mirage

The impact of Zimbabwean liberation struggle on Botswana: the case of Lesoma ambush, 1978.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Magkala, C John
dc.contributor.author Fisher, Matshwenego L
dc.date.accessioned 2012-01-19T08:36:04Z
dc.date.available 2012-01-19T08:36:04Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Magkala, C.J. & Fisher, M.L. 2009. The impact of Zimbabwean liberation struggle on Botswana: the case of Lesoma ambush, 1978. New Contree : A journal of Historical and Human Sciences for Southern Africa. 57:1-21, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5249
dc.description.abstract Polelo e e lebegane le kganyaolo e e diragetseng ka kgwedi ya Tlhakole a le 27 ka ngwaga wa 1978 ele tlhaselo e e maatla thata go diragalela sesole sa Botswana Defence Force (BDF) se e neng ele gone se tlhamiwang. Tlhaselo e ne e dirwa ke sesole sa bo ntwa dumela se se kgethegileng sa difofane sa lefatshe la Rhodesia ka nako ya ntwa ya kgololesego ko Zimbabwe. Polelo e simolola ka go kanoka mekwalo e e se tseng e dirilwe le go lebelela merero ya tsa mafatse a sele mo lefatsheng la Botswana, ga mmogo le bokgoni ba sesole mo Botswana ka dingwaga tsa bo 1970. Polelo gape e itebaganya le seemo sa itshireletso ko molelwaneng wa Botswana le Rhodesia. Go tshabela mo Botswana ga batshabi ba Rhodesia le gone go a sekwa sekwa. Gape go buiwa ka go tlhamiwa le tiriso ya BDF ka tshoganetso ele go fokotsa manokonko a ditlheselo ko molelwaneng. Tlhaselo le kganyaolo ya masole a Botswana kwa motseng wa Lesoma le kgalo ya tirigalo e mo Botswana le mafatshe a bodichabachaba go a lebalejwa. Gape re bontsha gore tlhaselo e ene ya supa kemonokeng e ko godimo ya Batswana le bagwebi ka go ntsha dithuso go thusa ba ba neng ba amilwe ke tlhaselo ko Lesoma. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University en_US
dc.subject Liberation en_US
dc.subject Foreign policy en_US
dc.subject Military ambush en_US
dc.subject Instability en_US
dc.subject Patriotism en_US
dc.subject Zimbabwe liberation struggle en_US
dc.subject Botswana en_US
dc.subject Lesoma ambush en_US
dc.title The impact of Zimbabwean liberation struggle on Botswana: the case of Lesoma ambush, 1978. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics