Now showing items 1-1 of 1

    • 'The horsemen are coming': rethinking the Pondoland rebellion. 

      Wood, Geoffrey (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
      • Opsomming: Hierdie artikel ondersoek die oorsake en die verloop van die 1959-1961 Pondolandse rebellie. Dit word opgevolg met 'n evaluering van die organisasie wat daarna die leiding geneem het, die "mountain", 'n ...