Now showing items 1-1 of 1

    • A critical assessment of the Warsaw Airlift (1944) 

      Möller, Pieter L (Department of History, University of North-West, 1999)
      Daar word opnuut besin oor die sienings en optrede van staatsmanne wat by die rampspoedige Poolse opstand van 1 Augustus 1944 betrek was. Uiteenlopende standpunte word geevalueer teen die agtergrond van die gekompliseerde ...