mirage

Labour and industry: jobreservation in the Eastern Cape motor industry in the 1960's.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Julius, A B
dc.contributor.author Lumby, A B
dc.date.accessioned 2012-01-31T07:20:32Z
dc.date.available 2012-01-31T07:20:32Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.citation Julius, A.B. & Lumby, A.B. 1993. Labour and industry: jobreservation in the Eastern Cape motor industry in the 1960's. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 33:12-18, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5399
dc.description.abstract • Opsomming: Teen die laat 1950's was die motornywerheid 'n belangrike vertakking van sekondêre industrie en 'n betekenisvolle werkgewer veral in die Oos-Kaap. Gedurende die 1960's was die nywerheid onderworpe aan fases 1 en 2 van die plaaslike inhoudsprogram. Die regering en sommige vakbonde het gepoog om die belange van blanke werknemers in die industrie te bevorder deur die toepassing van werkafbakening en die Fisiese Beplanningswet van 1968. Die gesindhede onderliggend aan arbeidsverhoudinge in die motorindustrie in die Oos-Kaap is gaandeweg gedurende die 1970's ondergrawe as gevolg van druk wat uitgeoefen is op buitelandse maatskappye wat in Suid-Afrika sake gedoen het.
dc.description.abstract • Summary: By the late 1950s the motor car industry has established itself as a major branch of secondary industry and as a significant employer of labour, especially in the Eastern Cape. Throughout the 1960s, while the industry was subjected to Phases 1 and 2 of the local content programme, the government and some trade unionists sought to promote the interests of white employees in the industry through the implementation of job reservation and the Physical Planning Act of 1968. The attitudes underlying labour relations in the Eastern Cape motor car industry were gradually underminded during the 1970s, as external pressure was brought to bear on foreign firms operating in South Africa.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University en_US
dc.title Labour and industry: jobreservation in the Eastern Cape motor industry in the 1960's. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics