Show simple item record

dc.contributor.authorVan der Bank, D A
dc.date.accessioned2012-02-13T13:59:21Z
dc.date.available2012-02-13T13:59:21Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.citationVan der Bank, D.S. 1991. Mushroom valley-onderstandskamp. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 30:5-9, Oct. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/5497
dc.description.abstract• Opsomming: Die afbrand van plase en die vernietiging van eiendom gedurende die Tweede Anglo-Boereoorlog het talle boere en veral bywoners sonder heenkome gelaat. Om die konsentrasiekampe te sluit en rantsoenering te staak, is die Relief Works Department in Julie 1902 in die lewe geroep. Met die bou van besproeiingsdamme op regeringsplase is werkgeleentheid geskep waar verarmde Afrikaners 'n vasgestelde loon kon verdien. Een van hierdie onderstandskemas, naamlik Mushroom Valley in die Winburg-distrik, word in meer besonderhede behandel deur aandag te gee aan die lewens- en werksomstandighede, huisvesting, onderwysfasiliteite en kerklike bearbeiding. Die onverwagte beëindiging van die onderstandswerke en die oordrag van die gedeeltelik voltooide skema aan die landnedersettingsraad het tot gevolg gehad dat 'relief works' 'n verdere twispunt tussen die Afrikaners en die koloniale owerheid geword het.en_US
dc.description.abstract• Summary: Farm burning and the destruction of property during the Second Anglo-Boer War left many farmers destitute, especially the 'bywoners' or squatters. In July 1902 the Relief Works Department was constituted to provide employment for indigent burghers and to assist in the closing of the concentration camps. The relief works consisted mainly of the building of irrigation dams on government farms, enabling poor whites-to earn a wage. Mushroom Valley relief camp in the Winburg district is discussed in more detail, with regard to the working and living conditions, housing, educational facilities and the ministration of the church. The abrupt cessation of the relief works and the transfer of the partially-completed irrigation schemes to the Land Settlement Department became a matter of contention between the Afrikaners and the colonial government.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAfdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRCen_US
dc.titleMushroom valley-onderstandskamp.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record