mirage

Municipal hawking: Johannesburg's mobile markets, 1944 - 1952.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pirie, G H
dc.contributor.author Rogerson, C M
dc.date.accessioned 2012-02-06T07:07:01Z
dc.date.available 2012-02-06T07:07:01Z
dc.date.issued 1982
dc.identifier.citation Pirie, G.H. & Rogerson, C.M. 1982. Municipal hawking: Johannesburg's mobile markets, 1944 - 1952. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike en streeksgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 12:26-31, Jul. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/5442
dc.description.abstract • Opsomming: In die tydperk 1944 - 1952 het die mobiele markte van Johannesburg hul beslag gekry en weer tot niet gegaan. Die munisipaliteit se proefneming om voedsel op straat te verkoop, was 'n poging om die hoë voedselpryse van die tyd teen te werk. Die ingebruikneming van die mobiele voedselwaens het egter heelwat teenkanting uitgelok. Aanvanklik het die waens 'n diens aan die Blankes in die laerinkomstegebiede van Johannesburg gelewer, maar die diens is later geografies uitgebou sodat ook die hoërinkomstevoorstede ingesluit is. Toe die skema sy hoogtepunt bereik het, was sewe waens in bedryf. Daar is verskeie redes waarom die mobiele markte tot niet gegaan het, onder meer hoë bedryfskoste, 'n skerp afname in kopersondersteuning, kwaai mededinging van privaat kleinhandelaars en smouse en die herstel van normale marktoestande na die oorlog. en_US
dc.description.abstract • Summary: The period 1944 - 1952 saw the rise and fall of the mobile markets of Johannesburg, an experiment in municipal food hawking. The scheme was an attempt to counter the high food prices of the period. Much controversy surrounded the introduction of the mobile food vans. At first the vans served the lower-income areas of White Johannesburg but later geographically extended their zone of operation into higher income suburbs. At the peak of the programme, seven vans were in action. The decline of the mobile markets was attributed to their high operating costs, a precipitous fall in consumer patronage, intense competition from private retailers and hawkers, and to the return of more normal marketing conditions after the war.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC en_US
dc.title Municipal hawking: Johannesburg's mobile markets, 1944 - 1952. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics