Show simple item record

dc.contributor.authorJulius, A B
dc.contributor.authorLumby, A B
dc.date.accessioned2012-01-31T07:20:32Z
dc.date.available2012-01-31T07:20:32Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.citationJulius, A.B. & Lumby, A.B. 1993. Labour and industry: jobreservation in the Eastern Cape motor industry in the 1960's. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 33:12-18, May. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/5399
dc.description.abstract• Opsomming: Teen die laat 1950's was die motornywerheid 'n belangrike vertakking van sekondêre industrie en 'n betekenisvolle werkgewer veral in die Oos-Kaap. Gedurende die 1960's was die nywerheid onderworpe aan fases 1 en 2 van die plaaslike inhoudsprogram. Die regering en sommige vakbonde het gepoog om die belange van blanke werknemers in die industrie te bevorder deur die toepassing van werkafbakening en die Fisiese Beplanningswet van 1968. Die gesindhede onderliggend aan arbeidsverhoudinge in die motorindustrie in die Oos-Kaap is gaandeweg gedurende die 1970's ondergrawe as gevolg van druk wat uitgeoefen is op buitelandse maatskappye wat in Suid-Afrika sake gedoen het.
dc.description.abstract• Summary: By the late 1950s the motor car industry has established itself as a major branch of secondary industry and as a significant employer of labour, especially in the Eastern Cape. Throughout the 1960s, while the industry was subjected to Phases 1 and 2 of the local content programme, the government and some trade unionists sought to promote the interests of white employees in the industry through the implementation of job reservation and the Physical Planning Act of 1968. The attitudes underlying labour relations in the Eastern Cape motor car industry were gradually underminded during the 1970s, as external pressure was brought to bear on foreign firms operating in South Africa.
dc.language.isoenen_US
dc.publisherDepartement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans Universityen_US
dc.titleLabour and industry: jobreservation in the Eastern Cape motor industry in the 1960's.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record