mirage

Conceptual "envirobusion" in 21st century environmental issues in South Africa: past practices abusing present thought.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Van Eeden, Elize S
dc.date.accessioned 2012-01-20T09:59:08Z
dc.date.available 2012-01-20T09:59:08Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Van Eeden, E.S. 2008. Conceptual "envirobusion" in 21st century environmental issues in South Africa: past practices abusing present thought. New Contree : A journal of Historical and Human Sciences for Southern Africa. 55:137-166, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5291
dc.description.abstract Soos wat meer publikasies in die Sosiale en Menswetenskappe geproduseer word m.b.t. ‘n verskeidenheid van temas tussen mens en omgewing na die industriële era, hoe komplekser raak dit om huidige, vroeg-21e eeuse, omgewingsaangeleenthede te begryp sowel as te benader. Die kompleksiteit is en word aangemoedig deurdat tradisionele omgewingsgerigte denke, wat byvoorbeeld steeds inherent in optredes van hoofbesoedelaars aanwesig is, nie oornag deur nuwe besondere wetgewing of deur wetenskaplike en sogenaamde effektiewe reguleringsmeganismes verander kan word nie. Gevolglik harmonieer al hierdie aktiwiteite, met die doel om ‘n meer aanvaarbare omgewing vir die mens te bewerkstellig, kwalik. Inteendeel, dit kom eerder voor asof die stemme daarin vervat mekaar dikwels weerspreek, en dit reflekteer ook – vanweë kompleksiteite – in wetenskaplikes se debattering van byvoorbeeld omgewingskonsepte (vandaar die gebruik van die “evirobusion”-konsep om hierdie versameling van kompleksiteite rakende ‘n benadering tot omgewings in die artikel te verwoord). Etlike omgewings pas binne hierdie komplekse “envirobusion”-tipe definisie. In die artikel word ‘n begrip van hierdie definisie bespreek asook hoe dit veral in die Merafong-omgewing (Carletonville-gebied in die Verre Wesrand) toepaslik kan wees as ‘n voorbeeld van “envirobusion”. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University en_US
dc.title Conceptual "envirobusion" in 21st century environmental issues in South Africa: past practices abusing present thought. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics