mirage

The "small Greek cities" of the Cape Peninsula.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Van Heyningen, Elizabeth B
dc.date.accessioned 2012-01-12T10:38:31Z
dc.date.available 2012-01-12T10:38:31Z
dc.date.issued 1981
dc.identifier.citation Van Heyningen, E.B. 1981. The "small Greek cities" of the Cape Peninsula. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 10:5-8, Jul. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5166
dc.description.abstract • Opsomming: Teen die einde van die negentiende eeu was dit duidelik dat dit noodsaaklik was om die talle klein munisipaliteite in die Kaapse Skiereiland te reorganiseer. Met dit in gedagte is die Kaapse Skiereiland-kommissie van 1902 aangestel om die toedrag van sake te ondersoek en aanbevelings te maak om die situasie te verbeter. In die meerderheidsverslag is aangedring op die vereniging van die meeste van hierdie dorpe in een liggaam, terwyl die minderheidsverslag twee kleiner korporasies voorgestel het. Ten spyte van die interafhanklikheid van die munisipaliteite ten opsigte van basiese dienste, is nie een van die voorstelle van die Kommissie aanvaar nie omdat die munisipaliteite verbete aan hulle selfbeskikkingsreg gekleef en alle verandering teengestaan het. en_US
dc.description.abstract • Summary: At the turn of the nineteenth century the numerous small municipalities of the Cape Peninsula were clearly in need of reorganisation. For this reason the Cape Peninsula Commission of 1902 was instituted to investigate the position and make recommendations for improvement. The majority report urged the amalgamation of most of the towns into a single body, while the minority report suggested two smaller corporations. Neither recommendation was adopted, however, for despite their dependence on one another for basic utilities the municipalities clung fiercely to their autonomy and resisted any change.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC en_US
dc.title The "small Greek cities" of the Cape Peninsula. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics