Show simple item record

dc.contributor.authorTerblanche, H O
dc.date.accessioned2012-01-31T06:58:08Z
dc.date.available2012-01-31T06:58:08Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.citationTerblanche, H.O. 1993. Die armblanke-vraagstuk in Port Elizabeth, 1916 - 1934: 'n verkennende studie. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 33:1-11, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/5398
dc.description.abstract• Opsomming: Groot getalle verarmde landelike Afrikaners het vanweë plattelandse verarming en stedelike industrialisasie na die stad getrek. Die armblankes was veral ongeskoolde en mindergeskoolde arbeiders. Blanke werkloosheid het gedurende die twintiger- en dertigerjare groot afmetings in Port Elizabeth aangeneem. Slegs 'n klein persentasie blankes het hul eie huise besit. Oorbewoning was algemeen en plakkerstoestande het in die periferiegebiede van Korsten en Sidwell geheers. Dít het tot swak gesondheidstoestande gelei. Gemeenskapsarmoede het die Afrikaner in die stad ook op onderwysgebied geknel. Daar het gevolglik by baie verarmde Afrikaners 'n minderwaardigheidsgevoel posgevat.
dc.description.abstract• Summary: Two factors were mainly responsible for the impoverished rural Afrikaner's trek to the city, namely rural impoverishment and urban industrialisation. Most of the poor whites were unskilled or semi-skilled workers. White unemployment was rife in Port Elizabeth during the 1920's and 1930's. Only a small percentage of the whites owned their own homes. Overcrowding was a common phenomenon. Korsten and Sidwell was in actual fact one big slum. The health conditions were shocking. Community poverty also adversely affected the urban Afrikaner as regards education. Many impoverished Afrikaners in the city thus developed a feeling of inferiority.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherDepartement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans Universityen_US
dc.titleDie armblanke-vraagstuk in Port Elizabeth, 1916 - 1934: 'n verkennende studie.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record