Now showing items 1-216 of 216

   Subject
   Kaap die Goeie Hoop (Suid-Afrika) [1]
   Kabaret [1]
   KABP or KAB analysis [1]
   Kaburu [1]
   KABV [1]
   Kachru’s three concentric circles [1]
   Kaja Silverman [1]
   Kalam Cosmological Argument [1]
   Kalām cosmological argument [1]
   kan [1]
   Kankerpasiënte [1]
   Kant, Immanuel, 1724-1804 [1]
   Kapasiteit [1]
   Kaplan-Meier [1]
   Karakter-identifisering [1]
   Karakterisering [2]
   karakterisering [1]
   karakteruitbeelding [1]
   Kardiovaskulêre funksie [1]
   Karel Schoeman [1]
   Karikatuur [1]
   Karnavaleske [1]
   Karoo region [1]
   Kategorisering [1]
   Keeping Faith [1]
   Kennis [2]
   Kerkmusiek [1]
   Kernmynaktiwiteite [1]
   Keuses en verantwoordelikheid [1]
   Key intelligence needs [1]
   Key stakeholders [1]
   Keyword subtitles [1]
   Kgamanyane [1]
   Kgatla (African people) [1]
   Kgoshi [1]
   Khutsong [1]
   Kidney disease [1]
   Kierkegaard [1]
   kiesstelsels [1]
   Kind [11]
   Kind wat sorg en beskerming benodig [1]
   Kinder- en jeugsorgfasiliteite [1]
   Kinder- en jeugsorgsentrum [2]
   Kinder- en jeugsorgsentrums [1]
   Kinder- en jeugsorgsentrumwerker [1]
   Kinder-seksuele molestering [1]
   Kinderbeskerming [1]
   Kinderbeskerming en seksuele misdade [1]
   Kinderbeskermingseenheid [1]
   Kinderbeskermingsorganisasies [1]
   Kinderbeskermingstelsel [1]
   Kinderboekillustrasies [2]
   Kinderboekillustreerders [1]
   Kinderboorte ervarings [1]
   Kinderdeelname [1]
   kinderdeelname [1]
   Kinderhuis [2]
   Kinderlewe [1]
   kinderliteratuur [1]
   Kinderregte [2]
   Kinders [7]
   kinders [2]
   Kinders in die middelkinderjare [1]
   Kinders ouderdom 7-15 jaar [1]
   Kinders se spiritualiteit [1]
   Kinders se trauma [1]
   kinderslagoffers van seksuele mishandeling [1]
   Kindersorg [1]
   Kinderterapeut [1]
   Kinderterapie [1]
   Kinderversorger [1]
   Kinderwet (Kinderwet, nr. 38 van 2005) [1]
   Kinderwet, 38 van 2005 [1]
   King III Report [1]
   King III-verslag [1]
   Klankstimulasie [1]
   Klavier oefen [1]
   Klavierbeginner [1]
   Klavieronderwys [1]
   Kleinkinders [1]
   Kleurlinge (Suid-Afrika) [1]
   Kleuter [1]
   kleuter [1]
   kleuterliteratuur [1]
   Kliënt [2]
   Kliënt-ekonomiese bydrae [1]
   Kliëntkommunikasie-bevrediging [1]
   Kliëntverhouding-bevrediging [1]
   Klinghoffer [1]
   Kliniekskool [1]
   Knight [1]
   Knowledge [6]
   knowledge [1]
   Knowledge administration [1]
   Knowledge age [1]
   Knowledge management [1]
   Knowledge profile [1]
   knowledge sharing [1]
   knowledge transfer [1]
   kodewisseling [2]
   Kognitiewe empatie [1]
   kognitiewe faktore en niekognitiewe faktore [1]
   Kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsraamwerk [1]
   Kognitiewe grammatika [2]
   Kognitiewe linguistiek [2]
   Kognitiewe narratologie [3]
   kognitiewe narratologie [1]
   Kognitiewe paradigma [1]
   Kognitiewe raamwerke [1]
   Koherensie [1]
   Kohesie [1]
   Koine [1]
   Koinéization [1]
   Kollektiewe onderbewussyn [1]
   Kolonialisme [1]
   Kommentaar [1]
   Kommerwekkende verhouding [1]
   Kommunikasie [1]
   Kommunikasie vir sosiale verandering [1]
   kommunikasie vir sosiale verandering [1]
   Kommunikasiebestuur [1]
   kommunikasiekanale [1]
   kommunikasiekonsultante [1]
   kommunikasiepraktisyns [1]
   Kompleks [1]
   Komplekse passings [1]
   Kompleksiteitsteorie [1]
   Komposisie [1]
   Kompositum [1]
   kon [1]
   Konformering [1]
   Konseptualisering [1]
   Konseptuele kennis [1]
   Konseptuele metafoor [1]
   Konseptuele versmelting [2]
   Konsolidasie van demokrasie [1]
   konstruksiegrammatika [1]
   Kontak [2]
   Kontakgrensversteurings [1]
   Kontakmaak-style [1]
   kontakversteurings [1]
   Konteks [3]
   Kontekstuele faktore [1]
   Kontemporêre liturgiese musiek [1]
   Koor [1]
   Koordirigente [1]
   Koormusiek [1]
   Koöperatiewe leer [1]
   Koppelteken [1]
   Koppelvlakontwerp [1]
   Korporatiewe beeld [1]
   Korporatiewe bestuur [1]
   Korporatiewe burgerskap [1]
   Korporatiewe handelsmerk [1]
   Korporatiewe handelsmerkbestuur [2]
   Korporatiewe handelsmerke [1]
   Korporatiewe identiteit [1]
   Korporatiewe kommunikasie [4]
   Korporatiewe kommunikasie invloede [1]
   Korporatiewe kommunikasie-rolle teorie [1]
   Korporatiewe kommunikasie-uitnemendheid [1]
   Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid [1]
   Korporatiewe persoonlikheid [1]
   Korporatiewe Sosial Verantwoordelikheid (KSV) [1]
   Korporatiewe sosiale belegging [1]
   Korporatiewe Sosiale Investering (KSI) [1]
   Korporatiewe sosiale investering (KSI) [1]
   Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid (KSV) [2]
   korpus [1]
   Korpuslinguistiek [1]
   kortverhale [1]
   Krapp's Last Tape [1]
   Kreatiewe aanpassing [2]
   Kreatiewe herinterpretasie [1]
   Kreatiewe skryfwerk [1]
   Kreatiwiteit [1]
   Kringe in 'n Bos [1]
   Kristallisasie [1]
   Kristallisering [1]
   KSV-kommunikasie [1]
   Kubernetika [1]
   Kuhnian Philosophy [1]
   Kultureel diverse [1]
   Kulturele en fisiese omgewing [1]
   Kultuur [4]
   Kultuur (korporatiewe) [1]
   Kultuurgeskiedenis [2]
   Kultuurkomponente [1]
   Kultuurskok [1]
   Kumba Iron Ore mine [1]
   Kuns [1]
   Kunskulturele studenteaktiwiteite [1]
   Kunsliedere [1]
   Kunsmatige intelligensie-agent [1]
   kunsskeppingsproses [1]
   Kunste [1]
   Kunstenaars [1]
   kunstenaarsliggaam [1]
   Kunswaardering [1]
   Kunswerke [1]
   Kwalia [1]
   Kwalitatief [1]
   Kwalitatiewe [1]
   Kwalitatiewe data insameling metodes [1]
   Kwalitatiewe data-insameling en -analise [1]
   Kwalitatiewe gevallestudie [1]
   Kwalitatiewe navorsing [3]
   Kwalitatiewe navorsingsmetode [1]
   Kwaliteit van lewe [1]
   Kwantitatiewe-kwalitatiewe navorsingsontwerp [1]
   KwaZulu Natal [1]
   Kwena (African people) [1]
   kwesbaarheid [1]
   Kwesbare kinders [1]
   Kxoe (African people) [1]
   kykNET [1]