mirage

Musikale ontlening en die voortbestaan van melodiese spore uit die verlede.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Van Rensburg, Henriëtte
dc.contributor.author Spies, Bertha M
dc.date.accessioned 2012-01-04T12:54:57Z
dc.date.available 2012-01-04T12:54:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Van Rensburg, H & Spies, B.M. 2011. Musikale ontlening en die voortbestaan van melodiese spore uit die verlede. TD : The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa, 7(1):1-24, Jul [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/3605]
dc.identifier.issn 1817-4434
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5019
dc.description.abstract Komponiste kan nie geïsoleer word van die musikale spore van die verlede nie – hierdie spore kan doelbewus deur komponiste betrek word of deur die filter van die onderbewussyn in ’n mindere of meerdere mate in latere werke bly voortbestaan. Dit is moeilik om 'n greep op die verskynsel van musikale ontlening te kry omdat sogenaamde ontlenings nie altyd met voldoende bewysvoering tot die oorsprong teruggevoer kan word nie. In 'n poging om hierdie probleem sistematies te ondersoek, word hier van die standpunt uitgegaan dat daar melodiese gestaltes is wat nie eksklusief aan 'n spesifieke komponis gekoppel kan word nie maar wat deel uitmaak van 'n gemeenskaplike musiekwoordeskat. Een manier waarop helderheid oor hierdie saak verkry kan word, is om 'n historiese benadering te volg deur die spore van melodiese gestaltes in die verlede terug te volg. Hierdie artikel konsentreer op tematiese spore aangesien melodie daardie aspek van ’n komposisie is wat direk tot die luisteraar spreek. Eerstens betrek ’n historiese perspektief die moontlike bestaan van melodiese spore in die onderbewussyn, melodiese spore as konvensionele figure en die probleem wat ontstaan wanneer ontleende materiaal aan ’n spesifieke komponis gekoppel word. Tweedens word gedemonstreer hoe die melodiese figuur wat begin met die stygende vyfdesprong teruggespoor kan word tot die eerste eeue n.C. ’n Soortgelyke strategie wat die sprong van ’n stygende derde as openingsfiguur betrek, kan hierdie melodiese figuur verder terugspoor, naamlik tot by ’n Griekse Delfiese himne van die tweede eeu v.C.
dc.language Afrikaans
dc.publisher North-West University
dc.subject Musikale ontlening en_US
dc.subject Melodiese spore en_US
dc.subject Konvensionele melodiese figure
dc.subject Melodiese openingspatrone
dc.subject Musiekgeskiedenis
dc.subject Musiekteorie
dc.subject Etologie
dc.subject Mnemoniek
dc.title Musikale ontlening en die voortbestaan van melodiese spore uit die verlede.
dc.type Article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics