Now showing items 1-1 of 1

    • Bornman, H. 1986. Carolina 1886 - 1986. [Boek resensie] 

      Van Breda, P (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1987)