Now showing items 34-53 of 348

  • Brits, J.P. 1983. Piet Retief 1883 - 1983. [Boek resensie] 

   Eloff, C C (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1983)
  • Bronneverkenning van die streek Oos-Vrystaatse grensgordel (1) 

   Eloff, C C (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1977)
   • Opsomming: Hierdie verkenning is onder meer bedoel om die beskikbare bronne wat op die Oos-Vrystaatse Grensgordel betrekking het, onder navorsers se aandag te bring. Terselfdertyd dien dit as voorstudie tot 'n toekomstige ...
  • Bronneverkenning van die Streek Oos-Vrystaatste Grensgordel (2) 

   Eloff, C C (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1977)
   • Opsomming: In die tweede gedeelte van die artikel oor die bronneverkenning van die Oos-Vrystaatse grensgordel word gekonsentreer op gepubliseerde werke oor die geskiedenis van die landdrosdistrikte Clocolan, Ficksburg, ...
  • Building railways and 'building character': the model villages in Northern Natal, 1935 - 1939. 

   Taylor, Judith (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1994)
   • Opsomming: Hierdie artikel spruit voort vanuit 'n breëre navorsingsprojek wat handel oor welsyn in die Suid-Afrikaanse Spoorweë. Daar word spesifiek gekonsentreer op die unieke verskynsel van die ontwikkeling van ...
  • Bull, E. 1991. Aided immigration from Britain to South Africa 1857 to 1867. [Boek resensie] 

   Visagie, Jan C (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1992)
  • Burman, J. 1989. Hermanus: a guide to the 'Riviera of the South'. [Book review] 

   Wilson, Julie (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1990)
  • Burman, J. 1990. In the footsteps of Lady Anne Barnard. [Book review] 

   Wilson, Julie (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1991)
  • Burman, J. 1991. The Table Mountain book. [Boek resensie] 

   Roux, A (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1992)
  • 'But only we Black men die': the 1929 - 1933 malaria epidemics in Natal and Zululand. 

   Brain, J B (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1990)
   • Opsomming: In Natal en Zoeloeland het die buitengewoon strawwe malaria-epidemies duisende swart lewens gedurende die tydperk onder bespreking geëis. Droogte en wanvoeding het veral kinders verswak, terwyl die ekonomiese ...
  • Caledon and the Overberg: placid centre of a geographic microcosm? 

   Wilson, J E (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1988)
   • Opsomming: Die skerp styging in wolproduksie gedurende die 1850's het grootliks tot 'n kortstondige opbloeifase in die Overbergse dorp Caledon bygedra. In teenstelling met sommige ander Suid-Afrikaanse dorpe wat weens ...
  • Cammack, D. 1990. The Rand at war 1899 - 1902: the Witwatersrand and the Anglo-Boer War. [Book review] 

   Wessels, André (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavors ing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1991)
  • Cape Town in 1829. 

   Phillips, H (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1980)
   • Opsomming: Na die Britse besetting van die Kaap (1806) het die bevolking van die moederstad stadig toegeneem; teen 1829 was die inwonertal ruim 18000 en het bestaan uit invloedryke Engelse handelaars, Hollandssprekende ...
  • Cape Town's municipal services a century ago. 

   Taylor, Ralph (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1984)
   • Opsomming: In die jare tagtig van die vorige eeu het toestande in Kaapstad veel te wense oorgelaat, veral uit die oogpunt van die stadsingenieur. As snelgroeiende dorp met 'n totale bevolking van ongeveer 40 000 het ...
  • Capital, coal and conflict: the genesis and planning of a company town at Indwe. 

   Mabin, Alan (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
   • Opsomming: Die artikel handel oor die oorsprong van Indwe, 'n maatskappydorp wat in die noordoostelike Kaap geleë is. In die ontwikkeling van die gebied tussen 1880 en 1896 het botsings oor land, instroming van ...
  • Carnarvon: 'n oorsig van die geskiedenis van die dorp en distrik. 

   Marais, J J (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1977)
   • Opsomming: Voor die koms van die Blanke teen die middel van die agtiende eeu was die huidige distrik Carnarvon die woongebied van die Boesmans. Die vestiging van groter getalle Blankes, Basters en die Xhosa van Jan ...
  • Carruthers, E.J. 1993. Sandton, the making of a town. [Boek resensie] 

   Van Eeden, Elize S (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1995)
  • Carruthers, J. 1987. Melton Prior: war artist in Southern Africa, 1895 - 1900. [Book review] 

   Spies, S B (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1988)
  • Carruthers, V. 1990. Die magaliesberg. [Boek resensie] 

   Ferreira, O J O (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1990)
  • Carter, G.A. 1973. J.L. Hobbs's local history and the library. [Book review] 

   Tempelhoff, Johann W N (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1982)
  • Changuion, L. 1986. Pietersburg: die eerste eeu 1886 - 1986. [Boek resensie] 

   Tempelhoff, Johann W N (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1987)