Now showing items 1-390 of 390

   Subject
   L.D. Raditladi [1]
   L2 [1]
   Laat adolessensie [1]
   Laat middelkinderjare [1]
   Labour [1]
   Lacan [1]
   Lady [1]
   Lae liggaamsmassa-indeks [1]
   Lae selfwaarde [1]
   Lae sosio-ekonomiese omgewing [1]
   lae sosio-ekonomiese omgewing [1]
   Laerskool [1]
   Laerskoolkind [1]
   Laerskoolleerders [1]
   Laerskoolonderwyser [1]
   Lahad se BASIC Ph-veerkragtigheidsmodel [1]
   Lahad’s BASIC Ph resiliency model [1]
   Land [2]
   Land access [1]
   Land care [1]
   Land ceilings [1]
   Land Claim [1]
   Land claim [1]
   Land Claims Commissioner [1]
   land degradation [1]
   Land development [1]
   land ownership [1]
   Land reform [3]
   Land restitution [2]
   Land shortage [1]
   Land tenure [2]
   Land tenure (Customary law) [1]
   Land tenure reform [1]
   Land tenure upgrading [1]
   Land use [2]
   Land use, Rural-South Africa-Miga [1]
   Land use, Rural-South Africa-Tsetse [1]
   Land-purchasing [1]
   Landbou-­‐ontwikkeling [1]
   landelike [1]
   Landelike gebied [2]
   Landelike gebiede [1]
   Landelike gemeenskap [1]
   Landeskunde [3]
   Landscape [1]
   Landskap [2]
   landskap [1]
   Landskap naby Zastron [1]
   landskap-fenomenologie [1]
   Landskapskildering [1]
   Landswye takke [1]
   lang moete [1]
   Langacker [1]
   Language [6]
   Language acculturation [1]
   Language acquisition [2]
   language acquisition theories [1]
   Language attitudes [2]
   Language change [5]
   language change [1]
   Language change through translation [1]
   Language contact [2]
   Language development [1]
   Language differences [1]
   Language editing [1]
   Language editor/editing [1]
   Language endangerment [1]
   Language functions [1]
   Language identity [1]
   Language in education [1]
   Language landscape [1]
   Language learning strategies [1]
   Language maintenance [1]
   Language maintenance and language shift theories [1]
   Language management [1]
   Language needs [1]
   Language norms [1]
   Language occupations [1]
   Language of learning and teaching [1]
   Language phenomena [1]
   Language planning [2]
   Language policy [3]
   Language policy and planning (LPP) [1]
   Language practice [1]
   Language practitioner [1]
   Language practitioners [1]
   Language proficiency [1]
   language proficiency [1]
   Language programme design [1]
   Language programme evaluation [1]
   Language programmes [1]
   Language repertoire [2]
   Language repertoires [1]
   language rights [1]
   Language services [1]
   Language shift [1]
   language skills [1]
   Language standardization [1]
   Language standards and language command [1]
   Language support [1]
   Language teaching [1]
   Language testing [1]
   Language uniqueness [1]
   Language variation [1]
   Language variation and change [1]
   Language varieties [1]
   Language variety [1]
   Language visibility [1]
   Language vitality [1]
   Language(s) [1]
   Languishing [1]
   Lanuage planning [1]
   Late adolescence [4]
   late adolescent [1]
   Late adolescents [1]
   late eighteenth- and nineteenth century British literature [1]
   Late middle childhood [1]
   late style [1]
   Latent profile analysis [1]
   Law [1]
   Law as science [1]
   layered/charged spaces [1]
   LBS (Leerbestuurstelsel) [1]
   ldentification Criteria for Success questionnaire (ICS) [1]
   ldeologiekritiek- Louis Althusser [1]
   Leadership [7]
   leadership [1]
   Leadership communication [1]
   leadership equality [1]
   Leadership in women [1]
   Leadership styles [1]
   Leap Year [1]
   Learner [1]
   learner [1]
   learner speakers [1]
   Learners [4]
   learners [1]
   Learners in Foundation Phase [1]
   Learners with Special Education Needs [1]
   Learnerships and Internships [1]
   Learning [4]
   Learning and comprehension [1]
   Learning and growth [1]
   Learning disabilities [1]
   Learning disability [1]
   Learning process [1]
   Learning program [1]
   Learning strategies [1]
   Learning styles [2]
   Learning theories [2]
   Lecturers [1]
   Lecturing [1]
   Leef-ervaringe [1]
   Leer [1]
   leerder-gesentreerde ramprisiko-vermindering [1]
   Leerders [3]
   Leergestremde kind [1]
   Leerhindernisse [1]
   Lees [2]
   Leesbegrip [1]
   Leesgedrag [1]
   Leesstrategieë [1]
   Leeuwkop Management Area [1]
   Left hand [1]
   Legal aspects of divorce [1]
   Legal framework [1]
   legato [1]
   Legislation [3]
   Legislative and regulatory frameworks and conflict management strategy [1]
   Legislative framework [1]
   Legislative response [1]
   Legitimacy [1]
   Lehudu [1]
   Leisure [4]
   Leisure activities [1]
   Leisure time [1]
   Leitmotifs [1]
   Leksikale aspek [1]
   Lemma [1]
   Lemmatisation [3]
   Lemmatisering [1]
   Lemmens, J. N. [1]
   Leninism [1]
   Leo Frobenius [1]
   Leora Farber [1]
   Lesbian and gay studies [1]
   Lesedi Local Municipality [1]
   Leser [2]
   Leser agtergrond [1]
   Leserreaksie [1]
   Letter writing manuals [1]
   Letterlike en figuurlike klank [1]
   Lettie Viljoen [2]
   Level of development [1]
   Levels and Trends [1]
   Lewende enkapsis [1]
   Lewensbegeleiding [1]
   Lewensbeskouing [1]
   Lewensgeluk [1]
   Lewenskaartetegniek [1]
   Lewenskwaliteit [1]
   lewenskwaliteit [1]
   Lewenstevredenheid [3]
   Lewensvaardighede [4]
   Lewensverhaalwerk [1]
   Lexical aspect [1]
   Lexical diversity [1]
   Lexical specificity [1]
   Lexical verbs [1]
   Lexicography [1]
   Lééf [1]
   Lévi-Strauss [1]
   LFG [1]
   Liberal Democracy [1]
   Liberalism [2]
   liberalism [2]
   Liberalisme [1]
   liberalisme [1]
   Liberation [1]
   Liberation movement [1]
   Libraries and information management [1]
   Libraries and schools [1]
   Library [1]
   Life and person view [1]
   Life guidance [1]
   Life ideology [1]
   Life map technique [1]
   Life narratives [1]
   Life of Pi [1]
   Life Orientation [2]
   Life orientation [1]
   Life satisfaction [3]
   Life skills [8]
   Life story work [1]
   Life-threatening illness [1]
   Life-world [1]
   Lifelong musical engagement [1]
   Lifestyle [1]
   Lifestyle changes [1]
   Lifestyle habits [1]
   Lifestyles [1]
   Lifetime fertility [1]
   Lig [1]
   Liggaamlikheid [1]
   Liggaamsontevredenheid [1]
   Liggaamsopvoeding [1]
   Liggaamsopvoeding - Suid-Afrika [1]
   Liggaamsopvoeding vir verstandelik gestremde kinders [1]
   Liggaamsopvoeding vir vroue en dogters - Suid-Afrika [1]
   Light and popular music [1]
   Liminal process [1]
   Liminal space [1]
   Liminaliteit [5]
   liminaliteit [2]
   Liminality [11]
   Limit increase [1]
   Limits of the text [1]
   Limopo-provinsie [1]
   Limpopo [3]
   Limpopo Province [2]
   Limpopo province [1]
   Limpopo provincial office [1]
   Linchwe [1]
   Linguistic analysis [1]
   Linguistic comprehension [1]
   Linguistic features [1]
   Linguistic landscape [1]
   linguistic markedness [1]
   linguistic profiling [1]
   Linguistic repertoire [1]
   Linguistics [1]
   Linguistiese ontleding [1]
   Linking element [1]
   Lionel Schwartz [1]
   Liquids [1]
   Liriek [1]
   List of Emotions (LoE) [1]
   Listening ability [1]
   Listening experiences [1]
   Listening group [1]
   Listening group technique [1]
   Listening profiles [1]
   Literacy [3]
   Literal and nonliteral sound [1]
   Literal translation [1]
   Literary dominant [1]
   literary gerontology [1]
   Literary modes [1]
   Literary text [1]
   Literary transformation [1]
   Literary Translation [1]
   Literary translation [3]
   Literate [1]
   Literature [1]
   Literature and religion [1]
   Literature for preschool children [1]
   Literature for young children [1]
   Literature of commitment [1]
   literature studies [1]
   Literatuur [1]
   Literatuur en die arbeidsmark, Suid-Afrika [1]
   Literatuuronderrig [1]
   literatuurteorie [1]
   Literêre dominant [1]
   literêre tendense [1]
   literêre vertaling [1]
   Littérature engagée [1]
   Liturgical music [1]
   Liturgical organ music [1]
   Liturgical psalm-singing [1]
   Liturgie [1]
   Liturgiese musiek [1]
   Liturgiese orrelmusiek [1]
   Liturgy [1]
   Live subtitling [1]
   lived experience [2]
   Lived experiences [6]
   lived experiences [1]
   Livelihood [1]
   Livelihoods [3]
   livelihoods [1]
   Living enkapsis [1]
   LMS (Learning Management System) [1]
   Lobola [1]
   Local and Regional History [1]
   Local authorities [1]
   Local Capacity [1]
   Local churches [1]
   Local Content [1]
   Local democracy [1]
   Local Government [3]
   Local government [9]
   local government [2]
   Local government elections [1]
   Local government programmes [1]
   local government sphere [1]
   Local Governments [1]
   Local history [1]
   Local municipalities [1]
   Local municipality [1]
   Local Programming [1]
   Localism [1]
   Locus of control [1]
   Lofbetuiging [1]
   Lofprysing en aanbidding [1]
   Logic [1]
   Logo [1]
   Logocentrism [1]
   Logos [1]
   Logosentrisme [1]
   LOLT [1]
   Loneliness [3]
   Long distance contact with children [1]
   Long Live the Dead Quee [1]
   Long-term sustainability [1]
   Longitudinaal [1]
   Longitudinal [1]
   Long~short vowels [1]
   Lonmin Company Pty [1]
   Lonmin Plc [1]
   Looi [1]
   Looking back series [1]
   Loon Lake [1]
   Loss [3]
   Loss of financial security [1]
   Lost Highway [1]
   Louis Minnaar [1]
   Love [1]
   loveLife [2]
   Low body mass index [1]
   Low self worth [1]
   Low socio-economic environment [1]
   low socio-economic environment [1]
   Low-carbon transition [1]
   Low-cost housing [1]
   Low-resource communities [1]
   Lower limb injuries [1]
   Lower Orange River (Gariep) [1]
   Lucebert [1]
   ludic fantasy [1]
   ludic narrative [1]
   Lukes [1]
   Lustrum festival [1]
   Lustrumfeest [1]
   Lutheran Bapedi Church [1]
   Lyding [1]
   Lyric [1]
   Lyric baritone [1]
   Lyrics [1]
   Lys van Emosies (LvE) [1]