Now showing items 1-1 of 1

    • Aspekte van plaaslike en streekgeskiedenis: teorie en praktyk. 

      Eloff, C C (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1994)
      • Opsomming: Hierdie artikel gee 'n oorsig van die omvang, aard en funksie van plaaslike en streekgeskiedenis. Metodologiese en inhoudelike aspekte van die studieterrein word ook ontleed, terwyl ten slotte kortliks ...