Show simple item record

dc.contributor.authorVan der Walt, B.J.
dc.date.accessioned2017-05-15T08:59:31Z
dc.date.available2017-05-15T08:59:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationVan der Walt, B.J. 2016. Op soek na nuwe perspektiewe op die Mis en die Nagmaal. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 56(1):238-256. [https://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2016/v56n1a15]
dc.identifier.issn0041-4751
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2016/v56n1a15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/23695
dc.descriptionEnter any additional information or requests for the Library here.
dc.description.abstractThis investigation provides a follow-up on a previous contribution in this journal (cf. Van der Walt, 2015) which, from a historical-philosophical point of view, dealt with four different sixteenth century views about Christ's presence at Mass and the Lord's Supper. In the present article, of a more systematic-reflective nature, an effort is made to arrive, from a Christian philosophical perspective, at some new perspectives on the celebration of this sacrament. Since the new can only be clearly stated by contrasting it to the old, the first main section compares the Catholic and Reformed views by indicating some of their major differences as well as similarities. One of the most important differences is that in the first (Catholic) viewpoint an explanation of Mass was attempted from a philosophy of being, while the second in its view on the Lord's Supper tended to employ an anthropological model in which either the intellect (Zwingli) or the emotions of the heart (Calvin) served as a key. OPSOMMING: In opvolging van 'n historiese bydrae in hierdie tydskrif (Van der Walt 2015) van verskillende beskouinge oor die nagmaal gedurende die sestiende eeu, waarin op Bybels onverantwoordbare filosofiese invloede gewys is, wil hierdie artikel op 'n meer sistematiese wyse vanuit 'n Christelik-filosofiese benadering in die lig van die Skrif na nuwe perspektiewe op hierdie sakrament soek. Eers word sekere van die vroeëre beskouinge - wat vandag in baie opsigte na 500 jaar nog voortduur - verder filosofies geanaliseer, om daarteenoor die nodige korreksies vanuit 'n nuwe visie te kan stel. In 'n vergelyking tussen die Roomse verstaan van die mis en die Gereformeerde kyk op die nagmaal word die aandag op ooreenkomste sowel as verskille gevestig. Dit blyk dat die Katolieke visie vanuit 'n synsfilosofie uitgaan, terwyl Gereformeerdes 'n antropologiese bewussynsfilosofie as vertrekpunt hanteer en dat beide vanuit 'n Bybels-georiënteerde, Reformatoriese filosofie bevraagteken kan word. Hierdie ondersoek loop dus uit op 'n herbesinning in die lig van wat Christus self by die instelling van hierdie sakrament gedoen en gesê het. Die nagmaal is, van menslike kant beskou, nie 'n ontiese of antropologies-verspiritualiseerde gebeure nie, maar van diep en omvattende religieuse aard. Soos wat 'n moeder nie net vir haar kind sê dat sy hom/haar liefhet nie, maar dit ook met 'n soen bevestig, getuig God van sy kant nie net in sy Woord van sy grenselose liefde nie, maar bevestig Hy dit ook met sy liefdeskus by die nagmaal.
dc.language.isoother
dc.publisherSuid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
dc.subjectAccidents
dc.subjectanthropological dichotomy
dc.subjectAquinas, Thomas
dc.subjectbody or flesh
dc.subjectCalvin, J.
dc.subjectMass and Lord's Supper
dc.subject(new) covenant
dc.subjectontology and anthropology
dc.subjectPassover
dc.subjectphilosophy of being and philosophy of mind
dc.subjectreligion
dc.subject(semi)mysticism
dc.subjectsoul or spirit
dc.subjectsubstance;"unio mystica"
dc.subjectZwingli, U
dc.titleOp soek na nuwe perspektiewe op die Mis en die Nagmaal
dc.typeArticle
dc.contributor.researchID10169628 - Van der Walt, Barend Johannes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record