Now showing items 1-1 of 1

    • Die onderwysstelsel in Swaziland na onafhanklikheid 

      Human, Victor Perie (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1995)
      In hierdie navorsing word die vraag gestel oor watter veranderinge in die Swazilandse onderwysstelsel ingetree het na onafhanklikwording. Ten einde 'n aanknopingspunt te kry vir die werklike problematiek, is daar eerstens ...