mirage

From apartheid to development: science policy and the politics of race in South Africa.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furlong, Patrick J
dc.contributor.author Ball, Karen
dc.date.accessioned 2012-03-15T09:21:34Z
dc.date.available 2012-03-15T09:21:34Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Furlong, P. & Ball, K. 1999. From apartheid to development: science policy and the politics of race in South Africa. New contree, 45:117-133, Sept. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6301
dc.description.abstract Toe die ANC aan die bewind gekom het, het hulle 'n nuwe wetenskapsbeleid aangekondig wat verbind is tot gemeenskaplike ontwikkeling. Voorstanders het beswaar gemaak dat navorsing voorheen voortgedryf is deur blanke belange, vermom as "objektiewe" wetenskap, en dat dit net blanke voorregte, rassediskriminasie en etniese skeiding bevorder het. Hierdie artikel beweer dat die waarheid egter meer gekompliseerd is. Alhoewel party wetenskaplikes moontlik wel in bewindsverbonde velde gewerk het en in die eerste dekades van die eeu rassistiese teorieë bevorder het wat die opkoms van apartheid bevorder het, het die meeste wetenskaplikes in die apartheidsjare hulle werk as "apolities" beskou. Teen 1994 het die Suid-Afrikaanse wetenskap ongetwyfeld heelwat probleme in die gesig gestaar, sommige wel voortspruitend uit die nalatenskap van apartheid. Maar die regering het nie gewoonlik navorsing uitsluitlik vir blankes bevorder nie. Die enkele opvallende voorbeelde van die misbruik van die wetenskap vir die doeleindes van die apartheidsregering was toenemend hoogs geheime projekte. Amptelike dokumente in die Botha- en post-apartheidsjare vertoon 'n verbasende bestendigheid aangaande die mees doeltreffende gebruik van beperkte staatshulpbronne, vir toegepaste eerder as suiwer navorsing, en tot voordeel van die hele gemeenskap, dikwels met spesiale verwysing na die lot van minderbevoorregte groepe. Die beleidsmakers onder die ou stelsel het reeds baie gemeende probleme in die wetenskapsbeleid erken, en baie haakplekke sal waarskynlik nog steeds voortduur - ook onder 'n meerderheidsregering. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Department of History, University of North-West en_US
dc.title From apartheid to development: science policy and the politics of race in South Africa. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics