Now showing items 1-1 of 1

    • Rand capitalists and Chinese resistance. 

      Harris, Karen L (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1994)
      • Opsomming: In hulle poging om die invoer van Chinese kontrakarbeid aan die begin van hierdie eeu te regverdig, het die Randse kapitaliste hierdie potensiële arbeidsmark as gedweë, onderdanig en dienswillig uitgebeeld. ...