mirage

A history of masculinities in South Africa: context and parameters.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Viney, Ron
dc.date.accessioned 2012-03-15T07:59:48Z
dc.date.available 2012-03-15T07:59:48Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Viney, R. 1999. A history of masculinities in South Africa: context and parameters. New contree, 45:85-97, Sept. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6297
dc.description.abstract Die geskiedenis van manlikheid is 'n relatief nuwe genre waarin Suid-Afrikaanse academici begin beweeg. Geslagsidentiteit en identiteitsvorming het vanaf die 1980s wêreldwyd meer aandag begin geniet. Identiteite word as belangrike faktore gesien in die vorming en instandhouding van gemeenskappe en kan die verloop van die geskiedenis net so veel as klas, ras, ouderdom, ens., beïnvloed. Die doel is om 'n werkbare voorstel vir die skryf van 'n geskiedenis van manlikheid uiteen te sit. Om die doelstelling te bereik word daar kortliks gekyk na wat manlikheid, identiteit, vrouestudies, mansstudies en geslagsstudies behels. Die geskiedenis van manlikheid handel oor identiteite en persepsies van wat dit is om 'n man te wees en wat die rol van so 'n identiteit in die samelewing is. Tradisionele geskiedenisse wat meestal deur mans geskryf is (asook die wat deur vrouens vir vrouegeskiedenis geskryf is) dui op neutrale geslagsidentiteite. Die doel van manlikheidsgeskiedenis is dus om die geslagsidentiteit uit te lig. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Department of History, University of North-West en_US
dc.title A history of masculinities in South Africa: context and parameters. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics