mirage

Contradictions of community within local government in the 1950s with reference to municipal beer trading.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Atkinson, Doreen
dc.date.accessioned 2012-01-19T12:18:08Z
dc.date.available 2012-01-19T12:18:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Atkinson, D. 2009. Contradictions of community within local government in the 1950s with reference to municipal beer trading. New Contree : A journal of Historical and Human Sciences for Southern Africa. 57:149-168, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5258
dc.description.abstract • Opsomming: Hierdie artikel beskryf die etiese dilemmas waarin munisipale amptenare in die 1950s hulleself bevind het, veral rakende die munisipale bierbrouery in die swart woongebiede. Hierdie ervarings illustreer die patriargale verhoudings tussen swart en blanke gemeenskappe, en die paternalistiese politieke denke van hierdie era. Die onderliggende probleem was dat blanke amptenare probeer het om swart inwoners se reg om bier te gebruik binne ’n konteks van inheemse gemeenskapsreg verstaan het, en nie as ’n vorm van moderne, indiwiduele regte nie. Drie hooftemas word hier geanaliseer: bierbrouery as ’n teenvoeter vir probleme van moderniteit en sosiale dissipline; die rol van kulturele verskille wat patriargale sisteme van beheer aangemoedig het; en die morele probleme van winste as gevolg van bierbrouery, in ’n konteks van paternalisme. Die artikel beskryf hoe die munisipale amptenare hulle morele besware uiteindelik oorkom het, in ’n konteks van Verwoerdiaanse voorskrifte op munisipale segregasie en rassedominasie. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University en_US
dc.subject Patriarchalism en_US
dc.subject Paternalism en_US
dc.subject Municipal beer en_US
dc.subject Apartheid en_US
dc.subject Local government en_US
dc.subject IANA en_US
dc.title Contradictions of community within local government in the 1950s with reference to municipal beer trading. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics