Now showing items 1-2 of 2

  • Agrariese geskiedenis en streekhistoriese navorsing. 

   Eloff, C C (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1983)
   • Opsomming: In die volkshuishouding van die meeste lande beklee die boerderybedryf vandag steeds 'n sleutelplek. Gevolglik het sterk belangstelling in die landbouverlede die afgelope sowat veertig jaar veral in Europa ...
  • Brits, J.P. 1983. Piet Retief 1883 - 1983. [Boek resensie] 

   Eloff, C C (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1983)