Show simple item record

dc.contributor.authorEloff, C C
dc.date.accessioned2012-01-05T09:12:39Z
dc.date.available2012-01-05T09:12:39Z
dc.date.issued1977
dc.identifier.citationEloff, C.C. 1977. Bronneverkenning van die streek Oos-Vrystaatse grensgordel (1). Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 1:24-27, Jan. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/5045
dc.description.abstract• Opsomming: Hierdie verkenning is onder meer bedoel om die beskikbare bronne wat op die Oos-Vrystaatse Grensgordel betrekking het, onder navorsers se aandag te bring. Terselfdertyd dien dit as voorstudie tot 'n toekomstige projek oor hierdie streek wat die huidige distrikte Clocolan, Ficksburg, Ladybrand, Rouxville, Smithfield, Wepener en Zastron insluit. Naas 'n omvattende lys van gepubliseerde bronne, word ook besonderhede verstrek van ongepubliseerde amptelike en nie-amptelike stukke in die Vrystaatse Argiefbewaarplek en die N.G. Kerkargief in Bloemfontein, plaaslike kerk- en munisipale kantore en skole.en_US
dc.description.abstract• Summary: The aim of this investigation is, inter alia, to bring to the attention of researchers the available sources which have a bearing on the Eastern Free State Border Area. At the same time this research paves the way for a future project on this region, which includes the districts of Clocolan, Ficksburg, Ladybrand, Rouxville, Smithfield, Wepener and Zastron. In addition to a comprehensive list of published sources, details are also provided of unpublished official and unofficial documents housed in the Free State Archives Depot and the N.G. Kerk Archives in Bloemfontein as well as in local church and municipal offices and schools.
dc.publisherAfdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC
dc.titleBronneverkenning van die streek Oos-Vrystaatse grensgordel (1)en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record