Now showing items 1-1 of 1

    • Openbaarmaking van seksuele misbruik gedurende jong volwassenheid 

      Amoraal, Jomien (North-West University, 2011)
      Kinderseksuele misbruik het langtermyneffekte op die persoon wat as kind seksueel misbruik is, en dit kan strek tot in sy of haar jong volwasse jare. Dit is dus belangrik dat daar aandag gegee word aan die nodige ...