mirage

Dancing with literature: an overview of South African ballroom dancing.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Green, Alida
dc.date.accessioned 2012-01-19T10:26:35Z
dc.date.available 2012-01-19T10:26:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Green, A. 2009. Dancing with literature: an overview of South African ballroom dancing. New Contree : A journal of Historical and Human Sciences for Southern Africa. 57:53-70, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5251
dc.description.abstract • Opsomming: Hoewel baldanse deel maak van Suid-Afrika se ryk erfenis, is hierdie sosiale aktiwiteit se kulturele-en maatskaplike waarde tot dusvêr nie in diepte ondersoek nie. Hierdie artikel gee ‘n kort oorsig oor dansliteratuur wat tans in Suid-Afrika beskikbaar is; die stilisties aspekte en die teikenlesers van hierdie bronne word bespreek. Daar word ook kortliks na internasionale literatuur verwys aangesien dít die ontwikkeling van dans en plaaslike baldans, kontekstualiseer. Dancing with literature bespreek ook vlugtig die beperkinge wat deur vooropgestelde metodologieë op dansliteratuur geplaas word. Die leemtes in dansgeskiedenis-bronne word uitgewys. Verder word die belangrikheid van dans as betroubare kultuurvorm, wat die gees van die samelewing reflekteer, bespreek. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University en_US
dc.subject Ballroom dancing en_US
dc.subject Dance literature en_US
dc.subject Cultural history en_US
dc.subject Leisure en_US
dc.subject Dancing history of South Africa en_US
dc.title Dancing with literature: an overview of South African ballroom dancing. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics