mirage

Riding the storm of change: Makhado, Venda and the South African Republic (1864 - 1895)

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tempelhoff, Johann W N
dc.contributor.author Nemudzivadi, Henry
dc.date.accessioned 2012-03-15T08:12:58Z
dc.date.available 2012-03-15T08:12:58Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Tempelhoff, J.W.N. & Nemudzivadi, H. 1999. Riding the storm of change: Makhado, Venda and the South African Republic (1864 - 1895). New contree, 45:101-114, Sept. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6299
dc.description.abstract Die Venda regeerder Makhado (?-1895) was een van die mees suksesvolle swart leiers in die Zuid-Afrikaansche Republiek gedurende die tweede helfte van die negentiende eeu. Sy regeringstyd is gekenmerk deur 'n fyn interaksie wat gehandhaaf is tussen strategiese politieke onderwerping en verset teen blanke heerskappy. Terwyl die swart samelewing elders op die noordelike grensterrein aan spontane ineenstorting blootgestel was, as gevolg van blanke nedersetting, het die Venda staat onder Makhado gefloreer. Hy het as skerpsinnige en onverslane leier in 'n tydperk van intense verandering bly voortbestaan. In die voordrag word gepoog om tydgenootlike sienings aan beide swart en blanke kant van Makhado weer te gee. Daar word aandag gegee aan sy sty1 van leierskap. Ook word gepoog om vas te stel watter faktore daartoe aanleiding gegee het dat hy vir meer as dertig jaar (1864-1895) aan die bewind kon bly. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Department of History, University of North-West en_US
dc.title Riding the storm of change: Makhado, Venda and the South African Republic (1864 - 1895) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics