mirage

The colony of Natal and the management of its Afrikaner subjects in the build-up to the Anglo-Boer War (1899 - 1902)

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wassermann, Johan
dc.date.accessioned 2012-01-13T11:24:42Z
dc.date.available 2012-01-13T11:24:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Wassermann, J. 2011. The colony of Natal and the management of its Afrikaner subjects in the build-up to the Anglo-Boer War (1899 - 1902). New Contree : A journal of Historical and Human Sciences for Southern Africa. 61:1-30, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5186
dc.description.abstract • Opsomming: In die historiografie van die Anglo-Boereoorlog (1899–1902) het die voor-oorlogse bestuur van Britse onderdane wat historiese, kulturele en bloed bande met die republieke gehad het tot dusver min aandag geniet. In die lig hiervan, word in die artikel die bestuur deur die Kolonie van Natal van hul Afrikaner onderdane, in die opbou tot die oorlog, onder die loep geneem. Deur gebruik te maak van ʼn teoretiese raamwerk met lojaliteit as ʼn fokus word die bestuur van Natal Afrikaners deur die Natalse owerhede in terme van vuurwapen besit; betrokkenheid in die militêre magte en algemene optrede, ondersoek. Hoewel Natal Afrikaners, in die algemeen slegs dislojaal in woord en denke en nie in daad was nie, het die Natalse owerhede dit anders beskou. Vir laasgenoemde was ʼn simpatieke lojaliteit teenoor die republieke niks anders as ʼn dislojaliteit teenoor die Natalse en imperiale owerhede nie. As gevolg daarvan, ondanks die feit dat min bewyse daarvoor bestaan het, is Natal Afrikaners in die aanloop tot die oorlog deur hul regering gewantrou en met die uitbreek van die oorlog versaak. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University en_US
dc.subject Anglo-Boer War
dc.subject South African War
dc.subject Civilians
dc.subject Loyalty
dc.subject Natal Colony
dc.subject British Empire
dc.subject Natal Afrikaners
dc.subject Dutch districts
dc.subject Spies
dc.subject Firearms
dc.subject Cadets
dc.subject Rifle associations
dc.title The colony of Natal and the management of its Afrikaner subjects in the build-up to the Anglo-Boer War (1899 - 1902) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics