compensation [1]
   Deaf culture [1]
   Dealing [1]
   Dealing with sexual abuse [1]
   Death [5]
   Debate [1]
   DEBITS [2]
   Debt defaulters [1]
   Debt levels [1]
   Debtor [1]
   Debtors [1]
   Decalogue [1]
   Decay heat [1]
   Decent work economic policy [1]
   Decentralisation [1]
   Decentralisation and service delivery [1]
   Decentralised convertible virtual currency [1]
   Decentralised Proportional-plus-Differential (PD) control [1]
   Decimals [1]
   Decision [2]
   Decision making [6]
   decision making [1]
   Decision making process [1]
   Decision support [1]
   Decision support framework [1]
   Decision Support Model [2]
   Decision support model [4]
   Decision Support System [1]
   Decision support system [1]
   Decision support system (DSS) [1]
   Decision support systems [3]
   Decision tree induction [1]
   Decision trees [1]
   Decision-making [7]
   Decision-making models [1]
   Decision-making process [2]
   Decision-making skills [1]
   Decision-usefulness [1]
   Decisional conflict [1]
   Decisional crisis [1]
   Declared weeds [1]
   Decomposition of SO3 [1]
   Decomposition reactor [1]
   Deconstruction [2]
   Deconstruction and intertextuality [1]
   Deconstructionism [1]
   Decontamination [1]
   Decoquinate [1]
   Decoquinate derivatives [1]
   Decoupling [1]
   Dedication [8]
   Deduction [1]
   Deductive reasoning [1]
   Deduktiewe redenering [1]
   Deel van inligting [1]
   Deelname [3]
   Deelname in besluitneming [1]
   Deelname van belanghebbendes [1]
   deelname van kinders [1]
   Deelnemende aksie navorsing en kritiese diskoers analise [1]
   Deelnemende aksieleer en aksienavorsing [1]
   Deelnemende benadering [4]
   Deelnemende benadering tot ontwikkelingskommunikasie [1]
   Deelnemende besluitneming [1]
   Deelnemende bestuur [1]
   Deelnemende demokrasie [1]
   Deelnemende evaluasie [1]
   Deelnemende kommunikasie [1]
   Deelnemende leierskap [1]
   Deelnemende ontwikkeling [1]
   Deelnemende ontwikkelingskommunikasie [1]
   Deelnemerobservasie-navorsing [1]
   Deelnemingskwota [1]
   Deeltitel [1]
   Deeltitelwet [1]
   Deeltjie diffusie [1]
   Deeltjie dryf [2]
   Deeltjie evolusiemodelle [1]
   Deelwoord [1]
   Deelwoordvorm van die werkwoord [1]
   Deemed or constructive dividends [1]
   Deemed or constructive loans [1]
   Deep acting [3]
   Deep burn [1]
   Deep learning [1]
   Deep level gold mine [1]
   Deep mining [1]
   Deep-level mines [1]
   Deep-level mining [1]
   Deer mouse [2]
   Deer-muis [1]
   Defamation [1]
   Defamatory statement [1]
   Defect losses [1]
   Defects [1]
   Defence mechanism [1]
   Defense [1]
   Defensive coping [1]
   Deference [1]
   Deficiencies [1]
   Deficiency [1]
   deficiency-based approach [1]
   Deficit improvement [1]
   Deficit-based approach [1]
   Defined contribution funds [1]
   Defined daily dose [1]
   Definiëring [1]
   Defining [1]
   Deforestation [1]
   Deformed diatoms [1]
   Degenerative disc disease [1]
   Degradation [5]
   Degree-days [3]
   Dehabituation [1]
   Dehydration [1]
   Dehydrogenase activity [1]
   deinstitutionalisation [1]
   Deixis [1]
   Dekaloog [1]
   Dekonstruksie [1]
   Dekonstruksie en intertekstualiteit [1]
   Delaware Bay [1]
   Delaware Indians [1]
   Delay [2]
   Delays [1]
   Delegation [1]
   Deliberate creativity [1]
   Deliberative democracy [1]
   Delict [1]
   Delictual accountability [1]
   Delictual liability [2]
   delictual liability [1]
   Delictual liability and contributory fault [1]
   Deliktereg [1]
   Deliktuele aanspreeklikheid [2]
   deliktuele aanspreeklikheid [1]
   delimiting survey [1]
   Delist [1]
   Deliverable [1]
   Delivering the brand [1]
   Delivery Gap Principle [1]
   delivery method [1]
   Delivery system [3]
   Delivery vehicle [1]
   Delphi [1]
   DEM [2]
   Demand [2]
   demand and supply [1]
   Demand and supply side [1]
   Demand management [1]
   Demand market participation [1]
   Demand Side Management [6]
   Demand side management [17]
   demand side management [2]
   Demand Side Management (DSM) [1]
   Demand side management (DSM) [3]
   Demand vs. supply of electricity [1]
   Demand-following [1]
   Demand-side management [2]
   demand-side management [1]
   Demand-Side Management (DSM) [3]
   Demand-side management (DSM) [3]
   Demands [1]
   demands [1]
   Demarcation criteria [1]
   Demian: Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend/Demian [1]
   Demineralisation [1]
   Demineralized [1]
   Democracy [12]
   democracy [1]
   Democratic Alliance (DA) [1]
   Democratic climate [1]
   Democratic management [1]
   Democratic milieu [1]
   Democratic participation [1]
   Democratic policing [1]
   Democratic Republic of Congo [1]
   Democratic theory [1]
   democratic virtues (human dignity, equality, freedom) [1]
   Democratisation [4]
   Demodulation [1]
   Demografiese veranderlikes [2]
   demografiese veranderlikes [1]
   Demografiese verskille [1]
   Demographic characteristics [2]
   Demographic differences [2]
   Demographic groups [1]
   Demographic variables [2]
   demographic variables [1]
   Demographics [2]
   Demography [2]
   Demokrasie [1]
   demokrasie [1]
   Demokratiek milieu [1]
   Demokratieke deelneming [1]
   Demokratiese bestuur [1]
   Demokratiese deugde (menswaardigheid, gelykheid en vryheid) [1]
   Demokratiese polisiëring [1]
   Denaturing gradient gel electrophoresis [2]
   Dendrimeer [1]
   Dendrimer [1]
   Dendritic catalysis [1]
   Dendritiese katalisatore [1]
   Dense medium separation [1]
   Density functional theory [2]
   Density separation [1]
   Dental care [1]
   Deontologie [1]
   Deontology [2]
   Deoxyribonucleic acid (DNA) [1]
   Departement van Basiese Onderwys [1]
   Departement van Gesondheid [1]
   Departement van Minerale Bronne van Suid-Afrika [1]
   Departement van Onderwys [2]
   Departementele graad 6-werkboeke [1]
   Departementshoof [1]
   Departementshoofde [1]
   Department [1]
   Department of Agriculture [2]
   Department of Basic Education [1]
   Department of Economic Development [1]
   Department of Education [5]
   department of education [1]
   Department of Education (DOE) [2]
   Department of Environmental Affairs [1]
   Department of Health [3]
   Department of Health (DOH) [1]
   Department of Home Affairs [1]
   Department of Justice and Constitutional Development [1]
   Department of Labour [1]
   Department of Mineral Resources [1]
   Department of Minerals and Energy [1]
   Department of Public Works in the Free State province [1]
   Department of Social Development [1]
   Department of Social Development (DSD) [1]
   Department van Onderwys [1]
   Dependence [1]
   Dependency [2]
   dependency [1]
   Depersonalization [1]
   Depictions [1]
   depopulation [1]
   Deportasie [1]
   Deportation [1]
   deportation [1]
   Deposit reference process [1]
   Deposit withdrawals [1]
   Deposition [1]
   Deposition standards [1]
   Deposito verwysingsproses [1]
   Deposito's [1]
   Deposits [1]
   Depressie [9]
   depressie [2]
   Depressie simptome [1]
   Depressie-agtige gedrag [1]
   Depressief-agtige gedrag [1]
   Depressies [1]
   Depressiewe gedrag [2]
   Depression [22]
   depression [2]
   Depressive symptoms [1]
   Depressive-like behaviour [4]
   Deprivation [6]
   Deprived circumstances [1]
   Deprived communities [1]
   Deprived community [1]
   Deprofessionalisation [1]
   Deputy principals [1]
   Derde trofiese vlak [1]
   Deregulation [1]
   Dermaal [1]
   Dermal [2]
   Dermal delivery [2]
   Dermal exposure [5]
   Dermale [1]
   Dermale aflewering [1]
   Dermale blootstelling [3]
   Dermatological disease [1]
   Dermatologiese siekte [1]
   Dermatology [1]
   dermis [1]
   Desalination [3]
   Description [1]
   Descriptive [1]
   Descriptive qualitative research design [1]
   Desente [1]
   Desertification [2]
   Desertion [1]
   Design [5]
   Design and development model [1]
   Design concept for creating spatial dynamics [1]
   Design Science Research [1]
   Design science research [2]
   Design technology [1]
   Design tool [1]
   Design variables [1]
   Design-based research [3]
   Designated employee [1]
   Designated employees [2]
   Designated group [1]
   Designated groups [1]
   Desimale [1]
   Desire [1]
   Deskundige getuie [1]
   Desolvation [1]
   Destination [2]
   Destination branding [1]
   Destination image [3]
   Destination management [1]
   Destination marketing [4]
   Destinations [1]
   Destruction [1]
   Destruksie [1]
   Detainees [1]
   Detection [1]
   Detection limit [1]
   Detection of coal mining impacts [1]
   detection survey [1]
   Detective novel [1]
   Deter [1]
   Determinant [2]
   Determinante [1]
   Determinante van verhoogde uitset per werker [1]
   Determinante van vraag [1]
   Determinants [4]
   Determinants of demand [1]
   Determinants of output per worker [1]
   Determinants of real estate returns [1]
   Determinants of reputation [1]
   Determinants of spending [1]
   Determination [1]
   Determine [2]
   Determiners [1]
   Determining [1]
   Determining specific calling [1]
   Determining specific ministerial strategy. [1]
   Deterministic [1]
   Detoksifikasie [2]
   Detoksifikasiemetabolisme [1]
   Detoksifisering [1]
   Detoksikasie [1]
   Detoxification [6]
   Detoxification metabolism [1]
   Deugde (uitvoerende deug) [1]
   Deugsaamheid [1]
   Deurlopende ondersteuning [1]
   Deurlopende organisasiekundigheidsontwikkeling [1]
   Deurset [1]
   Deursigtigheid [1]
   Deursnee-wandarea [1]
   Deursoeking [1]
   Deutsch equation [1]
   Develop [2]
   Developed countries [4]
   Developed countries/organisations [1]
   Developed country [1]
   Developer [1]
   Developers [2]
   Developing countries [4]
   developing countries [1]
   Developing country [1]
   Developing democracy [1]
   Developing variation [1]
   Developing world [1]
   Developing/developed country [1]
   Development [40]
   development [1]
   Development assessment centre [1]
   Development Communication [1]
   Development communication [7]
   development communication [1]
   Development corridor [1]
   Development expenses [1]
   Development needs [1]
   Development of human capital [1]
   Development planning [2]
   Development policies [1]
   Development possibilities [1]
   Development problems [1]
   Development programme [1]
   Development Projects [1]
   Development stages [1]
   Development well [1]
   Developmental Co-ordination Disorder [1]
   Developmental Coordination Disorder (DCD) [1]
   Developmental coordination disorder (DCD) [1]
   Developmental delay [1]
   Developmental difficulties [1]
   Developmental life task [1]
   Developmental local government [1]
   developmental local government [1]
   Developmental milestones [1]
   Developmental programmes [1]
   Developmental projects [1]
   Developmental psychology [3]
   Developmental systems theory [1]
   Device [1]
   Deviesebeheer Amnestie [1]
   Devolatilisation [2]
   Devolatilization [1]
   Devolution [1]
   Devotion [1]
   Dewatering [4]
   Dewatering pumps [2]
   Dewatering system [2]
   Dewatering system constraints [1]
   Dexterity [1]
   dexterity [1]
   Dextromethorphan [1]
   DFT [2]
   DFT modelling [1]
   DGGE [2]
   Diabetes [2]
   diabetes [1]
   Diabetes Mellitus [1]
   Diabetes mellitus [3]
   Diabetes regime calculator [1]
   Diabetes roetine berekening [1]
   Diagnose [1]
   Diagnosing [1]
   Diagnostic assessment [1]
   Diagnostics [2]
   Diagnostiese assessering [1]
   Diakonia [2]
   Diakonia of Jesus [1]
   Diakonia van Jesus [1]
   Dialect adaptation [1]
   Dialectics [1]
   Dialectology [1]
   Dialectometry [1]
   Dialektologie [1]
   Dialogic [2]
   Dialogic communication [1]
   Dialogic educative space [1]
   Dialogic relationship [1]
   Dialogical relationship [1]
   Dialogical Theory of Self [1]
   Dialogical theory of self [1]
   Dialogics [1]
   Dialogiese kommunikasie [1]
   Dialogiese verhouding [2]
   Dialogism [2]
   Dialogisme [2]
   Dialogue [7]
   Dialoog [4]
   Dialysis [1]
   Diamondback moth [1]
   Diaspora [1]
   Diatom [3]
   Diatom indices [1]
   Diatome [1]
   Diatoms [3]
   Diazepam [1]
   Dichotomiese responsskaal [1]
   Dichotomous [1]
   Dichotomous response scale [1]
   Dichotomy [1]
   Dichotomy between protocols and devices [1]
   Diclofenac [1]
   Diclofenac salts [1]
   Dictionary verification [1]
   Didache [1]
   Didactic [1]
   Didactic principles [1]
   didactic training [1]
   Didactical guidelines [1]
   Didactical guidelines. [1]
   Die aktiverings-stimulasiedimensie [1]
   Die bestuur van m-leer [1]
   Die boek Prediker [1]
   Die burg van hertog Bloubaard [1]
   Die dimensie van evalueringsaangenaamheid [1]
   Die doktrine van skeidbaarheid [1]
   Die Ekwatorbeginsels [1]
   Die eudaimoniese wending [1]
   Die groen ekonomie [1]
   Die heilige [1]
   die Internasionale Kode [1]
   Die magsbeheerdimensie [1]
   Die mens [1]
   Die mobiliteit van studente [1]
   Die mobiliteit van tegnologie [1]
   Die moeder se emosies [1]
   Die neurobiologie van trauma [1]
   Die onafhanklikheid van die arbitrasie ooreenkoms [1]
   Die palimpses [1]
   Die radikale dosent - Spivak [1]
   Die reale/wirkliche Welt [1]
   Die reg en beleidraamwerk [1]
   Die regsaanspreeklikheid van ‘n vakbond teenoor sy lede [1]
   Die Self [1]
   Die skep van ruimtelike dinamika [1]
   Die sneeuslaper [1]
   Die spirituele sublieme [1]
   Die Stoetmeester [1]
   Die sublieme [1]
   Die swye van Mario Salviati [2]
   Die Wacky Wynfees [1]
   Die werklike wêreld [1]
   Dieet [2]
   Dieet-Kwaliteit [1]
   Dieetvoorligting [1]
   Diens [3]
   diens en produkboodskappe [1]
   Dienshandves [1]
   Dienskontrak [1]
   Dienskwaliteit [3]
   Dienslewe [1]
   Dienslewering [5]
   Dienssentrum vir Bejaardes [1]
   Dienssentrum vir bejaardes [1]
   Dienste [3]
   Dienstesektor [1]
   Diepmyn [1]
   Diepvlak-mynbou [1]
   dier-gesteunde terapie [1]
   Diergeassisteerde terapie [1]
   Diesel characterization [1]
   Diesel exhaust [1]
   Diesel particulate matter [1]
   Dieselstofdeeltjies [1]
   Dieseluitlaat [1]
   Diet [7]
   Diet problem [1]
   Diet Quality [1]
   Diet quality [1]
   Dietary assessment [1]
   Dietary calcium intake [1]
   Dietary diversity [1]
   Dietary fat [1]
   Dietary fatty acids [1]
   Dietary fibre [1]
   Dietary intake [2]
   Dietary non-adherence [1]
   Diëet [1]
   Differences [1]
   Differensiële polisiëring [1]
   Differensiële tegnologie [1]
   Differensiële verstedeliking [1]
   Different Age Groups [1]
   Different generations [1]
   Differential policing [1]
   Differential response function [1]
   Differential urbanisation [1]
   Differentiation [1]
   Difficulties [1]
   Diffuse sources [1]
   Diffuseskokversnelling [1]
   Diffusie [3]
   Diffusietensor [1]
   Diffusion [10]
   diffusion [1]
   diffusion absorption [1]
   diffusion of innovation [1]
   Diffusion studies [1]
   Diffusion study [1]
   Diffusion tensor [1]
   DiffusionFOAM [1]
   Diffusive processes [1]
   Diffusive shock acceleration [1]
   Digital [1]
   Digital age [2]
   Digital analysis [1]
   digital communication technologies [1]
   Digital currency [1]
   Digital democracy [1]
   Digital divide [2]
   digital dividend [1]
   Digital inclusion [1]
   Digital services [2]
   Digital signal processor [1]
   Digital video disc (DVD) [1]
   Digitale analise [1]
   Digitale dienste [1]
   Digitale era [2]
   Digitale verdeling [1]
   Digitale-dienste [1]
   Digitization [2]
   Diglyphus isaea [1]
   Dignity [5]
   Digotomie [1]
   Dihidroartemesinien [1]
   Dihydroartemisinin [2]
   Dikgaba [1]
   Diklofenak [1]
   Dilatometrie [1]
   Dilatometry [1]
   Dilemma/polarity [1]
   Diligens paterfamilias [1]
   Dimensional changes [1]
   Dimensional deformation [1]
   Dimensional modelling [1]
   Dimensionaliteit [2]
   Dimensionalitiet [1]
   Dimensionality [5]
   Dimensionele modellering [1]
   Dimensions [2]
   Dimensions of social support [1]
   Dinamiese geintegreerde simulasie [1]
   Dinamiese kontekstuele opleiding [1]
   Dinamiese kragte [1]
   Dinamiese ontmoetingsgebeure [1]
   Dinamiese sisteem teorie [1]
   Dinamika en fragmentasie [1]
   Dingane [1]
   Dionisiese [1]
   Dionysian [1]
   Dioxin-like chemicals [1]
   Diparopsis castanea [1]
   Diphtheria toxoid [2]
   Diphthong analysis [1]
   Diphthong shift [1]
   Diploma [1]
   Diplomatic mission [1]
   Direct [1]
   Direct and indirect application of the Bill of Rights [1]
   Direct bitstream manipulation [1]
   Direct bullying [1]
   Direct compression [1]
   Direct connect [1]
   Direct current resistive circuits [1]
   Direct effect [1]
   direct examination [1]
   Direct explicit vocabulary instructional methods [1]
   Direct medicine costs [1]
   Direct medicine treatment cost [1]
   Direct Metal Laser Sintering [1]
   Direct observation [1]
   DIRECT test [1]
   DIRECT toets [1]
   Direction of motion [1]
   Directive principles [1]
   DIREKT [1]
   Direkte afknouery [1]
   Direkte Buitelandse Investering [1]
   Direkte buitelandse investering [2]
   Direkte buitelandse investering in Afrika [1]
   Direkte medisynebehandelingskoste [1]
   Direkte medisynekoste [1]
   Direkte onderrig [1]
   Direkte onderrig en leer [1]
   Direkte samepersing [1]
   Dirigent [1]
   Disability [6]
   Disability grant [1]
   Disability models [1]
   Disability-friendly congregations [1]
   Disabled [1]
   disabled characters [1]
   Disabled/Retardation [1]
   Disadvantage [1]
   Disadvantaged and advantaged communities [1]
   Disadvantaged Communities [1]
   Disadvantaged communities [1]
   disadvantaged communities [2]
   Disadvantaged community [1]
   Disaster [4]
   Disaster Management [1]
   Disaster management [1]
   Disaster Management Act (57/2002) [1]
   Disaster Management Act (DMA) [1]
   Disaster management for informal settlements [1]
   Disaster Management Framework (DMF) [1]
   Disaster Management Related Legislation [1]
   Disaster Management Spatial Information System [1]
   Disaster preparedness [1]
   Disaster risk [3]
   Disaster risk assessment [1]
   Disaster risk assessment model [1]
   Disaster Risk Communication [1]
   Disaster Risk Management [2]
   Disaster risk management [3]
   Disaster Risk Reduction [4]
   Disaster risk reduction [8]
   Disaster Risk Reduction (DRR) [1]
   Disaster Risks [1]
   Disasters [1]
   Disc-and-doughnut [1]
   Discharge of debt [1]
   Disciple [2]
   Discipleship [6]
   Discipleship / Following [1]
   Disciplinary enquiries [1]
   Disciplinary hearings [1]
   Discipline [4]
   discipline [1]
   Disclosure [9]
   disclosure [1]
   Disclosure of information on HIV statuses [1]
   Disconfirmation theory [1]
   Discontinuous-time [1]
   Discounted cash flow [1]
   Discounted cash flow (DCF) [1]
   Discounted payBack time [1]
   Discourse [2]
   Discourse analysis - Literary [1]
   Discrete emotion [1]
   Discrete ordinates [1]
   Discrete-time [1]
   Discrete-time modeling [1]
   Discretion [2]
   Discretion of the trustee(s) [1]
   Discretionary powers [1]
   Discrimination [14]
   Discrimination in the workplace [1]
   Disease [2]
   Disease management [4]
   Diseases [2]
   Disfunksionele ekwilibrium [1]
   disfunksionele gedrag [1]
   Disillusionment [1]
   Disintegrants [1]
   Disintegration [1]
   Disintermediasie [1]
   Disintermediation [1]
   Diskoersanalise - Literêr [1]
   Diskresie [1]
   Diskresie van trustee(s) [1]
   Diskresionêre magte [1]
   Diskrete emosie [1]
   Diskriminasie [2]
   Disleksie [1]
   Dislipidemie [1]
   Dismissal [2]
   Dismissals [3]
   Disobedience [1]
   disordered eating [1]
   Disparity [1]
   Dispatchable [1]
   Dispensing [1]
   Dispensing doctors [1]
   Dispensing fee [1]
   Dispensing patterns [1]
   Dispersed entrepreneurship [1]
   Dispersion [2]
   Dispersion change [1]
   Displaced [1]
   Displacement [2]
   Disposable income [1]
   Disposal [1]
   Dispositional optimism [5]
   Dispositions [1]
   Dispossessed [1]
   Dispute [1]
   Dispute resolution [1]
   Disputes [2]
   Dissatisfaction [1]
   Dissecting [1]
   Dissektering [1]
   Dissertation [1]
   Dissipel [1]
   Dissipelskap [3]
   Dissipelskap / navolging [1]
   Dissipline [3]
   dissipline [1]
   Dissociation [3]
   Dissociative identity disorder [1]
   Dissolusie [3]
   Dissolusie studies [1]
   Dissolution [6]
   Dissosiasie [1]
   Distance [1]
   Distance education [5]
   Distance Education (DE) [1]
   Distance learning [6]
   Distance mode of delivery [1]
   Distress [4]
   Distribusiegenerasie [1]
   Distributed amplifier [1]
   Distributed Generation [1]
   Distributed leadership [2]
   Distribution [4]
   Distribution-free [1]
   Distributional variation [1]
   Distributive [1]
   District [3]
   District 9 [1]
   District councils [1]
   District municipality [1]
   Districts [1]
   Distrik [1]
   Disturbance [1]
   Disturbances [1]
   Disturbed areas [1]
   Ditsobotla municipality [1]
   Ditylenchus africanus [1]
   Diurnal cycle [1]
   Divergent thinking [1]
   Diverse needs [1]
   Diversification [3]
   Diversifikasie [1]
   Diversion [3]
   Diversion programmes [1]
   Diversiteit [6]
   Diversiteit ervaringe [1]
   Diversiteitsindekse [2]
   Diversiteitsklimaat [1]
   Diversity [19]
   Diversity awareness [1]
   Diversity climate [1]
   Diversity experiences [1]
   Diversity in the classroom [1]
   Diversity indices [3]
   Diversity management [3]
   Diversity policy [2]
   Diversity situation analysis [1]
   Diverticula [1]
   Divertikula [1]
   dividend [1]
   Divine equipping [1]
   divine justice [1]
   Divine providence [1]
   Divine-human communion [1]
   Division [1]
   Divorce [9]
   divorce [1]
   Divorce act 70 of 1979 [1]
   Divorce disputes [1]
   Dizocilpine [1]
   DMET microarray [1]
   DNA [1]
   DNA alkylation [1]
   DNA barcoding [1]
   DNA damage [2]
   DNA herstel [1]
   DNA methylation [2]
   DNA metilering [1]
   DNA repair [3]
   DNA repair capacity [1]
   DNA sequence analysis [1]
   DNA sequencing [1]
   DNA skade [1]
   DNS skade [1]
   DNS volgorde-bepaling [1]
   DNS-alkilering [1]
   DNS-metilering [1]
   Dobbel [1]
   Dobrakov integraal [1]
   Dobrakov integral [1]
   Doctor relations [1]
   Doctoral education [1]
   Doctrine of Discovery [1]
   Doctrine of identification [1]
   Doctrine of institutionalism [1]
   Doctrine of sin [1]
   Document control [1]
   Document controllers [1]
   Document management [1]
   Document management system [1]
   Documentary evidence [2]
   Documentary films [1]
   Documentary story [1]
   Documentary video [1]
   Documentation [1]
   Documentation Management [1]
   DOE Department of Education [1]
   Doebletroostermetode [1]
   Doel [1]
   Doelfunksie [1]
   Doelgerigte vereistes ingenieurswese [1]
   Doelstellings [1]
   doeltreffend [1]
   Doeltreffende markhipotese [1]
   Doeltreffendheid [2]
   Doelwit [1]
   Doelwitbestuur [1]
   Doelwitgerig [1]
   Doelwitte [1]
   Doelwitte van boedelbeplanning [1]
   Doelwitte van finansiële regulasies [1]
   Dogmatic values [1]
   Dogmatics [1]
   Dogmatiek [1]
   Dogters [1]
   DOH Department of Health [1]
   Doksologie [1]
   Dokumentêre rolprente [1]
   Dokumentêre storie [1]
   Dokumentêre video [1]
   Dolomiet [2]
   Dolomiete [1]
   Dolomite [4]
   Dolomite Compartment [1]
   Dolomite hazard [1]
   Dolomite Risk Management [1]
   Dolomite risk management [1]
   Dolomite Risk Management Plan [1]
   Dolomite risk management process [1]
   Dolomite risk management strategy [1]
   Dolomite stability [1]
   Dolomite stability assessment [1]
   Dolomite Stability Investigation [1]
   Dolomite stability investigations [1]
   Dolomites [1]
   Domain [1]
   Domains [1]
   Domains in life [3]
   Domeine [1]
   domeine van lewenskwaliteit [1]
   Domestic arbitration [1]
   Domestic fuel combustion [1]
   Domestic gardens [2]
   Domestic role [1]
   Domestic solid waste [1]
   Domestic solid waste management [1]
   Domestic tourism [1]
   Domestic tourist [1]
   Domestic transport costs [1]
   Domestic Violence [1]
   Domestic violence [2]
   Domestic Waste [1]
   Domestic waste [1]
   Domestic-work interference [1]
   Domestication [2]
   Dominant and non-dominant groups [1]
   Dominant groups [1]
   Dominium [1]
   Donating milk [1]
   Donation [2]
   Donations [1]
   Donations tax [3]
   Donatism [1]
   Donor milk bank [1]
   Dood [2]
   Dooplidmaat [1]
   Dooyeweerd [1]
   Dooyeweerd's theory of modal aspects [1]
   Dopamine [2]
   Dopaminergic nigrostriatal neurons [1]
   Dopaminergiese nigrostriatale neurone [1]
   Doppler coefficient [1]
   Dora Pattison [1]
   Dorsal root ganglia [1]
   Dosage form [1]
   Dose-response meta-analysis [1]
   Doseervorm [1]
   Dosent [1]
   Dosent se onderrigverantwoordelikhede [1]
   Dosent se professionele status [1]
   Dosent se sekuriteit [1]
   Dosent-student verhouding [1]
   Dosente se diensvoorwaardes [1]
   Dosentrolle [1]
   Double hydrothermal synthesis [1]
   Double jeopardy [1]
   Double product [2]
   Double tax treaties [1]
   Double Taxation Agreement [1]
   double-layered particles [1]
   Double-segmental [1]
   Doublet lattice method [1]
   Douglas Portway [1]
   Dowe kultuur [1]
   Down hole [1]
   Down syndrome [2]
   Down weighting [1]
   Down's syndrome [2]
   Down-sindroom [2]
   Down-time [1]
   Downheartedness/depression [1]
   Downstream [1]
   Downtime [1]
   Downtime losses [1]
   Doxology [1]
   Doxycycline [1]
   DP *-property [1]
   DP* -property of order p [1]
   Dr Kenneth Kaunda District [1]
   Dr Kenneth Kaunda District Municiaplity [1]
   Dr Kenneth Kaunda district municipality [1]
   Draadlose roosternetwerke [1]
   Draft Bill [1]
   Draft policy [1]
   Draft Tax administrative Bill (TAB) [1]
   Drafting of by-laws [1]
   drag [1]
   Drag coefficient [1]
   Drakensberger beesras [1]
   Drakensberger breed of cattle [1]
   Drama [1]
   Drama transposition [1]
   Drama-based [1]
   Dramatic [1]
   Dramaties [1]
   Dramaturgical tolerance [1]
   Dramaturgiese verdraagsaamheid [1]
   Drank- en dwelmmisbruik [1]
   Dreigemente [1]
   Dress code [1]
   Drie susterskerke [1]
   Drie-dimensioneel [1]
   Dried bean muffin [1]
   Driedubbele vaste-dosis kombinasie terapie [1]
   driehoekige diensverhouding [1]
   Driekamp [1]
   Drietoneelstruktuur [1]
   Drift [3]
   Drift coefficient [1]
   Drill cuttings [1]
   Drilling fluid [1]
   Drilling mud [1]
   Drinkbare water [1]
   Drinking water [3]
   Drinking water distribution system [2]
   Drinking water distribution systems [1]
   drinking water production [1]
   Drinking water purification [2]
   Drinking water quality [3]
   Drinkwater [1]
   Drinkwaterbron [1]
   Drinkwatersuiwering [1]
   Drive for muscularity [1]
   Drive for thinness [3]
   Driver of a green economy [1]
   Drivers [1]
   Drivers and enablers of strategy [1]
   Droë gebiede [1]
   dROM analysis [1]
   Drop-out rate [1]
   Dropout [1]
   Dropouts [2]
   Drospirenone [1]
   Drought [2]
   Drought mitigation [1]
   Drought stress [1]
   Drug abuse [2]
   Drug and alcohol abuse [1]
   Drug delivery [2]
   Drug delivery system [1]
   Drug delivery systems [1]
   Drug delivery vehicles [1]
   Drug dependent [1]
   Drug Design [1]
   Drug regulations [1]
   Drug release [1]
   Drug usage patterns [1]
   Drug use [1]
   Drug utilisation [4]
   Drug utilisation review [23]
   Drug utilization [1]
   Drug utilization review [2]
   Drug-drug interactions [2]
   Drug-receptor interaction [1]
   Drugs [3]
   Druk om te konformeer [1]
   Drukloging [1]
   Druklug [1]
   Druklug op myne [1]
   druklugstelsels [1]
   Drukvat ondersteuning [1]
   Dry beneficiation [1]
   Dry cooling [1]
   Dry gas [1]
   Dry ports [1]
   Dryer bed geometry [1]
   Dryf [1]
   Dryfveer vir maerwees [1]
   Drying [2]
   Drying optimization [1]
   Drying performance [1]
   Drying rate [1]
   Drywer van 'n groen ekonomie [1]
   DSM [21]
   DSM interventions [1]
   DSM strategies [2]
   dsRNA [1]
   DSS [1]
   dtSearch [1]
   Dual adenosine A1/A2A antagonists [1]
   Dual adenosine antagonists [1]
   Dual earner parents [1]
   Dual mode Universities [1]
   Dual process [1]
   Dual radiolabeling [1]
   Dual resident [1]
   Dual-earner parents [1]
   Dual-listed stock [1]
   Dual-listed stocks [1]
   Dual-process model [1]
   dual-targeted compounds [1]
   Dualism [5]
   Dualisme [1]
   Dualist [1]
   Dualistic education [1]
   Dualistiese adenosien A1/A2A-antagoniste [1]
   Dualistiese adenosienantagoniste [1]
   Dubbelbelastingooreenkomste [1]
   Dubbele gevaarstelling [1]
   Dubbelgenoteerde aandele [1]
   dubbellaag partikels [1]
   Dubbelmodes Universiteite [1]
   Dubbelproduk [2]
   Due diligence [1]
   Dumbe [1]
   dumping [1]
   Dunford-Pettis property [1]
   Dunford-Petttis property of order p [1]
   Durant Sihlali [1]
   Duration of strike [1]
   During exercise [1]
   Dust [1]
   Dust burden [1]
   Dust management [1]
   Dust problems [1]
   Dust suppression [1]
   Dusts [1]
   Dutch [1]
   Dutch Reformed ministers (DRM) [1]
   Dutch-Afrikaans Churches [1]
   Duties [1]
   Dutoes and educators [1]
   Duty care [1]
   Duty of care [5]
   Duty to bargain [2]
   Duty to bargaining in good faith [1]
   Duur van stakings [1]
   DVD and geography [1]
   DVD-technology [1]
   DWA [1]
   Dwelling perspective [1]
   Dwelmafhanklike [1]
   Dwelms [1]
   Dynamic [2]
   Dynamic air compressor selector [1]
   Dynamic capabilities [1]
   Dynamic compressor control [2]
   Dynamic compressor selector [1]
   Dynamic compressor selector (DCS) [1]
   Dynamic compressor system [2]
   Dynamic contextual training [1]
   Dynamic Encounters [1]
   Dynamic energy [1]
   Dynamic factor analysis [1]
   Dynamic forces [1]
   Dynamic integrated simulation [1]
   Dynamic Model of the evolution of Postcolonial Englishes [1]
   Dynamic predicates [1]
   Dynamic programming [1]
   Dynamic reconfiguration [1]
   Dynamic software [1]
   Dynamic Spectrum Access (DSA) [1]
   Dynamic stabilisation [1]
   Dynamic system theory [1]
   Dynamic time warping [1]
   Dynamical Downscaling [1]
   Dynamics modeling [1]
   Dynamometer [1]
   dysfunctional behaviour [1]
   Dysfunctional behavioural patterns [1]
   Dysfunctional equilibrium [1]
   Dysfunctional family [1]
   Dyslexia [1]
   Dyslipidaemia [2]
   Dyslipidemia [2]
   Dyspepsia [1]
   E-commerce [4]
   e-Commerce [1]
   e-commerce [3]
   E-Education policy [1]
   E-GARCH [2]
   e-governance [1]
   E-government [1]
   e-Government [1]
   E-government systems [1]
   E-handel [1]
   e-handel [1]
   E-learning [5]
   e-Learning [3]
   E-leer [3]
   e-Leer [3]
   E-literacy [1]
   E-literacy skills [1]
   E-platforms [1]
   E-readiness [1]
   e-tailing [2]
   e-Toll [1]
   E. coli [2]
   E.E. Cummings [1]
   E.L. Doctorow [1]
   E.S. le Grangesentrum [1]
   EA [1]
   EAC Treaty [1]
   eachers [1]
   EAP (Environmental Assessment Practitioner) [1]
   Earias biplaga [1]
   Earliest decoding [1]
   Early adolescence [3]
   Early adolescent [3]
   Early adolescent girls [1]
   Early adolescents [2]
   Early adulthood [1]
   Early Child Development [1]
   Early Child Development Centre [1]
   Early Child Development Program (ECDP) [1]
   Early child hood development and education community centres [1]
   Early childhood [2]
   Early childhood development [4]
   Early Childhood Development (ECD) [1]
   Early childhood development (ECD) [1]
   Early childhood development and education [1]
   early childhood development projects [1]
   Early childhood education [3]
   Early Childhood Education (ECE) [1]
   Early childhood education curriculum [1]
   Early childhood education policy [1]
   Early childhood education policy implementation [1]
   Early church [2]
   Early Church History [1]
   Early detection [1]
   Early equipment management [1]
   Early exercise boundary [1]
   Early life stress [1]
   Early literacy skills [1]
   Earnings per share [1]
   Earth moving equipment operators [1]
   Earthmoving equipment industry [3]
   Earthworm biomarkers [1]
   Earthworms [2]
   earthworms [1]
   East Africa [1]
   East and southern Africa (ESA) [1]
   East Rand [1]
   East rand basin [1]
   eastern arc mountains and coastal forests of Tanzania/Kenya hotspots [1]
   Eastern Cape [1]
   Eastern escarpment [1]
   EAT-verwerwing [1]
   Eatern Cape Province [1]
   Eating disorders [4]
   Eating habits [3]
   Eben Venter [1]
   Ecclesial mediation [1]
   Ecclesiastes [1]
   Ecclesiastical law [1]
   Ecclesiology [5]
   ECD [1]
   ECD partial care facility [1]
   ECD programme [1]
   ECD service [1]
   Echo [1]
   Eclecticism [1]
   Eclipsing binary systems [1]
   ECO [1]
   ECO (Environmental Control Officer) [1]
   Eco-adventure programme [1]
   Eco-friendly [1]
   Eco-friendly products [1]
   Eco-friendly textile product [1]
   Eco-labels [2]
   Ecocentric approach [1]
   Ecocriticism [2]
   Ecological framework [1]
   Ecological indicators [1]
   Ecological integration [1]
   Ecological integrity [1]
   Ecological model [2]
   Ecological perspective [1]
   Ecological suitability [1]
   ecological system perspective [1]
   Ecological Systems Perspective [1]
   Ecological Systems Theory [1]
   Ecological systems theory [1]
   Ecological theory of development [1]
   Ecological value [1]
   Ecology [1]
   Ecometrics [1]
   Ecomorphological guild [1]
   Econometric model [1]
   Economic [3]
   Economic advantages [1]
   Economic analyses [1]
   Economic Analysis [1]
   Economic analysis [1]
   Economic and human development [1]
   Economic capital [2]
   Economic characteristics [1]
   Economic competitiveness [1]
   Economic contribution [1]
   Economic crime offender [1]
   Economic democracy [1]
   Economic development [3]
   Economic development banking sector [1]
   Economic downturn [1]
   Economic evaluation [1]
   Economic factors [1]
   Economic geography [1]
   Economic growth [9]
   economic growth [1]
   Economic impact [4]
   Economic indicators [1]
   Economic instability [1]
   Economic literacy [1]
   economic partnership agreement [1]
   Economic partnership agreements [1]
   Economic performance [1]
   Economic philosophy [1]
   Economic policy [1]
   Economic potential [1]
   Economic recession [1]
   Economic rent [2]
   Economic sciences [1]
   Economic sectors [1]
   Economic substance [1]
   Economic survival [1]
   Economic transformation [1]
   Economic value [2]
   Economic Value Added [1]
   Economic value added [1]
   Economic value added (EVA) [1]
   Economic Value Added (EVATM) [1]
   Economic viability [1]
   Economic viable project [1]
   Economic well-being [1]
   Economical contributions [1]
   Economical legume [1]
   Economically [1]
   Economically active [1]
   Economically deprived [2]
   Economically viable [1]
   Economically vulnerable community [2]
   Economics [3]
   Economics courses [1]
   Economics curriculum [1]
   Economics textbooks [1]
   Economy [5]
   Economy of South Africa [1]
   Economy-wide impacts [1]
   Ecopsychology [1]
   Ecoregion [1]
   EcoStatus (Ecological Status) [1]
   Ecosystem function [1]
   Ecosystem management [1]
   Ecosystem services [1]
   Ecosystem-based approach [1]
   Ecosystemic program [1]
   Ecosystems [1]
   Ecotherapy [1]