mirage

The fort England chapel.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sampson, Sally
dc.date.accessioned 2012-02-06T06:24:54Z
dc.date.available 2012-02-06T06:24:54Z
dc.date.issued 1982
dc.identifier.citation Sampson, S. 1982. The fort England chapel. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike en streeksgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 12:10-14, Jul. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5439
dc.description.abstract • Opsomming: Die verhaal van evangeliebediening by Fort England is ouer as die kerkie self. Eerw. William Shaw het die eerste godsdiensoefeninge gehou in die nuwe leërbarakke wat deur die Hottentot Cape Corps beman is. Die gedagte het by hom ontstaan om vir die manskappe 'n kerkie op te rig en 'n Sondagskool te stig, maar baie jare sou verloop voor die ideaal verwesenlik word. Dit was eers in 1861 dat die Metodistekerk die Fort England-kerk net buite die militêre grens gebou het, hoofsaaklik vir die garnisoen se gebruik. Toe die ou fort in 1875 in 'n sielsiekegestig omskep is, het die inwonende kapelaan sy eie dienste in die sale gehou; die kerkie was tot in 1891, toe begin is om daar vir hulle dienste te hou, vir die pasiënte verbode. In 1913 is die kerkie uiteindelik deur die regering vir £2 000 van die Metodistekerk gekoop en word sedertdien uitsluitlik vir die Fort England-hospitaal gebruik. en_US
dc.description.abstract • Summary: The story of religious ministry at Fort England is much older than the chapel itself. The Rev. William Shaw held his first local services in the rough army barracks manned by the Hottentot Cape Corps. He conceived the idea of a chapel and Sunday-school for the men on the site, but it was many years before this could be realised. It was not until 1861 that the Methodist Church built the Fort England Chapel just outside the military boundary, primarily for the use of the garrison. When the old fort became an asylum in 1875, the resident chaplain conducted his own services inside the wards; the chapel was out of bounds to patients until 1891, when services began to be held for them there. Eventually, in 1913, the government bought the chapel from the Methodists for £2 000, since when it has served the Fort England Hospital exclusively.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC en_US
dc.title The fort England chapel. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics